Köşe Yazılarından/Kemal Sayar
"...İnsanın ödevi barış ve dengeyi tesis etmektir yeryüzünde. ‘Daha özel olarak İslam’ın rolü, insanın nihai iyiliğini isteyen bir görüşle, yer ve gök arasındaki dengeyi kurmaktan ibarettir… Allah’la uyum içinde yaşamadıkça âlemle uyum içinde yaşayamayız’ der William Chittick..."

İbn Arabî insani çabanın arayanları sadece kapıya kadar getirdiğini söyler. Kapıya ulaşanlar ise istedikleri kadar kapıyı çalabilirler. Kapıyı açıp açmayacağını ve bunun zamanını Allah belirleyecektir. Arayanlara ne vereceğine sadece O karar verir. Kapının açılmasıyla birlikte peygamberî miras tam anlamıyla gerçekleşir. Açılan kapı imgesi Şeyh'in en önemli eserine verdiği Fütuhat-ı Mekkiye isminin anlamını açıklar. Bu kitabındaki ilimleri İbn Arabî çalışma veya akli faaliyet ile elde etmemiştir. Allah'ın kapıyı açmasıyla bu ilimler kendisine verilmiştir.

William Chittick, Hayal Âlemleri, sf. 22

İnsanın görevi barış ve dengeyi tesis etmektir....
‘Daha özel olarak İslam’ın rolü, insanın nihai iyiliğini isteyen bir görüşle, yer ve gök arasındaki dengeyi kurmaktan ibarettir… Allah’la uyum içinde yaşamadıkça âlemle uyum içinde yaşayamayız’ der William Chittick.

Turan Koç
"Biliyorsunuz William Chittick'ten "Tasavvuf" adlı kitabı çevirdim, az önce de geçti konuşmalarımızda. Bu eserde Chittick, Ahmed Buşencî'yi anar. Buşencî der ki: "Tasavvuf kelimesi yokken, tasavvuf diye bir şey vardı. Tasavvuf kelimesi yaygınlaştı, tasavvuf kalmadı."

http://www.islamkaynaklari.com/muhaverat/oku.php?id=21

Yusuf Kaplan
Türkiye'de pozitivist, ezberci, yetenek öğüten sömürgeci bir eğitim sistemi var. Oysa bütün toplumlar, kendi medeniyet dinamikleri çerçevesinde eğitim sistemlerini kurarlar.
Türkiye'de yaşadığımız medeniyet değiştirme serüveni, bizim medeniyet iddialarımızı önce inkâr etmemizle, sonra da yok etmeye kalkışmamızla sonuçlandı.
Bunun yıkıcı sonuçlarını bir asırdır yaşıyoruz iliklerimize kadar...
Eğitim sistemi çöktü...
Medya rejimi, çocuklarımızı mankurtlaştırıyor...
Kültür, sanat ve fikir hayatımız, kendi medeniyet iddialarımızı ve ruhumuzu yok saydığı için, dolayısıyla ruh köklerini yitirdiği için dünya çapında büyük atılımlara imza atamıyor.
Böyle gitmez.
Hele de dünyanın yeni bir medeniyet fikrine şiddetle ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde önümüzü açacak, çağrısı çağrını kuracak, başka çağrılara ve çağlara açılacak bir eğitim sistemi, medya rejimi, kültür, sanat ve fikir hayatı inşa etmemiz şart.
DERT'TEN SONRA DERS BAŞLIYOR...
Tam da bu nedenlerle, bendeniz, önümüzü açacak öncü kuşakları yetiştirecek, bize yeni Gazâlî'ler, İbn Arabî'ler, İmam Rabbânî'ler, Yunus'lar, Sinan'lar, Itrî'ler... armağan edecek, insanlığın birikimini özümseyerek ve vahyin filtresinden geçirerek kendine maledecek fikriyat ve medeniyet yolculuğunun yapıtaşlarını döşeyecek 100 Kitaplık Okuma Listesi hazırladım.
Birkaç ay önce bu listenin ilk aşamasını yayımladım burada. Bu ilk liste, insanları, ders'ten önce dert sahibi yapacak, belli bir zihnî donanıma ve bilince ulaştıracak bir listeydi.
Sadece Türkiye'de değil Japonya'dan Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya kadar yoğun ilgi gördü: İnsanlar gerek kendi başlarına, gerekse gruplar hâlinde okuma programları oluşturdular.
Şimdi, dert'ten sonra ders başlıyor...
Bu yazıda İkinci Aşama Okuma Listesi'ni sizlerle paylaşıyorum.
İkinci Aşama'da İslâm'ın, İslâm'ı idrak yöntemlerinin bütün yönleriyle öğrenilmesine yoğunlaşıyoruz.
Bu arada zihin açıcı, düşünmeye-kışkırtıcı ilginç kitaplar da var listede.
Bu listenin 21'den 40'a kadar olan kitapları sırayla okunacak.
2. Aşama listesinde önemli bir yenilik yaptım: Referans Kitaplar, Sözlükler ve Kavram-Terim Sözlükleri ekledim: Bu kitaplar, sırayla değil, zaman zaman, döne döne okunacak; 40. Kitap tamamlandığında bu kitaplar da tamamlanmış olacak.
Sonraki aşamalarda, medeniyetler tarihi, düşünce tarihi, tarih felsefesi, estetik, sanat metinleri okunacak...
65. Kitap'tan itibarense kurucu, ana metinlere yoğunlaşılacak Arapça, İngilizce ve tabiî Türkçelerinden...
İKİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ
21-Okulsuz Toplum-Ivan Illich-Birey Toplum Yayınları.
22-Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu-Dergâh Yayınları.
***
23-İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki-İnkılab (“Rehber” kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak)
24-İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun-Ötüken Yayınları
25-Kur'ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş-Erkam Y.
***
26-Mızraklı İlmihal-Semerkand Yayınları
27-Komünist Manifesto-Marx & Engels.
***
28-İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî
29-Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik-Erkam Yayınları
30-Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî
31-Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek
32-Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli-Risale Yayınları
33-Tasavvuf-William Chittick-İz Yayıncılık
34-Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz-İSAM Yayınları
***
35-İslâm'ın Vizyonu-William Chittick-İnsan Yayınları
36-Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup
37-İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal-Külliyat Yayınları
38-40-Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç-Diriliş Yayınları
İKİNCİ AŞAMA'DA BAŞVURULACAK-REFERANS KİTAPLAR
1-Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm-3 cilt-Hasan Basri Çantay
2-Riyâzü's-Sâlihîn-3 cilt-İmam Nevevî
3-Büyük İslâm İlmihâli-Ömer Nasuhi Bilmen
İKİNCİ AŞAMA'DA BAŞVURULACAK-SÖZLÜKLER
1-Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat-Ferit Develioğlu
2-Misalli Türkçe Sözlük-Ayverdi-3 cilt
3-Büyük Türkçe Sözlük-Mehmet Doğan.
İKİNCİ AŞAMA'DA BAŞVURULACAK-KAVRAM-TERİM SÖZLÜKLERİ
1-Kur'ân Sözlüğü-John Penrice-İşaret Yayınları
2-Kur'ân Terimleri Sözlüğü-Mukatil b. Süleyman-İşaret Yayınları
3-Arap Dili'nde ve Kur'ân'da Farklar Sözlüğü-Ebû Hilâl el-Askerî-İşaret Yayınları
4-Kelimeler Arasındaki Farklar-İsmail Hakkı Bursevî-İşaret Yayınları.
5-Tarifat-Cürcanî-Litera Yayıncılık.
6-Müfredat-Kur'ân Istılahları Sözlüğü-Râğıb el-Isfehânî-Pınar / Çıra Yayınları.
4 KURŞUN KALEMLE OKUMA YÖNTEMİ
Kitaplar, mutlaka 4 Kurşun Kalem'le okunacak.
1-Yeşil Kalem'le: Kilit kavramların altı çizilecek.
2-Kırmızı Kalem'le: Önemli satırların altı çizilecek.
3-Mavi Kalem'le: Atlanmayacak yerler işaretlenecek veya gerekirse çizilecek HAFİFÇE
4-Siyah Kurşun Kalem'le: Kitab'ın sayfalarının sağ ve sol kenarlarına notlar alınacak, başlıklar çıkarılacak, kavramlaştırmalar yapılacak ve ÜST BOŞLUKLARA EN ÖNEMLİ CÜMLE YAZILACAK...
Okunan kitabın Birinci Bölüm'ü bitince, sırasıyla:
1-Önce yeşil kalemle çizilen yerler / kavramlar hızla okunacak...
2-Kırmızı kalemle çizilen satırlar okunacak...
3-Sayfaların üst taraflarına yazılan cümleler okunacak...
Bu üç işlemden sonra Kitabın İKİNCİ BÖLÜM'ÜNE GEÇİLECEK...
Bu okumaları, arkadaşlarla birlikte yapıyorum İstanbul'da değişik yerlerde: Esenler'de Kültür Merkezi'nde, Gazanferağa Medresesi'nde, Balaban Tekkesi'nde ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde.
ÖNÜMÜZÜ AÇACAK ÖNCÜ KUŞAĞIN GELİŞİNİ GÖRÜYORUM...
Amacım yalnızca kitap okutmak değil; ruh kazandırmak. Mevcut eğitim sisteminin, fikir, sanat, kültür ve medya rejiminin genç kuşaklarımızı nasıl öldürdüğünü ve önümüzü açacak öncü kuşakların nasıl yetiştirilebileceğini göstermek...
Buradan şu kadarını söyleyeyim: Birlikte okuma/ ders yaptığımız arkadaşlar, çok iyi yetişiyorlar...
100 Kitaplık Okuma Listesi tamamlandığında, genelden özele doğru pedagojik bir yöntemle geliştirdiğim bu okuma/ kendini yetiştirme yöntemini uygulayan parlak arkadaşlardan önümüzü açacak öncü bir kuşağın temsilcileri yetişmiş olacak biiznillah...
Bu arkadaşların adım adım gelişini görüyorum...
1984 yılından itibaren bu öncü kuşağın yetişmesi için gecesini gündüz yapan, sabah namazından önce uyumayan, ülkemizin, medeniyet coğrafyamızın ve hakikate gebe insanlığın yükünü omuzlarında taşıma şuuruyla nefes alıp veren bir âciz kul olarak önümüzü açacak bu öncü kuşakların gelişini görüyor ve Allah'a (cc) şükrediyorum.
Herkese zihin açıcı “okumalar” diliyorum.
PozitivistMedyaEğitimOkuma listesi

sumeyra, Sufi'nin Bilgi Yolu'yu inceledi.
16 Tem 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İbn Arabinin metafizik ve epsitemolojisine dair okunması gereken çok iyi bir kitap..Bu kitabi okurken İbn Arabi yi çift yönlü olarak ele okursaniz daha çok ve rahat bir şekilde muhakeme yapabilirsiniz.

Nietzschenin ciragi, bir alıntı ekledi.
09 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Vahyedilmis dinlerin ic mantigi zahirden batına,farkliliktan birlige,ayriliktan beraberlige,gazaptan rahmete,kibirden aşka dogru bir yonelmeyi destekler.

Hayal Âlemleri, William ChittickHayal Âlemleri, William Chittick
Nietzschenin ciragi, bir alıntı ekledi.
09 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Ibn arabiyi diger musluman dusunurlerden ayiran sey onun karsilastirilamazlik ile benzerlik yada akıl ile keşf arasindaki kutbun farkinda olmasi ve hakka ait gercek idrakin bu ikisi arasinda en uygun dengeyi gerektirdigini soylemesidir.

Hayal Âlemleri, William ChittickHayal Âlemleri, William Chittick
Nietzschenin ciragi, bir alıntı ekledi.
05 Haz 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Kabı anlamaya başladığında Mani olucu ile mani olmanın ne demek olduğunu bilmeye başlarsın. Çünkü kaplar istidatlarına göre Hakk'ın sınırsız cömertliği ile dolarlar. Bu durum, üzerilerine güneş ışığı vuran çamaşır ile çamaşırcıya benzer. Güneş ışığı üzerine düştükçe çamaşır beyazlaşırken, çamaşırcının beyaz olan yüzü siyaha döner.

Hayal Âlemleri, William ChittickHayal Âlemleri, William Chittick
Nietzschenin ciragi, bir alıntı ekledi.
21 May 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sözlük anlamıyla şeriat kelimesi '' (suya götüren)yol '' anlamını taşır ve İbn Arabi bu kelimeyi sadece toplumsal ve ibadete ait düzenlemeler değil, en geniş anlamıyla, ilahi bir peygamberin getirdiği öğretiler, yani hayat suyuna götüren ilahi yollar şeklinde kullanır.

Hayal Âlemleri, William Chittick (Sayfa 164)Hayal Âlemleri, William Chittick (Sayfa 164)