Adı:
Hüsn-ü Aşk
Baskı tarihi:
Mayıs 2006
Sayfa sayısı:
464
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754587500
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
Hüsn-ü Aşk
Hüsn-ü Aşk
Hüsn-ü Aşk
Hüsn-ü Aşk
Hüsn-ü Aşk
Klâsik edebiyatımızın ikinci büyük mesnevisi ve bütün bir dünya edebiyatının en görkemli eserlerinden biri olan Hüsnü Aşk ne yazık ki şimdiye kadar yanlış ve eksik çevirilerin kurbanı olmuş ve bu çok renkli ve çok yönlü eser, hep tek yanlı ve dar bir çerçeveden değerlendirilmiştir. Sebk-i Hindî (Hint üslûbu) dediğimiz girift hayallerin, çok zengin tarihî, estetik, kültürel çağrışımların hakim olduğu bir üslûpla kaleme alınan Hüsn ü Aşk'a bütüncü bir açıdan bakıldığında görülecektir ki; onda sadece tasavvuftaki vahdet-i vücut düşüncesinin sembolik ve alegorik anlatımı yoktur. O, klâsik edebiyatın bütün meselelerine vakıf büyük bir sanatkârın, Hint üslûbunun insan düşüncesini muhayyilenin engin denizinde sonsuz derinliklere daldıran etkisi altında altı aylık müthiş bir beyin fırtınası ile kaleme aldığı, fantastik ve poetik yanının tasavvufî yanından hiç de geri kalmadığı bir şiir anıtıdır... Kitapta, sol sayfalarda Hüsn ü Aşk'ın bugünkü harflerle okunuşu verilmiş; sağ sayfalarda da o beyitler nesir diline aktarılmıştır. Beyitlerin anlaşılabilmesi için yapılması gereken açıklamalar da (454 madde hâlinde) ilgili sayfaların altlarına konulmuştur. Bu notlar ve açıklamalar ve ayrıca beyitlerin nesre çevrilişi sırasında parantez içerisinde yapılan ilâvelerle kitap bir nesre çevirinin boyutlarını aşmış ve artık bir "Hüsn ü Aşk şerhi" niteliğini kazanmıştır.
Yorumlar: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, 16. yüzyılın büyük şairi Fuzulî’nin ölümsüz eseri Leylâ ve Mecnun’unun yayımından sonra şimdi de Türk edebiyatının ikinci büyük mesnevisi ve bütün dünya edebiyatının şaheserlerinden biri olan Hüsn ü Aşk’ı neşretti.
18.yüzyılın güçlü şairi Şeyh Galib’in şimdiye kadar yanlış çevirilerin kurbanı olmuş ve hakkında hep tek yanlı ve eksik hükümler verilmiş bulunan Hüsn ü Aşk adlı eseri, aslında sebk-i Hindî (Hint üslûbu) dediğimiz, girift hayallerin, engin tarihî, estetik ve kültürel çağrışımların hâkim olduğu bir üslûpla kaleme alınmıştır ve çok yönlülük özelliği gösterir. Bunu sadece vahdet-i vücut düşüncesinin alegorik ve sembolik açılımından ibaretmiş gibi göstermek, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Hüsn ü Aşk, klâsik edebiyatın bütün meselelerine vâkıf dâhi bir sanatkârın, Hint üslûbunun insan düşüncesini muhayyilenin engin denizinde sonsuz derinliklere daldırtan etkisi altında altı aylık müthiş bir ruh ve beyin fırtınası ile kaleme aldığı, fantastik ve poetik yanının tasavvufî yanından hiç de geri kalmadığı bir şiir anıtıdır.

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın üç yıldan fazla süren ve bir arkeolojik kazı titizliği ile önemli bulgulara ulaşan çabasının eseri olan bu kitapta sol sayfalarda Hüsn ü Aşk’ın bugünkü harflerle metni verilmekte; sağ sayfalarda da o sayfadaki beyitlerin nesre çevirileri ve beyit içerisinde değinilmesi gereken hususlar ve açıklamalar bulunmaktadır. Birçoğu haftalar ve aylar süren titiz araştırmaların neticesi olan notlar ve açıklamalar ile, ayrıca beyitlerin nesre çevirisi sırasında ilâve edilen parantez içi bilgi ve ilâvelerle bu kitap bir nesre çevirinin boyutlarını aşmış ve artık bir "Hüsn ü Aşk şerhi" mahiyetini kazanmıştır. Divan edebiyatı sahasının güçlü ismi Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın, Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk, klâsik Türk edebiyatı, Hint üslûbu ile ilgili önemli bilgilere yer verdiği ve şimdiye kadar yayımlanmış Hüsn ü Aşk çevirilerinin eksikliklerine değindiği kapsamlı bir Önsöz’ün de yer aldığı "Şeyh Galib Hüsn ü Aşk- Metin, Nesre Çeviri, Notlar ve Açıklamalar" adlı büyük boy 420 sayfalık kitap Ötüken Yayınları arasında çıktı.
Kitabımız bir şiir gibi kitabı içinde çok güzel şiirler var ancak biraz zor bir şiir kitabı. Sindire sindire okumak gerekiyor. Bende henüz bitiremedim ama kitap hakkında biraz bilgi vermek istedim.

''Dil hayret-i gamla lal kaldı Galib gibi bi mecal kaldı
Gönderdiğim arz-ı hal kaldı El an bir ihtimal kaldı.''

Böyle bir şiirden, bilmeyenler pek bir şey anlayamaz. Ben de pek anlamadım zaten. Bilinen kelimelerle bilinmeyen kelimelere tahmin yürüterek anlamaya çalıştım.

''Gönül gam hayretiyle dilsiz kesildi. Galib gibi mecalsiz kaldı;
Gönderdiğim arzıhale cevap gelmedi. Şimdi bir tek ihtimal kaldı''

Anlamı böyleymiş. İçinde açıklamaları var ancak keşke şiirin akabinde bu açıklama verilse daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Habire kitabın başında sonunda dolaşmam sonucu biraz kas yaptığım söylenebilir. Kitabın sonunda mini bir sözlük var sözcük dağarcığını genişletmek isteyenler içini yararlı. Ben kitaba kaldığım yerden devam edeyim. Yeni kelimeler öğretmesi açısından güzel bir kitap.
Klâsik Türk edebiyatının son usta şairi Şeyh Galib, Nâbî'nin mesnevisinin üstüne kimse daha iyi yazamaz sözü üzerine tasavvufî alegorik mesnevi şeklinde yazar bu eseri.
Yalnızca bizim ya da doğunun değil, dünya edebiyatının baş yapıtlarından biri. Ne yazık ki dünyayı bırakın ülkemizde bile neredeyse tanınmıyor. Böyle eserleri okuyunca edebiyatın sanat olduğu anlaşılıyor. Kötü yanı, şimdi yazılanlar için edebiyat demek güçleşiyor. Eğer şair Şeyh Galip' se şimdikiler ne? Şimdi şair varsa Şeyh Galip ne idi sorusu cevapsız kalıyor. Sadece aşkı, ilahi aşkı, tasavvufu anlatmıyor. Tüm bir felsefeyi, zihniyeti, yaşam biçimini anlatıyor. Okumak hem zahmetli, hem çok zevkli. Okuma eyleminin kendisini zevk hâline getiren müthiş bir ahenk, dil ve üslup. İçeriğini kavrayabilmek için defalarca okumak yetmez bir de üzerine yapılmış şerhleri, çalışmaları incelemek gerek. Klasik edebiyatımızı ve dili zirveye taşıyan eserlerden. Her kitaplıkta bulunmalı. Okullarda ders konusu olmalı. Yunanistan' da sadece İlyada ayrı bir ders. Bizde de hiç değilse böyle eserlerin birkaçı bir araya getirilip ayrıca bir ders olmalı. Eminim çok daha zarif ve düşünceli insanlar oluruz.
Harika bir tasavvufi bir eser... Ikinci okuyusum benim. Ilki universite yıllarında bir edebiyat fakültesinden bir arkadasim tavsiye etmisti. O gün bugündur begenirim bu tarz mesnevi/ ilahi asklara.

Gerçek bir yolculuga çıkmıştım her okudugumda, dolu dolu bir o kadar da agdali kelimeler; ancak alisiyorsun o duyguya, baglaniyorsun.

Keyifli okumalar...
Kitabın yazılış hikâyesini şöyle izah ediyor Şeyh Galip.Bir gün bir mecliste Nabi'nin Hayriye adlı eserinden bahis açılır.Meclistekiler Hayriye'yi övgüde aşırıya kaçarlar.Kimse bu esere nazire yazamaz derler.Şeyh Galib'in zoruna gider bu iddialı sözler ve Hüsn ile Aşkın bu güzel hikâyesini yazmaya başlar.Altı ayda tamamlar.Aruzla aksiyon filmlerine taş çıkaracak bir eser yazmak her babayiğidin harcı değil.Hele o cadı tarifi unutulmaz.
Bu eserin hem orijinalinin hem de çevirisinin beraber bulunması çok güzel.Niye daha önceden okumamışım diye hayıflanıyor insan...
Dünyaya niyet, ahirete kısmet, bir aşk için...
Şeyh Galib'i, Mevlana'nın Mesnevi'sini taklit ile suçlayanlara onun şöyle cevap verdiği söylenir:
"Feyzi Mesnevi'den aldım
Çaldımsa da mir-i malı çaldım."
Lisede.. henüz tasavvuf nedir diye tanim ezberledigim zamanda bir mersiye ile tanistim Galip Dede ile .. Bu mersiyede kendi hocasinin vefati üzerine yasadigi derin sarsintiyi anlatiyordu.. Pek cok Arapca Farsca kelimeyi anlamadigim halde mersiye beni etkilemisti hüzünlendirmisti... Seyh Galip in siirinin bir sesi musikisi SIZISI var . Buyrun kulak kesilin ...
Şair demek, gönül ehli demektir; hoş meşrepli, aşırı varmayan bir tabiata sahip oluş demektir.
Şeyh Galip
Sayfa 194 - İş Bank. Yay.
Senin görüp gözettiğin kırık-dökük kul bendim; şimdi kime bağlandın a efendim?
Söz, gönüle de, cana da, harmana düşen şimşek gibidir; yandığı yerden ayrılmaması gerek.
Şeyh Galip
Sayfa 211 - İş Bank. Yay.
Bu yolda önüme kim çıkar da set çekebilir?
Can, yol azı­ğımdır, Allah da tanığım...
Şeyh Galip
Sayfa 306 - İş Bankası Yayınları
Yokmuş bir âha ey gül-i ranâ tahammülün
Bâğrın ne yakdın âteş-i hasretle bülbülün

(Ey güzel gül, bir aha bile tahammülün yokmuş madem ne diye bülbülün bağrını hasret ateşiyle yaktın?)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hüsn-ü Aşk
Baskı tarihi:
Mayıs 2006
Sayfa sayısı:
464
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754587500
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
Hüsn-ü Aşk
Hüsn-ü Aşk
Hüsn-ü Aşk
Hüsn-ü Aşk
Hüsn-ü Aşk
Klâsik edebiyatımızın ikinci büyük mesnevisi ve bütün bir dünya edebiyatının en görkemli eserlerinden biri olan Hüsnü Aşk ne yazık ki şimdiye kadar yanlış ve eksik çevirilerin kurbanı olmuş ve bu çok renkli ve çok yönlü eser, hep tek yanlı ve dar bir çerçeveden değerlendirilmiştir. Sebk-i Hindî (Hint üslûbu) dediğimiz girift hayallerin, çok zengin tarihî, estetik, kültürel çağrışımların hakim olduğu bir üslûpla kaleme alınan Hüsn ü Aşk'a bütüncü bir açıdan bakıldığında görülecektir ki; onda sadece tasavvuftaki vahdet-i vücut düşüncesinin sembolik ve alegorik anlatımı yoktur. O, klâsik edebiyatın bütün meselelerine vakıf büyük bir sanatkârın, Hint üslûbunun insan düşüncesini muhayyilenin engin denizinde sonsuz derinliklere daldıran etkisi altında altı aylık müthiş bir beyin fırtınası ile kaleme aldığı, fantastik ve poetik yanının tasavvufî yanından hiç de geri kalmadığı bir şiir anıtıdır... Kitapta, sol sayfalarda Hüsn ü Aşk'ın bugünkü harflerle okunuşu verilmiş; sağ sayfalarda da o beyitler nesir diline aktarılmıştır. Beyitlerin anlaşılabilmesi için yapılması gereken açıklamalar da (454 madde hâlinde) ilgili sayfaların altlarına konulmuştur. Bu notlar ve açıklamalar ve ayrıca beyitlerin nesre çevrilişi sırasında parantez içerisinde yapılan ilâvelerle kitap bir nesre çevirinin boyutlarını aşmış ve artık bir "Hüsn ü Aşk şerhi" niteliğini kazanmıştır.
Yorumlar: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, 16. yüzyılın büyük şairi Fuzulî’nin ölümsüz eseri Leylâ ve Mecnun’unun yayımından sonra şimdi de Türk edebiyatının ikinci büyük mesnevisi ve bütün dünya edebiyatının şaheserlerinden biri olan Hüsn ü Aşk’ı neşretti.
18.yüzyılın güçlü şairi Şeyh Galib’in şimdiye kadar yanlış çevirilerin kurbanı olmuş ve hakkında hep tek yanlı ve eksik hükümler verilmiş bulunan Hüsn ü Aşk adlı eseri, aslında sebk-i Hindî (Hint üslûbu) dediğimiz, girift hayallerin, engin tarihî, estetik ve kültürel çağrışımların hâkim olduğu bir üslûpla kaleme alınmıştır ve çok yönlülük özelliği gösterir. Bunu sadece vahdet-i vücut düşüncesinin alegorik ve sembolik açılımından ibaretmiş gibi göstermek, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Hüsn ü Aşk, klâsik edebiyatın bütün meselelerine vâkıf dâhi bir sanatkârın, Hint üslûbunun insan düşüncesini muhayyilenin engin denizinde sonsuz derinliklere daldırtan etkisi altında altı aylık müthiş bir ruh ve beyin fırtınası ile kaleme aldığı, fantastik ve poetik yanının tasavvufî yanından hiç de geri kalmadığı bir şiir anıtıdır.

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın üç yıldan fazla süren ve bir arkeolojik kazı titizliği ile önemli bulgulara ulaşan çabasının eseri olan bu kitapta sol sayfalarda Hüsn ü Aşk’ın bugünkü harflerle metni verilmekte; sağ sayfalarda da o sayfadaki beyitlerin nesre çevirileri ve beyit içerisinde değinilmesi gereken hususlar ve açıklamalar bulunmaktadır. Birçoğu haftalar ve aylar süren titiz araştırmaların neticesi olan notlar ve açıklamalar ile, ayrıca beyitlerin nesre çevirisi sırasında ilâve edilen parantez içi bilgi ve ilâvelerle bu kitap bir nesre çevirinin boyutlarını aşmış ve artık bir "Hüsn ü Aşk şerhi" mahiyetini kazanmıştır. Divan edebiyatı sahasının güçlü ismi Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın, Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk, klâsik Türk edebiyatı, Hint üslûbu ile ilgili önemli bilgilere yer verdiği ve şimdiye kadar yayımlanmış Hüsn ü Aşk çevirilerinin eksikliklerine değindiği kapsamlı bir Önsöz’ün de yer aldığı "Şeyh Galib Hüsn ü Aşk- Metin, Nesre Çeviri, Notlar ve Açıklamalar" adlı büyük boy 420 sayfalık kitap Ötüken Yayınları arasında çıktı.

Kitabı okuyanlar 132 okur

  • Başak Ankuttepesi
  • Aycan
  • pamplemousse
  • Sümeya Samıkıran
  • Oğuzhan Salcı
  • Furkan Karakaş
  • Canan Leyla
  • büyük yolların haydudu
  • Yasin
  • Burak Keskin

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4.7
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%25.6
25-34 Yaş
%46.5
35-44 Yaş
%20.9
45-54 Yaş
%2.3
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%57.3
Erkek
%42.7

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%46.8 (22)
9
%19.1 (9)
8
%8.5 (4)
7
%8.5 (4)
6
%2.1 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0