1000Kitap Logosu
Nicholas Rescher

Nicholas Rescher

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
45
Okunma
2
Beğeni
227
Gösterim
Unvan
Yazar
Doğum
Hagen, Almanya, 1928
Yaşamı
1928’de Almanya’nın Hagen şehrinde doğan felsefe tarihçisi Nicholas Rescher, New York’taki Queens College’tan mezun olduktan sonra, Princeton Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldı ve üniversite tarihinin en genç yaşta (22 yaşında) felsefe doktorasını tamamlayan mezunu oldu. 1950’li yıllardan günümüze uzanan saygın akademik kariyerine yüz civarında kitap yazarlığı ve derleyiciliği sığdırdı. Kitaplarının yanında dört yüzü aşkın makalenin de yazarı olan Rescher, halihazırda Pittsburgh Üniversitesi Felsefe bölümünde kıdemli profesör olarak çalışmakta ve Bilim Felsefesi Merkezinde eş-başkanlık görevini sürdürmektedir. Nicholas Rescher Amerikan Sanatlar ve Bilimler Akademisi, Kanada Kraliyet Akademisi ve Academia Europaea gibi akademilerin onur üyesi ve pek çok uluslararası ödülün sahibidir. Rescher 2000’li yıllara kadar Amerikan Felsefe Derneği Doğu Yakası başkanlığı, Amerikan Metafizik Çalışmaları Derneği başkanlığı, Kuzey Amerika Leibniz Topluluğu başkanlığı, Amerikan Katolik Felsefeciler Birliği başkanlığı gibi çeşitli görevlerde de bulunmuştur. Yazar aynı zamanda 1960’lı yıllardan beri yayın hayatını sürdüren American Philosophical Quarterly, History of Philosophy Quarterly ve Public Affairs Quarterly gibi önemli felsefe dergilerinin kurucu editörüdür.
368 syf.
·
4 günde
Yaşam boyu süren bir yolculuktur felsefe
Montaigne’nin de dediği gibi, “Felsefenin insanlara, yaşama başlarken de ölüme giderken de söyleyecekleri var.” Gerçekten de ilk insan var olduğu günden itibaren içinde yaşadığı dünyaya uyum sağlayabilmek için ilkin kendini ve doğayı sorgulamış. Doğayla baş edip açlık, susuzluk ve güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye geldikten sonra ise akıl, dil, güzellik, doğruluk, gerçek, bilgi, inanç, din, adalet, varoluş ve ölüm gibi birçok konuyu merak etmiş. • • • İnsanın merak ve hayret çizgisinde düşündüğü, hayal ettiği, duyumsadığı ve yapıp ettiği her şeyi sorgulamaya başlamasıyla bir düşünce sistemi olarak felsefe ortaya çıkmış. Nitekim Yunancada felsefe, “bilgelik sevgisi, hikmet arayışı” anlamına geliyor. İnsan ekonomik, sosyal, siyasi ve psikolojik “değer” üretmeye başladıkça yeni bilim dalları ortaya çıkıyor. Bu açıdan her bir bilimin başlangıç noktasının felsefe olduğunu söyleyebiliriz. • • • Felsefe tarihi boyunca antikçağlardan günümüze, batıdan doğuya kadar pek çok filozof büyük meselelerle ilgili görüşlerini ortaya koyarken sıklıkla küçük hikâyelere, anekdotlara ve temsillere müracaat etmişler. İşte Nicholas Rescher, “101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk” kitabında derinlemesine olmasa da hikâyeler ve anekdotlar üzerinden tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor bizi. • • • Benim gibi birçok insanın felsefi metinleri okurken zorlandığını, hatta bazı kitapları başlamadan bazılarını da yarıda bıraktığını biliyorum. Bu noktada hikâye ve anekdotlar, ağır felsefi metinlerin ve görüşlerin daha kolay kavranılması ve anlaşılmasını sağlıyor. Ayrıca çok fazla felsefe okuması yapmamış biri olarak kitap, felsefe tarihini yüzeysel de olsa okuma, hem de önde gelen filozofları ortaya koydukları hikâyeleriyle, kavramsallaştırma ve anekdotlarıyla tanıma adına yararlı oldu diyebilirim. • • • Yüz bir kısa bölümden oluşan kitap, varoluş, akıl, hakikat, bilgi, değer, inanç, dil, eylem ve etik gibi birçok konuda anekdotlar, hikâyeler ve temsiller üzerinden eğlendirici ve öğretici bilgiler sunuyor. İnsan “Ezop’un Eşeği”nden “Spinoza’nın Solucanı”na, “Russel’ın Tavuğu”na ve “Wittgenstein’in Süngüsü”ne kadar ilginç birçok hikâye ve anekdotu okurken felsefenin çok da korkulmaması gereken bir alan olduğunu düşünüyor. • • • Felsefe, ucu bucağı belli olmayan bir umman gibi olduğu için bir ömür boyu, düzenli ve sürekli okuma yapılarak anlaşılabilecek bir alan gibi geliyor bana. Bu ummana dalarken, elbette alt yapı inşa ede ede gidilmesinin daha verimli ve sağlıklı olacağını düşünenlerdenim. Günümüzde felsefeyle ilgili o kadar çok kitap yazılıyor ve çevirisi yapılıyor ki, insan çevirileri nedeniyle birçok felsefe kitabını daha başlamadan elinden bırakmak zorunda kalıyor. Zira felsefi metinler, genelde anlaşılması zor, soyut metinler olduğu için çevirisi de bir o kadar kolay olmayan metinler. • • • “101 Anekdotta Felsefe Tarihi”ne yolculuk kitabının çevirisi metnin aslına uygun ve çok düzgün yapılmış, dili ise sade, anlaşılır ve akıcı bir üslup taşıyor. Her ne kadar kitabın çevirisi, dili, içeriği kolay okunsa da hem filozofların ortaya attığı kavramların, hem de anekdotların daha iyi anlaşılabilmesi için önceden felsefeyle ilgili okuma yapılmasının daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bu itibarla, felsefeye yönelik okuma yapmak isteyen okurların, bu kitabı, başlangıç düzeyindeki kitaplarla birlikte okumalarının istifade düzeyini artıracağını ifade etmeliyim.
101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk
Okuyacaklarıma Ekle
368 syf.
·
Puan vermedi
Lezzetli Bir Felsefe Şöleni
Nicholas Rescher'in Vakıfbank Kültür Yayınları'dan çıkan ve Abdullah Yılmaz tarafından Türkçeye çevrilen 364 sayfalık eğlenceli bir kısmi felsefe tarihi kitabıdır. Çok güzel bir felsefe tanımıyla başlıyor kitap: "Felsefe, gelenek olarak, insan doğamıza ve dünyadaki şeylerin düzeni içindeki yerimize ilişkin 'büyük sorularla' ilgilenen bir soruşturma alanıdır." Kitapta birbirinden güzel ve birbirinden öğretici, düşündürücü, "evet ya! tabii ya!" dedirtici 101 tane felsefi mesel, öykü, anlatı, örnekleme vb. var. Kitap felsefe ile azıcık ilgili ve düşün dünyasına en azından meraklı herkes için, her yaş düzeyine ve her eğitim seviyesine hitap ediyor. Gerçekten de çok iyi, çok faydalı... Lezzetli bir felsefe serüveni. Fakat kitapta basım hataları mevcut. Birkaç sayfada, alıntılanan cümleler arka sayfaya kalmışsa arka sayfada alıntının devamı yok oluyor. Çok ilgi çekici bir hata gerçekten de. Vakıfbank basmış ama hatalarla basmış. Gene de bu küçük hatalara rağmen, okunması güzeldir, önemlidir. Sözleri bir alıntı ve yorum ile noktalayalım: Şimdi bakınız, özellikle ekşi sözlük tabanında ve genel olarak Türk insanının tartışma kültürü bağlamında kitabın başındaki şu alıntı üzerine biraz konuşmak gerekmektedir: "Fikir ayrılıkları yapıcı bir amaca hizmet eder mi? Kesinlikle edebilir; etmelidir de. Zira fikir ayrılığı, tartışan tarafların her biri açısından, inandırıcı nedenler bulma arayışı içinde bilgiyi genişletmek ve derinleştirmek için bir teşvik unsurudur. Mantıklı ve anlaşılır fikir ayrılıklarıyla uğraşmak açıkçası araştırmayı dürtükleyen bir şeydir ve hepimizin en başta meylettiği, düşüncelerimizi tartışılmaz doğrularla özdeşleştirme yanılgısına düşmemizi engeller." Evet, fikir ayrılıkları önemli ve değerlidir; çünkü bireyleri araştırmaya ve öğrenmeye yöneltir. Oysaki ülkemizde bu durum ne yazık ki tam tersine işliyor. Buradaki özellikle siyasi başlıklara bir bakınız; hepsinde bir körü körüne bağlılık, itaat, dogmatik yönelim ve teslimiyet söz konusu. yukarıdaki alıntının da dediği gibi, bu gibi ortamlar tamamen "düşüncelerini tartışılmaz doğrularla özdeşleştirme yanılgısı"na düşen bireylerle dolu. Keşke karşıt fikirlere dönük algımızı, kendimiz okuyarak ve öğrenerek şekillendirsek. Duyduğumuzu, okuduğumuzu, gördüğümüzü bir de başkaca ve ana kaynaklarından ele almaya ve yorumlamaya çalışsak. Düğmeli, yönlendirilmiş ve düğmesine basmadan iş yapamayan ağların kulu ve kölesi olmaktan çıksak; salt, yalnızca, biricik kendi fikrimizi kendi algı ağımızla ve kendi uğraşımızla oluştursak...
101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk
Okuyacaklarıma Ekle
368 syf.
Lezzetli bir felsefe şöleni...
Nicholas Rescher'in Vakıfbank Kültür Yayınları'dan çıkan ve Abdullah Yılmaz tarafından Türkçeye çevrilen 364 sayfalık eğlenceli bir kısmi felsefe tarihi kitabıdır. Çok güzel bir felsefe tanımıyla başlıyor kitap: "Felsefe, gelenek olarak, insan doğamıza ve dünyadaki şeylerin düzeni içindeki yerimize ilişkin 'büyük sorularla' ilgilenen bir soruşturma alanıdır." Kitapta birbirinden güzel ve birbirinden öğretici, düşündürücü, "evet ya! tabii ya!" dedirtici 101 tane felsefi mesel, öykü, anlatı, örnekleme vb. var. Kitap felsefe ile azıcık ilgili ve düşün dünyasına en azından meraklı herkes için, her yaş düzeyine ve her eğitim seviyesine hitap ediyor. Gerçekten de çok iyi, çok faydalı... Lezzetli bir felsefe serüveni. Fakat kitapta basım hataları mevcut. Birkaç sayfada, alıntılanan cümleler arka sayfaya kalmışsa arka sayfada alıntının devamı yok oluyor. Çok ilgi çekici bir hata gerçekten de. Vakıfbank basmış ama hatalarla basmış. Gene de bu küçük hatalara rağmen, okunması güzeldir, önemlidir. Sözleri bir alıntı ve yorum ile noktalayalım: Şimdi bakınız, özellikle ekşi sözlük tabanında ve genel olarak Türk insanının tartışma kültürü bağlamında kitabın başındaki şu alıntı üzerine biraz konuşmak gerekmektedir: "Fikir ayrılıkları yapıcı bir amaca hizmet eder mi? Kesinlikle edebilir; etmelidir de. Zira fikir ayrılığı, tartışan tarafların her biri açısından, inandırıcı nedenler bulma arayışı içinde bilgiyi genişletmek ve derinleştirmek için bir teşvik unsurudur. Mantıklı ve anlaşılır fikir ayrılıklarıyla uğraşmak açıkçası araştırmayı dürtükleyen bir şeydir ve hepimizin en başta meylettiği, düşüncelerimizi tartışılmaz doğrularla özdeşleştirme yanılgısına düşmemizi engeller." Evet, fikir ayrılıkları önemli ve değerlidir; çünkü bireyleri araştırmaya ve öğrenmeye yöneltir. Oysaki ülkemizde bu durum ne yazık ki tam tersine işliyor. Buradaki özellikle siyasi başlıklara bir bakınız; hepsinde bir körü körüne bağlılık, itaat, dogmatik yönelim ve teslimiyet söz konusu. yukarıdaki alıntının da dediği gibi, bu gibi ortamlar tamamen "düşüncelerini tartışılmaz doğrularla özdeşleştirme yanılgısı"na düşen bireylerle dolu. Keşke karşıt fikirlere dönük algımızı, kendimiz okuyarak ve öğrenerek şekillendirsek. Duyduğumuzu, okuduğumuzu, gördüğümüzü bir de başkaca ve ana kaynaklarından ele almaya ve yorumlamaya çalışsak. Düğmeli, yönlendirilmiş ve düğmesine basmadan iş yapamayan ağların kulu ve kölesi olmaktan çıksak; salt, yalnızca, biricik kendi fikrimizi kendi algı ağımızla ve kendi uğraşımızla oluştursak...
101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk
Okuyacaklarıma Ekle
368 syf.
·
Puan vermedi
Felsefeye dair basılan tüm kitaplardan ziyade, birçok önde gelen filozofun düşünce yapısını ve çalışmalarını hem yerinde hem de keyifli bir okumayla etkin kılan, filozofların sorunları çözdükleri noktada ağırlığına göre hikayeyle süsleyerek, felsefe okumaya başlayanlar için hem eğlenceli hem de felsefe okumuyormuş kadar rahat bir dille yazılmış 358 sayfalık bir şaheser.
101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk
Okuyacaklarıma Ekle
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.