Oral Sander

Yazar 8,5/10 · 81 Oy · 4 kitap · 253 okunma ·  20 beğeni
Zafer K., bir alıntı ekledi.
26 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Uygarlık
"Uygarlık "dediğimiz bütünün doğduğu noktada,yerleşik ve göçebe halklar arasındaki uzun mücadelenin yol açtığı kültürel etkileşim yatmaktadır.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 36 - İmge Kitabevi)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 36 - İmge Kitabevi)
Ersin ÖZBEY, bir alıntı ekledi.
23 Oca 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

7000 yıllık bilinen tarihine baktığımızda insanoğlu her yüzyılın 87'sini savaş, 13'ünü barış içinde geçirmiştir.

Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 522)Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 522)
Elif Aktaş, bir alıntı ekledi.
15 Mar 2015

İkinci Dünya Savaşı aynı zamanda inançların da savaşı oldu. Almanlar bilinçli olarak Nasyonal Sosyalizm için savaşıyor ve Alman zaferi yalnız toprak getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Nazi ilkelerinin doğruluğunu da kanıtlıyordu: Almanların üstün ırk olduğu, diğer ırkların düşüklüğü ve kimilerinin de yok edilmesi gerektiği.

Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 116)Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 116)
Ribelle, bir alıntı ekledi.
24 Ara 2017

Atatürk
"Savaş kaçınılmaz ve yaşamsal olmalıdır.Ulusun yaşamı söz konusu olmadıkça savaş bir suçtur."

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 419)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 419)
Mustafa Erdi ATILGAN, bir alıntı ekledi.
20 Tem 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Endüstri Devrimi'ni odasında ölümsüzleştirmek isteyen kişi, duvarına bir lokomotif resmi asarsa, amacına en uygun iyi, sade ve kesin bir biçimde varmış olur.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 213)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 213)
ALİ ATAY, bir alıntı ekledi.
 04 Mar 00:58

Batılı Devletlerin Türkiye siyasetine etkileri (1)
Yalta Konferansı'nda, II. Dünya Savaşı sonrası düzeninin temel öğesi olacak, milletlerarası barış ve güvenliği sağlayacak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Anayasası'nı hazırlamak üzere San Fransisco'da toplanacak konferansa çağrılacak devletler tespit edilirken Türkiye de tartışılmıştır. Stalin, Türkiye'yi kastederek, Birleşmiş Milletler'de Almanya'ya karşı bütün gücüyle savaşmış devletlerin, savaş sırasında sallantıda kalmış, "hilekârlık" yapmış olanlarla yan yana oturmasının savaşmış devletleri kızdıracağını savunmuştur. Stalin'in önerisi kabul edilerek, 1 Mart 1945 tarihi itibariyle Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiş olan devletlerin San Fransisco Konferansı'na davet edilmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye de 23 Şubat'ta bu iki devlete savaş ilan ederek, BM konferansına kurucu üye olarak katılabilmek için gerekli hukuki koşulu yerine getirmiştir.
-----
1 Mart 1945'e kadar Almanya'ya ve Japonya'ya savaş ilan etmiş olan devletlerden oluşan San Fransisco Konferansı, 25 Nisan 1945 günü toplanmış ve 26 Haziran'da "çok partili siyasi sisteme geçişi" öngören Birleşmiş Milletler Anayasası'nın imzalanması ile çalışmalarını sona erdirmiştir.[5] Türk heyeti San Fransisco Konferansı'nda her fırsatta çok partili siyasal rejime geçileceğini ifade etmiştir. Birleşmiş Milletler Anayasası'nın imzalanması, Türkiye'nin demokratikleşmesinde ve Batı dünyasına yaklaşmasında önemli bir adım olmuştur.[6]
[5] Nasuh Uslu, Türk- Amerikan Ilişkileri, 21. Yüzyıl Yay., Ankara 2000, sayfa 205.
[6] Ahmet N. Yücekök, Ilter Turan ve , Mehmet Ö. Alkan, Tanzimattan Günümüze Istanbul'da STK'lar, Tarih Vakfı Yayınları, Istanbul 1998, sayfa 162, 163. Ayrıca bakınız; - Mustafa Erdoğan, Liberal Toplum ve Liberal Siyaset - Türkiye'de Demokrasiye Geçişin Deneyimi (1945 1950), Siyasal Kitapevi, Ankara 1992, sayfa 275.
- Cemile Burcu Kartal (2003), Türk Siyasal Hayatında Beyaz Ihtilal: 1950 Seçimleri, Atatürk Dergisi, cild 3, sayı 4, sayfa 266. *** Imzalanan Birleşmiş Milletler Anayasası'sı için bakınız; http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/chart_turkce.pdf

Türkiye'nin Dış Politikası, Oral Sander (Sayfa 117 - undefined)Türkiye'nin Dış Politikası, Oral Sander (Sayfa 117 - undefined)
greg house, bir alıntı ekledi.
12 May 13:57 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Tıpkı Kırım savaşı’nda olduğu gibi, Avrupalılar “niye” karşı savaştıklarını belki biliyorlardı ama “ne” için savaştıklarını bilmiyorlardı. Tarih boyunca savaşların çoğu ve ne yazık ki bugünkü savaşlar da, tarihin bu şaşmaz ve acımasız kalıbına uymaktadır. Dolayısıyla, 1. Dünya Savaşı’nda taraflar savaş amaçlarını kesin çizgileriyle tanımlayamadılar.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral SanderSiyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander
greg house, bir alıntı ekledi.
12 May 13:58 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Savaşın çıkmasında sorumluluk kimindi? Hemen her savaş sonrasında olduğu gibi I. Dünya Savaşı’nda da galipler, sorumluluğu yeniklere yüklediler.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral SanderSiyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander
greg house, bir alıntı ekledi.
12 May 13:54 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Sevres, yalnız eski, köhne ve yenilmiş bir imparatorluğu parçalayan antlaşma değildir. Sevres, Türkler’e “yaşama hakkını” tanımayan bir barış antlaşmasıdır. Aslında “barış antlaşması” da değil, bir ulus hakkında gerçek bir “ölüm fermanı”dır.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral SanderSiyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander
Ribelle, bir alıntı ekledi.
20 Ara 2017

Büyük devletler bir iki yöneticinin kişiliği ya da davranışıyla değil,çok temel tarihi,ekonomik,toplumsal ve siyasi güçler tarafından yıkılırlar,"ölümleri" de hasta yatağında değil,büyük bir savaşın sonunda olur.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 127)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 127)
Atakan ORĞAN, bir alıntı ekledi.
09 Mar 17:23

Hitler’in komünizme karşı bir “panzehir” olduğu inancı, Batılılarca Almanya’ya daha az kuşkuyla bakılmasına ve daha çok ödün verilmesine yol açtı.

Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral SanderSiyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander
İSA TOPTAŞ, bir alıntı ekledi.
27 Eki 2017

1453'te İstanbul'un fethi, İtalyan kent-devletlerinin Doğu Akdeniz'deki ve çevre limanlardaki üstünlüğüne son verdi. 15. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise, Venedik Ege'deki hemen hemen tüm topraklarını yitirdi. Böylece, Batı Avrupa'nın bu ilk "denizaşırı imparatorluğu" Türkler tarafından yıkılmış oldu. Ancak bu imparatorluğun yıkılmasının son derece önemli ve uzun süreli bir başka sonucu oldu. Avrupa kaşif, tüccar, misyoner ve askerlerinin dikkati Akdeniz'in dışına çevrildi. Böylece, yeryüzünün tüm okyanusları, zamanla, Avrupa'nın ikinci denizaşırı genişlemesinin yolları haline geldi. Avrupa'ya büyük zenginlik ve deney kazandıran büyük coğrafi keşiflerin 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başında gerçekleşmesinin tarihi bir rastlantı olmadığı açıkça görülüyor

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral SanderSiyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander
Ribelle, bir alıntı ekledi.
19 Ara 2017

"Tarih bugünü ve geleceği anlamak için elimizdeki tek anahtardır.Ne olduğumuzu bilebilmek için,geçmişte ne olduğumuzu bilmemiz gerekiyor."

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 28)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 28)
greg house, bir alıntı ekledi.
30 Nis 12:31 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Napolyon, her zaman olanaksızı istedi; çoğu kez elde etti, edemediği zaman da yıkıldı.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 155)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 155)
2 /