Bilim Tarihi (Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir)

·
Okunma
·
Beğeni
·
231
Gösterim
Adı:
Bilim Tarihi
Alt başlık:
Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir
Baskı tarihi:
1999
Sayfa sayısı:
164
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755202730
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gündoğan Yayınları
"Bu kitap, Dr. Sayılı'nın kendi uzmanlık alanında çalışan meslektaşlarından ziyade, bütün Türk aydınlarına hitap ettiği için, popüler bir eserdir. Bununla birlikte kitabın ele aldığı konular sıradan, popüler konular olmadığı gibi, önemsiz sayılabilecek konular hiç değildir. Dr. Sayılı bu kitabında modern bilimin felsefi sonuçlarını, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri, bilimin uygarlık tarihindeki yerini inceleyip tartışmaktadır.

Kitabın ana teması için iyimser olduğu söylenebilir, çünkü yazar insan yaşamının bilimin ilerlemesiyle giderek artan ölçüde zenginleştiği ve iyileştiğinden emindir. Bir giriş ve dokuz bölümden oluşan kitapta yazar kendi insanları için bilimin tarihte oynamış olduğu çok önemli rolü tasvir etmektedir. Dr. Sayılı birinci bölümde, bilimin ve bilimsel yöntemin ayırıcı özelliklerini analiz eder. Bu bölümü, bilimin ilerlemesi dinamizmi üzerine olan ilginç bir tartışma izler. Toplumda değişmeye karşı gelenekçilik problemi, bilim ve teknoloji, bilimin insan ihtiyaçlarına uygulanması üzerine olan diğer bölümler bilim adamlarının olduğu kadar hiç kuşkusuz toplumbilimcilerin ve tarihçilerin de ilgisini çekecektir. Yazar son birkaç bölümde bilime yöneltilen eleştiriler, savaş ve uluslararası işbirliği ve bilimin felsefi sonuçları gibi zamanımızın çok önemli bazı konularını işlemektedir. Yazar, hiçbir şekilde bir mekanist olmayıp, daha çok bilim adamının "hümanizasyonu"na duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Böyle bir eserin genç Türk araştırmacılarından birinin kaleminden çıktığını görmek gerçekten de sevindirici bir işarettir. Kitap Batı dünyasından yapılan çeviriler aşamasından özgün düşünce aşaması yönünde bir gelişmeyi simgelemektedir..."
Dünyada bilim tarihi adı altında ilk doktora tezini vermiş olan yazarın önemli bir eseridir.Kitapta ilmin vasıfları, nasıl olması gerektiği, tarihsel süreçteki gelişimi vs anlatılmıştır.Ayrıca teknoloji, sanayi, ilim arasındaki münasebetleri de incelemiştir.Hangi alanda eğitim görüyorsak görelim kesinlikle okumamız gereken bir kitap.
Aydın Sayılı dünyada bilim alanında doktora yapan ilk kişidir. Sayılı'ya göre bilimin ilerleyişi birbirlerinin arkasına aşağı yukarı mantıksal bir şekilde sıralanırlar. Bununla birlikte, birbirleri arkasına mantıksal olarak sıralanan keşifler arasındaki zaman aralıkları için, doğal olarak, birşey söylenemez. Bilim adamları birbirinden bağımsız olarak aynı sonuca ulaşabilir. On üçüncü yüzyılın sonunda İran’da Kemaleddin ve Almanya’da Teodorikus gökkuşağının açıklamasında aynı zaman diliminde olarak aynı sonuçlara varmışlardır. Sayılı bilimin ilerleyişini gözlemle orantılı olarak arttığını , gözlrmin artmasıyla birlikte bilimsel keşiflerin hız kazandığını belirtir. Bilimin güvenirliği ise zamanla bilim adamlarının çalışmalarıyla eksik ve yanlış alanların silinmesi , ilim adamlarının muhtelif eksik ve zaafları zamanla birbirlerini yok ederler ve böylelikle bilimsel olmayan noktalar silinerek kaybolurlar. Bilimsel zihniyet de bu suretle bilimsel sonuçların bulunmasında tamamen etkili olur. Doğada bilimler birbirinden ayrılmış değildir bir ve bütündür. Bilimsel bilgi sürekli olarak kendisinden önceki çalışmaları geride bırakır. Bilimin ölmez ve eskimez eserleri olamayacağını açıklar. Newton, zamanının en büyük bilim adamlarını bile gölgede bırakmış bir dâhi idi. Fizikte ve matematikte yeni ufuklar açtı, büyük keşifler yaptı. Fakat Newton kadar fizik ve matematik bilmek bugün hatırı sayılır bir başarı bile olmaz. Yüksek tahsil eşiğinde Newton büsbütün gerilerde bırakılır. Bilimin ise “ölmez ve eskimez” eserleri olamaz. Bilimin büyük eserleri, o eserlerin yazıldığı çağ göz önünde tutulursa anlam kazanır. Bir toplumda bilimsel zihniyet olmadan diğer bir toplumu taklide çalışmak beyhude bir çaba olarak görür. Peki bilim adamı yetişme ve başarısı doğuştan mı gelir yoksa toplum mu bunu tetikler Büyük kabiliyet ve başarıların doğuştan geldiği ileri sürüldüğü gibi, bunların sırf toplumun bir eseri yani sonradan kazanıldığı da iddia edilmektedir. Tarihte bu mesele ile ilgili güzel örnekler vardır, İslâmiyetin ilk asırlarında Buht Yişu adlı bir nasturî tabip ailesine rastlanır. Bu aile altı kuşak birbiri arkasına meşhur doktorlar yetiştirmiştir. Son olarak Aydın Sayılı Kısa ve özlü bir ifade ile, bir toplum bilimi kendisine ne kadar fazla ve çeşitli yönde kılavuz olarak kabul etmişse ve bilimin ışığında yürümeyi ne kadar fazla adet edinmişse, o toplum medeniyette o oranda yansımıştır; bir toplum “hayatta en hakiki mürşit ilimdir” vecizesini ne kadar iyi anlamış ve kavramışsa, bunu ne kadar büyük ölçüde tatbik edebiliyorsa, o toplum medeniyette o derece ileridir ve gelecekteki sınırsız gelişmesini de o nispette garanti altına almıştır.
Bilimin ilerlemesi, bilinmeyenler diyarına devamlı bir nüfuza, karanlıklar dünyasının tedrici olarak bilimin ışığı ile aydınlanmasına da benzetilebilir.
Aydın Sayılı
Sayfa 22 - Gündoğan Yayınları
Kültür birbirine bağlı birçok şeylerin heyeti umumiyesi ve bileşkesidir. Kevgir, kapan ve zincir birer medeniyet cüzüdür. Fakat kültürü bu şekilde parçalamak kabil olmaz. Kültür münferit ve tek başına değildir.
Bilimin ise “ölmez ve eskimez” eserleri olamaz. Bilimin büyük eserleri, o eserlerin yazıldığı çağ göz önünde tutulursa anlam kazanır.
İnsanın iç dünyasını ve dünya görüşünü, günlük yaşayışını, eski çağlara nazaran en frenlenmemiş muhayyileleri bile hayrette bırakacak kadar değiştirmiş olan bilim gerçekten insan türünün en büyük zaferi ve en baş döndürücü mucizesidir.
Hangi tipten olurlarsa olsunlar, fikirler her türlü yetenek ve başarı imkânlarımız üzerinde ya doğrudan doğruya, yahut da vasıtalı bir şekilde etki ederler.
Medenî bir toplumun önemli bir vasfı ve gayesi, fertlerinin kanun nazarında tam bir eşitliğini sağlamak ve bütün üyeleri için adalete uygun ekonomik imkân ve şartlar temin ve idame etmektir.
Bilimin bir toplumda hakikî önder olabilmesi için, bilimin bu önderliğine bütün fertlerin, yahut da büyük bir çoğunluğun, yalnız razı olması değil, aynı zamanda bunda ısrar etmesi icap eder.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bilim Tarihi
Alt başlık:
Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir
Baskı tarihi:
1999
Sayfa sayısı:
164
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755202730
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gündoğan Yayınları
"Bu kitap, Dr. Sayılı'nın kendi uzmanlık alanında çalışan meslektaşlarından ziyade, bütün Türk aydınlarına hitap ettiği için, popüler bir eserdir. Bununla birlikte kitabın ele aldığı konular sıradan, popüler konular olmadığı gibi, önemsiz sayılabilecek konular hiç değildir. Dr. Sayılı bu kitabında modern bilimin felsefi sonuçlarını, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri, bilimin uygarlık tarihindeki yerini inceleyip tartışmaktadır.

Kitabın ana teması için iyimser olduğu söylenebilir, çünkü yazar insan yaşamının bilimin ilerlemesiyle giderek artan ölçüde zenginleştiği ve iyileştiğinden emindir. Bir giriş ve dokuz bölümden oluşan kitapta yazar kendi insanları için bilimin tarihte oynamış olduğu çok önemli rolü tasvir etmektedir. Dr. Sayılı birinci bölümde, bilimin ve bilimsel yöntemin ayırıcı özelliklerini analiz eder. Bu bölümü, bilimin ilerlemesi dinamizmi üzerine olan ilginç bir tartışma izler. Toplumda değişmeye karşı gelenekçilik problemi, bilim ve teknoloji, bilimin insan ihtiyaçlarına uygulanması üzerine olan diğer bölümler bilim adamlarının olduğu kadar hiç kuşkusuz toplumbilimcilerin ve tarihçilerin de ilgisini çekecektir. Yazar son birkaç bölümde bilime yöneltilen eleştiriler, savaş ve uluslararası işbirliği ve bilimin felsefi sonuçları gibi zamanımızın çok önemli bazı konularını işlemektedir. Yazar, hiçbir şekilde bir mekanist olmayıp, daha çok bilim adamının "hümanizasyonu"na duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Böyle bir eserin genç Türk araştırmacılarından birinin kaleminden çıktığını görmek gerçekten de sevindirici bir işarettir. Kitap Batı dünyasından yapılan çeviriler aşamasından özgün düşünce aşaması yönünde bir gelişmeyi simgelemektedir..."

Kitabı okuyanlar 6 okur

  • HOMO FABER...
  • Burak Soytürk
  • Mantık Akademi
  • Cevat Mert Çetin
  • Tahsin Aykan
  • A.Yasiiiin Altun

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (2)
9
%0
8
%0
7
%33.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0