Emperyalist Ekonomizm Marksizmin Bir Karikatürü

10,0/10  (1 Oy) · 
6 okunma  · 
1 beğeni  · 
440 gösterim
Ferit Burak Aydar'ın hazırlayıp çevirdiği Lenin külliyatının 21. kitabı, "Emperyalist Ekonomizm - Marksizmin Bir Karikatürü". Lenin, "Emperyalizm" kitabıyla birlikte okunmasında büyük fayda olan bu kitabında, emperyalizm teorisiyle demokrasi ve ulusal sorunu sağlam bir temele oturtuyor…
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  1991
 • Sayfa Sayısı:
  88
 • ISBN:
  9786051032375
 • Çeviri:
  Yurdakul Fincancı
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 12 Alıntı

Eğer bir savaşın özü örneğin yabancı zulmüne son vermekse o zaman ezilen devlet ya da ulus açısından böyle bir savaş ilericidir. Buna karşılık, eğer bir savaşın özü sömürgelerin yeniden bölüşülmesi, yağmanın paylaşılması, yabancı topraklarının yağmalanmasıysa, o zaman ata topraklarının savunulmasına ilişkin bütün sözler "halkın aldatılmasından başka bir şey değildir."

Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 30 - Sol Yayınları)Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 30 - Sol Yayınları)

Zulüm gören bir ulusun yabancı bir zalime karşı verdiği savaşta "ata topraklarının savunulması" bir aldatmaca değildir. Sosyalistler böyle bir savaşta "ata topraklarının savunulmasına" karşı değildirler.
Ulusal kaderi tayin hakkı, ulusal kurtuluş için, tam bağımsızlık için ilhaka karşı savaşımla aynı şeydir; sosyalistler sosyalist olmaktan vazgeçmedikçe hangi biçimde olursa olsun, ayaklanma olsun, böyle bir savaşımı reddedemezler.

Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 32 - Sol Yayınları)Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 32 - Sol Yayınları)

Peki bir savaşın özünü nasıl tanımlayabilir, nasıl ortaya koyabiliriz ? Savaş siyasetin devamıdır. Öyleyse savaş öncesinde güdülen siyaseti incelememiz gerekir. Bu siyaset emperyalist bir siyasete, yani mali sermayenin çıkarlarını güven altına almak, sömürgelerle yabancı ülkeleri soymak, ezmek amacı güdüyorsa, o zaman bu siyasetten doğan şavaş emperyalisttir. Eğer güdülen siyaset ulusal kurtuluş siyasetiyse yani ulusa zulmedilmesine karşı olan yığın hareketinin ifadesiyse, o zaman bu siyasetten doğan savaş, ulusal kurtuluş savaşıdır.
Darkafalı savaşın siyasetin devamı olduğunu kavramaz, nelerin tehlikede olduğunu, savaşı hangi sınıfın verdiğini, hangi siyasal amaçlarla verdiğini düşünmeksizin, "düşman ülkemi istila etti" gibi kalıplarla yetinir.

Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 31 - Sol Yayınları)Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 31 - Sol Yayınları)

Darkafalı için önemli olan şey orduların nerede olduğu, o sırada kimin kazandığıdır. Marksist içinse önemli olan, o savaşta sözkonusu şeylerin ne olduğudur; o savaş sırasında ilkin ordulardan biri, sonra öteki kazanıyor olabilir.

Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 31 - Sol Yayınları)Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 31 - Sol Yayınları)

kadın sorunu
Kapitalizmde, ezilen sınıfların kendi demokratik haklarını kullanmalarını olanaksız hale getiren koşullar istisna değildir, sistemin tipik özelliğidir. Kapitalist düzende, birçok durumda boşanma hakkı gerçekleştirilmemiş olarak kalacaktır, çünkü ezilen cinse iktisadi yönden başeğdirilmiştir. Kapitalist sistemde ne kadar demokrasi olursa olsun kadın evcil bir köle olarak yatak odasında, bebek odasında, , mutfağa kapatılmış bir köle kalmaya devam edecektir.
Kapitalizmde halkın kendi yargıçlarını, resmi görevlilerini okul öğretmenlerini jüri üyelerini vb. seçmesi de aynı biçimde, işçilerle köylülerin iktisadi yönden boyun eğdirilmiş olmaları nedeniyle, birçok durumda gerçekleştirilememektedir.

Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 78 - Sol Yayınları)Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 78 - Sol Yayınları)

Uluslara yapılan her baskı, geniş halk yığınlarının direncini çağırır, ulus olarak baskı altında kalan halkın direnci, her zaman, ulusal ayaklanma eğilimi gösterir. Ezilen ulus burjuvazisinin bir yandan pratikte, kendi halkından gizli olarak ve ona karşı ezen ulusun burjuvazisi ile gerici anlaşmalara girerken, bir yandan da ulusal ayaklanmadan söz etmesi hiç de seyrek görülen bir şey değildir. Böyle durumlarda devrimci marksistler, eleştirilerini ulusal harekete değil ama onun alçaltılmasına, bayağılaştırılmasına, o hareketi küçük bir kavga düzeyine indirgeme eğilimlerine yöneltmelidirler.

Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 65 - Sol Yayınları)Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 65 - Sol Yayınları)

Benim de Meksikalı Arkadaşlarım var.
Ezen ulusların işçilerine okulda ve yaşamda, ezilen uluslar işçilerine tepeden bakmaları öğretilir.

Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 58 - Sol Yayınları)Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 58 - Sol Yayınları)

Demokrasi olmaksızın sosyalizm olanaksızdır çünkü

1-Proleterya demokrasi savaşımı içinde sosyalist devrime hazırlanmadıkça o devrimi yapamaz.
2- Sosyalizm demokrasiyi uygulamaksızın zaferini pekiştiremez.
Kendi kaderini tayin hakkının sosyalizmde gereksiz olduğunu iddia etmek, bu nedenle sosyalizmde demokrasinin gereksiz olduğunu öne sürmek kadar anlamsız ve deva bulmaz bir şaşkınlıktır.

Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 80 - Sol Yayınları)Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 80 - Sol Yayınları)

Tezlerimizde sömürgelerin kurtuluşu, ulusların kendi kaderlerini tayin etmelerinden başka bir şey değildir demiştik. Avrupa'lılar sömürge halkların da ulus olduğunu çoğu zaman unuturlar. Bu unutkanlığı hoş görmek şovenizmi hoş görmektir.

Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 67 - Sol Yayınları)Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 67 - Sol Yayınları)

Genel olarak "ata topraklarının savunulması" ne demektir ? İktisada, siyasete ilişkin bilimsel bir kavram mıdır ? Hayır. Savaşı haklı göstermeyi amaçlayan daha çok çarpıtılmış genel-geçer bir deyiş bazan basitçe, darkafalıca bir sözdür. Başka bir şey değil. "Haince" sözcüğü darkafalının "ata topraklarını savunuyoruz" diye yalvarıp yakararak herhangi bir savaşı haklı göstermesinde söz konusu olabilir, oysa dar kafalının düzeyine inerek kendini alçaltmayan marksizm, belli bir savaşın ilerici saylıp sayılmayacağını, demokrasinin gerekleriyle, proleteryanın çıkarlarına hizmet edip etmediğini ve bu anlamda haklı, meşru olup olmadığını belirlemek amacıyla her savaşın tarihsel bir tahlilden geçirilmesi gereklidir.

Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 30 - Sol Yayınları)Emperyalist Ekonomizm, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 30 - Sol Yayınları)
2 /