Atatürk'ün Not Defterleri

·
Okunma
·
Beğeni
·
93
Gösterim
Adı:
Atatürk'ün Not Defterleri
Baskı tarihi:
1996
Sayfa sayısı:
266
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755201300
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gündoğan Yayınları
Avrupa kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve dünyanın kurumsallaşmış en uzun ömürlü imparatorluğu sayılan Roma'nın, cumhuriyet döneminde en yetkili devlet adamı sayılan çift konsülleri, görev sürelerinin bitiminde, uygulamalarından dolayı görevden çekildikten sonra, görevsel sorumluluk nedeniyle, bir bakıma hesap vermek zorundaydılar.
Türk kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve Türklük tarihinde kurumsallaşmaya olanak hazırlayan Göktürk Kağanları, hatta daha öncekiler de bir yerde Kurultay'a hesap vermek zorundaydılar.

O günlerden bu yana, gerçek devlet adamları, resmen olmasa bile uygulamalarının hesabını meclislere değil de kendi halklarının yararına, dönemiyle ilgili yazılı eser bırakarak, bu geleneği dolaylı biçimde sürdüregelmişlerdir.
Sezar'ın "Galya Savaşları"; Bilge ve Kültigin Kağanların, çağlara kafa tutan taşlara kazıttırarak, gelecek kuşaklara bıraktıkları "Orhun Abideleri"nden; Hitler'in "Kavgam"ına ve büyük Önder Atatürk'ün "Nutuk" adlı büyük eserine kadar uzanan tarihi süreçlemeden de anlaşılacağı gibi, bu tutum bir bakıma ulusa hesap verme, yol gösterme, ışık tutma ve ulusunun devamlılığına katkıyla, inanç vermedir.

Bu eserlerde nerelerden nerelere gelindiği, nelerin yapıldığı veya bir başka deyişle nelerin yapılamadığı ve nelerin yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Önderler bu eserleriyle, karizmalarının onlara verdiği yetenekleri sergilemekten, onlarla övünmekten çok, eserlerinin devamlılığını sağlamanın, onları ölümsüzleştirmenin yol ve yöntemlerini açıklayarak böylece gelecek kuşaklara birer belge bırakmayı amaçlamışlardır.

Elbetteki bir lider sadece bu tür eserle değerlendirilip yaşatılamaz. Bu baş eserlerinin yanında, bu eserlerin oluşumunu sağlayan, baş eserlerin birikimlerine temel oluşturmuş, ayrıca lider veya önderlerin bir başka yüzünü, yaşamını ve davranışlarını yansıtan, özel defter, not, hatırat, broşür ve benzeri eserleri vardır.
Çoğunlukla bu eserler kişinin yaşadığı dönemde değerlendiril
Kitap Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 24 adet not defterinden alıntılar yapılarak yazılmış inceleme tarzındadır.
Yazar, kitapta bazı tavsiyelerde bulunmuştur ki bunlar çok yerindedir. Bu belgelerin arşivlerde kalmaması, tıpkı basımları ile birlikte sözü geçen olay ve kişilerin tarih içinde ki yerlerini saptayıp, defterlerle bütünleştirerek çok değerli bir eser elde edilebileceğinden dem vurmaktadır. Hatta bu çalışmanın sadece bir kişi değil de bir ekip çalışması ile bu kişilerin de hem bilim çevrelerinde uzmanlaşmış, hem de askerî alanda konuları kavrayıp, değerlendirebilecek rütbe ve düzeyde kişilerden oluşması önerisi gerçekten mükemmel. Ve bende inanıyorum ki böyle bir eser gelecek kuşaklar için Atatürk’ü daha iyi, daha doğru, daha yakından tanıma olanağı sağlayacaktır.
Atatürk'ün hayat görüşüne, yaşadıklarına açılan bir pencere niteliğinde bir eser. Onun not defterleri üzerine çalışan yazar, yer yer bizzat notlari yer yer de bu notlar hakkında kendi yorumlarını dile getirmiş.

Değinmek istediğim noktalardan birisi, Atatürk'un notlarında yazdığı: "Tanrı birdir ve büyüktür." notu. Diğer bir notu: "Sarık saran hafiyelerin din perdesi altındaki ilkâatı menfaatten başka bir şey değildir." Diğer bir notu:"En mühim ve faziletli vazifemiz maarif işleridir" ve bir çok yerde "Hafıza Kuran okuttum/okuttuk.." notları... Hani bazı kesimler kimi yerlerdeki Ataturk'e ait veya değil bilmiyorum bazı sözleri paylaşıp, onun dine, peygambere saygısı yok hatta düşman diyorlar ya; onlara şunu demek isterim, bir insan kişisel notlarına neden az önce yukarıda bahsi geçen şeyleri yazar? Dinsiz ise, dine ve dine dair hiçbir şeye saygısı yok ise hatta bunlara düşman ise notlarına bunları neden yazsın?! Bu notlar kendi KİŞİSEL notları. Yani kimsenin okumadiği ve istese yırtıp atabilecegi notlar ki öldükten sonra bunları kendisini dindar veya inanan gibi göstermeye kim gayret etsin, böyle bir gayret içine girsin. (Bunu diyorum çünkü bazı kafalar "Ama bak bu notları yok etmemiş yani insanlar öldükten sonra kendisi hakkında müslüman desin diye hatta bunu İngilizler ona telkin etmiş bile derler)

Diğer Değinmek istediğim notu şudur: "Türkiye Devletinin temelleri bugün kurulacak değildir.
O sarsılmaz temeller binlerce sene evvel kurulmuştur." Yine bir elestiri, cumhuriyet ve Ataturk Osmanliyi yok saydı,tarihi neredeyse 1923ten başlattı vs lafları. Atatürk tarihi 1923ten değil binlerce yıl geriden başlatıyor ve yeni kurulan Türk devletinin köklerinin binlerce yil geriye uzandigini dile getiriyor.

Ve son olarak Ataturk'un seneler evvel Cemal beye dediği şu sözleri hepimiz üstümüze almalıyız ve dikkatle okumali ve anlamaliyiz:
"Cemal Bey, şu ve bu yolda birtakım kuş beyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz. Bunun, hiçbir kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. Siz içinde bulunduğumuz vaziyeti tetkik ediniz. En başta biraz ferâgat sâhibi olmak lâzımdır. Şunun bunun pöhpöhünden kuvvet almaya tenezzül etmeyiniz. Büyüklük odur ki, hiç kimseye eğilmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki mefkûre ne ise onu görerek, o hedefe yürüyeceksin. Önüne sayısız engeller yığacaklardır. Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere güleceksin!"
Bu kitap içerik olarak bir kişinin not defterlerini;yani özel olarak tuttuğu notları konu almaktadır.Ama bu kişi,Anadolu toprakları üzerinde yaşayan Türk milletinin 20. yüzyılın ilk yarısında yeniden doğuşunu sağlayan onurlu bir Milli Mücadelenin mimarı,kahramanı olursa bu defterleri ve kitabı okumak daha da güzel.
Şimdi şu değerlendirmeyi yapmak istiyorum ki; mutluluk neşelenmenin yardımı ile anlayışa bağlıdır.
Bu düşünce genel olmasa bile benim için izlenmesi gerekir. Çünkü bu düşünce felsefe olmadıkça hayatın son nefesini verinceye kadar bir an neşe ve mutluluk görmek olanaksızdır.
Türkiye'nin istiklâline,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Hükûmeti'ne düşman olan bütün anasırlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir"

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Atatürk'ün Not Defterleri
Baskı tarihi:
1996
Sayfa sayısı:
266
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755201300
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gündoğan Yayınları
Avrupa kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve dünyanın kurumsallaşmış en uzun ömürlü imparatorluğu sayılan Roma'nın, cumhuriyet döneminde en yetkili devlet adamı sayılan çift konsülleri, görev sürelerinin bitiminde, uygulamalarından dolayı görevden çekildikten sonra, görevsel sorumluluk nedeniyle, bir bakıma hesap vermek zorundaydılar.
Türk kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve Türklük tarihinde kurumsallaşmaya olanak hazırlayan Göktürk Kağanları, hatta daha öncekiler de bir yerde Kurultay'a hesap vermek zorundaydılar.

O günlerden bu yana, gerçek devlet adamları, resmen olmasa bile uygulamalarının hesabını meclislere değil de kendi halklarının yararına, dönemiyle ilgili yazılı eser bırakarak, bu geleneği dolaylı biçimde sürdüregelmişlerdir.
Sezar'ın "Galya Savaşları"; Bilge ve Kültigin Kağanların, çağlara kafa tutan taşlara kazıttırarak, gelecek kuşaklara bıraktıkları "Orhun Abideleri"nden; Hitler'in "Kavgam"ına ve büyük Önder Atatürk'ün "Nutuk" adlı büyük eserine kadar uzanan tarihi süreçlemeden de anlaşılacağı gibi, bu tutum bir bakıma ulusa hesap verme, yol gösterme, ışık tutma ve ulusunun devamlılığına katkıyla, inanç vermedir.

Bu eserlerde nerelerden nerelere gelindiği, nelerin yapıldığı veya bir başka deyişle nelerin yapılamadığı ve nelerin yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Önderler bu eserleriyle, karizmalarının onlara verdiği yetenekleri sergilemekten, onlarla övünmekten çok, eserlerinin devamlılığını sağlamanın, onları ölümsüzleştirmenin yol ve yöntemlerini açıklayarak böylece gelecek kuşaklara birer belge bırakmayı amaçlamışlardır.

Elbetteki bir lider sadece bu tür eserle değerlendirilip yaşatılamaz. Bu baş eserlerinin yanında, bu eserlerin oluşumunu sağlayan, baş eserlerin birikimlerine temel oluşturmuş, ayrıca lider veya önderlerin bir başka yüzünü, yaşamını ve davranışlarını yansıtan, özel defter, not, hatırat, broşür ve benzeri eserleri vardır.
Çoğunlukla bu eserler kişinin yaşadığı dönemde değerlendiril

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Kaan Ç.
  • Srd
  • Umutlu Ev Kadını
  • ilker Görkem
  • Yakup
  • berke özgüder
  • nejla güldalı

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%33.3 (1)
8
%66.7 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0