Muhammed Nur Doğan

Muhammed Nur DoğanFatih Divanı ve Şerhi yazarı
Yazar
Çevirmen
8.4/10
21 Kişi
140
Okunma
8
Beğeni
6bin
Görüntülenme

Hakkında

1951 de Erzurum'da doğan Muhammed Nur Doğan şair, araştırmacı ve yazar. İlkokul tahsilini Erzurum'da, orta tahsilini İstanbul'da yaptı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1979). Aynı bölümde 1983'te Eski Türk Edebiyatı sahasında araştırma görevlisi oldu. 1987'de "Şeyhülislâm İshak Efendi ve Divanı" üzerine doktora, 1991'de "Şeyhülislâm Es'ad Efendi ve Divanı" üzerine doçentlik tezini verdi. 1998'de profesörlüğe yükseldi. Şiirleri Pınar ve Hisar dergilerinde, yazıları ise Yedi İklim'de çıktı.
Unvan:
Yazar-şair-araştırmacı
Doğum:
Erzurum, 1951

Okurlar

8 okur beğendi.
140 okur okudu.
4 okur okuyor.
63 okur okuyacak.
4 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Dal
Çün ecel sulh itdürür âhir nizâ'ı kaldurur Pes nedür dünyâ içün bu kurı gavgâdan murâd - Avnî (Fatih Sultan Mehmet) (Mademki ecel, sonunda herkesi birbiri ile barıştırır, çekişmeyi sona erdirir; O hâlde dünya için bu kuru kavgaya sebep ne?)
Reklam
Mehtâbda meh meh içre mehtâb Mey şîşede şîşe mehde gark-âb.. -Şeyh Galib - Hüsn-ü Aşk - 1667. beyit (Şarap kadehin içinde, kadeh ise şarabın içerisinde gark olmuş Mehtaplı bir gecedeki dolunay gibi..)
"Âşık olanın cihanda yegâne arzusu, aşk derdine tutulmaktır. Zaten bu dünya evine gelmekten murat da, sadece, sevgilinin vuslatına ermektir."
"Ben gizli bir hazine idim, bilinmemi sevdim..."
'Işk nakdi bir hazinedür aña yokdur zevâl Mâlik olan 'Avnîyâ bir gence gencûr istemez [Ey Avnî! Aşk akçası, (aslında) tükenmeyen bir hazinedir. (Ona) sahip olan kişi (artık) hiçbir (gerçek) hazinenin bekçisi olmak istemez.]
3
Hâsılı çün mezra'-ı dünyânun oldı gam bana Yıllar ile ağladı hâlüm görüp Âdem bana Şem' çün gördi gözüm yaşın derûnum ateşin Bezm-i gamda akıdur gözyaşını her dem bana - Avnî (Ben dünya tarlasında gamdan başka bir ürün elde edemediğim için bütün insanlar benim bu halimi görerek yıllar yılı ağlayıp durdu. Mum, gözümdeki yaşı ve içimdeki ateşi gördüğü için, gam meclisinde gözyaşlarını durmadan benim için akıtmaktadır.)
Şükür ile Açılan kapılar
“Şükür, hoş yaşayışın lezzetidir.”
Muhammed Nur Doğan
Muhammed Nur Doğan
“ Allah’ın nimetinden bahsetmek şükürdür.Bunu terk etmek nankörlüktür. ( Hadis-i Şerif) Şükür, nimete büyük kemâl verir, gafilleri yola getirir.
Feridüddin Attar
Feridüddin Attar
Reklam

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
160 syf.
·
Puan vermedi
Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Fuzuli'nin Türkçe ve Farsça divanının dibacelerinde belirttiği şiir ve şairlik üzerine bazı fikirleri ihtiva eder. Şair kimdir ve şiir nedir sorularına Fuzulinin bakış açısı ile bakmayı sağlayacak bir kitap.
Fuzuli'nin Poetikası
Fuzuli'nin PoetikasıMuhammed Nur Doğan · Yelkenli Kitabevi · 200916 okunma
192 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
3 günde okudu
Muhammed Nur Doğan hocanın Kur'an'ın din dediği kitabı ismi üzerinde olduğu gibi Kur'an'da yer alan ve içinde din kelimesi geçen ayetlerini incelemektedir. Muhammed Hoca İslam toplumundaki yerleşik din algısı ile Kur'an'daki dinin tarifi arasında bir benzerliğin olmadığını açıklamaya çalışmıştır. Bu yanlışın ise zamanla dini anlamak için söylenilen sözlerin dinin yerine geçmesinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Asıl dinin yani Allah'ın indirdiği dinin anlaşılması için Kur'an'ın iyi incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kitap hep bu mevzu çerçevesinde din kelimesinin ayetlerdeki anlamını incelemektedir.
Kur'an'ın Din Dediği
Kur'an'ın Din DediğiMuhammed Nur Doğan · Destek Yayınları · 20195 okunma
%69 (375/543)
·
Puan vermedi
·
Beğendi
Divan şiirine ilgi duyan herkesin başlangıç için edinmesi gereken kitap. Şiirlerin eski türkçelerine, günümüz türkcesiyle açıklamalar yapılmış. Yüzlerce şairin eserleri mevcut. Genelde şair başına 3-4 şiir koymuşlar.
Şiiristan
ŞiiristanMuhammed Nur Doğan · Yelkenli Yayınevi · 201710 okunma