Atatürk'ün Not Defterleri

·
Okunma
·
Beğeni
·
275
Gösterim
Adı:
Atatürk'ün Not Defterleri
Baskı tarihi:
1996
Sayfa sayısı:
266
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755201300
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gündoğan Yayınları
Avrupa kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve dünyanın kurumsallaşmış en uzun ömürlü imparatorluğu sayılan Roma'nın, cumhuriyet döneminde en yetkili devlet adamı sayılan çift konsülleri, görev sürelerinin bitiminde, uygulamalarından dolayı görevden çekildikten sonra, görevsel sorumluluk nedeniyle, bir bakıma hesap vermek zorundaydılar.
Türk kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve Türklük tarihinde kurumsallaşmaya olanak hazırlayan Göktürk Kağanları, hatta daha öncekiler de bir yerde Kurultay'a hesap vermek zorundaydılar.

O günlerden bu yana, gerçek devlet adamları, resmen olmasa bile uygulamalarının hesabını meclislere değil de kendi halklarının yararına, dönemiyle ilgili yazılı eser bırakarak, bu geleneği dolaylı biçimde sürdüregelmişlerdir.
Sezar'ın "Galya Savaşları"; Bilge ve Kültigin Kağanların, çağlara kafa tutan taşlara kazıttırarak, gelecek kuşaklara bıraktıkları "Orhun Abideleri"nden; Hitler'in "Kavgam"ına ve büyük Önder Atatürk'ün "Nutuk" adlı büyük eserine kadar uzanan tarihi süreçlemeden de anlaşılacağı gibi, bu tutum bir bakıma ulusa hesap verme, yol gösterme, ışık tutma ve ulusunun devamlılığına katkıyla, inanç vermedir.

Bu eserlerde nerelerden nerelere gelindiği, nelerin yapıldığı veya bir başka deyişle nelerin yapılamadığı ve nelerin yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Önderler bu eserleriyle, karizmalarının onlara verdiği yetenekleri sergilemekten, onlarla övünmekten çok, eserlerinin devamlılığını sağlamanın, onları ölümsüzleştirmenin yol ve yöntemlerini açıklayarak böylece gelecek kuşaklara birer belge bırakmayı amaçlamışlardır.

Elbetteki bir lider sadece bu tür eserle değerlendirilip yaşatılamaz. Bu baş eserlerinin yanında, bu eserlerin oluşumunu sağlayan, baş eserlerin birikimlerine temel oluşturmuş, ayrıca lider veya önderlerin bir başka yüzünü, yaşamını ve davranışlarını yansıtan, özel defter, not, hatırat, broşür ve benzeri eserleri vardır.
Çoğunlukla bu eserler kişinin yaşadığı dönemde değerlendiril
266 syf.
·4 günde·Beğendi·Puan vermedi
Kitap Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 24 adet not defterinden alıntılar yapılarak yazılmış inceleme tarzındadır.
Yazar, kitapta bazı tavsiyelerde bulunmuştur ki bunlar çok yerindedir. Bu belgelerin arşivlerde kalmaması, tıpkı basımları ile birlikte sözü geçen olay ve kişilerin tarih içinde ki yerlerini saptayıp, defterlerle bütünleştirerek çok değerli bir eser elde edilebileceğinden dem vurmaktadır. Hatta bu çalışmanın sadece bir kişi değil de bir ekip çalışması ile bu kişilerin de hem bilim çevrelerinde uzmanlaşmış, hem de askerî alanda konuları kavrayıp, değerlendirebilecek rütbe ve düzeyde kişilerden oluşması önerisi gerçekten mükemmel. Ve bende inanıyorum ki böyle bir eser gelecek kuşaklar için Atatürk’ü daha iyi, daha doğru, daha yakından tanıma olanağı sağlayacaktır.
266 syf.
Yazarın; "(...)Vatan çocuklarını savaş alanlarında kahramanlıklarıyla tanıyıp, ölüm iniltilerini duyan, birçok kez ölümden dönmüş bir asker olarak, geçmişteki düşünce birikimleriyle bütünleştirdiği nosyonunun yansımaları olan kararlarındaki kesinlik, saptamalarındaki doğruluk, gözlemlerindeki yerindelik ile yurt ve ulus, sevgisinin ürünü düşüncelerini belgelediği defterler..." diye tarif ettiği not defterleri...

Bir kurgudan ibaret olduğunu sandığımız romanları dahi okuduğumuzda; yazarının düşünce dünyasını, ilham çevresini, vardığı veya varmak istediği yolu az çok görebiliyoruz. Kaldı ki Atatürk gibi daha okul yıllarında yurt meseleleri ile ilgilenmiş, Meşrutiyetin getirdiği havayı solumuş, hürriyet, vatan diye haykıran şairleri okumuş bir liderin el yazılarında, bütün bu izleri görmemek mümkün değil. Hesap veren, gerçekliğe dayalı, sosyal olguları göz önünde tutan, ordu dahil her alanda bilimi öncü edinmiş, Türk milletine güvenen ve onu yüceltmek için çırpınan bir ömür onunki. Okudukça onu daha fazla anlamamak, hak vermemek, izinden gitmemek mümkün değil.


Duygulanarak okudum.
Ruhu şad olsun.
266 syf.
Bu kitap içerik olarak bir kişinin not defterlerini;yani özel olarak tuttuğu notları konu almaktadır.Ama bu kişi,Anadolu toprakları üzerinde yaşayan Türk milletinin 20. yüzyılın ilk yarısında yeniden doğuşunu sağlayan onurlu bir Milli Mücadelenin mimarı,kahramanı olursa bu defterleri ve kitabı okumak daha da güzel.
266 syf.
·Puan vermedi
Atatürk'ün Not Defterleri. Bu kitaba sahhafta gezinirken rastgelmiştim. Atatürk'ün biyografisini birçok defa farklı isimlerden okumuştum lakin bizzat kendi not defterlerine aldığı notları, üslubunu, olaylara bakış açısını yakından görmek çok daha farklı bir duyguymuş. Görmüş oldum ki kalite ve başarı asla tesadüf değil.
Notların dizaynı çok iyi denemez belki ama yine de çok iyi bir kaynak olduğu su götürmez dediğim gibi ki kitabın ek kısmında notların esaslarını görüyoruz.
Osmanlı'nın o dönemdeki Rus ve Yunan harplerini, Türk tarihine dair almış olduğu notlar, Çarlık Rusya ve Japonya Savaşı hakkında Japonya'nın Avrupa kıtasından başka bir noktada yükselen güç olduğuna dikkat çekmesi, birkaç Osmanlı kumandanı ve Napolyon'a dair karalamalar ve Prusya Krallığı'nın kurulmasıyla kafasında netleşmeye başlayan "ulus devlet" modelini not almasıyla birlikte Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapların ne kadar uzun düşünülmüş olduğunu görüyoruz.
Maarif Kongresi'nde yaptığı konuşma taslağı, 31 Mart Ayaklanması esnasında okunan bildiri dahil hepsi izahatlı olarak kitapta mevcut.
Tabii bununla beraber Atatürk'ün sanat ve edebiyata ilgisi olduğunu biliyoruz. Onu etkileyen belli başlı yazarlardan haberdarız bunların başında Ziya Gökalp, Namık Kemal ve Tevfik Fikret gelmekte. Notlarda da Tevfik Fikret'e ait Sis şiirinin özenle not alındığını ve yazım üslûbunun fikir hayatında olduğu gibi açıkça bu yazarlardan etkilenmiş olduğu açık. Gazi Paşa'yı asker Mustafa Kemal, öğrenci Mustafa Kemal ve en nihayetinde Lider Atarürk olarak okumak paha biçilemez.
Çocuklarımıza ve gençlerimize görmekte olduğu tahsilin hududu her ne olursa olsun her şeyden evvel: Türkiye'nin istiklâline Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Hükûmeti'ne düşman olan bütün anâsırlarla mücadele etmek lüzûmu öğretilmelidir.
Bugün bütçemin hesabını rü'yet ettim.(göz gezdirdim) Masârifâtı (masrafları) varidâtı (gelirlerin) pek ziyâde fevkinde (çok üstünde) buldum. Şimdiye kadar para çantama girip çıkan parayı hesap etmek hatırıma bile gelmemişti. Fakat bu hesâbsızlığın netâyic-i vahîmesi (kötü sonucu) olmak üzere pek büyük ızdırablar
altında ma'nen, mâddeten ezildim.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Atatürk'ün Not Defterleri
Baskı tarihi:
1996
Sayfa sayısı:
266
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755201300
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Gündoğan Yayınları
Avrupa kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve dünyanın kurumsallaşmış en uzun ömürlü imparatorluğu sayılan Roma'nın, cumhuriyet döneminde en yetkili devlet adamı sayılan çift konsülleri, görev sürelerinin bitiminde, uygulamalarından dolayı görevden çekildikten sonra, görevsel sorumluluk nedeniyle, bir bakıma hesap vermek zorundaydılar.
Türk kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve Türklük tarihinde kurumsallaşmaya olanak hazırlayan Göktürk Kağanları, hatta daha öncekiler de bir yerde Kurultay'a hesap vermek zorundaydılar.

O günlerden bu yana, gerçek devlet adamları, resmen olmasa bile uygulamalarının hesabını meclislere değil de kendi halklarının yararına, dönemiyle ilgili yazılı eser bırakarak, bu geleneği dolaylı biçimde sürdüregelmişlerdir.
Sezar'ın "Galya Savaşları"; Bilge ve Kültigin Kağanların, çağlara kafa tutan taşlara kazıttırarak, gelecek kuşaklara bıraktıkları "Orhun Abideleri"nden; Hitler'in "Kavgam"ına ve büyük Önder Atatürk'ün "Nutuk" adlı büyük eserine kadar uzanan tarihi süreçlemeden de anlaşılacağı gibi, bu tutum bir bakıma ulusa hesap verme, yol gösterme, ışık tutma ve ulusunun devamlılığına katkıyla, inanç vermedir.

Bu eserlerde nerelerden nerelere gelindiği, nelerin yapıldığı veya bir başka deyişle nelerin yapılamadığı ve nelerin yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Önderler bu eserleriyle, karizmalarının onlara verdiği yetenekleri sergilemekten, onlarla övünmekten çok, eserlerinin devamlılığını sağlamanın, onları ölümsüzleştirmenin yol ve yöntemlerini açıklayarak böylece gelecek kuşaklara birer belge bırakmayı amaçlamışlardır.

Elbetteki bir lider sadece bu tür eserle değerlendirilip yaşatılamaz. Bu baş eserlerinin yanında, bu eserlerin oluşumunu sağlayan, baş eserlerin birikimlerine temel oluşturmuş, ayrıca lider veya önderlerin bir başka yüzünü, yaşamını ve davranışlarını yansıtan, özel defter, not, hatırat, broşür ve benzeri eserleri vardır.
Çoğunlukla bu eserler kişinin yaşadığı dönemde değerlendiril

Kitabı okuyanlar 19 okur

  • RIDVANUSLU
  • S.S
  • Muhammet BÜLBÜL
  • SiyahD.FreeDom
  • Seyyar Toner
  • Elif Çayıroğlu
  • BAYEGOİSTO
  • Anna
  • Cem Cesur
  • Muhammet Tosun

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%28.6 (2)
9
%14.3 (1)
8
%28.6 (2)
7
%28.6 (2)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0