İmam Nevevi Yahya bin Şeref

Yazar 9,6/10 · 104 Oy · 18 kitap · 307 okunma ·  41 beğeni

Yazarın Bilgileri

Yazar İstatistikleri

41 okur beğendi.
104 puanlama · 122 alıntı
0 haber · 2.092 gösterim
307 okur kitaplarını okudu.
147 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
63 okur kitaplarını şu anda okuyor.
6 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Henüz ilgili bir haber eklenmedi.

İmam Nevevi'nin Resimleri Resim Ekle

Henüz yazara ait resim eklenmedi.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

İmam Nevevi'nin Biyografisi

Şafii âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Yahya bin Şeref, lakabı Muhyiddin, künyesi Ebû Zekeriyya’dır. 1233 (H.631) senesinin Muharrem ayında, Şam’ın güneyindeki Nevâ kasabasında doğdu. Doğduğu yere nispetle Nevevi denmiştir. 1277 (H.676) yılının Receb ayında vefat etti.

Muhyiddin Ebû Zekeriyya Yahya’yı, babası küçük yaşta Kur’an-ı kerim öğrenmesi için mektebe gönderdi. Kısa zamanda Kur’an-ı kerimi ezberledi.

Zamanının âlimlerinden çeşitli ilimleri tahsil etti. On dokuz yaşına gelince, babası, tahsil için, Şam’daki Revâhiyye Medresesine götürdü. Önce tıp okudu, sonra tamamiyle din ilimleri üzerinde çalıştı. Şafii mezhebinin temel kitaplarından olan Et-Tenbih ile Mühezzeb’in dörtte birini, dört buçuk ayda ezberledi. Kemâleddin Sellâr Erbili, İzzeddin Ömer Erbili, Kemâleddin İshâk bin Ahmed hazretlerinin derslerine devam etti ve fıkıh ilmini öğrendi. İzzeddin Ömer Erbili’ye çok hizmet etti. Her gün hocalarından on iki ayrı ilim okurdu. Zamanla, usûl, nahiv, lügat ve benzeri ilimlerin inceliklerine vakıf oldu. Hâfız Zeyn Hâlid Nablüsi, Radi bin Bürkân, İbni Abdüddâim, Ebi Muhammed İsmâil bin Ebi Yüsr ve birçok âlimden hadis ilmini öğrendi. Kısa zamanda, ilimde devrinin en büyük âlimlerinden oldu ve insanlığın saadeti için pek çok kitap yazdı. Şafii mezhebinin esaslarını kitaplarında bildirdi. Kendisinden; Şeyh el-Mizzi, Ebul-Hasan Attar ve pek çok âlim ilim tahsil ettiler.

İki kere hacca gitti. 1266 senesinde, Dâr-i Hadis-i Eşrefiyyede ders verdi. Vefatına kadar, bu vazifesinin karşılığında hiç para almadı. Mübarek sakalında birkaç beyaz kıl vardı. Kendisindeki sekine ve vakar hâli herkes tarafından görünürdü.

İmam-ı Nevevi hazretleri ömrünün sonlarına doğru, üzerindeki emanetleri sahiplerine verip, borçlarını ödedi. Kitaplarını kütüphaneye verdi. Nevâ’da, doğduğu evde günlerce hasta yattıktan sonra vefat etti. Türbesi ziyaret edilmekte, aşıkları mübarek ruhundan feyz almaktadır.

İmam-ı Nevevi hazretleri, geçinmede kanaat üzere olup, nefsi ve dünyevi arzu ve isteklerden geçmişti. Allahü teâlâdan çok korkardı. Doğru konuşur, yerinde söyler, gecelerini ibadet ve taatle geçirirdi. İlim tahsilinde gayretli olup, salih ameller yapmakta sabrı çoktu. Şam halkının yediği şeylerden yemez, memleketinden, anne-babasının yanından getirdiği, tam helal olduğunu bildiği şeyleri yemekle kanaat ederdi. Yirmi dört saatte bir defa, yatsıdan sonra yemek yerdi. Yine günde bir defa, sahur vaktinde su içerdi. O diyarın âdeti olan kar suyu içme âdetini yapmazdı. Bekar idi. Hiç evlenmedi. Geceleri uyumaz, ibadet eder ve kitap yazardı. Devlet reislerine, valilere ve diğerlerine emr-i maruf ve nehy-i münkerde bulunurdu. Allahü teâlânın emirlerini bildirir, yasaklarından sakınmak lazım olduğunu anlatırdı. Bu işte hiç müdahene etmez ve gevşeklik göstermezdi.

İmam-ı Nevevi hazretlerinin, Kütüb-i Sitte’de geçen hadislerden topladığı Riyâd-üs-Salihin isimli eseri meşhurdur.

İmam Nevevi'nin Kitapları Kitap Ekle

9,9/ 10  (42 Oy) ·  126 Okunma
2. Riyazü's Salihin 1.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,6/ 10  (18 Oy) ·  45 Okunma
3. Riyazü's Salihin 2.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,6/ 10  (8 Oy) ·  28 Okunma
4. Kırk Hadis (Tercüme ve Şerh)
10,0/ 10  (3 Oy) ·  20 Okunma
5. Riyazü's Salihin 3.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,4/ 10  (5 Oy) ·  14 Okunma
7. Kırk Hadis (Tercemesi ve Şerhi)
9,0/ 10  (2 Oy) ·  13 Okunma
8. Riyazü's Salihin 4.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,4/ 10  (5 Oy) ·  10 Okunma
9. Riyazü's Salihin 7.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
8,7/ 10  (3 Oy) ·  9 Okunma
10. Riyazü's Salihin 5.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,0/ 10  (3 Oy) ·  9 Okunma
11. Riyazü's Salihin 6.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,0/ 10  (3 Oy) ·  7 Okunma
10,0/ 10  (4 Oy) ·  4 Okunma
10,0/ 10  (1 Oy) ·  2 Okunma
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
Hatice bülbül, bir alıntı ekledi.
07 Oca 22:41 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Sevgili kardeşim, dua'nda bizi de unutma."
(Ebu Davud, Vitr23)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 327)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 327)
Hatice bülbül, bir alıntı ekledi.
 03 Oca 12:49 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Güzel söz sadakadır."

(Buhârî, Müslim)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 314 - undefined)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 314 - undefined)
Hatice bülbül, bir alıntı ekledi.
 03 Oca 12:42 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Verdiğiniz sözleri yerine getirin.Çünkü verilen sözler, mutlak sorulacaktır."
(İsrâ 17/34)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 310 - undefined)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 310 - undefined)
Hatice bülbül, bir alıntı ekledi.
02 Oca 21:56 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Zenginlik, mal çokluğu değildir.Asıl zenginlik, gönül zenginliğindir."
(Müslim, Zekât 120)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 249)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 249)
Hatice bülbül, bir alıntı ekledi.
01 Oca 23:34 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Merhamet etmeyene merhamet edilmez."
( Müslim, Fezâil 65)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 131)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 131)
Hatice bülbül, bir alıntı ekledi.
 31 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Ey insanlar! Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşünüze değil, kalplerinize bakar."
( Müslim, Birr 33)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 11 - undefined)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 11 - undefined)
Hatice bülbül, bir alıntı ekledi.
02 Oca 21:00 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız, vallahi az güler, çok ağlardınız."
(Buhârî, Rikâk 27, Salât 112)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 221)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 221)
Hatice bülbül, bir alıntı ekledi.
31 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Yöneticilik, ehliyet ve liyakat gerektiren bir iştir."

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 42)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 42)
Hatice bülbül, bir alıntı ekledi.
 01 Oca 22:22 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"İnsanların en bahtiyarı, ömrü uzun ve ameli güzel olandır." (Tirmizi, Zühd 21, 22)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 72 - undefined)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 72 - undefined)
Hatice bülbül, bir alıntı ekledi.
01 Oca 22:37 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

"Her ne iyilik yaparsanız, Allah onu bilmektedir." (Bakara/197)

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 77)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 77)
Bütün Alıntıları Göster

İmam Nevevi ile iligli okur yorumları Yorum Ekle

Henüz yorum eklenmedi.