Adı:
Divan
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
640
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053325864
Çeviri:
Furkan Öztürk
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Bâkî (1526-1600): Şiirlerinde Bâkî mahlasını kullanan şairin asıl adı Mahmud Abdülbâkî'dir, "şairler sultanı" olarak anılır. Osmanlı İmparatorluğu bürokrat ve şairlerinin XVI. yüzyılda en önde gelenidir. Kanunî'yi saltanatı süresince en çok memnun eden işlerden biri Bâkî gibi bir kabiliyeti keşfetmiş olmasıydı. Bâkî, Ziya Paşa'nın Harabat'ında ilk yenilikçi olarak nitelendirilir, Muallim Naci'ye göre milletin lisan muallimi, Recaizade'nin şiir terazisinde Osmanlı şuarâsının Hafız-ı Şirazî'si, Tanpınar'ın gözünde ise mahir bir şiir işçisidir. Lirik söz dizimi, kusursuz biçimi, sağlam söz ve anlam örgüsü, temiz ve ahenkli söyleyişi ile Osmanlı şiirinin en önemli şairlerinden biri olan Bâkî, Dîvân'ının yanı sıra Meâlimü'l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi'l-Mürselîn, Fezâilü'l-Cihât, Fezâil-i Mekke ve Hadîs-i Erbaîn Tercümesi adlı seçkin nesir eserlerin de yazarıdır.
(Tanıtım Bülteninden)
640 syf.
Bak yine cinlendim. Baki ile işim var, vaktim de dar, çevirmekle uğraşmayım da edineyim derhal dedim. Vay benim sakaryaya gitmeye üşenen ayaklarıma! Çok nadir kitaba verdiğim paraya acırım, acıdım. Sadece ve sadece günümüz Türkçesi hali var! Epey oldu alalı baktıkça cinlendiriyor. İki beyit giriş vermişler hop bitmiş. Bakın diyanet basmış, mis gibi ciltli neli. Gerçi bu da ciltli ama konu bu değil. Bari sadece transkripsiyon yapaydın furkaan furkaan. Buna bile razıymışım, eski harflerden bahsetmiyorum bile tansiyonum yükselmesin. Sanki sokaktaki herhangi biri gidip Baki Divanı alacak. Bizden başka, gönül verenlerden başka kim alır Baki Divanı?! Bize de lazım olan belli, gönül veren de o aruzu sevmese ne diye Baki okusun?! Huf.
Ayrılığının haberi ile bedende yürek ve can titrer. Hazan rüzgârı esince ağaçların yaprağı titrer.

Gözlerimin seyirmesi şundandır ki, hayalini görünce bir titreme tutup yaşlı göz titrer.

Kıblenüma mili gibi sokağının karşısında durup gamının temreninin ucundan üryan beden titrer.

Müslüman kanına o kadar susarmıştır ki, o keskin gamze kâfir kılıcı gibi titrer.

Ey gülen gül! Galiba o altın küpe seni öpmeye sarkmak için yanaklarının üstünde durup titrer.

İlahi cezbe, şaha ve dervişe beraber erişir. Hasılı sıtma tutunca herkes aynı titrer.

Ey Bâkî! O ayın gömleği titrer sanma. Üstünde parlak güneş ışığı titrer.
Bâki
Sayfa 173
Âlemin neyleyeyim bâğ u bahârın sensiz
Bana sen ruhları gül-zâr ile hoştur âlem

Neyleyeyim bahçe ve baharını sensiz,
Bana, sen gül yanaklı ile güzeldir dünya.
Fermân-ı ‘aşka cân ile var inkiyâdumuz
Hükm-i kazâya zerre kadar yok ‘inâdumuz

Aşkın emrine candan teslim olur, boyun eğeriz.
Yüce Allah’ın kazasının hükmüne zerre kadar
direnmeyiz.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Divan
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
640
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053325864
Çeviri:
Furkan Öztürk
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Bâkî (1526-1600): Şiirlerinde Bâkî mahlasını kullanan şairin asıl adı Mahmud Abdülbâkî'dir, "şairler sultanı" olarak anılır. Osmanlı İmparatorluğu bürokrat ve şairlerinin XVI. yüzyılda en önde gelenidir. Kanunî'yi saltanatı süresince en çok memnun eden işlerden biri Bâkî gibi bir kabiliyeti keşfetmiş olmasıydı. Bâkî, Ziya Paşa'nın Harabat'ında ilk yenilikçi olarak nitelendirilir, Muallim Naci'ye göre milletin lisan muallimi, Recaizade'nin şiir terazisinde Osmanlı şuarâsının Hafız-ı Şirazî'si, Tanpınar'ın gözünde ise mahir bir şiir işçisidir. Lirik söz dizimi, kusursuz biçimi, sağlam söz ve anlam örgüsü, temiz ve ahenkli söyleyişi ile Osmanlı şiirinin en önemli şairlerinden biri olan Bâkî, Dîvân'ının yanı sıra Meâlimü'l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi'l-Mürselîn, Fezâilü'l-Cihât, Fezâil-i Mekke ve Hadîs-i Erbaîn Tercümesi adlı seçkin nesir eserlerin de yazarıdır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 17 okur

  • ONUR TANRIKULU
  • Görkem KILINÇ
  • Zeynep
  • rozax
  • Rosax
  • Yeşil Bitki
  • Ayşe KOCAESKİ
  • Levent Göven
  • Güralp Yıldırım
  • Batuhan Çakmakcı

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%57.1 (4)
9
%14.3 (1)
8
%0
7
%14.3 (1)
6
%14.3 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0