• 2018 yılında Türkiye'de ölümle sonuçlanan intihar sayısı 3161 iken bunun %75,6'sı erkek %24,4'ü kadınmış.
 • Silsile-i Aliyye büyüklerinin isimleri, Sıkıntı ve üzüntüyü giderir, ferahlandırır.
  İhtiyaçların ve isteklerin hâsıl olmasına sebep olur


  1- Peygamber Efendimiz
  2- Ebubekr-i Sıddık
  3- Selman-ı Farisi
  4- Kasım bin Muhammed
  5- Cafer-i Sadık
  6- Bayezid-i Bistami
  7- Ebul Hasan Harkani
  8- Ebu Ali Farmedi
  9- Yusuf-i Hemedani
  10- Abdülhalık-i Goncdüvani
  11- Arif-i Rivegeri
  12- Mahmud-i Encirfagnevi
  13- Ali Ramiteni
  14- Muhammed Bâbâ Semmasi
  15- Seyyid Emir Gilâl
  16- Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari
  17- Alâüddin-i Attâr
  18- Yakub-i Çerhi
  19- Ubeydullah-i Ahrâr
  20- Kâdi Muhammed Zâhid
  21- Derviş Muhammed
  22- Hâcegi Muhammed Emkenegi
  23- Muhammed Bakibillah
  24- İmam-ı Ahmed Rabbani
  25- Muhammed Masum Faruki
  26- Seyfeddin Faruki
  27- Seyyid Nur Muhammed
  28- Mazhar-ı Cân-ı Canan
  29- Seyyid Abdullah Dehlevi
  30- Mevlana Halid-i Bağdâdi
  31- Seyyid Abdullah Şemdini
  32- Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri
  33- Seyyid Muhammed Sâlih
  34- Seyyid Sıbgatullah-i Hizâni
  35- Seyyid Fehim-i Arvâsi
  36- Seyyid Abdülhakim-i Arvâsi
  37- Hüseyin Hilmi Işık Efendi
 • AÇIKLAMA:

  •Bu deney; sabit takipçili, her haftanın aynı günlerinde ve aynı saatlerinde (Perşembe, 10:30-11:30), apolitik ve -izm'siz saydam paylaşımlar yapan bir hesap üzerinden yapılmıştır.

  •Deneyin güvenilirliği için aynı hesap, erkek ve kadın profili olmak üzere değiştirilmiş ve hesabı takip etmeyen profiller veri olarak kullanılmıştır.

  •Deney 3 kez (3 hafta aralıksız) tekrarlanmıştır.

  •Tasnif kısımda bilimsel metodlar kullanılmakla beraber değişken fazlalığı nedeniyle daha çok ampirik bir çalışma olmaktan öteye gidememiştir.


  AMAÇ:

  •Cinsiyetin beğeni ve yoruma etkisinin saptanması.


  METOD:

  •Aynı kitap alıntısının 30 dk'lık paylaşım periyotları ile profil cinsiyetinin değiştirilmesi ardından, gelen beğeni ve yorumların cinsiyete bağlı klasik tasnif metoduyla sınıflandırılması ve klasik yorumlama metodu.


  DENEY 1: ERKEK PROFİLİN ALINTISINA GELEN BEĞENİ VE YORUMLARIN CİNSİYETE BAĞLI TASNİFİ

  •3 haftalık ortalama:

  +6. 33 ERKEK BEĞENİSİ
  +11.33 KADIN BEĞENİSİ

  +2 ERKEK YORUMU
  +0.33 KADIN YORUMU


  DENEY 2: KADIN PROFİLİN ALINTISINA GELEN BEĞENİ VE YORUMLARIN CİNSİYETE BAĞLI TASNİFİ

  +12 ERKEK BEĞENİSİ
  +7.66 KADIN BEĞENİSİ

  +3 ERKEK YORUMU
  +2.33 KADIN YORUMU


  DEĞERLENDİRME

  1.BEĞENİ

  •Kadınlar, erkek bir profilin alıntılarını beğenme konusunda erkeklere göre daha bonkör.

  •Kadınların kadın profiline yaptığı beğeni sayısı, erkek profillere yaptığı beğeni sayısından az.

  •Erkekler ise, karşı cinsin alıntılarını beğenme konusunda kadınlara göre daha bonkör.

  •Erkeklerin erkek profiline yaptığı beğeni sayısı, kadın profillerine yaptığı beğeni sayısından az.

  2. YORUM

  •Kadınlar, erkek bir profilin alıntılarına yorum yapma konusunda erkeklere göre daha çekingen.

  •Kadınların kadın profillere yaptığı yorum sayısı, erkek profillere yaptığı yorum sayısından fazla.

  •Erkekler ise, karşı cinsin alıntılarına yorum yapma konusunda kadınlara göre daha bonkör.

  •Erkeklerin erkek profiline yaptığı yorum sayısı, kadın profillerine yaptığı yorum sayısından az.
 • --Müslümanlar üzerine tahakküm kurmak isteyen güçlerin daima âlimleri hedef alması dikkat çekicidir. Okunacak o kadar çok kitap ve konu varken ilimle meşgul olmak isteriz ama çoğu kez ne okuyacağımızı bilemeyiz. Ne okuyalım? Nasıl okuyalım?
  --Gazâlî Hz’nin İhya’da söylediği gibi ilmin eftaliyeti bildirdiği şeyin eftaliyetiyle ölçülür. İlim tahsiline ALLAH’ı bildiren Kur’an ve Sünnet ile başlamak gerekir.
  --Hayata uygulanması ve müşküllerin Kur’an ile hallolması için bazı rehber kitaplar var.
  --Kimya-yı Saadet bu “rehber” kitaplar içinde en kolay okunan ve akılda kalanlardan biri. Günlük hayattaki meselelere birebir tekabül ediyor.
  --Kitap okumaktan yorulduğunuzda başka şeye geçmeyin, başka kitap okuyun. Aynı anda 5 hatta 10 kitap okuyun. Çok daha hızlı gidersiniz.
  --Okuduğunuz kitaplardan notlar çıkarın. Küçük yapışkan kâğıtlar yahut kitabın içine girecek küçük bir not defteri olabilir.
  --Önemli kitapları iki veya üç kez okuyun. Vakit kaybı olmaz. Notlarınızı gözden geçirin. Hâlâ aynı şeyleri mi önemli buluyorsunuz?
  --Gözleriniz yorulunca sesli kitap dinleyin. Beyin yorulmaz. Yolda, metroda hergün 2-3 saat geçiyor. Hafta 1 sesli kitap bitirebilirsiniz.
  --Çok uyumayın. 4-6 saat insana yeter. Eğer yoğun biçimde beyninizi kullanırsanız uyku ihtiyacınız azalır. Sürekli öğrenmek beyni yormaz, dinlendirir.
  --Kitap okurken cep telefonunuzu uçuş moduna alın. Çok fazla yiyip içmeyin. Özellikle şeker uyku getirir. Gazlı içecekler, üzüm ve karpuz gibi meyveler de okumak için uygun değil.
  --Davanıza, manevî değerlerinize saldırıldığı zaman savunun. Ama ucuz cidal aramayın. Hem nefsin hoşuna gider hem de vakit kaybedersiniz.
  --İhlasla münazara eden Müslümanlar eninde sonunda tevhid olurlar. Nefsi için cidal edenler ayrı düşerler. Bir mecliste tefrika varsa oradan uzaklaşın.

  --Başlangıç zor gelebilir ama bilginiz arttıkça yeni şeyler öğrenmek kolaylaşır. Dolu bir kafa daha hızlı bilgi alır ve hatırlar.
  --Öğrendiklerinizi yazarak veya anlatarak paylaşın. Bilginizin zekâtını verin. Bu vaktinizi ve ilminizi bereketlendirecektir.
  --İlmiyle amel etmeyenler Kur’an’da “kitap yüklü eşeklere” benzetilir. Öğrendikçe hem kendinizi düzeltin hem de hizmet edin.
  --İlim ALLAH’a aittir. Kibirlenmeyin, para ve şöhret peşinde koşmayın. İnsanlara faydalı olmaya ve ilimle amel etmeye çalışın.
  --“Merak rahmetin musluğudur” diyor Gazâlî Hz. Merakınızı saçma TV dizileriyle, futbol ve günlük siyasetle ziyan etmeyin.
  --TV merak katilidir. TV seyreden merakını yani ilme olan iştiyakını kaybeder. ALLAH (haşa) nekes değil, herkese ilim iştiyakı verir ama kimi israf eder.
  --“… Başbakandan tokat gibi cevap, Fenerbahçe kaç gol attı? Filanca dizideki kız kocasını terk edecek mi? …” Bunları takip etmek vakit ve dikkat israfıdır.
  --Gündemin sizi zehirlemesine izin vermeyin zira bu ilime olan iştiyakınızı köreltir.
  --Müslümanların siyaset, sanat, bilim tarihi ve felsefe gibi sahalarda kendilerini tahkim edebilmeleri için “dış” kaynaklardan da istifade etmesi gerekir.
  --Bu sahaların uzun süre boş bırakılmış olmasından dolayı bugün Müslümanlar kendi tarihlerini bile batının kelimeleriyle konuşuyorlar.
  --Batı’da çıkan İslâm tarihi, sanatı hatta İslâm akaidiyle ilgili kitapların %90’ı Hristiyan, Yahudi ve Batılıların gözüne girmek isteyen oryantalist Müslüman “uzmanlar” eliyle yazılıyor.
  --Ne acı ki İslâm hakkında yalan yanlış bilgilerle dolu bu kitaplar Türkçe ve Arapçaya da tercüme edilip master ve doktora tezlerine kaynak oluyor.
  --Okunacak kitap tavsiye ederken herkes için aynı olan ideal bir başlangıç noktası yok. Evvelâ temel metinleri, o sahanın “klasiklerini” okumalısınız.
  --Siyaseti merak edenler Marx, Arendt, de Tocqueville, İbn Haldun, İbn Rüşd, Rowls, Gorz veya Nizam el Mülk (Siyasetname) okuyabilir.
  --Estetik, sanat ve sanat kuramı için bizzat sanatla uğraşmış kişilerin fikirlerini öğrenmekte fayda var: Van Gogh’un mektupları, Cézanne’ın mülakatları, Kandinsky’nin, Klee’nin ve Rothko’nun felsefî denemeleri gibi.
  --Tabi sanat kuramı ve estetik üzerine verdikleri eserlerle bu sahaya kalıcı katkılarda bulunmuş filozofları da unutmayalım: Derrida, Kant, Bergson, Hegel, Benjamin, Merleau-Ponty…
  --Bunca savaş ve işgalin ortasında sanat ya da felsefeyle uğraşmak kimilerine gereksiz görünebilir oysa durum tam tersidir. Neden?
  Sanat, inanç ve felsefe İnsan’ın hürriyetini ifade etme ve hissetme sahalarıdır. Bu sahalarda yenik düşenlerin zihinleri işgal edilir. Zihinler işgal altındaysa asla vatanınızı kurtaramazsınız. Direnmeyi istemeniz dahi düşman tarafından engellenebilir.
  --TV seyredenler üzerine yapılan testler hem çocuklarda hem de yetişkinlerde zekâ geriliğine sebep olduğunu gösteriyor. TV seyretmeyin.
  --Türkiye’de insanlar günde ortalama 4 saat TV seyrediyor. Bunun sadece bir saatini bir şey öğrenmek veya öğretmeye ayırsalar Türkiye ne durumda olur?

  Derin Düşünce Grubu
 • KRONOLOJİK SIRAYLA İNGİLİZ EDEBİYATI’NIN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ:
  *********************************************************************
  *THOMAS MORE (1478-1535)
  -Ütopya
  *WİLLİAM SHAKESPEARE (1564-1616)
  -Hamlet
  -Macbeth
  -Romeo ve Juliet
  -Venedik Taciri
  -Othello
  -Kral Lear
  -Yanlışlıklar Komedyası
  -Bir Yaz Gecesi Rüyası
  *FRANCİS BACON (1561 -1626)
  -Denemeler
  -Yeni Atlantis
  *DANİEL DEFOE (1660 - 1731)
  -Robinson Crusoe
  *JONATHAN SWİFT (1667 - 1745)
  -Gulliver'in Gezileri
  *Samuel Richardson (1689-1761)
  -Clarissa
  *HENRY FİELDİNG (1707-1754)
  -Tom Jones
  *JANE AUSTEN(1775-1817)
  -Akil ve Tutku
  -Aşk ve Gurur
  -İkna
  -Emma
  *MARY SHELLEY (1797-1851)
  -Frankenstein
  -Son İnsan
  *WİLLİAM MAKEPEACE THACKERAY ( 1811- 1863)
  -Gurur Dünyası
  *CHARLES DİCKENS (1812 -1870)
  -Oliver Twist
  -İki Şehrin Hikâyesi
  -Kasvetli Ev
  -Büyük Umutlar
  *CHARLOTTE BRONTË (1816-1855)
  -Jane Eyre
  *EMİLY BRONTË (1818-1848)
  -Uğultulu Tepeler
  *GEORGE ELİOT (1819- 1880)
  -Kıyıdaki Değirmen
  -Silas Marner
  -Middlemarch
  *THOMAS HARDY (1840-1928)
  -Çılgın Kalabalıktan Uzak
  - Kaybolan Masumiyet
  - Adsız Sansız Bir Jude
  *HENRY JAMES ( 1843-1916)
  -Daisy Miller
  -Bir Kadının Portresi
  -Yürek Burgusu
  *JOSEPH CONRAD (1857-1924)
  -Karanlığın Yüreği
  * HERBERT GEORGE WELLS (1866-1946)
  - Zaman Makinesi
  - Dünyaların Savaşı
  - Ay'da İlk İnsanlar
  *FORD MADOX FORD (1873-1939)
  - İyi Asker
  *EDWARD MORGAN FORSTER(1879-1970)
  -Howards End
  *VİRGİNİA WOOLF (1882-1941)
  -Mrs. Dalloway
  -Deniz Feneri
  -Kendine Ait Bir Oda
  * AGATHA CHRİSTİE (1890-1976)
  - Doğu Ekspresinde Cinayet
  * ALDOUS HUXLEY (1894-1963)
  -Krom Sarısı
  - Cesur Yeni Dünya
  * GEORGE ORWELL (1903-1950)
  - Hayvan Çiftliği
  - 1984
  *SİR WİLLİAM GOLDİNG (1911-1993)
  - Sineklerin Tanrısı
  *ANTHONY BURGESS (1917-1993)
  -Otomatik Portakal
  *JULİAN BARNES (19 Ocak 1946-)
  -Bir Son Duygusu
  *IAN MCEWAN (21 Haziran 1948-)
  -Kefaret
  …………………………
  KRONOLOJİK SIRAYLA AMERİKAN EDEBİYATI’NIN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ:
  ************************************************************************
  *EDGAR ALLAN POE (1809 - 1849)
  -Öyküler
  -Kuyu ve Sarkaç
  *Harriet Beecher Stowe (1811-1896)
  -Tom Amca'nın Kulübesi
  *Herman Melville (1819-1891)
  -Moby Dick Beyaz Balina
  *MARK TWAİN (1835-1910)
  -Tom Sawyer'in Maceraları
  -Huckleberry Finn'in Maceraları
  -Mississippi'de Hayat
  *THOMAS STEARNS ELİOT (1888 - 1965)
  -Çorak Ülke
  -Boş Adamlar: Şiir
  -Edebiyat Üzerine Düşünceler
  * F. Scott Fitzgerald (1896- 1940)
  -Muhteşem Gatsby
  *ERNEST HEMİNGWAY (1899-1961)
  -Güneş de Doğar
  -Silahlara Veda
  -Çanlar Kimin İçin Çalıyor
  -İhtiyar Adam ve Deniz
  *JOHN STEİNBECK(1902-1968)
  -Kenar Mahalle, Bitmeyen Kavga
  -Fareler ve İnsanlar
  -Gazap Üzümleri
  * SAUL BELLOW (1915- 2005)
  -Boşlukta Sallanan Adam

  *********************************************
  KRONOLOJİK SIRAYLA RUS EDEBİYATIN ÖNEMLİ YAZARLARI:
  ************************************************************
  *ALEKSANDR PUŞKİN (1799-1837)
  -Yüzbaşının Kızı
  -Yevgeni Onegin
  *NİKOLAY GOGOL (1809-1852)
  -Palto
  -Ölü Canlar
  -Bir Delinin Hatıra Defteri
  *MİHAİL LERMONTOV (1814-1841)
  -Zamanımızın Bir Kahramanı
  * İVAN SERGEYEVİÇ TURGENYEV (1818-1883)
  -Babalar ve Oğullar
  -Rudin
  *FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ (1821 -1881)
  -İnsancıklar
  - Öteki
  -Ezilmiş ve Aşağılanmışlar
  -Ölüler Evinden Anılar
  -Yeraltından Notlar
  -Suç ve Ceza
  -Kumarbaz
  -Budala
  -Delikanlı
  -Karamazov Kardeşler
  *LEV NİKOLAYEVİC TOLSTOY (1828 -1910)
  -Sivastopol Serisi
  -Kazaklar
  -Savaş ve Barış
  -İnsan Ne ile Yaşar
  -İvan İlyiç'in Ölümü
  -Anna Karenina
  -Kreutzer Sonat
  -Diriliş
  -Hacı Murat
  *ANTON ÇEHOV (1860-1904)
  -Öyküler
  -Vanya Dayı
  *IVAN GONÇAROV
  -Oblomov
  *MAKSİM GORKİ (1868 - 1936)
  -Çocukluğum
  -İnsanlar Arasında
  -Ana
  *İVAN ALEKSİYEVİÇ BUNİN (1870-1953)
  -Teneke Kaplı İvan
  -Mitya’nın Aşkı
  *ANDREY BELY (1880-1934)
  -Petersburg
  *BORİS PASTERNAK (1890-1960)
  -Doktor Jivago
  -İnsanlar ve Haller
  *MİHAİL BULGAKOV (1891-1940)
  -Usta ile Margarita
  -Kol Manşetinde Notlar
  -Kızıl Moskova
  *SERGEY YESENİN (1895 -1925)
  -Sönüyor Al Kanatları Günbatımının
  *MİHAİL ŞOLOHOV
  -Ve Durgun Akardı Don
  *ALEKSANDR SOLJENİTSİN (1918-2008)
  -İvan Denisoviç’in Bir Günü
  …………………………………..

  KRONOLOJİK SIRAYLA FRANSIZ EDEBİYATI’NIN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ:
  **********************************************************************
  *MONTAİGNE (1533 -1592)
  -Denemeler
  *CORNEİLLE (1606 - 1684)
  Pierre Corneille,
  -Le Cid
  *LA FONTAİNE (1621 -1695)
  Jean de La Fontaine
  -Fablla
  *MOLİERE (1622-1673)
  Jean-Baptiste Poquelin
  -Cimri
  -Kibarlık Budalası
  -Hastalık Hastası
  *JEAN RACİNE (1639 -1699)
  -İskender
  *JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712 -1778)
  -İtiraflar
  -Toplum Sözleşmesi
  -Emile
  *DENİS DİDEROT (1713-1784)
  -memoirs of a nun
  *CHATEAUBRIAND (1768 - 1848)
  François-René de Chateaubriand
  -Devrimler Üzerine Deneme
  -Atala ve Rene
  *LAMARTİNE (1790-1869)
  -Şairane Duyuşlar
  -Graziella
  *STENDHAL (1783 - 1842)
  Marie-Henri Beyle
  -Kızıl ve Kara
  -Parma Manastırı
  *HONORE DE BALZAC (1799 -1850)
  -Goriot Baba
  -Vadideki Zambak
  -Eugenie Grandet
  *ALEKSANPRE DUMAS PERE (1802-1870)
  -Üç Silahşörler
  -Monte Kristo Kontu
  -Demir Maske
  *VİCTOR HUGO (1802 -1885)
  -Bir İdam Mahkumunun Son Günü
  -Nötre Dame'ın Kamburu
  -Sefiller
  *ÂLFRED DE MUSSET (1810-1857)
  -Bir Zamane Çocuğunun itiraflar
  *GUSTAVE FLAUBERT (1821 -1880)
  - Madam Bovary
  -Bilirbilmezler
  *CHARLES BAUDELAİRE (1821 - 1867)
  -Kötülük (Elem) Çiçekleri
  -Yapay Cennetler
  *GONCOURT KARDEŞLER (EDMOND [1822 - 1896], JULES [1830 - 1870])
  -Germinie Lacar-teux
  -Charles Demailly
  *JULES VERNE (1828 -1905)
  -Balonla Beş Hafta
  -Dünyanın Merkezine Yolculuk
  -Ay'a Yolculuk
  -Denizler Altında Yirmi Bin Fersah
  -Seksen Günde Devr-i Âlem
  -Kaptan Grant'ın Çocukları
  *EMİLE ZOLA (1840 -1902)
  -Meyhane
  -Germinal
  -Nana
  *ALPHONSE DAUDET (1840 - 1897)
  -Değirmenimden Mektuplar,
  -Pazartesi Hikâyeleri
  * STEPHANE MALLARME (1842 -1898)
  -Hirodias
  *PAUL VERLAİNE (1844 -1896)
  -Zühal Şiirleri
  *GUY DE MAUPASSANT (1850 - 1893)
  -Ay Işığı
  -Tombalak
  -Bir Hayat
  -Ölüm Kadar Acı
  *ARTHUR RIMBAUD (1854 - 1891)
  -Cehennemde Bir Mevsim
  -Tanrısal Esinler
  *ANDRE GİDE (1869 -1951)
  -Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler
  -Ayrı Yol
  -Patoral Senfoni
  -Kalpazanlar
  *MARCEL PROUST (1871 -1922)
  -Kayıp Zamanın İzinde
  1-Swann'ların Tarafı
  2-Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde
  3-Guermantes Tarafı
  4-Sodom ve Gomorra
  5-Mahpus
  6-Albertine Kayıp
  7-Yakalanan Zaman
  *LOUİS ÂRÂGON (1872-1982)
  -ParisKöylüsü
  -Elsa’nınGözleri
  *JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980)
  -Bulantı
  -Duvar
  -Varlık ve Hiçlik
  -Akıl Çağı
  -Varoluşçuluk
  *ALBERT CAMUS (1913-1960)
  -Yabancı
  -Veba
  -Sisifos Söyleni
  -Düşüş

  FRANSIZ FİLOZOF
  *René Descartes ( 1596- 1650)
  -Yöntem Üzerine Konuşma
  -Felsefenin İlkeleri
  -Ruhun Tutkuları
  ************************

  KRONOLOJİK SIRAYLA ALMAN EDEBİYATI TEMSİLCİLERİ VE ALMAN EDEBİYATINA KATKISI OLAN YAZARLAR:
  *************************************************************************

  *HANS JAKOB CHRİSTOFFEL VON GRİMMELSHAUSEN (1621 -1676)
  -Simplicissimus
  *JOHANN VVOLFGANG VON GOETHE (1749-1832)
  -Genç Werther'in Acıları
  -Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları
  -Gönül Yakınlıkları
  -Faust
  -Pandora
  *SCHİLLER (1759 - 1805)
  -Haydutlar
  -Wilhelm Tell
  -Don Carlos
  -Mutluluk Şarkısı
  *HEİNRİCH VON KLEİST (1777-1811)
  - Michael Kohlhaas
  *GRİMM KARDEŞLER
  *JACOB GRİMM (1785-1863)
  *WİLHELM GRİMM (1786-1859).
  -Pamuk Prensesle Yedi Cüceler
  -Bremen Mızıkacıları
  -Büyülü Şato
  -Altın Saçlı Kız
  -Çizmeli Kedi
  -Kül Kedisi
  -Rapunzel
  -Hansel ve Gretel
  -Parmak Çocuk
  -Uyuyan Güzel
  -Fareli Köyün Kavalcısı
  -Kurbağa Prens
  -Kırmızı Başlıklı Kız
  -Balıkçı İle Karısı
  *HEİNRİCH HEİNE (1797 -1856)
  -Romantizm Okulu
  *KARL GEORG BÜCHNER ( 1813- 1837)
  -Danton'un Ölümü
  *THOMAS MANN (1875-1955)
  -Buddenbrook Ailesi
  -Venedik'te Ölüm
  -Büyülü Dağ
  *RAİNER MARİA RİLKE ( 1875-1926)
  - Orpheus'a Soneler
  *HERMANN HESSE (1877-1962)(İsviçre)
  - Siddhartha
  - Bozkırkurdu
  - Boncuk Oyunu
  *ROBERT MUSİL (1880-1942) (Avusturya)
  -Niteliksiz Adam
  *STEFAN ZWEİG (1881-1941) (Avusturya)
  - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
  -Amok Koşucusu
  -Bir Kadının Hayatından 24 Saat
  -Satranç
  * FRANZ KAFKA (1883-1924)
  -Dönüşüm
  - Dava
  -Şato
  -Kayıp, (Amerika)
  *JOSEPH ROTH (1894-1939) (Avusturya)
  - Radetzky Marşı
  *BERTOLT BRECH (1898-1956)
  -Üç Kuruşluk Opera
  -Cesaret Ana ve Çocukları
  *ELİAS CANETTİ (1905 - 1994)
  -Körleşme
  -Kitle ve İktidar
  -Marakeş'te sesler
  *GÜNTER GRASS (1927- 2015)
  - Teneke Trampet
  *************************************************
  ALMAN FELSEFESİNİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİ:
  *************************************************
  *GOTTFRİED WİLHELM LEİBNİZ (1646 - 1716)
  -Metafizik üstüne konuşmalar
  -İnsan zihni üzerine yeni denemeler
  *CHRİSTİAN WOLFF (1679 - 1754)
  -Biografia
  *IMMANUEL KANT (1724 - 1804)
  -Saf Aklın Eleştirisi
  -Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi
  -Aydınlanma Nedir?
  *JOHANN GOTTLİEB FİCHTE (1762 - 1814)
  -Bilim öğretisi
  -Ahlak öğretisi
  -İnsanın belirlenmesi
  -Bugünkü çağın ana çizgileri
  *GEORG WİLHELM FRİEDRİCH HEGEL (1770 - 1831)
  -Ruhun Fenomenolojisi
  -Mantık Bilimi
  *FRİEDRİCH WİLHELM JOSEPH SCHELLİNG (1775 - 1854)
  - İnsan Özgürlüğünün Özü Üzerine
  *Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)
  - İstenç ve Tasarım Olarak Dünya
  - Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar
  * LUDWİG ANDREAS FEUERBACH (1804 - 1872)
  - Geleceğin Felsefesi -Felsefe Reformu İçin Geçici Tezler
  * KARL MARX (1818 - 1883)
  - Alman İdeolojisi
  - Türkiye Üzerine-Şark Meselesi
  * FRİEDRİCH WİLHELM NİETZSCHE (1844 - 1900)
  -İnsanca, Pek İnsanca
  - Dionysos Dithyrambosları
  -Böyle Buyurdu Zerdüşt
  *EDMUND HUSSERL (1859 - 1938)
  - Kesin Bilim Olarak Felsefe
  *MAX WEBER (1864 - 1920)
  - Ekonomi & Toplum
  * ALBERT SCHWEİTZER (1875 - 1965)
  - Medeniyet Felsefesi
  * MARTİN HEİDEGGER (1889 - 1976)
  - Varlık ve Zaman

  *****************
 • 1.Osmanlı İmparatorluğu (Halil İnalcık)
  2. Batı-Doğu Divanı ( Johann Wolfgang von Goethe)
  3. Hafız Divanı
  4. İnce Memed ( Yaşar Kemal)
  5. Fuzuli Divanı
  6. Timurlenk
  7. İslam Uygarlıkları Tarihi ( Corci Zeydan)
  8. Bir Orta-doğu Tarihçisinin Notları ( Bernard Lewis)
  9.Savaş ve Barış ( Lev Nikolayeviç Tolstoy)
  10. Kral Lear ( William Shakesper)
  11. Yüzbaşının Kızı ( Aleksandr Sergeyeviç Puşkin)
  12.Vanya Dağı ( A. Pavlavic Çehov)
  13. Madame Bovary( Gustave Flaubert)
  14.Savaş Günlükleri
  15. Semerkant ( Amin Maalouf)
  16. Puslu Kıtalar Atlası ( Ihsan Oktay Anar)
  17. Milli Mücadele Başlarken ( Tayyip Gökbilgin )
  18.Suyu Arayan Adam( Şevket Süreyya Aydemir )
  19.Yeniçeriler ( Resad Ekrem Koçu)
  20.Yavuz Sultan Selim ( Feridun Emecen)
  21.Devleti Aliyye ( Halil İnalcık)
  22.Sultan Alp Arslan ( Cihan Piyadeoğlu)
  23. Hüsran ( Şadi Sirazi)
  24.Karamazov Kardeşler ( Dostoyevski )
  25.Kambur ( Şule Gürbüz )
 • Hacca gitmek; İslamın beşinci şartıdır. Hac ibadeti Arafat’da bir miktar durmaktan ve ondan sonra Kabe'yi tavaf ederek ziyaret yapmaktan oluşur.

  Mekke-i mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, Kâbe-i şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durması farzdır.

  Müslümanların özel bir zamanda bir ibadeti yapmak kasdıyla Mekke'de bulunmasıdır. Haccın vücub ve eda şartları vardır.

  Vücub şartları şunlardır
  1- Müslüman olmak.

  2- Kâfir ülkesinde olanın, haccın farz olduğunu işitmesi.

  3- Akıl baliğ olmak.

  4- Hür olmak.

  5- Nafakadan fazla olarak, hacca götürüp getirecek ve evindekilere yetecek kadar parası olmak.

  6- Hac vaktinin gelmiş olması. (Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere, 5 gündür.)

  7- Hacca gidemeyecek kadar, kör, hasta, ihtiyar ve sakat olmamak.
  Eda şartları da şunlardır
  1- Hapsedilmiş veya yasaklı olmamak.

  2- Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olması.

  3- Kadının, kocasının veya ebedi mahrem akrabasından fâsık ve mürted olmayan akıl baliğ veya mürâhık bir erkekle beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar, kadının zengin olması da lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Kadın, yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez!" (Bezzar)

  (Şafii’de, mahremsiz olarak, kadınlar farz olan hacca gidebilir. Kadının mahreminin hac yolunda ölmesi, Şafii’yi taklit etmesi için özür olur.) Erkeksiz kadın hacca gidemez. Giderse, haccı sahih olursa da, haramdır.

  Erkeğiyle gidince de, otelde, tavafta, say’da ve taş atarken, erkekler arasına karışması haccın sevabını giderdiği gibi, büyük günaha da girer.

  4- Kadın, iddet halinde olmamak.

  (Vücub şartları bulunmakla beraber, eda şartları da kendisinde bulunanın, o yıl hacca gitmesi farz olur. O yıl, hac yolunda ölürse hac sâkıt olur. Vekil gönderilmesi için vasiyet etmesi gerekmez. O yıl gitmezse, günah olur. Sonraki yıllarda, hac yolunda veya evinde hasta, hapis veya sakat olursa, yerine başkasını, bedel [vekil] göndermesi veya bunun için vasiyet etmesi gerekir. Vekil gönderdikten sonra iyi olursa, kendinin gitmesi de lazım olur. Sonraki senelerde hacca giderse, tehir günahı af olur.)