Herbert Read

Herbert Read

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
5
Okunma
·
1
Beğeni
·
61
Gösterim
Adı:
Herbert Read
Tam adı:
Sir Herbert Edward
Unvan:
İngiliz Şair ve Eleştirmen
Doğum:
4 Aralık 1893
Ölüm:
12 Haziran 1968
Sir Herbert Edward, İngiliz sanat tarihçisi , şairi, edebiyat eleştirmeni ve filozofu olarak bilinir; eğitimde sanatın rolü. Read, Çağdaş Sanatlar Enstitüsünün kurucu üyelerindendir. Varoluşçuluğun farkına varan en eski İngiliz yazarlardandı.
Bir çiftçinin oğlu olan Read, Yorkshire North Riding of Kirkbymoorside'ın yaklaşık dört kilometre güneyinde, Nunnington yakınlarındaki Muscoates'te doğdu. Leeds Üniversitesinde yaptığı çalışmalar Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle kesildi ve Fransa'da Green Howards ile birlikte çalıştı. Askeri Haç ve Seçkin Hizmet Siparişini aldı ve kaptan rütbesine yükseldi. Okuma, savaş sırasında TS Eliot tarafından yayınlanan ilk edebi süreli yayınlardan Frank Rutter ile Sanat ve Edebiyat dergisini kurdu.
Read'un ilk şiir kitabı 1915'de kendi kendine yayın yapan Chaos'un Şarkılarıydı. 1919'da yayınlanan ikinci koleksiyonuna Çıplak Savaşçılar deniyordu ve Birinci Dünya Savaşı'nın siperlerinde savaşarak yaşadıkları deneyimlerini çizdi. Imagizmin ve Metafizik şairlerin etkisini gösteren çalışmaları esas olarak serbest ayette idi . 1946'da ortaya atılan "Collected Poems" , edebiyat eleştirmeni olarak İngiliz romantik şairleri ile ilgilendi (örneğin, Duygunun Gerçek Sesi: İngiliz Romantik Şiir Araştırmaları , 1953). imgeciliğin. Yeşil Çocuğu adlı bir roman yayınladı. Criterion'a (1922-39) katkıda bulundu ve uzun yıllar Dinleyici için düzenli bir sanat eleştirmeni oldu.

WB Yeats , Modern Savaşın Oxford Kitabı (1936) için Büyük Savaş kuşağının birçok şairini seçerken, Oku, onun Sonu'nun 17 sayfalık alıntıyla (tüm eserin yaklaşık yarısı) onun akranları arasında belirgin bir şekilde öne çıktı Bir Savaş (Faber & Faber, 1933).

Okuma da yazma sanatı ile ilgileniyordu. Stil ve yapı hakkında derinlemesine ilgilenerek görüşlerini İngilizce Yayını Tarzında (1928), bir yazı ve iyi yazılmış bir felsefe ile özetledi. Kitap, İngilizce dilinin temelleri üzerinde en iyilerden biri ve bu temellerin zerafet ve ayrım ile İngilizce yazmak için nasıl kullanıldığı ve kullanıldığı düşünülüyor.Read, Paul Nash , Ben Nicholson , Henry Moore ve Barbara Hepworth gibi modern İngiliz sanatçıların şampiyonu oldu. Nash'ın çağdaş sanat birliği Birinci ile ilişkilendirildi. Read, Edinburgh Üniversitesi'nde güzel sanatlar profesörü (1931-33) ve trend belirleyen The Burlington Magazine (1933-38) editörüydü. 1936'da Londra Uluslararası Sürrealist Sergisi'nin organizatörlerinden ve André Breton , Hugh Sykes Davies , Paul Éluard ve Georges Hugnet'in katkılarını da içeren 1936'da yayınlanan Sürrealizm kitabının editörlerinden biriydi . Ayrıca, Tate Galerisi'nde mütevelli heyeti ve Victoria & Albert Müzesi'nde (1922-39) küratör olarak görev yapmanın yanı sıra 1947'de Roland Penrose ile birlikte Çağdaş Sanatlar Enstitüsü'nü kurdu. İlk İngilizce yazarları varoluşçuluk konusunda uyarırlar ve proto-varoluşçu düşünür Max Stirner'in etkisinde kalmışlardır .

1953-1954 yılları arasında Harvard Üniversitesi'ndeki Norton Profesörü olarak okudu . 1964-65 öğretim yılı için ve 1965'te yine Wesleyan Üniversitesi İleri Araştırmalar Merkezi öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Okumanın şiir anlayışı, onun 1926 yılında yaptığı "Bir Şiir Nedir" tanımının geri kalanı ile birlikte aktarılan "gerçek şiirin asla konuşmadığı ama her zaman bir şarkının" olduğuna inanan mentorları TE Hulme , FS Flint , Marianne Moore ve WC Williams'tan etkilenmiştir. (1966'daki Soykırım adlı topladığı şiirlerindeki) adlı eserinde bu ismin denemesi. Okumalar 'İngiliz Şiirinin Aşamaları', pragmatik sorular yerine metafiziksel soruları yanıtlamak isteyen evrimci bir araştırmadır.

Okumanın şiire kesin bir rehberliği 1932'de yayınladığı 'Modern Şiirde Formu'dur. 1951'de AS Collins, edebi eleştirmen Okumanın dediği gibi: "Şiirinde akıl entelektüelini, kısa şiirlerini En eski imajist stilini koruyan gaddar güzellik. " Okunanların en eski koleksiyonu Eclogues 1914-18'de çok belirgin olan bir stil.

Siyasi açıdan, Read, Edward Carpenter ve William Morris'ın İngiliz sessizci geleneğinde kendisini bir anarşist olarak görüyordu . Bununla birlikte, 1953'te "edebiyata hizmet" için bir şövalyeyi kabul etti; Bu, Anarşist hareketin çoğunun okur çıkarmasına yol açtı. Oku, İspanya'daki Franco rejimine karşı aktif bir şekilde karşı çıktı ve çoğunlukla İspanya'daki siyasi tutsaklar adına kampanya yürütülüyordu.

Okumanın politikayla ilgili yazılarını sanat ve kültür alanlarından ayırmak zordur, çünkü sanat, kültür ve siyaseti insan bilinci üzerine tek bir uyumlu ifade olarak görmüştür. Toplam eseri 1.000'den fazla basılı eserden oluşuyor.

Oku'nun "Hell With To" adlı kitabı, özellikle kültür terimine olan küçümsemesiyle ilgileniyor ve sanatçıyı esnaf olarak anarşist görüşüyle ​​genişletiyor ve Eric Gill'in eserinin büyük bir analizini sunuyor. Routledge tarafından 2002'de yeniden yayınlandı.

Fel, felsefi görünümünde Friedrich Schelling , Johann Gottlieb Fichte ve Samuel Taylor Coleridge'in temsil ettiği Avrupa idealist geleneklerine yakındı ve gerçekliğin insan zihninde olduğu gibi insan zihninin herhangi bir harici ürünü olduğu görüşündeydi. veya nesnel gerçeklik. Diğer bir deyişle zihin, gözler tarafından algılanan gerçekliği kaydeden bir kamera değildir; aynı zamanda kendi gerçeğini ortaya çıkaran bir projektördür. Bu, sanatın, birçok Marksistin inandığı gibi, sadece bir burjuva toplumunun bir ürünü olmadığını, aynı zamanda bilinçliliğin gelişimiyle evrimleşen bir psikolojik süreci olduğu anlamına geliyordu. Dolayısıyla, sanat, biyolojik bir fenomendir ve 1930'larda Anthony Blunt gibi Marksist eleştirmenlere karşı okumayı sık sık gözler önüne serer. Okumak, bu bakımdan, Alman sanat psikolojisindeki gelişmelerden etkilenmiştir. İdealist arka planı, Oku'nun psikoanalizle ilgilenmesine yol açtı. Read, İngilizce konuşan dünyada psikanalizin sanat ve edebi eleştiri için bir araç olarak kullanılmasında öncü oldu. Başlangıçta bir Freudcu olan Read, Carl Jung'un analitik psikolojisine olan bağlılığını devretti ve sonuçta Jung'un İngilizce olarak toplanan eserlerinin yayıncısı ve editör şefi haline geldi.

1949'un başlarında, Read, Fransız Varoluşçuların , özellikle de Jean-Paul Sartre'nin yazılarına ilgi duydu. Read kendisini varoluşçu olarak tanımlamasa da, teorilerinin sık sık yaptığı desteği kabul etti. Belki de en yakındaki İngiltere, Avrupa geleneğinin varoluşçu teorisyenine geldi.

Herbert Read, eğitim alanında ve özellikle de sanat eğitiminde güçlü bir ilgi uyandırdı. Okuduğunuz anarşizm, William Godwin , Peter Kropotkin ve Max Stirner'in etkisinde kaldı . Okuma ", İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik ve tarafsız ülkeleri gezen İngiliz sanat sergileri için toplamaya davet edildikten sonra çocuk çizimlerine ve tablolarına derinden ilgi duydu.T Atlantik boyunca taşınması çok riskli olduğu düşünülürse, kurulan eserler ulusal mirasa önem verdiği için çocuk çizimlerinin ve resimlerinin gönderilmesi önerildi.Koleksiyonunu hazırlarken beklenmedik bir şekilde genç sanatçının eserlerinin etkileyici gücü ve duygusal içeriği hareket ettirildi. Deneyim onun dikkatini çekti. kültürel değerlerine ve çocuk yaratıcılık teorisinin ciddiyetiyle avant gardeine olan bağlılığıyla ilgisini çekti.Bu eser hem geri kalan 25 yıl boyunca temelde kendi hayatının eserini değiştirdi hem de eşi benzeri görülmemiş bir açıklık mantığı ile sanat eğitimi verdi ve ikna edici nitelikteki önemli kitaplar ve broşürler: Sanat yoluyla eğitim (Oku, 1943); e Serbest İnsanların Eğitimi (Oku, 1944); Dünya Düzeni'nde Kültür ve Eğitim (Oku, 1948); Çim Okuma , (1955); ve Robotun İadesi (1966) ".

Oku "sanatsal eğitim yoluyla dengeli kişiliğin geliştirilmesi ilkelerine dayanan daha büyük uluslararası anlayış ve bütünlük fikrini sunarak yaratıcı eğitimin sosyo-kültürel boyutunu geliştirdi. Okudum, Eğitim yoluyla Eğitimde" her çocuğa a potansiyel nevrotik, bu ihtimalden kurtulabilme kabiliyeti, eğer erken, büyük ölçüde doğuştan, yaratıcı yetenekler konvansiyonel Eğitim tarafından bastırılmadı. Herkes, neredeyse önemsiz olsa dahi özel yetenekleri sonsuz bir toplu yaşam zenginlikine katkıda bulunacak şekilde teşvik edilmesi gereken bir tür sanatçıdır. Read'un yeni tanımladığı, herkesin çocuk ve yetişkin yaratıcılığının önemli bir "sürekliliği" görüşü, bu noktaya kadar baskın olan, yirminci yüzyıl sanat eğitiminin iki karşıt modelini sentezle temsil etti ... Read bir müfredat sunmadı, ancak teorik bir savunma sağlamadı. hakiki ve gerçek. Gerçekliği ve gerçeği hakkındaki iddiaları, çocuk sanatında yaptığı çalışmada ortaya çıkarılan özelliklerin ezici kanıtlarına dayanıyordu .... 1946'dan 1968'de ölümüne değin yeniden adlandırılan ATG Sanatta Eğitim Eğitim Derneği (SEA) UNESCO'ya hitap edebilecek bir platforma sahipti. Bu temele dayanarak, 1954'te UNESCO'nun yürütme organı olarak Uluslararası Sanat Eğitimi Derneği'ni (INSEA) kurmayı başardı. ]1968'deki ölümünden sonra, Okuma, fikirlerini düşüren Marksizm de dahil olmak üzere sanat teorileri akademisinde giderek artan baskınlık nedeniyle ihmal edildi. Ancak eserleri etkilenmeye devam etti. Read'un anarşizm üzerine yazdıkları, Murray Bookchin'in anarşizm ve ekoloji arasındaki bağlantıları keşfetmek için 1960'lı yılların ortalarında ilham kaynağı olduğu yazısıydı. [19] 1971'de anarşizm ve siyaset üzerine yazdıkları yazıların bir koleksiyonu, Howard Zinn'in bir girişiyle birlikte Anarşi ve Düzenin yeniden yayımlandı. 1990'lı yıllarda Leeds City Sanat Galerisi'nde 1993'te yapılan büyük bir sergi ve anarşist yazılarının bir koleksiyonunun yayınlanmasının ardından kendisine ilgi uyandı. A One-Man Manifesto ve Freedom Press'in diğer yazıları , David Goodway. ] O tarihten bu yana çalışmalarının çoğundan sonra yeniden yayınlandı ve Haziran 2004'teki Tate Britanya'da bir Herbert Okuma Konferansı vardı. Kıbrıs Üniversitesindeki kütüphaneye onun adını verildi ve üniversitedeki resim galerisi olduğu gibi Canterbury'de Yaratıcı Sanatlar . 1990'lara kadar, Londra'daki Çağdaş Sanatlar Enstitüsü, Salman Rushdie gibi tanınmış konuşmacılardan oluşan bir Herbert Okuma Konferansı düzenledi.

11 Kasım 1985 tarihinde Read, Westminster Abbey'in Şair Köşesi'nde sergilenen kayrak taş üzerinde anılan 16 Büyük Savaş şairi arasında yer aldı.Taş yazısı bir Büyük Savaş şairi Wilfred Owen tarafından yazılmıştı. Okuyor: "Konumuz Savaş ve Savaş'ın acısı" Şiir yazıktır. "

Yedi dakika süren ve The Surrealist Object başlıklı 1937 okuması, 2002'de yayınlanan Sesli Kitap CD Sürrealizm İncelemesi'nde duyulabilir.

Ünlü yazar Piers Paul Read'un , BBC belgesel yapımcısı John Read'un ve sanat tarihçisi Ben Read'un babasıdır.
"Sanat eseri bir bakıma kişiliğin kurtuluşudur .Normal olarak duygularımız baskı altında ve dizginlenmiştir. Bir sanat eseri üzerinde durduğumuz zaman ansızın bir boşanma olur. Bu sadece bir boşanma değil -sempati de duyguların bir boşanmasıdır aynı zamanda bir yükselme gerginleşme ve yücelmedir. İşte sanat ve duygululuk arasındaki ayrılık budur: duygululuk bir boşanma fakat aynı zamanda duyguların gevşemesi ve rahatlamasıdır. Sanat ise bir boşanma fakat aynı zamanda bir dizginlemedir. Sanat tutumlu bir duygu ,iyi biçim yaratan bir heyecandır...
Herbert Read
Hayalperest Yayınları
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Herbert Read
Tam adı:
Sir Herbert Edward
Unvan:
İngiliz Şair ve Eleştirmen
Doğum:
4 Aralık 1893
Ölüm:
12 Haziran 1968
Sir Herbert Edward, İngiliz sanat tarihçisi , şairi, edebiyat eleştirmeni ve filozofu olarak bilinir; eğitimde sanatın rolü. Read, Çağdaş Sanatlar Enstitüsünün kurucu üyelerindendir. Varoluşçuluğun farkına varan en eski İngiliz yazarlardandı.
Bir çiftçinin oğlu olan Read, Yorkshire North Riding of Kirkbymoorside'ın yaklaşık dört kilometre güneyinde, Nunnington yakınlarındaki Muscoates'te doğdu. Leeds Üniversitesinde yaptığı çalışmalar Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle kesildi ve Fransa'da Green Howards ile birlikte çalıştı. Askeri Haç ve Seçkin Hizmet Siparişini aldı ve kaptan rütbesine yükseldi. Okuma, savaş sırasında TS Eliot tarafından yayınlanan ilk edebi süreli yayınlardan Frank Rutter ile Sanat ve Edebiyat dergisini kurdu.
Read'un ilk şiir kitabı 1915'de kendi kendine yayın yapan Chaos'un Şarkılarıydı. 1919'da yayınlanan ikinci koleksiyonuna Çıplak Savaşçılar deniyordu ve Birinci Dünya Savaşı'nın siperlerinde savaşarak yaşadıkları deneyimlerini çizdi. Imagizmin ve Metafizik şairlerin etkisini gösteren çalışmaları esas olarak serbest ayette idi . 1946'da ortaya atılan "Collected Poems" , edebiyat eleştirmeni olarak İngiliz romantik şairleri ile ilgilendi (örneğin, Duygunun Gerçek Sesi: İngiliz Romantik Şiir Araştırmaları , 1953). imgeciliğin. Yeşil Çocuğu adlı bir roman yayınladı. Criterion'a (1922-39) katkıda bulundu ve uzun yıllar Dinleyici için düzenli bir sanat eleştirmeni oldu.

WB Yeats , Modern Savaşın Oxford Kitabı (1936) için Büyük Savaş kuşağının birçok şairini seçerken, Oku, onun Sonu'nun 17 sayfalık alıntıyla (tüm eserin yaklaşık yarısı) onun akranları arasında belirgin bir şekilde öne çıktı Bir Savaş (Faber & Faber, 1933).

Okuma da yazma sanatı ile ilgileniyordu. Stil ve yapı hakkında derinlemesine ilgilenerek görüşlerini İngilizce Yayını Tarzında (1928), bir yazı ve iyi yazılmış bir felsefe ile özetledi. Kitap, İngilizce dilinin temelleri üzerinde en iyilerden biri ve bu temellerin zerafet ve ayrım ile İngilizce yazmak için nasıl kullanıldığı ve kullanıldığı düşünülüyor.Read, Paul Nash , Ben Nicholson , Henry Moore ve Barbara Hepworth gibi modern İngiliz sanatçıların şampiyonu oldu. Nash'ın çağdaş sanat birliği Birinci ile ilişkilendirildi. Read, Edinburgh Üniversitesi'nde güzel sanatlar profesörü (1931-33) ve trend belirleyen The Burlington Magazine (1933-38) editörüydü. 1936'da Londra Uluslararası Sürrealist Sergisi'nin organizatörlerinden ve André Breton , Hugh Sykes Davies , Paul Éluard ve Georges Hugnet'in katkılarını da içeren 1936'da yayınlanan Sürrealizm kitabının editörlerinden biriydi . Ayrıca, Tate Galerisi'nde mütevelli heyeti ve Victoria & Albert Müzesi'nde (1922-39) küratör olarak görev yapmanın yanı sıra 1947'de Roland Penrose ile birlikte Çağdaş Sanatlar Enstitüsü'nü kurdu. İlk İngilizce yazarları varoluşçuluk konusunda uyarırlar ve proto-varoluşçu düşünür Max Stirner'in etkisinde kalmışlardır .

1953-1954 yılları arasında Harvard Üniversitesi'ndeki Norton Profesörü olarak okudu . 1964-65 öğretim yılı için ve 1965'te yine Wesleyan Üniversitesi İleri Araştırmalar Merkezi öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Okumanın şiir anlayışı, onun 1926 yılında yaptığı "Bir Şiir Nedir" tanımının geri kalanı ile birlikte aktarılan "gerçek şiirin asla konuşmadığı ama her zaman bir şarkının" olduğuna inanan mentorları TE Hulme , FS Flint , Marianne Moore ve WC Williams'tan etkilenmiştir. (1966'daki Soykırım adlı topladığı şiirlerindeki) adlı eserinde bu ismin denemesi. Okumalar 'İngiliz Şiirinin Aşamaları', pragmatik sorular yerine metafiziksel soruları yanıtlamak isteyen evrimci bir araştırmadır.

Okumanın şiire kesin bir rehberliği 1932'de yayınladığı 'Modern Şiirde Formu'dur. 1951'de AS Collins, edebi eleştirmen Okumanın dediği gibi: "Şiirinde akıl entelektüelini, kısa şiirlerini En eski imajist stilini koruyan gaddar güzellik. " Okunanların en eski koleksiyonu Eclogues 1914-18'de çok belirgin olan bir stil.

Siyasi açıdan, Read, Edward Carpenter ve William Morris'ın İngiliz sessizci geleneğinde kendisini bir anarşist olarak görüyordu . Bununla birlikte, 1953'te "edebiyata hizmet" için bir şövalyeyi kabul etti; Bu, Anarşist hareketin çoğunun okur çıkarmasına yol açtı. Oku, İspanya'daki Franco rejimine karşı aktif bir şekilde karşı çıktı ve çoğunlukla İspanya'daki siyasi tutsaklar adına kampanya yürütülüyordu.

Okumanın politikayla ilgili yazılarını sanat ve kültür alanlarından ayırmak zordur, çünkü sanat, kültür ve siyaseti insan bilinci üzerine tek bir uyumlu ifade olarak görmüştür. Toplam eseri 1.000'den fazla basılı eserden oluşuyor.

Oku'nun "Hell With To" adlı kitabı, özellikle kültür terimine olan küçümsemesiyle ilgileniyor ve sanatçıyı esnaf olarak anarşist görüşüyle ​​genişletiyor ve Eric Gill'in eserinin büyük bir analizini sunuyor. Routledge tarafından 2002'de yeniden yayınlandı.

Fel, felsefi görünümünde Friedrich Schelling , Johann Gottlieb Fichte ve Samuel Taylor Coleridge'in temsil ettiği Avrupa idealist geleneklerine yakındı ve gerçekliğin insan zihninde olduğu gibi insan zihninin herhangi bir harici ürünü olduğu görüşündeydi. veya nesnel gerçeklik. Diğer bir deyişle zihin, gözler tarafından algılanan gerçekliği kaydeden bir kamera değildir; aynı zamanda kendi gerçeğini ortaya çıkaran bir projektördür. Bu, sanatın, birçok Marksistin inandığı gibi, sadece bir burjuva toplumunun bir ürünü olmadığını, aynı zamanda bilinçliliğin gelişimiyle evrimleşen bir psikolojik süreci olduğu anlamına geliyordu. Dolayısıyla, sanat, biyolojik bir fenomendir ve 1930'larda Anthony Blunt gibi Marksist eleştirmenlere karşı okumayı sık sık gözler önüne serer. Okumak, bu bakımdan, Alman sanat psikolojisindeki gelişmelerden etkilenmiştir. İdealist arka planı, Oku'nun psikoanalizle ilgilenmesine yol açtı. Read, İngilizce konuşan dünyada psikanalizin sanat ve edebi eleştiri için bir araç olarak kullanılmasında öncü oldu. Başlangıçta bir Freudcu olan Read, Carl Jung'un analitik psikolojisine olan bağlılığını devretti ve sonuçta Jung'un İngilizce olarak toplanan eserlerinin yayıncısı ve editör şefi haline geldi.

1949'un başlarında, Read, Fransız Varoluşçuların , özellikle de Jean-Paul Sartre'nin yazılarına ilgi duydu. Read kendisini varoluşçu olarak tanımlamasa da, teorilerinin sık sık yaptığı desteği kabul etti. Belki de en yakındaki İngiltere, Avrupa geleneğinin varoluşçu teorisyenine geldi.

Herbert Read, eğitim alanında ve özellikle de sanat eğitiminde güçlü bir ilgi uyandırdı. Okuduğunuz anarşizm, William Godwin , Peter Kropotkin ve Max Stirner'in etkisinde kaldı . Okuma ", İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik ve tarafsız ülkeleri gezen İngiliz sanat sergileri için toplamaya davet edildikten sonra çocuk çizimlerine ve tablolarına derinden ilgi duydu.T Atlantik boyunca taşınması çok riskli olduğu düşünülürse, kurulan eserler ulusal mirasa önem verdiği için çocuk çizimlerinin ve resimlerinin gönderilmesi önerildi.Koleksiyonunu hazırlarken beklenmedik bir şekilde genç sanatçının eserlerinin etkileyici gücü ve duygusal içeriği hareket ettirildi. Deneyim onun dikkatini çekti. kültürel değerlerine ve çocuk yaratıcılık teorisinin ciddiyetiyle avant gardeine olan bağlılığıyla ilgisini çekti.Bu eser hem geri kalan 25 yıl boyunca temelde kendi hayatının eserini değiştirdi hem de eşi benzeri görülmemiş bir açıklık mantığı ile sanat eğitimi verdi ve ikna edici nitelikteki önemli kitaplar ve broşürler: Sanat yoluyla eğitim (Oku, 1943); e Serbest İnsanların Eğitimi (Oku, 1944); Dünya Düzeni'nde Kültür ve Eğitim (Oku, 1948); Çim Okuma , (1955); ve Robotun İadesi (1966) ".

Oku "sanatsal eğitim yoluyla dengeli kişiliğin geliştirilmesi ilkelerine dayanan daha büyük uluslararası anlayış ve bütünlük fikrini sunarak yaratıcı eğitimin sosyo-kültürel boyutunu geliştirdi. Okudum, Eğitim yoluyla Eğitimde" her çocuğa a potansiyel nevrotik, bu ihtimalden kurtulabilme kabiliyeti, eğer erken, büyük ölçüde doğuştan, yaratıcı yetenekler konvansiyonel Eğitim tarafından bastırılmadı. Herkes, neredeyse önemsiz olsa dahi özel yetenekleri sonsuz bir toplu yaşam zenginlikine katkıda bulunacak şekilde teşvik edilmesi gereken bir tür sanatçıdır. Read'un yeni tanımladığı, herkesin çocuk ve yetişkin yaratıcılığının önemli bir "sürekliliği" görüşü, bu noktaya kadar baskın olan, yirminci yüzyıl sanat eğitiminin iki karşıt modelini sentezle temsil etti ... Read bir müfredat sunmadı, ancak teorik bir savunma sağlamadı. hakiki ve gerçek. Gerçekliği ve gerçeği hakkındaki iddiaları, çocuk sanatında yaptığı çalışmada ortaya çıkarılan özelliklerin ezici kanıtlarına dayanıyordu .... 1946'dan 1968'de ölümüne değin yeniden adlandırılan ATG Sanatta Eğitim Eğitim Derneği (SEA) UNESCO'ya hitap edebilecek bir platforma sahipti. Bu temele dayanarak, 1954'te UNESCO'nun yürütme organı olarak Uluslararası Sanat Eğitimi Derneği'ni (INSEA) kurmayı başardı. ]1968'deki ölümünden sonra, Okuma, fikirlerini düşüren Marksizm de dahil olmak üzere sanat teorileri akademisinde giderek artan baskınlık nedeniyle ihmal edildi. Ancak eserleri etkilenmeye devam etti. Read'un anarşizm üzerine yazdıkları, Murray Bookchin'in anarşizm ve ekoloji arasındaki bağlantıları keşfetmek için 1960'lı yılların ortalarında ilham kaynağı olduğu yazısıydı. [19] 1971'de anarşizm ve siyaset üzerine yazdıkları yazıların bir koleksiyonu, Howard Zinn'in bir girişiyle birlikte Anarşi ve Düzenin yeniden yayımlandı. 1990'lı yıllarda Leeds City Sanat Galerisi'nde 1993'te yapılan büyük bir sergi ve anarşist yazılarının bir koleksiyonunun yayınlanmasının ardından kendisine ilgi uyandı. A One-Man Manifesto ve Freedom Press'in diğer yazıları , David Goodway. ] O tarihten bu yana çalışmalarının çoğundan sonra yeniden yayınlandı ve Haziran 2004'teki Tate Britanya'da bir Herbert Okuma Konferansı vardı. Kıbrıs Üniversitesindeki kütüphaneye onun adını verildi ve üniversitedeki resim galerisi olduğu gibi Canterbury'de Yaratıcı Sanatlar . 1990'lara kadar, Londra'daki Çağdaş Sanatlar Enstitüsü, Salman Rushdie gibi tanınmış konuşmacılardan oluşan bir Herbert Okuma Konferansı düzenledi.

11 Kasım 1985 tarihinde Read, Westminster Abbey'in Şair Köşesi'nde sergilenen kayrak taş üzerinde anılan 16 Büyük Savaş şairi arasında yer aldı.Taş yazısı bir Büyük Savaş şairi Wilfred Owen tarafından yazılmıştı. Okuyor: "Konumuz Savaş ve Savaş'ın acısı" Şiir yazıktır. "

Yedi dakika süren ve The Surrealist Object başlıklı 1937 okuması, 2002'de yayınlanan Sesli Kitap CD Sürrealizm İncelemesi'nde duyulabilir.

Ünlü yazar Piers Paul Read'un , BBC belgesel yapımcısı John Read'un ve sanat tarihçisi Ben Read'un babasıdır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 5 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.