Kemal Ramazan Haykıran

Kemal Ramazan Haykıran

Yazar
8.7/10
3 Kişi
·
5
Okunma
·
3
Beğeni
·
483
Gösterim
Adı:
Kemal Ramazan Haykıran
Unvan:
Öğretim Görevlisi, Yazar
Öğretim Görevlisi Kemal Ramazan Haykıran temel eğitimi İzmir Çeşme’de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi (Bursa) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. HAYKIRAN, Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ Tarihi) Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktorası’nı da aynı üniversite de Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ Tarihi) Anabilim Dalı’nda tamamlayan Kemal HAYKIRAN Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisidir. Araştırmaları “14 Yüzyıl Türk ve Moğol İlişkileri” üzerinde yoğunlaşmıştır.
Moğollar inançlara karşı dünya tarihinin gördüğü en müsamahalı toplumdur.
Cengiz yasası nın temel temel özelliklerinden biri de inançlara karşı kayıtsız ve tarafsız olunmasiydi.
Bu alginin temelinde bir inancı devletin dayanağı haline getirmemek ve hükümdarların inançlara karşı eşit mesafede olmasını sağlamaktı.
Ilhanlilarin ıslam ile ilişkileri ve kültürel etkileşimleri en çok türkler üzerinde olmuştur.
Bozkır kültürünün temsilcisi olan iki millet arasında fazlasıyla ortak nokta bulunmaktaydı.
Ilhanlilarin islamlasma sürecinde de kendilerinden önce islamla tanışan ve bozkır kimliğinin özellikleri ile ıslamı yeniden yorumlayarak ön asyaya eklemlenen Türkler moğollar için iyi bir model olusturmaktaydi.
"Moğollar, inançlara karşı dünya tarihinin gördüğü en müsamahalı toplumdur. Cengiz Yasası'nın temel özelliklerinden biri de inançlara karşı kayıtsız ve tarafsız olunmasıydı. Bu algının temelinde bir inancı devletin dayanağı hâline getirmemek ve hükümdarların inançlara karşı eşit mesafede olmasını sağlamaktı. ... Moğol istilâsı Müslümanlar için yıkıcı bir hâl almıştı. Çünkü pek çok Moğol komutanı, İslâmiyet'i bölgede kurulacak olan hâkimiyetin önündeki en güçlü engel olarak görmekteydiler."
"İlhanlıların, Yakın Doğu'ya ani ve sert girişleri ile Sünnî İslâm'a dayalı kurulu düzenin yıkılması, Sünnî İslâm dışındaki tüm unsurların beklentilerini yükseltmişti. Öyle ki İran, Hristiyanlığı Hülegü Han ve eşi Tokuz Hâtun'u kurtarıcı olarak görüyorlardı. Bu algı sadece Hristiyanlar'da oluşmamış Şiî dünya da Moğolları kurtarıcı bir güç olarak görmekteydi."
"Bu kaynakların aktardığı bilgiler ışığında, Mevlânâ'nın Moğollarla olan yakınlığı inkâr edilemeyecek bir gerçek olduğuna göre bu ilişki hangi zeminde anlaşılmalı sadece basit bir ifade ile Mevlânâ'nın Moğollara yardım edip onların imkânlarından müstefid olduğunu düşünmek, ona yapılacak bir haksızlık olduğu gibi meseleyi çözmekte de yetersiz kalmaktadır."
"İlhanlıların gelişi Şia'nın da güçlenmesine zemin hazırladığı gibi İran'ın Şiîleşme sürecinide başlatan önemli bir faktör olmuştu."
202 syf.
·3 günde·8/10
Başarılı bir çalışma
1230 zamanları. .selçuklu devleti ve moğol işgali. .tabii o dönemde o kadar çok şehri ele geciriyorlarki islama tabii olan asya şaman lar hristiyanlar yahudiler hepsi bir potada eritiliyor..bu kitapta ilk kez "ilhanlilar " yani müslümanlığa geçen moğol devleti ile karşılaşıyoruz ..feth ettikleri bağdat, semerkant, tebriz ,tus gibi şehirlerdeki yerleşik sistem (ki moğollar göçebe bir toplum ) kültürel dini birikim onlarında bir dönüşüm geçirmesine sebep olmuş.
Moğollar asyaya sekil verirken asyada onlara sekil vermiş ..
Mevlana celaleddin rumi ile.olan diyaloglarda.ise
"Sen tatarlardan koruyorsan ,tanrıyı tanımıyorsun demektir ,ben ise onları yüzbin tane iman sancagi ile istikbal ediyorum " sözüyle engin hoşgörü ve olduğu zamanın bir adım ilerisinde olduğunu ispatlamıştır ..Moğollar ile arasını her daim iyi tutmuştur ..
Cani savaşçılar olarak bilinen moğol imparatorlarının hemen hemen hepsinde bir tanrı inancı ve onu bulmanın yollarını öğrenme hevesi vardır mevlana bunu fark etmiş ve bu yolda yürüyerek hem kendini hem halkı koruma altına almıştır ..çok detay ve ayrıntı içeren kitap tarih açısından ve okunabilirlik olarak keyifli..

Meraklısına tavsiyemdir

Yazarın biyografisi

Adı:
Kemal Ramazan Haykıran
Unvan:
Öğretim Görevlisi, Yazar
Öğretim Görevlisi Kemal Ramazan Haykıran temel eğitimi İzmir Çeşme’de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi (Bursa) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. HAYKIRAN, Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ Tarihi) Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktorası’nı da aynı üniversite de Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ Tarihi) Anabilim Dalı’nda tamamlayan Kemal HAYKIRAN Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisidir. Araştırmaları “14 Yüzyıl Türk ve Moğol İlişkileri” üzerinde yoğunlaşmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 5 okur okudu.
  • 14 okur okuyacak.