Batı Felsefesi Tarihi 3 Cilt Takım

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.118
Gösterim
Adı:
Batı Felsefesi Tarihi 3 Cilt Takım
Baskı tarihi:
2002
Sayfa sayısı:
1148
Format:
Karton kapak
ISBN:
9754683549
Kitabın türü:
Çeviri:
Muammer Sencer
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Say Yayınları
Çağımızın olağanüsüt, filosof, bilgin ve toplumsal eleştirmenlerinden biri sayılan bu ünlü yazar, soylu ve liberal bir ingiliz ailesinden gelir. Faşizme karşı başlatılan II.Dünya Savaşı'nın dışında, insan mutluluğunun aleyhine gördüğü savaşları engellemek ve sona erdirmek için tükenmez çabalar harcayan Russell, felsefeyi bir kuramlar yığını değil, toplumsal ve siyasal yaşantının bir bütünleyici, dünyayı daha iyiye götürücü, bireylere mutluluk, bilgelik kapılarını açan bir eylem kılavuzu olarak nitelendiriyor. Başka hiçbir felsefe tarihine benzemeyen bu anıtsal yapıtında Russell, insanların çağlar boyunca oluşturduğu bilgi birikimini irdelerken, kendisine 1950 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıran, kolay anlaşılır, kıvrak üsluplu ve üst düzey yorumlu bir ifadeye ulaşıyor. Thales'ten, Marx'a, Sokrates'ten, Nitzsche'ye kadar birçok düşünürün yaşam öyküsünü, tüm belirgin ayrıntılarıla okuyucuya sunan bu yapıt, felsefi sistemleri eleştirirken, çeşitli kişisel görüşleri hiç çarpıtmadan ve kesin çözümleyici yöntemlerle ele alıyor.
(Arka Kapak)
1148 syf.
·71 günde·Beğendi·8/10 puan
Felsefe tarihi için şimdilerde Say Yayınları olarak bilinen o zamanlar Say Kitap Pazarlama olarak anılan yayınevinin, 1983 yılında basılan Bertrand Russell'ın bu kitabını seçtim.

Russell bir araştırmacıdan ziyade filozof niteliğiyle eseri ortaya koymuş. Konu başlıklarında önce biraz o dönemin tarihini, ortamını, ardından ele alınan konuda ortaya konulanları, ardından ise tüm bunlar hakkındaki kendi görüşlerini sunuyor. Fakat her ne kadar konu içinde bir sebep sonuç ilişkisi kurulmuşsa da genel olarak konu başlıkları arasında böyle bir bağlantı yok. Bunun haricinde konular içinde Russell'ın mantık ve matematiğe olan ilgisi kendini derinden gösteriyor.

Eseri Muammer Sencer çevirmiş. Çevirmen kitabın başında uzun bir girizgaha yer vermiş. Kitabın başına yaklaşık 110 sayfalık bir ek yapmış. Russell'a ait mantık ve matematik ile makaleler, kitabı okuyanların mektuplarına cevapları, kitabın kendisiyle pek de alakası olmayan başka bu tarz şeylerle 110 sayfayı kaplıyor. Eğer kitabın tamamını okumaya kalkarsanız bu kısımdan sayfaları çevirip sadece ilginizi çeken yerleri okumanızı salık veririm.

Kitabın çeviri üslubu ise makul, sorunsuza yakın bir düzeyde. 1983 basımı olduğundan eski kelimeler, cümle yapıları olduğuna dair endişelerim mevcuttu. Buna rağmen değişik kelimeler de yok değil. Mesela "Graikos." Kitabın ortalarına doğru giren bu kelime ile ilgili hiçbir bilgi verilmiyor. Kitap dışında başka hiçbir yerde de geçmiyor, Graikos ne demek sizin çıkarımlarınıza kalmış. Graikos'un Yunanlara ait felsefi bir şey olduğu aşikar, ama spesifize edilmiş hali kitabın sonuna kadar tam çözümlenemiyor. Sonuna gelindiğinde ise zaten spesifik falan bir şeyi olmadığı anlaşılıyor. Antik Yunan felsefesi için bunu kullanıyormuş.

Özetle Bertrand Russell'ın felsefi kişilikler ve akımlarla ilgili görüşlerini merak ediyorsanız, Russell, Seneca ile ilgili ne yazmış açıp bakayım gibi bir düşünceniz varsa âlâ, ama ben bir araştırmacı bakışıyla, sistematik şekilde ilerleyen, tümden detaya doğru bağlamıyla bir batı felsefesi tarihi okumak istiyorum diyorsanız bu kitap sizin için tam olarak doğru bir seçim olmayacaktır, ki bir takım eksiklileri olmasına rağmen bu kitabı okumak hayat görüşünüzü birkaç seviye öteye götürmeyeceğini söylemek pek mümkün gözükmüyor.

Tüm bunların ötesinde Bertrand Russell ile sohbet etmek oldukça zevkli olabilirmiş. Kitabı okurken bu kanıya vardım.
1148 syf.
·Beğendi·9/10 puan
Russell bu eserinde felsefeyi yakın merceğe alıp hiç sıkmadan düşünce sürecini seriyor.
Oturup varoluşçuluğu okumuyorsunuz ister istemez kitap sizi varoluşçuluğu merak etmenizi sağlıyor. Bana göre felsefe temalı eserlerde olmazsa olmaz bir özellik bu.
Önerimdir.
1148 syf.
Felsefe Tarihini biliyor olmamak dünyanın hafızasından bihaber olmakla eş... Bertrand Russell akıcı bir anlatımla felsefe tarihi seyahatine çıkartıyor sizi...
"Tanrıbilimle bilim arasında her iki bilime de açık bir tampon bölge bulunuyor. İşte bu bölge felsefe."
Mısır ve Babil tanrıbilim arasında büyük bir ayrılık vardı. Mısırlılar, ölümle uğraşmışlar ve ölü ruhlarının yer altına indiğine inanmışlardı. Ruhlar orada Osiris (As-ar) yönünden yeryüzündeki yaşantılarına göre yargılanmışlardır.Mısırlılar, ruhun sonunda bedene döneceğini kabul etmiş, Mumyalama, görkemli mezarlar yapmaya yol açmıştır. Pramitler, İ.Ö 4000'in sonunda 3000'in başlarında değişik krallar tarafından yapılmışlardı. Bu zamandan sonra Mısır uygarlığı git gide yavanlaşmış ve dinsel tutuculuk, gelişmeyi olanaksız kılmıştır. Aşağı yukarı İ.Ö.1800'de Higshasular(Hyksoslar) denen Samiler Mısırı ele geçirip 2000 yıl yönettiler, orada kalıcı bir bırakmadılar. Yalnız, Mısır uygarlığının Suriye ve Filistin'e yayılmasına yardım etmişlerdir.

Babil, Mısıra bakıldığında, daha çok süel(askeri) açıdan gelişmiştir. Başlangıçta yönetici ırk, Samiler değil, kökleri belli olmayan Sümerlilerdi. Çivi yazısını da Sümerliler bulmuştu.
Uygar kişi vahşiden, özellikle, sonunu düşünmekle ya da anlamı az çok daha geniş bir sözcük kullanırsak, uzgörüyle ayrılır. Şimdinin zorluklarına, uzak da olsa geleceğin zevkleri uğruna katlanmak isteğindedir uygar kişi.
Günün 24 saate, çemberin 30 dereceye bölünmesi, güneş ve ay tutulmalarının dönemsel olduğunun ortaya çıkarılması gibi. Ay tutulmaları kesinlikle, güneş tutulmalarıysa belki önceden bilinebiliyordu. Thales Babillilerden almıştı bu bilgileri.
" Grek dininin, doğu dinlerince daha önceden ulaşılan aşamaya
girmek üzere okluğunu görüyoruz. Fakat, bilimin doğuşu için bu
yönelimi, neyin durdurabildiğini görmek güç. Greklerin, Doğu tipi
bir dinden, rahiplik kurumuna sahip olma.malan nedeniyle kurtuldukları
söylenir genellikle. Fakat bu, sonucu neden sayma yanlışına
düşmektir. Dogmaları rahipler ortaya koymaz, ama ortaya çıkan dogmaları
korurlar. Doğu ülkeleri, gelişmelerinin ilk aşamalarında, tam
anlamıyla rahiplik kurumuna sahip değillerdi. Yunanistan'ı kurtaran,
rahiplerin yokluğu değil, daha çok, bilimsel okulların varlığıdır. "

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Batı Felsefesi Tarihi 3 Cilt Takım
Baskı tarihi:
2002
Sayfa sayısı:
1148
Format:
Karton kapak
ISBN:
9754683549
Kitabın türü:
Çeviri:
Muammer Sencer
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Say Yayınları
Çağımızın olağanüsüt, filosof, bilgin ve toplumsal eleştirmenlerinden biri sayılan bu ünlü yazar, soylu ve liberal bir ingiliz ailesinden gelir. Faşizme karşı başlatılan II.Dünya Savaşı'nın dışında, insan mutluluğunun aleyhine gördüğü savaşları engellemek ve sona erdirmek için tükenmez çabalar harcayan Russell, felsefeyi bir kuramlar yığını değil, toplumsal ve siyasal yaşantının bir bütünleyici, dünyayı daha iyiye götürücü, bireylere mutluluk, bilgelik kapılarını açan bir eylem kılavuzu olarak nitelendiriyor. Başka hiçbir felsefe tarihine benzemeyen bu anıtsal yapıtında Russell, insanların çağlar boyunca oluşturduğu bilgi birikimini irdelerken, kendisine 1950 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıran, kolay anlaşılır, kıvrak üsluplu ve üst düzey yorumlu bir ifadeye ulaşıyor. Thales'ten, Marx'a, Sokrates'ten, Nitzsche'ye kadar birçok düşünürün yaşam öyküsünü, tüm belirgin ayrıntılarıla okuyucuya sunan bu yapıt, felsefi sistemleri eleştirirken, çeşitli kişisel görüşleri hiç çarpıtmadan ve kesin çözümleyici yöntemlerle ele alıyor.
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 28 okur

  • özgür
  • Kitap kurdu
  • Leopold 2
  • Giray Düzel
  • Oktay Cıdık
  • ibrahim kurt
  • Burak Aksoy
  • Hüseyin Sabuncu
  • Saadet The Çok Okur
  • Selim Genç

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%36.4 (4)
9
%27.3 (3)
8
%18.2 (2)
7
%0
6
%0
5
%9.1 (1)
4
%9.1 (1)
3
%0
2
%0
1
%0