Leyla ve Mecnun

9,3/10  (29 Oy) · 
71 okunma  · 
26 beğeni  · 
1.303 gösterim
Divan edebiyatı sahasındaki özgün çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN daha önce Yapı Kredi Yayınları Klâsik Yapıtlar dizisi arasında beş baskı yapan “Fuzulî – Leylâ ve Mecnun, Düz Yazıya Çeviri, Notlar ve Açıklamalar” adlı kitabının 6. baskısını, kültür ve sanat yayıncılığının marka ismi Yelkenli Yayınevi kitapları arasında yayımladı.
Divan şiirinin birinci büyük mesnevîsi olan Fuzulî’nin Leylâ ve Mecnun’undan sonra ikinci ve son büyük mesnevîsi olan Hüsn ü Aşk’ı da nesre çeviri ve açıklamaları ile birlikte neşreden Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN’ın bu önemli eserleri gerek Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden ve gerekse şiir, edebiyat ve kültür dostlarından binlerce okuyucu ile buluştu ve çok ciddî bir kitleye ulaştı.
Türk edebiyatının en büyük mesnevîlerinden biri olan Leylâ ve Mecnun, muhteşem lirizmi, Türk, Arap ve Fars toplumlarının ürettikleri ortak kültür ve medeniyet değerlerini bir hazine sandığı gibi içinde taşıması, beşerî ve ilahî aşkı aynı kudretle yansıtmaktaki başarısı ile bütün dünya edebiyatlarının evrensel değere sahip şaheserleri arasında yerini hakkı ile almıştır.
Prof. Muhammet Nur DOĞAN hazırladığı bu 6. Leylâ ve Mecnun baskısı, içerdiği 170 çok önemli not ile birlikte artık kültür, sanat ve edebiyat yayıncılığında vazgeçilmez bir yer kazanmış bulunuyor. Estetik, semantik, dinî, tasavvufî, tarihî ve gündelik hayata ait bilinmeyen çok sayıda hususun kapılarını aralayan bu notlar Divan edebiyatının klâsik meselelerine büyük bir isabetle çözümler getiriyor. Çoğu günler, haftalar ve aylarca süren yoğun çabalarla sonuca ulaştırılmış bulunan bu metin çözümlemeleri okuyucuda arkeolojik bir keşif heyecanı uyandırıyor.
Prof. DOĞAN oldukça akıcı bir üslûpla kaleme aldığı kapsamlı Önsözünde Leylâ ve Mecnun’un başka araştırıcılar tarafından gerçekleştirilen daha önceki neşirlerinde çok büyük hatalar bulunduğunu söylüyor ve bu iddiası ile ilgili ilginç örnekler veriyor. Muhammet Nur DOĞAN’ın bir başka önemli iddiası da, Hüsn ü Aşk’ın çok güçlü bir tahkiye anlayışı ile kaleme alındığı; bu sebeple bizim millî romanımız olmayı hak ettiği hususudur. Ondaki bu tahkiye özelliği, bir taraftan insan ruhunun Allah’a yükselişinin anlatıldığı tasavvufun (vahdet-i vücut) mistik macerası ve buna paralel olarak da aşkın bütün güzelliklerinin yansıtıldığı beşerî dram olmak üzere iki boyutu birlikte (müsenna) aksettirmektedir.
Aynı zamanda şair olan Muhammet Nur DOĞAN’ın şiirsel bir dille gerçekleştirdiği çeviri, çağların en büyük duygu, aşk, hikmet romanı olan Leylâ ve Mecnun’un akıcılığını büyük bir başarı ile yansıtıyor. Kitapta bulunan lirik karakterli 24 gazel ve 2 murabba çevirisi ise manzum olarak yapılmış.
Yeni kapağı ve mizanpajı ile büyük bir özenin ifadesi olan kitap divan şiirinin en büyük eserlerinden birisi olan Leylâ ve Mecnun’un önemine uygun bir baskı hâlinde okuyucunun hizmetine sunulmuş. Eserin sonuna eklenen 20 adet minyatür ise bu acılı aşk ve ıstırap serüveninin çizgi romanı niteliğinde.
 • Baskı Tarihi:
  2008
 • Sayfa Sayısı:
  600
 • ISBN:
  6055836016
 • Çeviri:
  Muhammed Nur Doğan
 • Yayınevi:
  Yelkenli Kitabevi
 • Kitabın Türü:
Arzu Əliyeva 
26 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Azərbaycan ədəbiyyatında baxmayaraq ki ,Füzuli ilə birlikdə 4 nəfər Leyli və Məcnun yazmışdır ,lakin ən mükəmməlini Füzuli ərsəyə gətirmişdir.Füzuli Leylinin öz qəlbində keçirdiyi izdirabları,əziyyətləri,sirrini kimsəyə drmədən öz qəlbində saxlamağını;Məcnunun isə Leyliyə qovuşa bilməməsindən dəlilyə dönməsini,çöl -biyabanlığa baş vurmasını böyük ustalıqla qələmə almışdır

Koylu KIZ 
24 Kas 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

bence ashk meselesinde sohbeti uzatmaq hemishe pis sonluqla bitir..... mecnunla leylinin de problemi bu olub....

Gul Yanaq 
14 Kas 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Mencebu hekayede Qeys kimlerinse gunahi ucbatindan ceza cekmek ucun Mecnun libasina bukulur... eshqmeselesinde cox ehtiyatli olmaq lazim/ -vebali boyukolur..

Kitaptan 31 Alıntı

Sinem 
14 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bülbül, gül için ağlayıp inlerken, lale onun derdine derman olur mu?

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 200 - 1012. Beyit)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 200 - 1012. Beyit)

Derdime vâkıf değil cânân beni handân bilir.
Hakkı vardır şâd olanlar herkesi şâdân bilir.
Söylesem te’sîri yok sussam gönül râzı değil...
Çektiğim âlâmı bir ben bir de Allâh’ım bilir...

Leyla ve Mecnun, FuzuliLeyla ve Mecnun, Fuzuli

Boş yere canı yanmaz insanın. Ya bir eksiklik vardır geleceğe dair, ya da bir fazlalık vardır geçmişten gelen.

Leyla ve Mecnun, FuzuliLeyla ve Mecnun, Fuzuli
Sinem 
14 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Ben böyle sözleri dinlemem! Ya Leyla dan bahset ya da sus!

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 185 - 933. Beyit)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 185 - 933. Beyit)
Sinem 
14 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Su akmadan durabilir mi; ateş yakmayabilir mi?

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 195 - 995. Beyit)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 195 - 995. Beyit)
Sinem 
18 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Dünya yedi başlı bir ejderha gibidir. Bu yüzden, onunla dostluk kurma düşüncesi hatadır;
Her lütfunda binlerce kahır gizlidir; her damla balına bin zehir karışmıştır.
Zamanın işi dönüp durmaktır; cihana gelen elbet gider.

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 517 - 2902-2904 Beyitler)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 517 - 2902-2904 Beyitler)
Sinem 
14 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Dilenci için padişah olmak mümkün olsa, sanır mısınız ki artık dilenmeye devam eder?

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 195 - 991. Beyit)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 195 - 991. Beyit)

Su Kasidesi
Suya versün bâğban gülzârı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün teg verse min gülzâre su

Günümüz Türkçesi:
Bahçıvan, gül bahçesini sele versin (boşuna) zahmet çekmesin.
Bin gül bahçesine su verse senin yüzün gibi (güzel) bir gül açılmaz.

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Su Kasidesi Fuzuli’nin Türkçe Divan’ındadır.)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Su Kasidesi Fuzuli’nin Türkçe Divan’ındadır.)
Sinem 
13 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Doğrusu şu ki bütün varlıklar birdir; gerçek varoluş yalnız bir şahsa mahsustur. Diğerlerinin varlığı, onun yansımasıdır. Aslında onlar yokturlar ama var sayılmaktalar.

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 52 - 131-132 Beiyt)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 52 - 131-132 Beiyt)

Cân verme gam-ı aşka ki aşk âfet-i cândır,
Aşk âfet-i cân olduğu meşhûr-ı cihândır.

Leyla ve Mecnun, FuzuliLeyla ve Mecnun, Fuzuli
4 /