Altan Tan

Yazar 8,2/10 · 46 Oy · 5 kitap · 136 okunma ·  33 beğeni
Sarya, bir alıntı ekledi.
 08 Oca 03:07

Şehirleşen Kürt aileler üç kuşak sonra, aile içinde dahi yerleştikleri şehrin dilini, Türkçe veya Arapçayı konuşmaya başlamaktadır. Bu durumun istisnaları çok azdır.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
 08 Oca 16:45

Tarihçiler, İranlılarla Bizanslılar arasındaki savaşlarda en karlı çıkanın Araplar olduğunu söylemektedirler. Bir kısmı Hıristiyan, bir bölümü ise putperest olan Yukarı Mezopotamya Arapları duruma göre bazen İranlıları, bazen de Bizanslıları desteklemekte, sürekli olarak güçlüden yana bir tavır sergilemekteydiler.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
07 Oca 04:57

Türkiye' deki yaygın kanaat Kürtlerin 'karakaşlı, kara gözlü' ve esmer oldukları noktasındadır. Ancak özellikle Bohtan (Şırnak-Cizre), Tor (Midyat-Nusaybin-Hasankeyf), Hakkari ve Zaho bölgelerinde Kürtlerin büyük bir kısmı sarışın, mavi ve yeşil gözlüdür. Kürt tarihçileri bu durumu Kürtlerin Balhk sahillerinden göç eden Ari Medlerin torunları olmalarına bağlamakta ve sarışın-renkli gözlülüğün bundan kaynaklandığını öne sürmektedirler.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
08 Oca 02:25

Kürtler, Müslümanlığı Türklerden 200
yıl önce kabul ettiler. Türkiye'nin en eski camii, 639 yılında tarihi Mar-Toma Kilisesi'nden çevrilen Diyarbakır Ulu Cami'dir. Bugün çok az sayıda Yezidi'nin dışında, Kürtlerin yaklaşık %98-% 99'u Müslümandır.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
08 Oca 02:49

Folklorumuz, yani halk edebiyatı, dünya ölçüsünde ön sıralarda yer alır. Yakın Doğu'da hiçbir ulusun folkloru Kürt folklorunun düzeyine erişemez.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
07 Oca 04:47

"Kürtlerin ana dilleri Hint-Avrupa dil ailesinin İran kolunun kuzeybatı alt grubuna mensuptur. Kürtçeye en yakın dil Farsçadır. Kürtçe ile Farsça arasındaki yakın ilişki Almanca ile Danimarkaca arasındaki ilişki gibidir."

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
08 Oca 20:13

Kürtler, Hazreti Ömer zamanında, 636 tarihinden itibaren Müslüman olmaya başladılar. Türkler, Kürtlerden yaklaşık iki
yüzyıl sonra İslamiyeti kabul ettiler. Türkler ilk olarak Abbasi Halifelerinin ordularında 9.yüzyıldan itibaren görev almaya,
sonraları ise daha kalabalık kitleler halinde Kerkük-Bağdat hattı­na yerleşmeye başladılar. İlk Kürt-Türk ilişkileri de bu dönemde başladı.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
08 Oca 20:10

Haçlı Savaşları 1096-1272 yılları arasında yaklaşık iki yüzyıl devam etti. Kılıç Arslan'ın önderliğindeki Anadolu Selçukluları ve Kürtler, Haçlılara karşı birlikte mücadele etti. Bütün bu savaş­lar süresince Kürtler, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Kendisi de bir Kürt olan Selahaddin-i Eyyubi yaşadığı dönemde tüm varlı­ğıyla bu mücadelenin içinde oldu. Ordusu Kürtlerden, Türklerden ve Araplardan oluşmaktaydı. Kudus'ün Haçlılardan alınması da ona nasip oldu.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
08 Oca 02:31

Kürtler tarihte büyük devletler kurmuş olan Türkler, Farslar ve Arapların ortasında yaşamışlardır. Bu halklar gibi uzun süreli devletleri olmamasına rağmen dillerini, kültür ve geleneklerini adeta mucizevi bir şekilde muhafaza etmeyi başarmışlardır.
Özellikle Kürt halk müziği ve folkloru muhteşemdir. Orijinalliğini, kendine has makam ve usullerini günümüze kadar korumuş­tur. Sözlü edebiyat, müzik ve folklor oldukça gelişkindir. Dil ve kültürün gelişimi merkezi birlik ve devlet olgusu ile doğrudan
ilintilidir.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
08 Oca 02:38

20. yüzyılın başlarından itibaren Kurmanci, Sorani, Zazaki ve Gorani yazan aydınların sayısında büyük artış olmuştur. Kürtçe
yayınlanan ilk gazete 1898 yılında Botan Miri Bedirxan Bey ailesinden Mithat Bedirxan'ın Mısır'da çıkardığı 'Kürdistan' isimli gazetedir.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
 07 Oca 02:04

1876 yılında ilan edilen I. Meşrutiyet Anayasası'nın 8. maddesindeki 'Bütün vatandaşlar hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasız Osmanlı tabir olunur' ifadesi yerine Türkiye Cumhuriyeti 'Türk ıtlak olunur' (Türk kabul edilir) anlayışını benimsedi.Cumhuriyet anlayışına göre bunun aksini iddia etmek Türkiye'ye ihanet etmek demekti.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
07 Oca 04:38

Dünyadaki Kürtlerin yaklaşık yarısı Türkiye' de yaşamaktadır. Tarihte Kürdistan olarak adlandırılan coğrafyanın da yaklaşık yarısı
Türkiye sınırları içerisindedir.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
09 Oca 04:59

Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'ndan sonra ordusuyla İstanbul' a dönerken Amasya' da konakladı. Savaşta kendisini
destekleyen Kürt beyleri ile 1515 yılında Amasya' da buluşarak tarihi Kürt-Osmanlı Özerklik Antlaşması'nı karara bağladı.
İdris-i Bitlisi'yi tam yetkili kıldı; mühürleyip imzaladığı boş fermanları İdris-i Bitlisi'ye vererek istediği şekilde bu boş fermanları doldurabileceğini söyledi. 1520 yılında Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Kanuni Sultan Süleyman da bir ferman yayınlayarak aynı siyaseti devam ettirdi.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
07 Oca 01:50

Bir sorunun çözülebilmesi için öncelikle iyi anlaşılması ve doğru bir şekilde tanımlanması gerekir. Teşhiste anlaşmadan tedaviye geçmek ve başarılı olmak mümkün değildir.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
Sarya, bir alıntı ekledi.
07 Oca 04:35

Kürtçenin en fazla konuşulduğu iller Hakkari %88, Van %76,6, Diyarbakır %72,6, Mardin %66,4, Muş %64, Bitlis %62,4, Ağrı %60, Bingöl %56,5 ve Elazığ %52,9 şeklindedir.

Kürt Sorunu, Altan TanKürt Sorunu, Altan Tan
3 /