Nizamettin

Sabitlenmiş gönderi
' Yeni bir seriye başlıyoruz.
Seyyid Kutub
Seyyid Kutub
Reklam
Anne-babalara düşen şudur: Çocuklarına isim koyarken çocuklarını küçük düşürecek, kişiliklerini zedeleyecek isimlerden sakınmaları; onlara şeref ve itibar verecek, kişiliklerini sağlam ayakta tutacak, maneviyatlarına hep destek olacak isimleri seçmeleridir.
İslâm nizamı insanın bütün değerlerine yaşama fırsatı veren çok boyutlu bir nizamdır; insana gerek ruhî, gerek fikri, gerekse maddi açılardan en uygun gıdaları sunan bir ilahî çözümler demetidir.

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
İslâmî hareket bir özgürlük hareketidir. Öncelikle ruhu ve fikri özgürlüğe kavuşturan bir inkilab hareketidir.
Bugün, İslâm âlemi, insanlığa ruhî gıdasını/İslâm'ı açık ve anlaşılır bir tarzda sunmakla görevlidir.
Reklam
Resûlullah (sav) şöyle demiştir: “Ey filanca, yatağına girdiğinde, “Allah’ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım; sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun Kitabına ve göndermiş olduğun Peygamberine (sav) inandım.” de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün, eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.” ( Buhârî, Müslim )
Görevimiz; insanlığı kurtarmak, onları bu bozuk hayattan ve bu korkunç bataklıktan çıkarmaktır; onlara takılıp, aynı bataklığa sürüklenmek değil!
İnsanlık, bizim prensiplerimize, bizim şeriatımıza ve bizim sosyal sistemimize muhtaçtır.
Batı - Doğu
Batı, bütün mukaddes değerleri reddederek üçlü bir tanrılar sistemi kurdu; üretim, servet ve lezzet! Diğer taraftan Doğu da Allah'ın birliğini inkâr ederek maddenin, ekonominin ve Marx'ın tanrılığında karar kıldı.
İslâm toplumu ne sadece tarihsel bir modeldir ve ne de mazinin tatlı hatıraları arasında kaybolmuş bir geçmişten ibarettir. O, bugünün arzusu ve geleceğin emelidir, gerek bugün, gerekse yarın insanlığın hasretle aradığı ve gözlediği yegâne amaçtır.
Reklam
İslâm, medeniyetin ta kendisidir ve sadece İslâm toplumu, medeni bir toplumdur.
İslâm toplumu yegâne Medeni Toplum'dur. Cahiliyye toplumları ise gerici ve yobaz toplumlardır.
muhteşem bir giriş ...
İslâm yalnızca iki çeşit toplum tanır: İslâm toplumu ve cahiliyye toplumu... İslâm toplumu, içinde İslâmî esasların uygulandığı toplumdur. Akide, ibadet ve şeriat olarak İslâm'ın uygulandığı toplum! Cahiliyye toplumu ise, içinde İslâmî esasların uygulanmadığı, İslâm akidesinin, düşüncesinin, İslâmî değer ve ölçülerin, İslâm nizamı ve şeriatının, İslâmî ahlâk ve davranış tarzının hakim olmadığı bütün toplumların adıdır.
Resim