Şeyda'nın Kapak Resmi
Şeyda, bir alıntı ekledi.
22 saat önce · Kitabı okuyor

Hâfız'ın büyüklüğünü keşfederek onun hakkında " Hâfiz! Seninle boy ölçüşmeye kalkışmak, ne büyük çılgınlık! diyen Goethe, Hâfız'ın kullandığı temalardan birini dört asır sonra yeniden ele alıp kullanacak ve onun bu "Öl ve Ol!" şiiri en ünlü şiirlerinden biri olacaktır.

İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 176 - Türk Edebiyatı Vakfı)İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 176 - Türk Edebiyatı Vakfı)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
22 saat önce · Kitabı okuyor

Kurtuba Ulu Camii'nden Tlemsen'in küçük mücevher kutuları misali camilerine, Fas'taki Karaviyyin veya Kahire'deki İbn Tulun camiine, İstanbul'un devasa camileri veya Isfahan'ınkilerin cennet misali soğan kubbeleri ya da Samarra'nın çok sade helezonî minaresi arasında, Semerkant'taki Timurlenk türbesinden Hindistan'daki Taç Mahal'in hârelenen kabrine, Gırnata'daki Elhamra saraylarından Isfahan'daki Ali Kapu ve Çihil Sütun saraylarına kadar heryerde kendi payıma ben, her zaman, bunların hepsinin de, aynı Allah'ın çağrısına yönelmiş, aynı imandan ilham alan, aynı kişi tarafından inşa edilmiş olduklarının bizzat yaşanmış tecrubesini edinmişimdir.

İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 153 - Türk Edebiyatı Vakfı)İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 153 - Türk Edebiyatı Vakfı)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
23 saat önce · Kitabı okuyor

Sömürgelerde yaşayan Avrupalılar için hazırlanmış mükemmel bir kılavuzu andıran o İslâm Siyasetinin Elkitabı'ında şu "tarifi" okuyordunuz: "Arap ilmî, Grek yazarlarından derlenme, Ortaçağ'da Yahudiler tarafından kaleme alınmış, tedavi edilemeyecek şekilde ölmüş ve geçersizleşmiş bir ilimdir!" Bunun gibi basitleştirici faaliyetlerin ortak yönü, İslâm kültürünün her türlü özelliğini inkâr etmek ve de ona hiçbir gelecek tanımamaktır.

İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 152 - Türk Edebiyatı Vakfı)İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 152 - Türk Edebiyatı Vakfı)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
Dün 00:33 · Kitabı okuyor

İbn Arabi, İman İkrarı kitabında: "Eylem (amel) imanın dışavurumudur, imanı açığa çıkarır ve sergiler. İman, ilmin iç yönüdür. Amel onu harekete geçirir ve körükler."

İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 141 - Türk Edebiyatı Vakfı)İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 141 - Türk Edebiyatı Vakfı)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
 17 Ağu 16:08 · Kitabı okuyor

Seyyid Hüseyin Nasr İslâm İlmî kitabında şöyle der: " Eğer Ortaçağ İslâm bilginleri dirilip de günümüzde tekrar yaşayacak olsalardı, kendilerinin kaynaklık ettiği fikirlerin ilerlemesine değil de, değerler düzeninin tamamen altüst olmasına şaşar kalırlardı."

İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 118 - Türk Edebiyatı Vakfı)İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 118 - Türk Edebiyatı Vakfı)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
 16 Ağu 21:03 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Ne güzel beyittir!..
Sakın terk-i edebden kûy-i mahbûb-i Hudâ'dır bu
Nazargâh-ı ilahîdir makâm-ı Mustafa'dır bu
""Saygıyı terketmekten sakın! Burası Allah'ın Sevgilisinin mahallesidir. Burası Allah'ın nazar ettiği yer, Muhammed Mustafa (sallahu aleyhi vesellem) makamıdır."

Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı, Nabi (Sayfa 12 - Mostar)Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı, Nabi (Sayfa 12 - Mostar)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
16 Ağu 20:56 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Çenân ez pâ fikend imrûzem ruzem ez rohsâr ü kâmet hem
Ki ferdâ ber ne-hîzem belki ferdâ-yı kıyâmet hem
" Bu günü baştan başa nasıl bırakabilirim ki. Belki yarın kalkarım, belki de ancak kıyamet günü kalkarım."

Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı, Nabi (Sayfa 107 - Mostar)Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı, Nabi (Sayfa 107 - Mostar)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
16 Ağu 20:52 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Rızâyı sora sora Kâbe'yi bulur âdem
Hemân yola düşelim kûy-ı dil-rubâ diyerek
" İnsan, rızâyı sora sora Kâbe'yi bulur. Gönül alan sevginin mahallesi diyerek hemen yola düşelim."

Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı, Nabi (Sayfa 95 - Mostar)Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı, Nabi (Sayfa 95 - Mostar)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
16 Ağu 20:43 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Mâ-hâsal şehr-i Hamâ bir mâye-i sevdâ imiş
Âb-ı Âsî bir şarâb-ı âfiyet bahşâ imiş
" Neticede Hamâ şehri, bir sevda mayası; Asi'nin suyu, sağlık bahşeden bir şarap imiş."

Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı, Nabi (Sayfa 47 - Mostar)Tuhfetü'l Haremeyn - Haremeyn Armağanı, Nabi (Sayfa 47 - Mostar)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
 16 Ağu 19:44 · Kitabı okuyor

Batı'nın " gözkamaştırıcı tek başınalığı" ( bilim, teknik ve sanatta her şeyi sadece ve sadece Batı yapmıştır iddiası) tam bir yutturmacadır.
Yalancı bir rüya gibi kurtulunması gereken ve Avrupayı dünyanın merkezi gösteren birinci efsane işte budur! İslâm medeniyeti, bin sene boyunca geçmişi zenginleştirdi ve geleceği hazırladı.

İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 114 - Türk Edebiyatı Vakfı)İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 114 - Türk Edebiyatı Vakfı)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
 16 Ağu 19:36 · Kitabı okuyor

Papa 3.Inosan 1215'deki (İtalya'da) Latran Konsülünde şu yasaklama kararını bile aldırmıştır: " Muayeneden önce günah çıkarmamış bir hastayı tedavi eden her doktor aforozla cezalandırılacaktır. Çünkü hastalık günahtan ileri gelir."

İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 111 - Türk Edebiyatı Vakfı)İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 111 - Türk Edebiyatı Vakfı)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
16 Ağu 19:22 · Kitabı okuyor

Müslüman coğrafyacılar, Hz. Peygamber'in sevgili bir sahabisi olan İbn Sa'dî'nin şu sözünü sık sık yâd ederler:
" Ruhlara işleyecek en anlamlı öğüt: Cihanın bilinmedik yörelerini gezip görmek ve engin denizlerde gelgitleri seyretmektir."

İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 107 - Türk Edebiyatı Vakfı)İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 107 - Türk Edebiyatı Vakfı)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
 16 Ağu 19:11 · Kitabı okuyor

Ömer Hayyam, Greklerin sonlu ile ilgili ön yargısını kırarak, irrasyonel sayılar teorisini geliştirir ve üçüncü derece denklemleri üzerine sitematik bir elkitabı kaleme alır ki 17.yüzyıla gelinceye dek bu eser sahasında en ileri eserdir.
Sâbit ibn Kurra, 9.yüzyılda, entegral hesaplamayı başlatır ve geometriyi cebire bağlar. Tûsî, Bîrûnî ve Ebülvefa sinüs üzerinde çalışırlar ve Kopernik'ten asırlarca önce sekantı icat ederler.

İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 103 - Türk Edebiyatı Vakfı)İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 103 - Türk Edebiyatı Vakfı)
Şeyda, bir alıntı ekledi.
16 Ağu 01:02 · Kitabı okuyor

891 yılında bir seyyah, Bağdat'ta yüzden fazla halk kütüphanesinin bulunduğunu kaydeder. Onuncu yüzyılda Irak'taki Necef gibi küçük bir şehrin 40 bin cilt kitabı vardır. İslâm dünyasının öteki kutbunda, Müslüman Ispanya'da, Kurtuba'daki Halife Hakem'in 10. Yy da 400 yüz bin ciltlik bir kütüphanesi vardır. Oysa bundan 4 yüzyıl sonra, Bilge, yani bilgin olarak ünlenen Fransa Kralı 5.Şarl ancak 900 kadar kitap cildini bir araya getirebilmiştir. Bu arada Kahire'deki Halife Aziz'in kütüphanesinde 6 bini matematik ve 18 bini felsefe kitabı olmak üzere 1 milyon 600 bin cilt eser bulunuyordu.

İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 98 - Türk Edebiyatı Vakfı)İslam'ın Vadettikleri, Roger Garaudy (Sayfa 98 - Türk Edebiyatı Vakfı)