Oral Sander

Yazar 8,4/10 · 72 Oy · 4 kitap · 220 okunma ·  17 beğeni
Hakan S., bir alıntı ekledi.
 08 Kas 2016

İlk sosyalist düşünürlere göre, insanlar doğuştan iyidirler; yoksulluk ve yapay toplumsal eşitsizlikler olmasa, birbirlerine kardeşçe davranacaklardır.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 193 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 193 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
21 Kas 2016

Dünya petrolünün %70'ini üreten Ortadoğu ve Afrika, ancak %4'ünü tüketmekte, %10'unu üreten Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya, %75'ini tüketmektedir.

Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 295 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 295 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
 03 Kas 2016

Aslında tarih, bir anlamda, değişiklik ile sürekliliğin çatışmasından başka bir şey değilidir.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 23 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 23 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
09 Kas 2016

...büyük iş çevreleri ve silah fabrikaları, daha çok kar için hükümetleri zorlamaya başlayacak ve bu durum da uluslararası rekabeti ve silahlanma yarışını hızlandıracaktır. Karşı tarafın silahlanmasından duyulan korku milliyetçi duyguları körükleyecek, bu silahlanmayı artıracak ve silahlanma yeni korkular doğuracaktır. Böylece, silahlanma, korku ve milliyetçilik, korkunç bir sarmal etki-tepki ilişkisiyle savaşa varacaktır.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 241 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 241 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
 08 Kas 2016

Tarih, bugünü ve geleceği anlamak için elimizdeki tek anahtardır. Ne olduğumuzu bilebilmek için, geçmişte ne olduğumuzu bilmemiz gerekiyor...

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 28 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 28 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
 21 Kas 2016

Milliyetçilik ve Din uğruna ölenler, niçin öldüklerini bilmiyor.
Ortadoğu'da petrol, büyük devlet çatışmasının temel nedeni, bu çatışmayı şiddetlendiren unsur da çatışan Arap ve İsrail milliyetçiliğidir.
...
Ortadoğu çatışmalarının çözümünü olanaksız olmasa bile çok zor duruma getiren unsur, milliyetçilikle de bağlantılı olan "din"dir.

Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 296 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 296 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
 08 Kas 2016

İnsanoğlunun yeryüzündeki yaşamını tüm yönleriyle değiştiren, temelinden etkileyen ve belki de gerçekten "devrim" diye nitelendirebileceğimiz en önemli iki olgu, tarım ve endüstrinin bulunuşudur.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 29 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 29 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
25 Kas 2016

Devrimlerin çoğu, İran Şahı'nın yaptığı gibi, yöneticilerin uyguladıkları baskıdan ve aşırılıklarından kaynaklanır. Rejimi kurtarmak için genellikle hukukun dışına taşan uygulamalarda bulunulur. Ancak eski rejimin yerini alan devrim yönetimi de, belki de önceden istenmeyen, planlanmayan ve görülemeyen aşırı noktaya doğru kayar.

Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 559 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 559 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
 07 Kas 2016

17. yüzyılda, Avrupa'da modern bilim, edebiyat ve etkili devlet yönetimini doğuran araştırıcı, yenilikçi akımlar ve anlayış, Osmanlı devletinde görülemedi.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 126 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 126 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
 03 Kas 2016

Geçmiş olaylar anlamında tarih, "ölüdür". Yaşayan ve gerçek tarih diyebileceğimizse yalnızca yorumdur ve bu yorum zamanın ileriye doğru akmasıyla, yeni bilgilerin edinilmesiyle, yeni bakış açılarının ortaya çıkmasıyla değişir.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 17 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 17 - İmge Kitabevi Yayınları)
Zafer K., bir alıntı ekledi.
26 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Uygarlık
"Uygarlık "dediğimiz bütünün doğduğu noktada,yerleşik ve göçebe halklar arasındaki uzun mücadelenin yol açtığı kültürel etkileşim yatmaktadır.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 36 - İmge Kitabevi)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 36 - İmge Kitabevi)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
 07 Kas 2016

Hükümetler, ne tanrının ne de doğanın ama insanoğlunun yarattığı kuruluşlardır.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 168 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 168 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
 07 Kas 2016

Siyasal devrimler yöneticilerin aşırılıklarından kaynaklanır ve çoğu kez başlangıçta istenmeyen ve öngörülemeyen daha da aşırı bir noktaya doğru sürüklenir.

Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 166 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, Oral Sander (Sayfa 166 - İmge Kitabevi Yayınları)
Hakan S., bir alıntı ekledi.
25 Kas 2016

Teknoloji devrimiyle tek bir sistem haline gelecek olan dünyada, ekonomik açıdan gelişen ülkelerde, tek partili dar siyasal yapı zorlanmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa'da görülen, bu olgunun yarattığı değişiklikler ve sıkıntılardır. Ekonomileri gelişen öteki dünya ülkelerini de eninde sonunda bekleyen gelecek bu olsa gerek.

Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 500 - İmge Kitabevi Yayınları)Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 500 - İmge Kitabevi Yayınları)
Ersin ÖZBEY, bir alıntı ekledi.
23 Oca 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

7000 yıllık bilinen tarihine baktığımızda insanoğlu her yüzyılın 87'sini savaş, 13'ünü barış içinde geçirmiştir.

Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 522)Siyasi Tarih: 1918-1994, Oral Sander (Sayfa 522)
2 /