• "Mahzun gönüllere bir parça duâ bırakın." ...hüzünlü bir kalbin mutluluk sebebi olmayı nasib et Rabbim!🎈
 • Açıklama: Esma-ül Hüsna ile duaya başlayacağınız zaman önce 99 ismi şerifi okuyunuz sonra 100 istiğfar ve 100 salatü selam getiriniz. Bir Fatiha, üç ihlas, bir Felak, bir Nas süresi okuyup sevabını önce Efendimiz Hz.Muhammed'e (aleyhisselam) sonra diğer peygamberlere sonra Ashab-Kiram’a ehli beyte sahabelere müctehid imamlarının ruhlarına yollar isek daha makbul olur biiznillah.

  Hangi ismi şerifi okuyacaksanız ismin başına “ya” kelimesi getiriniz.
  Mesela: Errahman ismi şerifini – ya Rahim şeklinde tesbih ediniz. Burada yazılan
  ismi şerif ve dualar Kenzul ulumi-l mehki kitabından alınmıştır.

  Hangi tesbihe başladıysanız o ismi şerifi 99 gün çekmeye gayret ediniz. Biiznillah
  istek ve hacetleriniz kısa zamanda gerçekleşir. Dualar Allah’a edilir, duaları Allah kabul eder. Bize düşen sebat ve gayrettir. Tevfik Allah’tandır.
  ” Allah’ın güzel isimleri vardır,
  Onunla kendisine dua ediniz.”
  (Araf 173)

  İSMİ CELİL ANLAMI TESBİH ADEDİ TESBİH NİYETİ

  Er- RAHMÂN Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak

  Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar

  El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak

  El- KUDDÛS Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği

  Es- SELÂM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren günde 131 Korkulan herşeyden korunmak

  El- MÜ’MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
  koruyup rahatlatan günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek

  El- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar
  korunur

  El- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek

  El- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206 istek ve Arzuların olması için

  El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak

  El- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
  hepsini yoktan var eden günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak

  El- BÂRİ’ Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
  birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

  El- MUSAVVİR Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için

  El- ĞAFFÂR Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma

  El- KAHHÂR Herşeye her istediğini
  yapacak şekilde galip
  ve hakim olan günde 306 Zalimleri kahretmek için

  El- VEHHÂB Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

  Er- REZZÂK Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden günde 308 Bol rızıklı ömür için

  El- FETTÂH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için

  El- ALÎM Her şeyi çok iyi bilen günde 150 ilim zenginliği için

  El- KÂBID Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için

  El- BÂSIT Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi

  El- HÂFID Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak

  Er- RÂFİ Yukarı kaldıran, yükselten günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için

  El- MUİZ İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak

  El- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakir eden günde 770 Düşmanları zelil etmek için

  Es- SEMİ’ Herşeyi iyi işiten günde 180 Duaların kabulu için

  El- BASİR Her şeyi iyi gören günde 112 Acziyetin kalkması için

  El- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için

  El- ADL Çok Adaletli günde 104 Adaletli olmak için

  El- LÂTÎF En ince işlerin bütün
  inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

  El- HABÎR Herşeyin iç yüzünden
  gizli taraflarından haberdar günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için

  El- HALÎM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
  yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için

  El- AZİM Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

  El- ĞAFÛR Affı ve mağfireti pek çok günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

  Eş- ŞEKÛR Kendi rızası için yapılan iyiliklere
  daha fazlasıyla karşılık veren günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık

  El- ALİY Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için

  El- KEBİR En büyük, pek büyük günde 232 Hürmet görmek için

  El- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
  herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması için

  El- MUKÎT Her yaratılmışın gıdasını,
  azığını veren günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

  El- HASİB Herkesin hayatı boyunca yapıp
  ettiği herşeyin hesabını bütün
  detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

  El- CELÎL Celalet ve Ululuk sahibi günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için

  El- KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

  Er-RAKÎB Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden günde 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için

  El- MUCİB Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması için

  El- VASİ’ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için

  El- HAKÎM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli günde 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için

  El- VEDÛD Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan günde 400 Herkesin sevgisini kazanmak

  El- MECÎD Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için

  El-BÂİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran günde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için

  Eş- ŞEHÎD Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için

  El- HAK Varlığı hiç değişmeden duran günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek

  El- VEKÎL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah’tan her türlü yardımı görmek için

  El- KAVİY Pek Güçlü günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için

  El- METÎN Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için

  El- VELİY Sevdiği kullarının dostu günde 2116 Her işinde Allah’ın yardımı için

  El- HAMİD Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi

  El- MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek
  herşeyin sayısını bilen günde 148 Zekanın kuvvetli olması

  El- MÛBDÎ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak için

  El- MUÎD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için

  El- MUHYÎ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması için

  El- MÜMÎT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

  El- HAY Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

  El- KAYYÛM Gökleri ve yeri, herşeyi tutan günde 156 Allah’ın izniyle her istekleri olur

  El- VÂCİD İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak

  El- MÂCÎD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok günde 48 Kazancın bolluğu için

  El- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

  Es- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak

  El- KÂDİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek

  El- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan günde 744 Her işte başarılı olmak

  El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek için

  El- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakan günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için

  El- EVVEL İLK günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için

  El- AHİR SON günde 801 Ömür uzunluğu için

  Ez- ZÂHİR Herşeyde görünen aşikar günde1106 Her meselenin zuhuru için

  El- BÂTIN Herşeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

  El- VÂLİ Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için

  El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek için

  El- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok günde 202 Herhalde iyilik bulmak için

  Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu için

  El- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak

  El- AFÜV Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu
  Kalp huzuru

  Er- RAÛF Çok lütüfkar
  Çok esirgeyen günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez

  MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez

  Zül Celâl-i Ve’l İkrâm Hem büyüklük sahibi
  hem fazl-i kerem sahibi günde 1100 işlerin kolaylığı için

  El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve
  birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek için

  El- CÂMİ’ İstediğini istediği zaman
  istediği yerde toplayan günde 114 Küsleri barıştırmak için

  El- GANİY Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

  El- MUĞNİ İstediğini zengin eden günde 1100 Geçim genişliği bol rızık

  El- MÂNİ’ Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak için

  Ed- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için

  En- NÂFİ’ Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur
  hastaysa şifa bulur

  En- NÛR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için

  El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması için

  El- BEDİ’ Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan günde 86 Allah’ın yardımına nail olmak için

  El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

  El- VÂRİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref

  Er- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

  Es- SÂBÛR Çok sabırlı günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için

  alıntı.
 • * Bir Peygamber Yadigârı Olarak Hz. Hüseyin Portresi
  * “Cebrail var haber ver Sultan-ı Enbiyaya.

  Düştü Hüseyin atından sahra-yı Kerbelaya.”

  Kazım


  * Kerbela kanayan yaramızdı, yüreğimizde ki volkanın haykırışıydı, İslam ümmetinin hiç unutulmayan tarihi, acısı hiç iyileşmeyen yarasıdır. Habil’de ki şefkat ve masum yüreğiyle, Kabil’de ki taş ve alevli yüreğinde ki sırs, kin, nefretin güçsüzü mazlumu öldürmenin bir aynasıdır Kerbela olayı. Sinan Yağmur, “Kerbela Hz. Hüseyin” kitabıyla bir duanın resmedildiği bir kitap kapağıyla karşımıza çıkar. Yağmur, dilin akıcı rahatlığıyla, şiirsel boyuttaki sözcüklerin çeşitliliğiyle bir genişlik ve bu sözcük genişliğiyle olaylara duygusal bir his katmaktadır. Okuyucu olayların acısını gözlerinde ki yaşlarla ıslanarak yaşar, bazen ağlamaklı bazen de tebessümlü olur. Okuyucu tarihin masumiyetini, acısını, tatlısını, sevincini, feryadını, kimi yerde peygamberin çileli zorluklarında kimi yerde Fatıma’nın “Babasının annesi” lakabıyla babasının yüreğine kendi yüreğine katmıştır, yanında olmuştur.

  Kerbelada ki mazlumun onurlu başkaldırışı, tarihin görülmemiş bir feryadın sesine tanıklık oldu. Ve insanlık Kerbelada insanlık kanına susamış olan Yezid’in karşısında ki kılıcını kanla güneşin ışığını söndüren zalime,karşıydı. Ve yine insanlık Kerbelada son nefesini vererek tarihte görülmemiş bir ders verdi canıyla, kanıyla...

  Geçmiş Anıların Deryasında Kendinden Kendisi Olan BirHüseyin Portresi

  “Hüseyin benden, ben Hüseyin’denim, Allah Hüseyin’i seveni sever...”

  Hz. Muhammed (sav)

  Yağmur, Hz. Hüseyin’inin yazdığı romanında, kullandığı anlatım bakış acısı, kahraman bakış acısıdır ve Hz. Hüseyin’i gözünden, hislerinden anlatmıştır.

  Hz. Hüseyin, ölümün kendisinden korktuğu Hz. Hamza nidasında, bir şehidin sancağı tutarken Mus’abın gözünde ki inancı, sağıyor gözlerine, adını ananBilal’in diline akmasıyla, dizlerinin üstüne düşmesiyle, çağlayan gözün nidasını duyar,,,Rahmana giden Burak atının bahtiyarlığını yaşama sevincinde, Taif teki taşlardan talihsizi olmamış kendini bir tarafa atmış taşın şükründe, gözlerden, kulaklardan hareketle çağlayan geçmiş anıların gönüllere yol almanın yolculuğunu yaşıyordu Hz. Hüseyin.

  “Kim bir bardak su içerse, beni hatırlasın.”Diyen Hz. Hüseyin, derdi olan bir insandı.Şehitlerin yolunda olmanın derdindeydi. Canını ortaya koyarak, kanını dökerek yaşayan bir Peygamber torununun portresi olan, Hz. Hüseyin eziyet görerek gaflete karşı hakikatin mihmandarı olmuştu.

  Kerbela

  “Düşmanın cinayet sahnesinden her zaman zaferle dönersin ama dostun ihanet çadırında hile eliyle boğulursun.” (sayfa-172) Kerbela olayın bir acının, hüznünün, ihanetinin en acı sesiyle ve en çirkin yüzüyle karşıladı Hz. Hüseyin’i ile yanında ki yetmiş bir kişiyi. Tarihin 10 Ekiminde, yılın 680 de, Irak’ın Kerbela denen bölgesinde Peygamber torunu Hz. Fatıma’nın oğlu Hz. Hüseyin’i ve beraberindekileri yaşanan acımaz bir katliamla feryadın, çölün uçsuz bucaksız kum denizinde ki, karanlığında insanlık ile zalimin, Habil ile Kabil’in savaşı oldu. Savaşta katledilen Hz. Hüseyin’le beraber insanlık şehit oldu. Adı unutulmayan bir olay, gözlerin görüp de unutamadığı bir tablo, seslerin hiç bitmediği bir feryadı figan çığlıkları ve gönüllerde iyileşmeyen hep kanayan bir yürek olarak kaldı.

  İbn-i Haldun’a göre Hz. Hüseyin akıl ve içtihat sahibidir. Ayetleri ile hadisleri çok iyi anlamaya ve yorumlamaya muktedirdir. Onun düşüncesine göre Yezid gibi adaletli bir halife olmadığı için safında savaşmak caiz değildir. Ve Hz. Hüseyin’e karşı asker gönderdiği için fasıklığını çok net bir şekilde göstermiş, Hz. Hüseyin’in şehit, ecirli ve sevaplı olduğunu belirtir.

  “Hiç”lik Makamı

  Nasreddin Hoca’ya sormuşlar: “Kimsin?”

  Hoca: “Hiç” demiş. “Hiç kimseyim.”

  Hoca, adamın kendisini önemsemediğini görünce sormuş: “Sen kimsin?”

  “Mutasarrıf” demiş adam, kabara kabara...

  “Sonra ne olacaksın?” diye sormuş Nasreddin Hoca.

  “Herhalde vali olurum.” Diye cevaplamış adam...

  “Daha sonra?” diye üstelenmiş Hoca.

  “Vezir” demiş adam.

  “Daha daha sonra ne olacaksın?”

  “Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”

  “Peki, ondan sonra?”

  Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp son makamını söylemiş: “Hiç.”

  “Daha niye kabarıyorsun be adam ben şimdiden senin yıllar sonra geleceğin makamdayım: ‘Hiç’lik Makamında!’”

  “Şeytan insana ilk sorusu şu oldu: ‘Allah size ne vaad etti?’ Âdem cevap verdi: ‘Hiç...’ şeytan, verilen cevaptan bir şey anlamamış, kendi kendine mırıldanarak oradan uzaklaşıyordu: ‘Hiç ne ki?’” (Sayfa-6) Yağmur’un kitabında bizi karşılayan ilk cümleler bunlardır. “Hiçlik Makamı”nın geçmiş tarihi böyledir. İnsan yaratılışından beri Allah’a boyun eğen, kul olmanın bir doğası olmuştur. Bütün varlıklarda Hiçlik makamı vardır ve bu makama ulaşan Kemale ulaşan kişidir, bu kişi ise Allaha en yakın olan kişidir. Hiç olunca var oluruz. Yani hiç’lik makamı varlık makamıdır.

  Ben Hiç’im demek, benlik hissine karşı siperlenip savaşmaktır. Hiç’lik ben olmaktan çıkıp herkes olmaktır.

  Sonuç

  Sinan Yağmur, kitabının kahraman bakış acısıyla anlatarak, olaylara durumlara Hz. Hüseyin’in bakışla, düşünceleriyle, bakar. Bir Peygamber yadigârının hissiyatının gök kubbeye yükselişinin şahadet anıtının muştusu, şehidi, İslam sancaktarı olmanın derdini çok güzel bir dille anlatılmıştır. Tarihe sığmayan bir kahramanlık tablosunu, Yağmur yazdığı kitabıyla rengârenk resmetmiş, ecdadımızın destansı yüreğinin yere göğe sığmayan haykırışını ve bu haykırışı öteler ötesine bize duyurarak, anlatılan güzel bir baş eser olabilecek bir kitap yapmaya azmetmiştir. Kitabı okurken dudaklarınızda “âminler” eksik olmayacak, bir iz düşüm olarak, yer yer zaman zaman hem okunacak, hem de dua edilecek. Son duamız, kitabın son duasında ki cümleler olsun: “Rabbim! Müslümanları İslam’la tanıştır!” (sayfa-235)

  Vesselam...


  * Sinan Yağmur

  Kerbela Hz. Hüseyin

  Hayykitap

  Not: Bu yazı Ayraç Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi Kasım 2015’da 78. sayıda yayınlandı.

  Yunus Özdemir - 10.08.2016
  * http://www.kitaphaber.com.tr/...-portresi-k2471.html
 • Bu ileti vesilesiyle sueda reyyan hanıma ve bütün vicdanlı doktorlara selam olsun..


  YERİ DOLMAYAN ADAM (Çok Seneler Önce)

  Bir arefe günüydü. Sabahtı. Telefon insafsızca çaldı. “Enişten kalp krizi geçirmiş, hastanede.”

  Yorgun bir günün sabahına böyle bir telefonla uyanmak. Pek nadir ve pek sarsıcı sabahlardan biriydi.Hastaneye koştum.Yol boyunca iyi düşünüp sakinleşmeye çalışıyordum.

  Halam ve çocukları yanındaydı. Evinden çıkmış ve birkaç adım sonra yere yığılmıştı. Önce başka bir hastaneye sonra da buraya getirmişlerdi.
  Bitkin,dalgın ve çaresiz bekleyiş, gözler karanlık. Saatler geçiyor, yoğun bakımdan haber yok. Doktorlar kral, bizler kapıkulu. Hastane denilen organizmaya dahil oluyoruz. Bekliyoruz..

  Ertesi gün geliyor kasvetli gecenin ardından. Ramazan bayramının birinci günü. Bayram namazına gidiyoruz, dua edip ferahlık umuyoruz. Aklımız ve yüreğimiz hastanede.

  İyi bir haber, küçücük bir umut için bekliyoruz. Eşi,kızları,kız kardeşleri. Kadınların derin hüznü yüzlerinde. Zaman bizi umursamıyor,kıskacına aldı. Kıvrandırıyor.

  Bir ara bu uğursuz hastanenin uğursuz camından dışarı bakıyorum. Gözüme bir yol tabelası takılıyor. Okla gösterilen yer adına dikkat kesiliyorum. Gardım düşmek üzere. Eğer ölürse diyorum içimden, bu semtteki mezarlıkta yeri hazır. Tabela beynimi kemiriyor. Oraya mı gidecek evine mi? “Yeterrrr!” diye bağırıyorum içimden. Kafamı süratle camdan uzaklaştırıp iyi şeyler düşünmeye çalışıyorum bütün gayretimle.

  Bir gün daha geçiyor. Bayramın ikinci günü, hastanede üçüncü gün. Herkesin gözü uzaklara dalmış gidiyor.Çaresizlik öyle sarmış ki ruhlarımızı, uzaklardan gelecek bir haberciyi bekliyoruz sanki, bir umut arıyoruz.

  Eniştem uyuyor, yanına yaklaşamıyoruz.Artık orada olduğunu hissedemiyorum. Sanki evine gitmiş ya da başka bir yerlerdeymiş gibi geliyor. Bekliyoruz.

  Bayramın üçüncü günü, hastanede dördüncü gün.Doktorlar başından beri, “durumu kritik elimizden geleni yapıyoruz” gibi klasik ama bize bir faydası olmayan cümleler kurup durdular.

  O gece sabaha karşı tamamen yumdu gözlerini. Dayanacak gücü kalmamıştı anlaşılan. Bizlerin de gücü tükenmişti, hele ev halkı perişandı. Koca bir dağın gözlerinin önünde paramparça olduğuna şahit olmak dayanılır şey değildi.

  Sabah oldu; hastaneden gasılhaneye, oradan camiye ve nihayet kabristana varan kısa yolculuk da tamamlandı.

  Geriye hoş bir sada, kulaklarımızda çınlayan neşe dolu bir kahkaha ve gönüllere girmiş bir gönül adamının aziz hatırası kaldı..
 • DUA ET ANAM

   
  Selam eder ellerinden öperim 
  Asker oğluna dua et anne! 
  Teskere günümü dört gözle beklerim 
  Asker oğluna dua et anne! 

  Bensiz geçen bayramınız mübarek olsun 
  Kalbiniz neşe,mutluluk dolsun 
  Dua etki,günahlarım af olsun 
  Dua et oğluna dua et anne! 

  Gurbetlik oğlunun kaderi 
  Her yanımı sardı hasret çemberi 
  Bütün mahlukatı, göğü ve yeri 
  Yaradan hak’kı için dua et anne! 

  Sakın ardımdan ağlama 
  Bir asker görünce beni hatırla 
  İhmal etme dualarını yolla 
  Her vakit oğluna dua et anne! 

  Nöbet ağacı oldum diktiler mevzilere 
  Katıksız susuz bırakıldım sizlere 
  Sevdiğine hasret seven gönüllere 
  Samimi kalp ile dua et anne!
 • Dua, Temiz Bir Kalbin Sesini ALLAH'a Duyurmaktır

  Mü'min Kardeşlerini de DUA'sına Katan "GÜZEL GÖNÜLLERE" Selâm Olsun

  Selâm, Sevgi ve Dua ile‍️...