Leyla ve Mecnun

9,2/10  (34 Oy) · 
81 okunma  · 
30 beğeni  · 
1.370 gösterim
Divan edebiyatı sahasındaki özgün çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN daha önce Yapı Kredi Yayınları Klâsik Yapıtlar dizisi arasında beş baskı yapan “Fuzulî – Leylâ ve Mecnun, Düz Yazıya Çeviri, Notlar ve Açıklamalar” adlı kitabının 6. baskısını, kültür ve sanat yayıncılığının marka ismi Yelkenli Yayınevi kitapları arasında yayımladı.
Divan şiirinin birinci büyük mesnevîsi olan Fuzulî’nin Leylâ ve Mecnun’undan sonra ikinci ve son büyük mesnevîsi olan Hüsn ü Aşk’ı da nesre çeviri ve açıklamaları ile birlikte neşreden Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN’ın bu önemli eserleri gerek Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden ve gerekse şiir, edebiyat ve kültür dostlarından binlerce okuyucu ile buluştu ve çok ciddî bir kitleye ulaştı.
Türk edebiyatının en büyük mesnevîlerinden biri olan Leylâ ve Mecnun, muhteşem lirizmi, Türk, Arap ve Fars toplumlarının ürettikleri ortak kültür ve medeniyet değerlerini bir hazine sandığı gibi içinde taşıması, beşerî ve ilahî aşkı aynı kudretle yansıtmaktaki başarısı ile bütün dünya edebiyatlarının evrensel değere sahip şaheserleri arasında yerini hakkı ile almıştır.
Prof. Muhammet Nur DOĞAN hazırladığı bu 6. Leylâ ve Mecnun baskısı, içerdiği 170 çok önemli not ile birlikte artık kültür, sanat ve edebiyat yayıncılığında vazgeçilmez bir yer kazanmış bulunuyor. Estetik, semantik, dinî, tasavvufî, tarihî ve gündelik hayata ait bilinmeyen çok sayıda hususun kapılarını aralayan bu notlar Divan edebiyatının klâsik meselelerine büyük bir isabetle çözümler getiriyor. Çoğu günler, haftalar ve aylarca süren yoğun çabalarla sonuca ulaştırılmış bulunan bu metin çözümlemeleri okuyucuda arkeolojik bir keşif heyecanı uyandırıyor.
Prof. DOĞAN oldukça akıcı bir üslûpla kaleme aldığı kapsamlı Önsözünde Leylâ ve Mecnun’un başka araştırıcılar tarafından gerçekleştirilen daha önceki neşirlerinde çok büyük hatalar bulunduğunu söylüyor ve bu iddiası ile ilgili ilginç örnekler veriyor. Muhammet Nur DOĞAN’ın bir başka önemli iddiası da, Hüsn ü Aşk’ın çok güçlü bir tahkiye anlayışı ile kaleme alındığı; bu sebeple bizim millî romanımız olmayı hak ettiği hususudur. Ondaki bu tahkiye özelliği, bir taraftan insan ruhunun Allah’a yükselişinin anlatıldığı tasavvufun (vahdet-i vücut) mistik macerası ve buna paralel olarak da aşkın bütün güzelliklerinin yansıtıldığı beşerî dram olmak üzere iki boyutu birlikte (müsenna) aksettirmektedir.
Aynı zamanda şair olan Muhammet Nur DOĞAN’ın şiirsel bir dille gerçekleştirdiği çeviri, çağların en büyük duygu, aşk, hikmet romanı olan Leylâ ve Mecnun’un akıcılığını büyük bir başarı ile yansıtıyor. Kitapta bulunan lirik karakterli 24 gazel ve 2 murabba çevirisi ise manzum olarak yapılmış.
Yeni kapağı ve mizanpajı ile büyük bir özenin ifadesi olan kitap divan şiirinin en büyük eserlerinden birisi olan Leylâ ve Mecnun’un önemine uygun bir baskı hâlinde okuyucunun hizmetine sunulmuş. Eserin sonuna eklenen 20 adet minyatür ise bu acılı aşk ve ıstırap serüveninin çizgi romanı niteliğinde.
 • Baskı Tarihi:
  2008
 • Sayfa Sayısı:
  600
 • ISBN:
  6055836016
 • Çeviri:
  Muhammed Nur Doğan
 • Yayınevi:
  Yelkenli Kitabevi
 • Kitabın Türü:
Arzu Əliyeva 
26 Ara 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Azərbaycan ədəbiyyatında baxmayaraq ki ,Füzuli ilə birlikdə 4 nəfər Leyli və Məcnun yazmışdır ,lakin ən mükəmməlini Füzuli ərsəyə gətirmişdir.Füzuli Leylinin öz qəlbində keçirdiyi izdirabları,əziyyətləri,sirrini kimsəyə drmədən öz qəlbində saxlamağını;Məcnunun isə Leyliyə qovuşa bilməməsindən dəlilyə dönməsini,çöl -biyabanlığa baş vurmasını böyük ustalıqla qələmə almışdır

Klasik edebiyatımızın şaheserlerinden biri. Zamanının en etkili, en bilinen eseri. Yalnızca yazıldığı yerde ve dilde değil. Anadolu' dan, Balkanlar' dan Asya' nın içlerine, Hindistan' a kadar, Türkçe konuşulan ve konuşulmayan çok geniş bir coğrafyada efsaneleşmiş bir eser. Gördüğü itibarı sonuna kadar hak ediyor. Ayrıca zamanını da aşıp, yüzyıllar sonra, günümüzde de öneminden ve değerinden hiçbir şey kaybetmemiş muazzam bir mesnevi. Yazıldığı günden bugüne üzerine yüzlerce şerh ve nazire yazılmış. Pek çok akademik çalışmaya konu olmuş. Kim bilir sinema, tiyatro ve başka sanat dalları için kaç uyarlaması yapılmış. Arap edebiyatının anonim bir hikâyesinin bence en güzel ve edebi hâli. Okuduğum kopyada karşılıklı sayfalarda metnin orijinali ve günümüz Türkçesine çevirisi (yine şiir olarak çevirilmiş) yer alıyordu. Çeviri çok iyiydi. Her ikisini de okumak ayrı ayrı çok zevkliydi. Orijinal metindeki üst düzey dil zamanın edebi Türkçesinin doruk noktası olmalı. Akıcı bir ahenkle okuyanı alıp götürüyor. Metin çok derin, ayrıca incelemek üzerine düşünmek gereken manalar içeriyor. Zaten bu tür eserleri tam olarak anlayabilmek için okumak yetmiyor. Vâkıf olabilmek için epey bilgi donanımına sahip olmak ve belli yetkinliğe ulaşmış olmak gerek. Görünen anlamla yetinmeyip, altındaki anlamları çıkartabilmek için üzerinde çalışmak gereken kitaplardan. Ciddi zaman ayırmak lazım. Yine de her kitaplıkta bulunmalı. Mutlaka okunmalı. Hiç değilse lise edebiyat bölümlerinde başlı başına bir ders konusu olmalı

Koylu KIZ 
24 Kas 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

bence ashk meselesinde sohbeti uzatmaq hemishe pis sonluqla bitir..... mecnunla leylinin de problemi bu olub....

Gul Yanaq 
14 Kas 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Mencebu hekayede Qeys kimlerinse gunahi ucbatindan ceza cekmek ucun Mecnun libasina bukulur... eshqmeselesinde cox ehtiyatli olmaq lazim/ -vebali boyukolur..

Kitaptan 31 Alıntı

Derdime vâkıf değil cânân beni handân bilir.
Hakkı vardır şâd olanlar herkesi şâdân bilir.
Söylesem te’sîri yok sussam gönül râzı değil...
Çektiğim âlâmı bir ben bir de Allâh’ım bilir...

Leyla ve Mecnun, FuzuliLeyla ve Mecnun, Fuzuli
Sinem 
14 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bülbül, gül için ağlayıp inlerken, lale onun derdine derman olur mu?

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 200 - 1012. Beyit)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 200 - 1012. Beyit)
Sinem 
14 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Ben böyle sözleri dinlemem! Ya Leyla dan bahset ya da sus!

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 185 - 933. Beyit)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 185 - 933. Beyit)

Boş yere canı yanmaz insanın. Ya bir eksiklik vardır geleceğe dair, ya da bir fazlalık vardır geçmişten gelen.

Leyla ve Mecnun, FuzuliLeyla ve Mecnun, Fuzuli
Sinem 
14 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Su akmadan durabilir mi; ateş yakmayabilir mi?

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 195 - 995. Beyit)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 195 - 995. Beyit)
Sinem 
18 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Dünya yedi başlı bir ejderha gibidir. Bu yüzden, onunla dostluk kurma düşüncesi hatadır;
Her lütfunda binlerce kahır gizlidir; her damla balına bin zehir karışmıştır.
Zamanın işi dönüp durmaktır; cihana gelen elbet gider.

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 517 - 2902-2904 Beyitler)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 517 - 2902-2904 Beyitler)
Sinem 
14 Eyl 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Dilenci için padişah olmak mümkün olsa, sanır mısınız ki artık dilenmeye devam eder?

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 195 - 991. Beyit)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Sayfa 195 - 991. Beyit)

Cân verme gam-ı aşka ki aşk âfet-i cândır,
Aşk âfet-i cân olduğu meşhûr-ı cihândır.

Leyla ve Mecnun, FuzuliLeyla ve Mecnun, Fuzuli

Mecnun dedi ehl-i hâl olur lâl
Besdir nem-i eşk şâhid-i hâl

"Mecnun dedi: Dertliler dilsiz olur
Gözyaşları durumu anlatmaya yeter"

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (2588.Beyit)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (2588.Beyit)

Su Kasidesi
Suya versün bâğban gülzârı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün teg verse min gülzâre su

Günümüz Türkçesi:
Bahçıvan, gül bahçesini sele versin (boşuna) zahmet çekmesin.
Bin gül bahçesine su verse senin yüzün gibi (güzel) bir gül açılmaz.

Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Su Kasidesi Fuzuli’nin Türkçe Divan’ındadır.)Leyla ve Mecnun, Fuzuli (Su Kasidesi Fuzuli’nin Türkçe Divan’ındadır.)
4 /