İmam Nevevi Yahya bin Şeref

Yazar 9,6/10 · 142 Oy · 18 kitap · 408 okunma ·  56 beğeni

Yazarın Bilgileri

Yazar İstatistikleri

56 okur beğendi.
142 puanlama · 306 alıntı
0 haber · 2.325 gösterim
408 okur kitaplarını okudu.
209 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
102 okur kitaplarını şu anda okuyor.
9 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Henüz ilgili bir haber eklenmedi.

İmam Nevevi'nin Resimleri Resim Ekle

Henüz yazara ait resim eklenmedi.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

İmam Nevevi'nin Biyografisi

Şafii âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Yahya bin Şeref, lakabı Muhyiddin, künyesi Ebû Zekeriyya’dır. 1233 (H.631) senesinin Muharrem ayında, Şam’ın güneyindeki Nevâ kasabasında doğdu. Doğduğu yere nispetle Nevevi denmiştir. 1277 (H.676) yılının Receb ayında vefat etti.

Muhyiddin Ebû Zekeriyya Yahya’yı, babası küçük yaşta Kur’an-ı kerim öğrenmesi için mektebe gönderdi. Kısa zamanda Kur’an-ı kerimi ezberledi.

Zamanının âlimlerinden çeşitli ilimleri tahsil etti. On dokuz yaşına gelince, babası, tahsil için, Şam’daki Revâhiyye Medresesine götürdü. Önce tıp okudu, sonra tamamiyle din ilimleri üzerinde çalıştı. Şafii mezhebinin temel kitaplarından olan Et-Tenbih ile Mühezzeb’in dörtte birini, dört buçuk ayda ezberledi. Kemâleddin Sellâr Erbili, İzzeddin Ömer Erbili, Kemâleddin İshâk bin Ahmed hazretlerinin derslerine devam etti ve fıkıh ilmini öğrendi. İzzeddin Ömer Erbili’ye çok hizmet etti. Her gün hocalarından on iki ayrı ilim okurdu. Zamanla, usûl, nahiv, lügat ve benzeri ilimlerin inceliklerine vakıf oldu. Hâfız Zeyn Hâlid Nablüsi, Radi bin Bürkân, İbni Abdüddâim, Ebi Muhammed İsmâil bin Ebi Yüsr ve birçok âlimden hadis ilmini öğrendi. Kısa zamanda, ilimde devrinin en büyük âlimlerinden oldu ve insanlığın saadeti için pek çok kitap yazdı. Şafii mezhebinin esaslarını kitaplarında bildirdi. Kendisinden; Şeyh el-Mizzi, Ebul-Hasan Attar ve pek çok âlim ilim tahsil ettiler.

İki kere hacca gitti. 1266 senesinde, Dâr-i Hadis-i Eşrefiyyede ders verdi. Vefatına kadar, bu vazifesinin karşılığında hiç para almadı. Mübarek sakalında birkaç beyaz kıl vardı. Kendisindeki sekine ve vakar hâli herkes tarafından görünürdü.

İmam-ı Nevevi hazretleri ömrünün sonlarına doğru, üzerindeki emanetleri sahiplerine verip, borçlarını ödedi. Kitaplarını kütüphaneye verdi. Nevâ’da, doğduğu evde günlerce hasta yattıktan sonra vefat etti. Türbesi ziyaret edilmekte, aşıkları mübarek ruhundan feyz almaktadır.

İmam-ı Nevevi hazretleri, geçinmede kanaat üzere olup, nefsi ve dünyevi arzu ve isteklerden geçmişti. Allahü teâlâdan çok korkardı. Doğru konuşur, yerinde söyler, gecelerini ibadet ve taatle geçirirdi. İlim tahsilinde gayretli olup, salih ameller yapmakta sabrı çoktu. Şam halkının yediği şeylerden yemez, memleketinden, anne-babasının yanından getirdiği, tam helal olduğunu bildiği şeyleri yemekle kanaat ederdi. Yirmi dört saatte bir defa, yatsıdan sonra yemek yerdi. Yine günde bir defa, sahur vaktinde su içerdi. O diyarın âdeti olan kar suyu içme âdetini yapmazdı. Bekar idi. Hiç evlenmedi. Geceleri uyumaz, ibadet eder ve kitap yazardı. Devlet reislerine, valilere ve diğerlerine emr-i maruf ve nehy-i münkerde bulunurdu. Allahü teâlânın emirlerini bildirir, yasaklarından sakınmak lazım olduğunu anlatırdı. Bu işte hiç müdahene etmez ve gevşeklik göstermezdi.

İmam-ı Nevevi hazretlerinin, Kütüb-i Sitte’de geçen hadislerden topladığı Riyâd-üs-Salihin isimli eseri meşhurdur.

İmam Nevevi'nin Kitapları Kitap Ekle

9,9/ 10  (60 Oy) ·  154 Okunma
2. Riyazü's Salihin 1.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,6/ 10  (27 Oy) ·  66 Okunma
3. Riyazü's Salihin 2.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,5/ 10  (11 Oy) ·  38 Okunma
4. Kırk Hadis (Tercüme ve Şerh)
10,0/ 10  (5 Oy) ·  25 Okunma
5. Riyazü's Salihin 3.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,4/ 10  (8 Oy) ·  22 Okunma
6. Riyazü's Salihin 4.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,4/ 10  (5 Oy) ·  16 Okunma
8. Riyazü's Salihin 7.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
8,7/ 10  (3 Oy) ·  14 Okunma
9. Kırk Hadis (Tercemesi ve Şerhi)
9,0/ 10  (2 Oy) ·  14 Okunma
10. Riyazü's Salihin 5.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,0/ 10  (3 Oy) ·  14 Okunma
11. Riyazü's Salihin 6.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,0/ 10  (3 Oy) ·  11 Okunma
9,8/ 10  (5 Oy) ·  5 Okunma
10,0/ 10  (1 Oy) ·  2 Okunma
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
sueda reyyan, bir alıntı ekledi.
 31 Mar 20:13 · Kitabı okuyor

"...kim bir insanın yaşamasına vesile olursa bütün insanlığın yaşamasına vesile olmuş gibidir."
( Maide Suresi-32)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 116)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 116)
Rûhberûh, bir alıntı ekledi.
26 Nis 18:39 · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalblerinize bakar.”

Muslim, Birr 33.

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 24)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 24)
*falah *, bir alıntı ekledi.
10 Nis 18:34 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi

Bakara suresi /185. Ayet
"Allah size kolaylik diler ,güçlük dilemez. "

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 151 - Ensar yayinevi)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 151 - Ensar yayinevi)
Rûhberûh, bir alıntı ekledi.
26 Nis 18:37 · Kitabı okudu · Puan vermedi

“İnsan neye yönelirse onun peşinden koşar.”

Buhârî, Bed’ü’l-Vahy 1

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 21)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 21)
Hilal Gürbüz, bir alıntı ekledi.
31 Mar 14:40 · Beğendi · 10/10 puan

"Kul herhangi bir şeye lanet ettiği zaman, o lanet gökyüzüne çıkar;fakat gök kapıları kapatılır.Sonra tekrar yere iner, ama yeryüzünün kapıları da ona kapanır.Sonra sağa sola bakınır,gidecek hiç bir yer bulamaz ve sonunda,lanet edilen kişiye gider.Eğer o gerçekten lanete layık biriyse,onda kalır; değilse, o laneti eden kişiye geri döner."

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 578 - Ebu Davud,Edeb 45. Tirmizi,Birr 48)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 578 - Ebu Davud,Edeb 45. Tirmizi,Birr 48)
Hilal Gürbüz, bir alıntı ekledi.
29 Mar 13:08 · Beğendi · 10/10 puan

"Üç özellik kimde bulunursa onlar sayesinde, imanın tadını alır:
Allah ve Rasulü'nü her şeyden ve herkesten fazla sevmek.
Sevdiğini, yalnızca Allah için sevmek.
Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra,tekrar küfre dönmeyi,ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek."

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 189 - Buhari,İman 9,İkrah 1,Edeb 42;Müslim,İman 67. Tirmizi,İman 10)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 189 - Buhari,İman 9,İkrah 1,Edeb 42;Müslim,İman 67. Tirmizi,İman 10)
Rûhberûh, bir alıntı ekledi.
 15 May 17:31 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kulun Rabb’ine en yakın olduğu an, O’nun huzurunda secdeye kapandığı andır. Bunun için secdede çok dua etmeye bakın!

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (undefined)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (undefined)
sueda reyyan, bir alıntı ekledi.
27 Mar 22:43 · Kitabı okuyor

-"İki nimet var ki, insanların çoğu onlar hakkında aldanmıştır ( kıymetini bilmiyorlar); vücut sağlığı ile boş vakit. "
Buhari

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 73 - Çelik Yayınevi)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 73 - Çelik Yayınevi)
*falah *, bir alıntı ekledi.
17 May 02:03 · Kitabı okuyor · İnceledi · Beğendi

Allahım !
Bana helâl rızık nasip ederek haramlardan koru.!
Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 896 - Ensar yayinevi ( Tirmizi , Deavat 70 (3483)))Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 896 - Ensar yayinevi ( Tirmizi , Deavat 70 (3483)))
Rûhberûh, bir alıntı ekledi.
12 May 21:28 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Allah’a hamd ederek başlanmayan hiç bir önemli işin sonunda hayır ve bereket yoktur.

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Ebû Davûd, Edeb 18.)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Ebû Davûd, Edeb 18.)
Bütün Alıntıları Göster
Şaşkan#, Peygamberimizden Dualar ve Zikirler'i inceledi.
06 Mar 16:21 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kitabı Fikri Yavuz tercüme etmiştir . Hz Muhammed (Sallu Aleyhi ve Sellem) en güzel ifadelerle Allah'ı anıp ,O'na dua etmiş ve ashabına da nasıl dua etmeleri gerektiğini öğretmiştir .

İmam Nevevi bu kitabında, Kütübü Sitte de geçen hadisi şeriflerden seçerek, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatı boyunca yaptığı zikirleri ve duaları anlatmıştır.

Yüce Yaratıcıya ta'zim ,yüceltme ,dua etme ve isteme gibi duygular,insanın yaratılışından bu yana var olagelen duygulardır .

Kitapçılarda ,ticari gayelerle yazılan pek çok dua kitaplarına rastlamaktayız. Bu kitap ,farklı zamanlarda farklı ihtiyaçlarımızda nasıl dua etmemiz gerektiği hususunda sağlam bir kaynağa olan ihtiyacı giderecektir.
Bence kitabın en can alıcı yönü ;hadislerin sahih mi? Zayıf mı ?Olduklarının belirtilmesi ve kaynaklarının açıklanmasıdır.

Kafka Tamura, Riyazü's-Salihin'i inceledi.
 05 Nis 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sahih hadisleri toplamış, Arapçaları ile birlikte, konularına göre ayırmış, size çok şey öğretecek olan eser. Müslüman olan, nüfus cüzdanında dini İslam yazan her bireyin okuması gereken ve örnek olarak Batıyı değilde peygamberi almamızı sağlayacak enfes kitap. Okuyun okutturun...

*falah *, Riyazü's-Salihin'i inceledi.
 03 May 22:14 · Kitabı okuyor · Beğendi · Puan vermedi

Öncelikle es selamu aleyküm :)
Okumakta olduğum Riyazus Salihin kitabi Ensar yayinevine ait olup 21. Bölümden oluşmaktadır. Kitabın sonuna kadar beklersem önceki konular hakkında yanlış bir şey yazmaktan Allaha siginirim. O yüzden her bölümden sonra o bölüm hakkında inceleme yapa yapa gitmek istedim.
1.BÖLÜM = Gerçek bir müslümanın dünya ve ahiret hayatında yapması gereken konuları ele alıyor. Ele aldığı konu ile ilgili öncelikle âyetleri veriyor. Ardından o konu hakkinda sahabelerden aktarılan hadisleri veriyor. Bazı hadisler var ki bir çok sahabe tarafından rivayet edilmiş. O hadislerde aynı şekilde aktarilarak bir nevi ben bu hadisi söyle duymuştum algısının önüne geçilmek istenmiş. Bu bölümden incelemeye alinti ekleme yapamadığım için daha onceden bir çok alıntı yaptım. Aslında hakka girmeyecegimi bilsem oturur tüm kitabı yazarım. İlk bölüm tamamen tevbe ,sabr,iman ,hayrli işler yapmak, nasihat vermek ve dinlemek , güzel ahlak , şefaat etmek , emanet ,Allah korkusu vb. Konular üzerinden gitmiş. Aslında ilk bölüm tamamen müslümanın karakterinin nasıl olması gerektiğinin ana hatlarını ayet ve hadislerle çizmiş diyebiliriz.
2. BÖLÜM ;EDEP= İnsanların karakterleri ve kişisel ihtiyaçlarını nasıl gidermeleri konusunda bilgi veriliyor
Sır saklama , yemin tutma , öğüt verme ve almak gibi karakter özelliklerinin yani sıra yemeğe sağ elle başlama ,temiz ve güzel işleri sağ elle yaparken ,pis ve necis işleri sol elle yapmak gibi kişisel bakım hükümlerini ele alan bir bölüm.

Şeyda, Riyazü's-Salihin'i inceledi.
15 May 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kesinlikle bir Müslümanın başucu kitabi. Heleki hadis inkarciliginin ayyuka çıktığı bu donemde sarılacağımiz guzel kaynaklardan. Hemen hemen her konuda sahih hadisler nesretmis Imam. Peygamber Efendimizi anlamak degindigi konulari gormek guzel bir deneyim. Gönül isterki herkesin kütüphanesinde bulunsun.

hudainabit, Riyazü's Salihin 1.Cilt'i inceledi.
10 Nis 13:54 · Kitabı okudu · 36 günde · 10/10 puan

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail L. Çakan ve Doç Dr. Raşit Küçük’ün Riyazüs Salihin'in detaylı şerhi çalışmasının ilk cildidir.
Eser toplamda 8 ciltten olusmaktadir.
Öncelikle ben boyutundan bahsetmek istiyorum. Ben sempatik boyuttan (15x11) okudum. En küçük boyutu. Elbette bu okuma konforunu etkiliyor ancak büyük bir problem de oluşturmuyor.
Eserin 1. cildinin en başında “Hadis ve Sünnet” kavramları detaylıca ele alınmıştır Peygamber ve Sünnete Olan İhtiyaç, Sünnetin Kaynağı, Sünnetin Bağlayıcılığı, Sünnetin Evrensel Bütünlüğü, Sünnetin Dindeki Yeri, Sünnete Yöneltilen İtirazlar ve bazı soruların yanıtlarıyla yaklaşık 50 sayfa bu konular açıklanmıştır.

110. sayfadan itibaren kitabın diğer ciltlerinde de olduğu gibi anlatılan konulara geçişi bulunmaktadır. Burada da görüldüğü gibi ilk konu “İhlas ve Niyet”tir. Riyazüs Salihin’in konu başlıklarını ele alış biçimi şu şekildedir:
Öncelikle konu ile ilgili belli ayet-i kerimelerin Arapça metinleri, Türkçe mealleri ve bir ya da birkaç paragraflık açıklamaları bulunmaktadır
Ardından konu ile ilgili Hadis-i Şeriflerden bazılarının Arapça metni, Türkçe meali ve kaynağı yer almaktadır. Sonra Hadisi Serifin ravisi hakkinda bilgi verilmektedir. Bu bilgi kimi zaman bir paragraf kimi zaman bir sayfa tutuyor. Devamında da Hadis-i Şerifimizin açıklaması yer almaktadır. Bu açıklamalar daha iyi anlayabilmemiz için detaylandırılmıştır. Kimi zaman daha başka Hadis-i Şeriflerle ve Ayeti Kerimelerle desteklenmiştir. En son kısımda ise “Hadisten Öğrendiklerimiz” kısmı yer almaktadır. Burada Hadis-i Şerifimizden yapılan çıkarımlar madde madde sıralanmıştır. Genelde 4-5 maddedir.

Eserin birinci cildinde yer alan konular sırasıyla:

İhlas ve Niyet

Tövbe

Sabır

Doğru Sözlülük

Allah’ın Kullarını Denetlemesi

Takva

Tereddütsüz İman ve Allah’a Tam Güven

Doğruluk

Tefekkür

Hayırlı İşlere Koşmak

Mücahede

Ömrün Sonlarında Hayrı Arttırmaya Teşvik

Hayır Yollarının Sayısızlığı

Allah’ın Emirlerine Uymada Ölçülü Olmak

İbadetleri ve Hayırlı İşleri Sürekli Yapmak

Sünneti Korumak

Allah’ın Hükmüne Boyun Eğmek

Dili oldukca anlaşılırdır. Yaş grubu tespiti yapamasam da oldukça geniş bir yelpazeye hitap ettiğini söyleyebilirim.
Okuma süreci benim için çok faydalı oldu. 2. Cildinden devam ediyorum. Umarım tanitim açıklayıcı olmuştur.
Hayırlı günler :)

Ekrem Özkara, Peygamberimizden Dualar ve Zikirler'i inceledi.
25 Şub 22:55 · Kitabı okudu · 9 günde · Beğendi · 8/10 puan

Benim okuduğum bu kitap ; İmamı Nevevi'nin eserlerinden derlenerek hazırlanmış olup,Müjde Yayınevince yayımlanmıştır. ( 520 sayfa )

On bölüm halindeki bu kitapta,Dua nedir,Nasıl yapılır,Zikir nedir,Kur'an'ı Kerim'deki dua ayetleri,Tevbe-İstiğfar,Günlük hayatla ilgili dualar,Salavatı Şerifeler,Mübarek gün ve gecelerde okunacak dualar,Namaz,Abdest,Oruç,Zekat ,Hac,Cenaze ile ilgili ve Çeşitli dualar bulunuyor.

Deyim yerindeyse elinizin altında olması gereken bir eser...

Tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.

Lightmorelight, Riyazü's-Salihin'i inceledi.
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Acizane okunması şart dediğim bir kitap, dinin ruhunu anlamada, hadis okuma tutkunu olma yolunda ilk ve önemli bir basamak olabilecek kitap,
Açıklamalı veya aciklamasiz şekilde sunuluyor, tavsiyem açıklamalı okuyanlar çok daha faydalanirlar.

Muhammed zeki altun, Riyazü's-Salihin'i inceledi.
20 May 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Peygamberimiz s.a.v. gunluk yasam , aile ,din sohbet v.s sozlerini iceren yol gosteren hadisleri iceren guzel bir kitap. Her kutuphanede bulunmasi gerek bir şaheser

Ruhumun Sesi, Riyazü's-Salihin'i inceledi.
14 Ağu 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Dinimizin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'i anlamanın yanında Peygamberimiz (s.a.v)'in yaşama tarzı olan Sünnet'in de mutlaka öğrenilip anlaşılmaya çalışılması gerekmektedir. İslam toplumunun hayatı anlamlandırabilmesi, kitap ve sünnet kültürü dediğimiz bu iki kaynaktan beslenmesi ile mümkün olabilir.

Riyazü's-Salihin sünnetle ilgili önemli kaynaklardan biridir. Yıllarca dini eğitim ve öğretim kurumlarında vazgeçilmez ders kitabı olarak okunması, aynı zamanda geniş ve kapsamlı konuları içermesi itibariyle va'z ve irşad kitabı görevini üstlenmesi bunun açık bir göstergesidir.

Mihemedê NOJDAR, Riyazü's-Salihin'i inceledi.
02 Haz 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Xwedayê Gewre ji Îmam Newewî qaîl be. Bi hedîsên sehîh bi mijarên balkêş kitêbek amede kiriye. Mirov jê pir zêde îstifade dike. Lewra evana gotinên pêxember (s.e.w.) in. Weke rêberek rêya me ronî dike. Xwedê me bigihîjine şefeata Wî (s.e.w.)

Bütün İncelemeleri Göster