Adı:
İslam Toplumuna Doğru
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
174
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054997022
Kitabın türü:
Çeviri:
Ahmet Pakalın
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beka Yayınları
İslam iki çeşit toplum tanır: İslam toplumu ve cahiliyye toplumu. İslam toplumu, içinde İslami esasaların uygulandığı toplumdur. Akide, ibadet ve şeriat olarak İslam'ın uygulandığı toplum... Cahiliyye toplumu ise, içinde İslami esasaların uygulanmadığı, İslam akidesinin, İslam düşüncesinin, İslami değer ve ölçülerin, İslam nizamı ve şeriatının, İslami ahlak ve hareket sisteminin hakim olmadığı tüm toplumların adıdır.
174 syf.
·Beğendi
Beşeri sistemlerin tutulabilir en doğru taraflarını dahi İslam'dan esinlenerek oluşturduklarını anlatan muhteşem bir kitap. Eğer "Sosyalizm, Komünizm, diğer beşeri sistemler ile İslam arasında ne tür farklılıklar var" gibi bir soruya sahipseniz okumanızı öneririm. Ayrıca bir düzenin kurucularının devlet eli ile değil toplum eli ile olduğunu çok iyi resmetmiş. Dolayısıyla toplum İslam'a açken oturmak bir Müslümana yakışmayacak bir davranıştır.
178 syf.
·7 günde·10/10
Kitapta öncelikle islami sistem ile kapitalizm, kominizm ve sosyalizm gibi belli başlı sistemlerin karşılaştırması yapılıyor. İslam dini ile hristiyanlık, yahudilik gibi diğer semavi dinlerin karşılaştırmasıda yapılıyor bir nebze. Bir çoğumuzun düştüğü yanılgıların aslında öyle olmadığını bir kaç laf cambazlığıyla bizlere şirin gösterilmeye çalışıldığı çok güzel bir şekilde anlatılmış. Asıl (altını çizmek istiyorum) asıl islam toplumunun nasıl olması gerektiği net bir şekilde vurgulanmış.

Daha önce kominist, sosyalist, kapitalist düşüncedeki bir çok arkadaşımın bana yönelttiği soruların büyük kısmına cevap buldum. Benim gibi genç yaşlarda olan okurların okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.
İslam toplumu kesinlikle bir beşer yapısı değildir, evrenin yaratıcısı olan yüce Allah'ın kudretli ellerinden çıkan bir sistemdir.
Bu sistem, sadece geçici bir zamanın ve bölgesel bir toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekle yetinmez. Bu sınırlılık olsa olsa beşeri sistemlerin özelliğidir.
Bütün insanlığı topyekun geliştiren, insanlığı yeni bir çehre kazandıran ve İslam toplumunun gerçekleştirilmesi ile sonuçlanan hareketi başlatan bir sistemdir.
İslâmî sistem ne kökelik, ne derebeylik, ne kapitalist, ne sosyalist, ne de kominist bir sistemdir. İslâmî sistem başlı başına bir sistemdir!
Bu adalet ne sevginin ne de düşmanlıkların dengesini bozabildiği, ne akrabalığın ne de nefretin prensiplerini değiştirebildiği mutlak adalettir. Ne fertler arasındaki yakınlık ve ilişkilerden, ne de milletler arasındaki çekişmelerden etkilenir. Bütün müslüman kavimler, soylarına, dillerine, sınıflarına ve şöhretlerine bakılmaksızın bu adaletten yararlanabilmişlerdi. Üstelik müslümanlarla araları açık olan milletler bile bu adaletten faydalanabilmişlerdir. Bu şimdiye kadar hiçbir sistemin ulaşmamış olduğu bir zirvedir.
İslami hareket bir hürleştirme hareketidir. Öncelikle ruhu ve fikri hürriyete kavuşturan bir inkılap hareketidir. İslam, her şeyden önce fikri her türlü vehim ve hurafelerden kurtarır, onu yeryüzündeki hayatı geliştirmeye yöneltir ve insanlara, hayatla kendi arasındaki yakınlık ve dostluk bağlarını kuran tabiattan korkmamasını, hayata bir düşman gibi soğuk bakmamasını ve samimiyetle, güvenle yaklaşmasını tavsiye eder. Sonra ruha hürriyet verir. Onu her türlü adilik ve bozukluklardan korur. Ardından en yüce ufuklara doğru yükselmesini sağlar. Böylelikle bütün hayatı kendine çeker.
Seyyid Kutub
Sayfa 47 - Ravza Yayınları
İnsani vicdan; dinlenmeye, güvene ve sükuna, insani akıl; hürriyete, serbestliğe ve canlılığa, özel anlamda aile; korunmaya, özene ve düzene, genel anlamda aile; tanışmaya, dayanışmaya, barış ve huzura, insan; fıtri özelliklerinin itiraf edilmesine, toplum ise, himayeye, düzene ve istikrara muhtaçtır.
Seyyid Kutub
Sayfa 25 - Ravza Yayınları
Tek bir ilahın hakimiyet kurduğu ve kulların kullara kul olmaktan kurtulup tek bir Allah'a kul oldukları yegâne toplum, İslam toplumudur. İşte bu nedenle İslam toplumunun fertleri gerçek ve kamil manada kurtuluşa; insanî medeniyetin temel dayanağı olan kurtuluşa kavuşmuş olurlar. Allah'ın insana takdir etmiş olduğu gibi insan şeref ve haysiyetinin en açık tarzda ortaya çıktığı toplum da yine İslam toplumudur. Çünkü Allah insanı yeryüzünde kendi halifesi olarak ilan etmiş ve yüce katında insanı onurlandırdığını bildirmiştir.
Milliyetçilik davası güden, milliyetçilik için savaşan ve milliyetçilik uğruna ölen bizden değildir. ( Ebu Davud)
Seyyid Kutub
Sayfa 109 - Beka yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Toplumuna Doğru
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
174
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054997022
Kitabın türü:
Çeviri:
Ahmet Pakalın
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beka Yayınları
İslam iki çeşit toplum tanır: İslam toplumu ve cahiliyye toplumu. İslam toplumu, içinde İslami esasaların uygulandığı toplumdur. Akide, ibadet ve şeriat olarak İslam'ın uygulandığı toplum... Cahiliyye toplumu ise, içinde İslami esasaların uygulanmadığı, İslam akidesinin, İslam düşüncesinin, İslami değer ve ölçülerin, İslam nizamı ve şeriatının, İslami ahlak ve hareket sisteminin hakim olmadığı tüm toplumların adıdır.

Kitabı okuyanlar 41 okur

  • Onur GÜNDÜZCÜ
  • Murat İslam
  • Celalettin
  • Mustafa Usta
  • Emel Bal
  • Özcan DEMİRTAŞ
  • Monk Mode
  • Alper Koç
  • Abdulkadir Karataş
  • HTCK1

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (6)
9
%16.7 (2)
8
%25 (3)
7
%0
6
%0
5
%8.3 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0