Yasin Meral

Yasin Meral

Yazar
8.1/10
8 Kişi
·
23
Okunma
·
3
Beğeni
·
43
Gösterim
Adı:
Yasin Meral
Doğum:
1979
Doç. Dr. Yasin Meral

Eğitim
Doktora Sonrası Araştırma (2014-2015): Jewish Theological Seminary, New York.

Doktora: Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı: Eylül 2007-Ekim 2012

Tez konusu: "İbn Meymun’un Eserlerinde İslam ve Müslümanlar"

Kudüs İbrani Üniversitesi-İsrail, Misafir Araştırmacı/ Ekim 2010-Temmuz 2011.

Kudüs İbrani Üniversitesi-İsrail, Misafir Araştırmacı / Eylül 2008-Ekim 2009.

Yüksek Lisans: Papalık Gregoriana Üniversitesi-Vatikan/ Eylül 2005- Temmuz 2007. Tez adı: “Non-Muslims under Islamic Rule: The Ottoman Example”.

Yüksek Lisans: Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans/ 2003-2007. Tez adı: "Yeni Ahit Kanonu’nun Oluşumu: I-IV. Asırlar"

Lisans: Sakarya Üniv. İlahiyat Fakültesi/ 1997-2002.Kitaplar

1-Sâmirî'nin Buzağısı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2018.

2-Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı: İbn Meymun Örneği, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2017.

3-Yahudi Geleneğinde Kur'an ve İbranice Kur'an Çevirileri, Divan Kitap, İstanbul 2016.

4-İbrahim Müteferrika Öncesi İstanbul'da Yahudi Matbuatı, Divan Kitap, İstanbul 2016.
Yahudi kaynaklarında Hz. Musa'nın, annesinden başka birisinden süt emmesine Allah tarafından izin verilmemesinin nedeni, ilerde Allah'la doğrudan konuşacak o ağza tevhid ehli olmayan birinden süt girmesini engellemek şeklinde açıklanmaktadır.
Peygamberler tarihinde Hz. Musa ve Hz. Muhammed'in diğer peygamberlere kıyasla daha merkezî rollere sahip oldukları görülmektedir.
Sâmirî'nin işlediği suç basit bir kefen soyuculuk ya da naaştan/terekeden değerli bir malzemenin çalınması değildir...Burada ölüye zarar vermek ve ondan alınan bir parça ile sihir marifetiyle buzağı yapılması cezalandırılmaktadır.
Kur'an'da İsrailoğulları ve Mısırlılar anlatılırken ziynet kelimesi üç farklı bağlamda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, Hz. Musa ve sihirbazların ziynet günü (yevmu'z-zîne) buluşmalarıdır. Bir diğeri, halkın Mısırlıların ziynet eşyalarını almasından bahseden (min zîneti'l-kavm) ifadeleridir. Diğeri de Kârun'un mücevherleri ile halkın önüne çıkmasıdır (feharece alâ kavmihi fi zînetihih).
Yasin Meral
Sayfa 81 - Bkz. Taha, 20:59, Kasas, 28:79.
Allah tarafından Hz. Musa'ya verilen görev, İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıp Mısır'dan çıkarmaktır.
Yasin Meral
Sayfa 26 - Taha 20:47, Şuara 26:17
Mısır çıkışı Hz. Musa, İsrailoğullarından kutsal topraklara girmelerini istemiş, fakat o yörede güçlü ve dev cüsseli insanların olduğunu öğrenen İsrailoğulları, "Ey Musa! Onlar orada oldukça biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz bir yere kımıldamıyoruz." cümleleriyle bunu reddetmişlerdir.
160 syf.
·3 günde·Beğendi·7/10
Evrimsel gelişim ve değişimi farkında olan birisi bu tür kitapları okuduğu zaman ortaya çıkacak sonuç şudur: ''Eski Mısır ve Sümer Tanrıları ve Firavun'un tüm sembolleri birleşip soyutlaştırıldı ve tekleştirildi, Musevilik çıktı. Bunun üzerine antik yunan ve Roma eklendi Hıristiyanlık çıktı, bunun üzerine Mekke'deki tüm putlar da tekleştirilip eklendi İslam ortaya çıktı. Bu evrimde peygamberler sadece birer semboldür, onlar olmasa da bu iş zaten olacaktı. Tanrının tekleşip, soyutlanması, kutsalın evrimidir. Bu sistemin bir sonraki adımı günümüzde de belirli bir çoğunluğa ulaşan, gelişen teknoloji ve iletişim sayesinde gerçekleri gören insanoğlu tek tanrı'nın da ortadan kalkacağı, akıl ve sevginin tek tanrı'nın yerini alacağı insan merkezli bir inanışa doğru yönelmiştir.''

Yazarın biyografisi

Adı:
Yasin Meral
Doğum:
1979
Doç. Dr. Yasin Meral

Eğitim
Doktora Sonrası Araştırma (2014-2015): Jewish Theological Seminary, New York.

Doktora: Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı: Eylül 2007-Ekim 2012

Tez konusu: "İbn Meymun’un Eserlerinde İslam ve Müslümanlar"

Kudüs İbrani Üniversitesi-İsrail, Misafir Araştırmacı/ Ekim 2010-Temmuz 2011.

Kudüs İbrani Üniversitesi-İsrail, Misafir Araştırmacı / Eylül 2008-Ekim 2009.

Yüksek Lisans: Papalık Gregoriana Üniversitesi-Vatikan/ Eylül 2005- Temmuz 2007. Tez adı: “Non-Muslims under Islamic Rule: The Ottoman Example”.

Yüksek Lisans: Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans/ 2003-2007. Tez adı: "Yeni Ahit Kanonu’nun Oluşumu: I-IV. Asırlar"

Lisans: Sakarya Üniv. İlahiyat Fakültesi/ 1997-2002.Kitaplar

1-Sâmirî'nin Buzağısı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2018.

2-Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı: İbn Meymun Örneği, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2017.

3-Yahudi Geleneğinde Kur'an ve İbranice Kur'an Çevirileri, Divan Kitap, İstanbul 2016.

4-İbrahim Müteferrika Öncesi İstanbul'da Yahudi Matbuatı, Divan Kitap, İstanbul 2016.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 23 okur okudu.
  • 7 okur okuyacak.