Sarius, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

Ateş dediğimiz güç nasıl ki odun ile beslenirse akıl da bilgiyle beslenir.

Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar (Sayfa 152 - İletişim yayınları)Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar (Sayfa 152 - İletişim yayınları)
Mustafa Yıldız, bir alıntı ekledi.
2 saat önce

Akıl sır ermez iyilerin budalalığına.

Böyle Buyurdu Nietzsche, Friedrich Nietzsche (Sayfa 186 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)Böyle Buyurdu Nietzsche, Friedrich Nietzsche (Sayfa 186 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)
Nur Akdemir, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

Sizin düzeninizle akıl anlayışınızla namus anlayışınızla başarı anlayışınızla hiç bağdaşan yönüm yok

Yaşamın Ucuna Yolculuk, Tezer Özlü (Sayfa 57 - Yapı  Kredi Yayınları)Yaşamın Ucuna Yolculuk, Tezer Özlü (Sayfa 57 - Yapı Kredi Yayınları)
Pinar KORUN, Romeo and Juliet (Stage 2)'i inceledi.
2 saat önce · Kitabı okudu · 8 günde · Puan vermedi

Bana göre biraz saçma olmasına rağmen (kızın tabuta girmesi, çocuğun nabzına bakmayı akıl edemeyip öldü sanması ve kendini öldürmesi vs.) güzeldi.

Ebru, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor

Doğrunun, iyinin ve güzelin ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz: Ne sofistler, ne şairler, ne hatipler, ne sanatçılar ne de ben. Fakat aramızda şu attım var ki bu adamlar bir şey bilmedikleri halde her şeyi bildiklerini sanıyorlar; bense bir şey bilmemekle beraber hiç olmazsa bilmediğimden şüphe etmiyorum. Burdan da anlaşılıyor ki Tanrının bende gördüğü akıl ve hikmet üstünlüğü sadece benim bilmediğimi bilmediğimden emin oluşumdur.

Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 15)Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev, Jean-Jacques Rousseau (Sayfa 15)

Ne okursan ve nerede okursan oku,
ister diplomanın üstünde ilkokul yazsın,
isterse bitirilmesi en zor üniversitenin adı.
İster birisi taştan çıkarsın ekmeğini,
isterse diğerinin adını taşlara yazdırsın icadı.
Ama unutulmamalıdır ki insanlık;
fen bilimleri formülleri ezbere bilmekte değil,
haddini bilmekte gizlidir.
Sonuçta kimin daha cahil olduğunu akıl değil,
sergilediği hoşgörü, terbiye ve insanlık belirler.

Peyroux, bir alıntı ekledi.
5 saat önce · Kitabı okuyor

On sekizinciyüzyılın başlarında, Topkapı Sarayında, Amiral Pîrî Reis'e ait birçok eski harita bulunmuştu. Berlin Devlet Kitaplığında saklanan ve Akdeniz'le Lût gölü dolaylarını tam olarak gösteren atlaslar da bu amiralindi.
Bir süre önce bütün bu haritalar incelenmek üzere Amerikalı haritacı Arlington H. Mallery' e verildi. Mallery bütün coğrafî konuların haritalarda yer aldığını, ancak gerçek yerlerinde bulunmadıklarını belirtti ve Amerikan donanması haritacılarından Walters'ın yardımını istedi.Walters ve Mallery, uzun çalışmalardan sonra haritaları modern bir küreye uygulamayı başardılar. Çıkan sonuçla, bilim çevrelerinde yer yerinden oynadı: Haritalar kesinlikle doğru çizilmişti. Üstelik Akdeniz ve Lût gölü çevresini göstermekle
kalmıyor, Kuzey ve Güney Amerika kıyılarını, hatta Antarktika'nın ana hatlarını da çiziyordu. Daha da şaşırtıcı olarak, Pîrî Reis'in haritalarında yalnız kıtaların dış hatları değil, dağ sıraları, doruklar, adalar,nehirler ve ovalar tam bir doğrulukla görünüyordu.
Jeofizikyılı olan 1957'de haritalar, hem Weston Gözlem evi yönetmeni, hem de Birleşik Devletler Donanması haritacısı olan Cizvit Rahibi Lineham'a verildiler. Lineham, titiz araştırmalardan sonra haritaların akıl almaz ölçüde doğru olduklarını, üstelik o günlerde bile doğru dürüst keşfedilmemiş bölgeleri açıkça gösterdiklerini bildirdi. İşin en akıl almaz yanı, haritalarda ayrıntılarıyla görülen Antarktika dağlarıydı. Çünkü bu dağlar 1952 yılında, ses yansıtıcı araçlarla keşfedilebilmişti. Daha önce varlıkları
bilinmiyordu ve Antarktika tarih boyunca hep buzlarla kaplı kalmıştı!

Tanrıların Arabaları, Erich Von DanikenTanrıların Arabaları, Erich Von Daniken