İmam Nevevi Yahya bin Şeref

Yazar 9,4/10 · 62 Oy · 15 kitap · 200 okunma ·  33 beğeni

Yazarın Bilgileri

 • Yazarın Adı:
  İmam Nevevi
 • Yazarın Tam Adı:
  Yahya bin Şeref
 • Unvan:
  Hadis Alimi ve Fakih
 • Doğum:
  Şam 1233
 • Ölüm:
  21 Aralık 1277

Yazar İstatistikleri

33 okur beğendi.
62 puanlama · 41 alıntı
0 haber · 1.734 gösterim
200 okur kitaplarını okudu.
89 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
31 okur kitaplarını şu anda okuyor.
3 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Henüz ilgili bir haber eklenmedi.

İmam Nevevi'nin Resimleri Resim Ekle

Henüz yazara ait resim eklenmedi.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

İmam Nevevi'nin Biyografisi

Şafii âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Yahya bin Şeref, lakabı Muhyiddin, künyesi Ebû Zekeriyya’dır. 1233 (H.631) senesinin Muharrem ayında, Şam’ın güneyindeki Nevâ kasabasında doğdu. Doğduğu yere nispetle Nevevi denmiştir. 1277 (H.676) yılının Receb ayında vefat etti.

Muhyiddin Ebû Zekeriyya Yahya’yı, babası küçük yaşta Kur’an-ı kerim öğrenmesi için mektebe gönderdi. Kısa zamanda Kur’an-ı kerimi ezberledi.

Zamanının âlimlerinden çeşitli ilimleri tahsil etti. On dokuz yaşına gelince, babası, tahsil için, Şam’daki Revâhiyye Medresesine götürdü. Önce tıp okudu, sonra tamamiyle din ilimleri üzerinde çalıştı. Şafii mezhebinin temel kitaplarından olan Et-Tenbih ile Mühezzeb’in dörtte birini, dört buçuk ayda ezberledi. Kemâleddin Sellâr Erbili, İzzeddin Ömer Erbili, Kemâleddin İshâk bin Ahmed hazretlerinin derslerine devam etti ve fıkıh ilmini öğrendi. İzzeddin Ömer Erbili’ye çok hizmet etti. Her gün hocalarından on iki ayrı ilim okurdu. Zamanla, usûl, nahiv, lügat ve benzeri ilimlerin inceliklerine vakıf oldu. Hâfız Zeyn Hâlid Nablüsi, Radi bin Bürkân, İbni Abdüddâim, Ebi Muhammed İsmâil bin Ebi Yüsr ve birçok âlimden hadis ilmini öğrendi. Kısa zamanda, ilimde devrinin en büyük âlimlerinden oldu ve insanlığın saadeti için pek çok kitap yazdı. Şafii mezhebinin esaslarını kitaplarında bildirdi. Kendisinden; Şeyh el-Mizzi, Ebul-Hasan Attar ve pek çok âlim ilim tahsil ettiler.

İki kere hacca gitti. 1266 senesinde, Dâr-i Hadis-i Eşrefiyyede ders verdi. Vefatına kadar, bu vazifesinin karşılığında hiç para almadı. Mübarek sakalında birkaç beyaz kıl vardı. Kendisindeki sekine ve vakar hâli herkes tarafından görünürdü.

İmam-ı Nevevi hazretleri ömrünün sonlarına doğru, üzerindeki emanetleri sahiplerine verip, borçlarını ödedi. Kitaplarını kütüphaneye verdi. Nevâ’da, doğduğu evde günlerce hasta yattıktan sonra vefat etti. Türbesi ziyaret edilmekte, aşıkları mübarek ruhundan feyz almaktadır.

İmam-ı Nevevi hazretleri, geçinmede kanaat üzere olup, nefsi ve dünyevi arzu ve isteklerden geçmişti. Allahü teâlâdan çok korkardı. Doğru konuşur, yerinde söyler, gecelerini ibadet ve taatle geçirirdi. İlim tahsilinde gayretli olup, salih ameller yapmakta sabrı çoktu. Şam halkının yediği şeylerden yemez, memleketinden, anne-babasının yanından getirdiği, tam helal olduğunu bildiği şeyleri yemekle kanaat ederdi. Yirmi dört saatte bir defa, yatsıdan sonra yemek yerdi. Yine günde bir defa, sahur vaktinde su içerdi. O diyarın âdeti olan kar suyu içme âdetini yapmazdı. Bekar idi. Hiç evlenmedi. Geceleri uyumaz, ibadet eder ve kitap yazardı. Devlet reislerine, valilere ve diğerlerine emr-i maruf ve nehy-i münkerde bulunurdu. Allahü teâlânın emirlerini bildirir, yasaklarından sakınmak lazım olduğunu anlatırdı. Bu işte hiç müdahene etmez ve gevşeklik göstermezdi.

İmam-ı Nevevi hazretlerinin, Kütüb-i Sitte’de geçen hadislerden topladığı Riyâd-üs-Salihin isimli eseri meşhurdur.

İmam Nevevi'nin Kitapları Kitap Ekle

9,9/ 10  (29 Oy) ·  77 Okunma
2. Riyazü's Salihin 1.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,5/ 10  (10 Oy) ·  26 Okunma
3. Riyazü's Salihin 2.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,3/ 10  (4 Oy) ·  16 Okunma
9,0/ 10  (1 Oy) ·  10 Okunma
6. Riyazü's Salihin 3.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,0/ 10  (3 Oy) ·  10 Okunma
7. Riyazü's Salihin 4.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
9,3/ 10  (4 Oy) ·  10 Okunma
8. Riyazü's Salihin 7.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
8,0/ 10  (2 Oy) ·  9 Okunma
9. Kırk Hadis (Tercüme ve Şerh)
10,0/ 10  (1 Oy) ·  8 Okunma
10. Riyazü's Salihin 6.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
8,5/ 10  (2 Oy) ·  7 Okunma
11. Riyazü's Salihin 5.Cilt (Peygamberimizden Hayat Ölçüleri)
7,0/ 10  (1 Oy) ·  7 Okunma
10,0/ 10  (1 Oy) ·  2 Okunma
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
Sümeyye K., bir alıntı ekledi.
20 May 2016

1289. İbni Mes'ûd (r) şöyle dedi:
- Ya Resûlallah! Allah'ın en sevdiği amel hangisidir? dedim,
- "Vaktinde kılınan namaz" buyurdu.
- Sonra hangisidir? diye sordum,
- "Ana babaya iyi davranmak" diye cevap verdi.
- Ondan sonra hangisidir? dedim,
- "Allah yolunda cihat etmek" buyurdular.

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi
Beyza Gündal, bir alıntı ekledi.
11 Ağu 13:16 · Kitabı okuyor

“Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde günlük beş vakit namaz, iki cum’a ve iki ramazan aralarında işlenecek küçük günahlara keffarettir.” (Müslim, tahâra 16)

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi
Beyza Gündal, bir alıntı ekledi.
13 Ağu 22:16 · Kitabı okuyor

قال الله تعالى : إنما الْمُؤْمِنُونَ إخوة
“Bütün mü’minler kardeştirler.”
(49 Hucurat 10)

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi
Beyza Gündal, bir alıntı ekledi.
10 Ağu 01:15 · Kitabı okuyor

Abdullah ibn Abbâs (Allah Onlardan razı olsun) şöyle demiştir: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” sözünü İbrahim (aleyhi ssellem) ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) da bu sözü Müşrikler: “Bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun” dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz müslümanların imanını artırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” demişlerdi. İbn-i Abbâs’ın değişik bir rivayeti şöyledir: İbrahim (aleyhi ssellem) ateşe atıldığı zaman son sözü “Allah bana yeter, O ne güzel vekildir” demek olmuştur. (Buhârî, tefsir 13)

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi
Beyza Gündal, bir alıntı ekledi.
13 Ağu 22:09 · Kitabı okuyor

“Kim bir hayra ve iyiliğe klavuzluk ederse ona hayrı işleyenin sevabı kadar sevap vardır.” (Müslim)

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi
Sümeyye K., bir alıntı ekledi.
20 May 2016

"Herkes ölmeden önceki hal ve davranışı üzerine yeniden diriltilir."
(Müslim, Cennet 83)

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi
Enes Malik Turhan, bir alıntı ekledi.
02 Ağu 2015

Ağzın tadını kaçıran ölümü çokça anınız.

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 280 - Tirmizi,İbn-i Mace)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 280 - Tirmizi,İbn-i Mace)
Beyza Gündal, bir alıntı ekledi.
28 Tem 01:06 · Kitabı okuyor

“Sana şüphe veren şeyleri bırak şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin huzurudur, yalan ise kalbi şüphe ve kuşkuya yöneltir.”
(tirmîzî)

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi
Namütenahi, bir alıntı ekledi.
14 Ağu 21:18 · Kitabı okuyor

Allah Rızası için bir şey verirken ölçmek, tartmak, ince eleyip sık dokumak hoş karşılanmamıştır. Çünkü insanı buna sevk eden cimrilik duygusu, Allah'a teslimiyet noksanlığı anlamına gelir.

Riyazü's Salihin 3.Cilt, İmam Nevevi (Sayfa 270)Riyazü's Salihin 3.Cilt, İmam Nevevi (Sayfa 270)
Salih TURHAL, bir alıntı ekledi.
20 Haz 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz;birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bişey söyleyim mi?
Aranızda SELAM ı yayınız..
MÜSLİM,İman 93 EBUDAVUD, Edeb 131 ....

Riyazü's Salihin 7.Cilt, İmam Nevevi (Sayfa 4)Riyazü's Salihin 7.Cilt, İmam Nevevi (Sayfa 4)
Bütün Alıntıları Göster

İmam Nevevi ile iligli okur yorumları Yorum Ekle

Henüz yorum eklenmedi.