Esther Vilar

Esther Vilar

6.3/10
4 Kişi
·
12
Okunma
·
0
Beğeni
·
466
Gösterim
Adı:
Esther Vilar
Tam adı:
Esther Margareta Katzen
Unvan:
Arjantinli Alman Yazar, Tıp Doktoru
Doğum:
Buenos Aires, Arjantin, 16 Eylül 1935
Kadının erkek karşısında büyük bir avantajı vardır: kadının seçme özgürlüğü vardır: bağımsız bir yaşamla, aptalca, şımarıkça, asalakça bir yaşam arasında bir seçim yapabilirler. Bu sonuncu­sunu tercih etmeyen kadınların sayısı çok azdır. Erkeklerinse el­bette tercih şansı yoktur.
Esther Vilar
Sayfa 18 - Öteki Yayınevi
Övgü çalışmaya yönelik bir teşviktir, çünkü aynı iş düzeyi için değil,sadece artan başarı düzeyi için uygulanır.
Öte yandan kadın ise kendi dönüşümünün yaratıcısıdır ve kozmetik, saç stili ve giysilerinin yardımıyla kadınlığını üretir. Kökeni yapay olan bu kadınlık iki farklı bile-şenden oluşur: tali cinsel özelliklerin vurgulanması ve maske(makyaj) etkisiyle yabancılaşma. Kadın, kendisiyle belli bir erkekarasındaki farkı olabildiğince belirginleştirmek için çeşitli maskelerden yararlanır.
Erkekler, kadınların hiçbir hırs taşımadığını, bilgi arzusu, kendini kanıtlama ihtiyacı hissetmediğini kavramaktan acizdir; oysa bütün bunlar onun için hayati bir öneme sahiptir. Kadınlar, erkeklerin ayrı bir dünyada yaşamalarına göz yumar­lar, çünkü o dünyaya katılmak istemezler. Neden katılsınlar ki? Erkeğin bağımsızlığı onlar için hiçbir anlam ifade etmez, çünkü kendilerini bağımlı hissetmezler. Hatta hiçbir entellektüel hırsları olmadığı için erkeğin zihinsel üstünlüğü karşısında utanma bile hissetmezler.
Esther Vilar
Sayfa 18 - Öteki Yayınevi
Amerikan üniversiteleri giderek daha çok sayıda kız öğrenci almaktadır, ama gerçekte mezun olanların sayısı, İkinci Dünya Savaşı öncesindekinden daha azdır. Dersleri kendileri için bahar gardrobı tasarlayarak geçirir, ders aralarında erkek öğrencilerle flört ederler. Geleceklerinin tamamını bu işe yatıran erkeklerden farklı olarak, cilalı tırnaklarıyla ve sağlam saydam eldivenlerle otopsi salonundaki kadavralarla oynayarak zaman öldürürler. Bir kadın, parmağında nişan yüzüğüyle üniversiteden ayrılırsa, dip­lomasını almış demektir. Erkek ise diploma almakla pek bir şey başarmış sayılmaz. Diploma almak kolaydır, bunun için yap­manız gereken tek şey ezberlemektir. Kaç uzman gerçek bilgiyle blöf arasındaki farkı söyleyebilir ki? Ama erkek, ayrıca öğrendiği şeyi anlamak zorundadır Sonraki başarısı, bilgisinin sağlam olup olmadığına bağlıdır; kazanacağı prestij buna bağlı olacaktır; birçok durumda başkalarının hayatı da buna bağlı olacaktır.
Esther Vilar
Sayfa 110 - Öteki Yayınevi
Kadının toplumdaki değeri zekayla değil, tamamen farklı standartlarla ölçülür (aslında hiç bir standart yoktur, erkek ona ihtiyaç duyar, bu da yeterlidir). Kadın, durumun gerektirdiği kadar aptal rolü yapabilir. Bu yolla varlıklı insanlarla birçok or­tak özelliği paylaşır. Zengin oldukları sürece zeki olup ol­madıklarına kim aldırır ki? II. Henry Ford, zeka düzeyi Tiffany'nin düzenli hanım müşterilerinin zeka düzeyinde bile olsay­dı, toplumda kabul görürdü. Aptal olmayı göze alamayacak olan onun şoförüdür. Kadınlar gibi, zenginler de her türlü zayıflığı gösterebilir. Kadınlar gibi, onların da kendilerini açmalarına göz yumulur; kendilerini açmayı başardıklarım bile söyleyebilirdik, ama bu kesinlikle kendi dezavantajlarına ol­maz. Başka bir deyişle bir kadın dilediğince aptal olabilir; buna rağmen bir erkek ona saygı gösterecek, onun arkadaşlığından vazgeçmeyecektir. Bu kadın işbirlikçiliğinin formülü daha basit olamazdı: er­keklik çalışmaktır, kadınlık hiçbir şey yapmamak. Ve erkekler erkek oldukları için ne kadar da şanslılar! Erkekler güçlü ve özgür; ama ya kadınlar, zayıf, çocuk büyütme yüküyle eve çakılıp kalmışlar! Kısaca yararlı hiçbir işe uygun değildirler. Erkekler bu mite (masala) inanmaya öyle heveslidir ki, bu gönüllerini bile okşar. Bir filin de güçlü olduğu akıllarına bile gelmez. Yine de erkekler, filin gücüne rağmen işlerin çoğunu daha iyi yapmaktadır.
Esther Vilar
Sayfa 47 - Öteki Yayınevi
UZAYDAN gelen birisi için erkeklerin, kadınlardan sonsuz ölçüde çok daha fazla beğeniye layık gözükeceğine kuşku yok, çünkü erkek hem zekaya hem de güzelliğe sahiptir. Yüzyıllar boyunca erkeğin değerler standard ne yazık ki çarpıtılmış ol­malı, aksi takdirde kadınlar kesinlikle zarif cins olarak adlandırılmazdı. Erkeklerden çok daha az zeki olmaları gibi basit bir gerçek bile böyle bir kavrama ters düşerdi, çünkü sadece fi­ziksel düzlemde değerlendirilmediği sürece aptal bir insana ke­sinlikle zarif veya güzel denemez. Yine de böylesine saçma ve yanlış bir inancın ortaya çıkması erkeklerin hatasıdır. Kadın­larla hayvanlan aynı standartlara göre değerlendirmekle (ki bunda kısmen haklıdır) kendi değerlerini çarpıtmıştır. Her şey bir yana kadınlar homo sapiens olduklarını kesinlikle iddia ede­mezler.
Esther Vilar
Sayfa 25 - Öteki Yayınevi
Eğer kadınlar gerçekten de erkeklerin baskısı altında ol­duğunu hissetseydi, tıpkı buyurganlardan korkulup nefret edil­mesi gibi onlar da erkeklerden korkup nefret ederdi. Erkeğin zi­hinsel üstünlüğü karşısında utansalardı, durumu değiştirmek için her çareye başvururlardı. Kadınlar gerçekten bağımlı ve ke­lepçeli olsaydı, elbette tarihin bu en elverişli döneminde ke­lepçelerini çoktan kırmış olmazlar mıydı?
Esther Vilar
Sayfa 18 - Öteki Yayınevi
Erkek, sadece kadınlar ta­rafından yapılan bir dizi yönlendirmenin sonucu olarak erkek olarak değerlendirilir. Öte yandan kadın ise kendi dönüşü­münün yaratıcısıdır ve kozmetik, saç stili ve giysilerinin yardımıyla kadınlığını üretir. Kökeni sentetik olan bu kadınlık iki farklı bileşenden oluşur: tali cinsel özelliklerin vurgulanması ve maske (makyaj) etkisiyle yabancılaşma. Kadın, kendisiyle belli bir erkek arasındaki farkı olabildiğince belirginleştirmek için çeşitli maskelerden yararlanır.
Esther Vilar
Sayfa 101 - Öteki Yayınevi
Erkeğin tekrar tekrar yaptığı en büyük hatalardan birisi, kadını kendi eşiti olarak, yani eşit zihinsel ve coşkusal kapasite­ ye sahip bir insan olarak değerlendirmesidir. Kadını gözleyebilir, dinleyebilir, tepkilerine bakarak duygularını yargılayabilir, ama her şeye karşın, kadını sadece yüzeysel be­lirtilerle yargılamaktadır, çünkü kendi değer ölçülerini kullan­maktadır.
Esther Vilar
Sayfa 15 - Öteki Yayınevi
Çok yüzeysel ve biçimsel yapılmış eleştiriler bende pek saygı uyandırmadı doğrusu. Bir hemcinsim tarafından kitap boyunca aşağılanmak, biyolojik ve sosyolojik araştırmaların dikkate alınmaması beni çokça düşündürdü. Kadın düşmanlığının bir başka boyutu bir kadın tarafından gözler önüne serilmiş durumda.
Büyük bir hevesle aldığım bu kitabı okurken yazarla için için kavga ettim. Bu kadar cinsiyetçi, ayrılıkçı bir kitap daha okumamıştım.

Ömrümün 3 saatini, tüm genetik birikimleri "kadınlar kaka, erkekler cici" oranında özümsemiş eski doktor yeni yazar hanımefendinin, kadınlara karşı olan bu mânâsız düşmanlığını anlamaya çalışarak geçirdim ve 3 saatin sonunda beyhude bir çaba gösterdiğimi anladım.

Ancak kitap her şeye ataerkil düzeyde bakan insanların çok hoşuna gidecek ve ateşlerini harlayacaktır; onlara tavsiye edebilirim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Esther Vilar
Tam adı:
Esther Margareta Katzen
Unvan:
Arjantinli Alman Yazar, Tıp Doktoru
Doğum:
Buenos Aires, Arjantin, 16 Eylül 1935

Yazar istatistikleri

  • 12 okur okudu.
  • 13 okur okuyacak.