İslam Toplumuna Doğru

9,4/10  (7 Oy) · 
27 okunma  · 
8 beğeni  · 
116 gösterim
İslam iki çeşit toplum tanır: İslam toplumu ve cahiliyye toplumu. İslam toplumu, içinde İslami esasaların uygulandığı toplumdur. Akide, ibadet ve şeriat olarak İslam'ın uygulandığı toplum... Cahiliyye toplumu ise, içinde İslami esasaların uygulanmadığı, İslam akidesinin, İslam düşüncesinin, İslami değer ve ölçülerin, İslam nizamı ve şeriatının, İslami ahlak ve hareket sisteminin hakim olmadığı tüm toplumların adıdır.
 • Baskı Tarihi:
  2014
 • Sayfa Sayısı:
  174
 • ISBN:
  9786054997022
 • Çeviri:
  Ahmet Pakalın
 • Yayınevi:
  Beka Yayınları
 • Kitabın Türü:
Ramazan Aydın 
06 May 23:18 · Kitabı okudu · 7 günde · 10/10 puan

Kitapta öncelikle islami sistem ile kapitalizm, kominizm ve sosyalizm gibi belli başlı sistemlerin karşılaştırması yapılıyor. İslam dini ile hristiyanlık, yahudilik gibi diğer semavi dinlerin karşılaştırmasıda yapılıyor bir nebze. Bir çoğumuzun düştüğü yanılgıların aslında öyle olmadığını bir kaç laf cambazlığıyla bizlere şirin gösterilmeye çalışıldığı çok güzel bir şekilde anlatılmış. Asıl (altını çizmek istiyorum) asıl islam toplumunun nasıl olması gerektiği net bir şekilde vurgulanmış.

Daha önce kominist, sosyalist, kapitalist düşüncedeki bir çok arkadaşımın bana yönelttiği soruların büyük kısmına cevap buldum. Benim gibi genç yaşlarda olan okurların okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.

Kitaptan 12 Alıntı

Zana Altun 
05 Ara 2017 · Kitabı okudu · 10/10 puan

İslam toplumu kesinlikle bir beşer yapısı değildir, evrenin yaratıcısı olan yüce Allah'ın kudretli ellerinden çıkan bir sistemdir.
Bu sistem, sadece geçici bir zamanın ve bölgesel bir toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekle yetinmez. Bu sınırlılık olsa olsa beşeri sistemlerin özelliğidir.
Bütün insanlığı topyekun geliştiren, insanlığı yeni bir çehre kazandıran ve İslam toplumunun gerçekleştirilmesi ile sonuçlanan hareketi başlatan bir sistemdir.

İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutubİslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub
Hüsn-ü Zan 
21 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İslâmî sistem ne kökelik, ne derebeylik, ne kapitalist, ne sosyalist, ne de kominist bir sistemdir. İslâmî sistem başlı başına bir sistemdir!

İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutubİslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub
Hüsn-ü Zan 
25 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İslamın Adaleti
Bu adalet ne sevginin ne de düşmanlıkların dengesini bozabildiği, ne akrabalığın ne de nefretin prensiplerini değiştirebildiği mutlak adalettir. Ne fertler arasındaki yakınlık ve ilişkilerden, ne de milletler arasındaki çekişmelerden etkilenir. Bütün müslüman kavimler, soylarına, dillerine, sınıflarına ve şöhretlerine bakılmaksızın bu adaletten yararlanabilmişlerdi. Üstelik müslümanlarla araları açık olan milletler bile bu adaletten faydalanabilmişlerdir. Bu şimdiye kadar hiçbir sistemin ulaşmamış olduğu bir zirvedir.

İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 145)İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 145)
Ramazan Aydın 
03 May 01:33 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

İslami hareket bir hürleştirme hareketidir. Öncelikle ruhu ve fikri hürriyete kavuşturan bir inkılap hareketidir. İslam, her şeyden önce fikri her türlü vehim ve hurafelerden kurtarır, onu yeryüzündeki hayatı geliştirmeye yöneltir ve insanlara, hayatla kendi arasındaki yakınlık ve dostluk bağlarını kuran tabiattan korkmamasını, hayata bir düşman gibi soğuk bakmamasını ve samimiyetle, güvenle yaklaşmasını tavsiye eder. Sonra ruha hürriyet verir. Onu her türlü adilik ve bozukluklardan korur. Ardından en yüce ufuklara doğru yükselmesini sağlar. Böylelikle bütün hayatı kendine çeker.

İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 47 - Ravza Yayınları)İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 47 - Ravza Yayınları)
Ramazan Aydın 
02 May 18:36 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

İnsani vicdan; dinlenmeye, güvene ve sükuna, insani akıl; hürriyete, serbestliğe ve canlılığa, özel anlamda aile; korunmaya, özene ve düzene, genel anlamda aile; tanışmaya, dayanışmaya, barış ve huzura, insan; fıtri özelliklerinin itiraf edilmesine, toplum ise, himayeye, düzene ve istikrara muhtaçtır.

İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 25 - Ravza Yayınları)İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 25 - Ravza Yayınları)
Ramazan YILMAZ 
24 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Nihai Zafer İslam'ındır!
Bu sistem evrenin biricik sistemidir. Bütün insanlığın kabulüne, saygı ve hürmet duymasına layık olan yegâne sistem sadece odur. Yine bu sistem insanlığın bugüne kadar tanıdığı sistemlerin en mükemmeli, en uzun ömürlüsü ve en düzenli esaslara sahip olanıdır. Insanların her türlü ihtiyaçlarına hiç duraksamaksızın cevap verecek tek sistem de yine odur.

İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 25 - Beka Yayıncılık / Kasın 2014)İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 25 - Beka Yayıncılık / Kasın 2014)
Hüsn-ü Zan 
20 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İslam Şeriatının Özellikleri
1. İslam şeriatı doğrudan Allah tarafından gönderilmiştir. O Allak ki mâhlukatının yapısını herkesten daha fazla bikmektedir. İnsanî özellik ve boyutların tümüne uygundur; yani beşer fıtratıyla mutlak surette uyuşan bir yapıya sahiptir. Bu fıtrat asla yok olmaz, aslı daima sabit kalır ve gelişen olaylar karşısında sürekli gelişir ve parıldar.

İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 80 - Beka yayınları)İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 80 - Beka yayınları)
Hüsn-ü Zan 
 21 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ve Günümüz İnsanı..!
Milliyetçilik davası güden, milliyetçilik için savaşan ve milliyetçilik uğruna ölen bizden değildir. ( Ebu Davud)

İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 109 - Beka yayınları)İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 109 - Beka yayınları)
Ramazan Aydın 
02 May 17:44 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

İslam toplumu, İslam şeriatını kendileri için geçerli kanun kabul etmedikleri halde kendilerine müslüman adını yakıştıran insanların oluşturduğu bir toplum değildir. Namaz kılsalar, oruç tutsalar ve Allah'ın evini ziyaret etseler de...

İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 7 - Ravza Yayınları)İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 7 - Ravza Yayınları)
Ramazan Aydın 
04 May 22:52 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

İslami sistemdeki sebat ve devamlılık hiç bir zaman onun için ayıp değil aksine bir meziyettir. Çünkü sebat, sürekli yükselmenin ve devamlı ilerlemenin en önemli garantisidir. Yine sebat, arzu ve heveslere, kargaşaya, bozulmaya, gerilmeye ve yıkılmaya fırsat vermeyen en önemli güvencedir.

İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 82 - Ravza Yayınları)İslam Toplumuna Doğru, Seyyid Kutub (Sayfa 82 - Ravza Yayınları)
2 /