• Bedensel haz üzerindeki Hristiyan yasakları Venedik'in bolluk günlerinde gevşemişti. Karşı cinsin elbiselerini giymenin yaygınlaştığı bir eşcinsel altkültürü gelişmişti. Gondollarda üzerlerine kadın mücevherlerinden başka bir şey giymemiş genç adamlar geziyordu. Baharat ticareti de şehvani şehir imgesine katkıda bulunuyordu, çünkü safran ve zerdeçal gibi baharatların kart, bayat ya da çürümüş yiyecekleri canlandıran çeşniler olmanın yanı sıra insan bedeni için de afrodizyak işlevi gördüğü düşünülüyordu. En önemlisi de limanda fahişelik yaygınlaşmıştı.
    Fahişeler yeni ve korkunç bir hastalığı, İtalya'da 1494'te görülen frengiyi yaydılar. Frengi neredeyse ortaya çıktığı andan itibaren erkek ve kadın çok sayıda insanı yok etti. Belli bir adı, teşhisi ya da tedavisi yoktu — frenginin cinsel yollardan bulaştığı anlaşılmıştı ama aktarımın fizyolojisi gizemini koruyordu. Tarihçi Anna Foa'nın işaret ettiği gibi, 1530’lara gelindiğinde Avrupalılar Eski Dünya'da frenginin ortaya çıkmasının Yeni Dünya'nın fethiyle bir alakası olduğuna karar vermişlerdi ve Kolomb'un yolculuklarını tarihsel bir mihenktaşı olarak kullanarak hastalığın kökenini Amerikalı yerlilere yıkıyorlardı. Ama bir kuşak önce daha yaygın olan açıklama frengiyi Avrupa'ya canalıcı önem taşıyan 1494 yılında İspanya'dan atılan Yahudiler'in yaydığı şeklindeydi.
    Yahudiler'in bedenlerinin dini ibadetleri yüzünden sayısız hastalık barındırdığına inanılıyordu. Sigismondo de'Contida Foligno frengiyi Yahudiler'in cüzzama yakınlığı üzerinden Yahudiliğe bağlıyor, 1512'den önce bir tarihte şu açıklamayı yapıyordu: "Bir kere Yahudiler domuz eti yemedikleri için cüzzama diğer halklardan daha çok maruz kalırlar"; İkincisi, "Kutsal Kitap... cüzzamın daha da iğrenç bir kendine hâkim olamama halini gösteren bir işaret olduğunu açıklar: Gerçekten de, kendini cinsel organlarda göstermeye başlar"; o halde "bu hastalık [frengi]... Marrani'den", yani İspanya'dan sürülen Yahudiler'den "kaynaklanır". Bu tür açıklamalarda frengiyle cüzzamın birbirine karıştırılmasının bu ilk kurbanlar kuşağı için bizim göremediğimiz bir anlamı vardı. Cüzzamın bir kişinin bir cüzzamlının yaralarına dokunmasıyla bulaştığı düşünüldüğü için frengi de sadece bir fahişeyle yatmakla kapılan bir şey olamazdı: Bir Yahudi'nin bedenine dokunarak da frengi kapabilirdiniz.