İncil: Müjde (Çağdaş Türkçe Çevirisi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
7.113
Gösterim
Adı:
İncil: Müjde
Yazar:
Alt başlık:
Çağdaş Türkçe Çevirisi
Baskı tarihi:
21 Ekim 2016
Sayfa sayısı:
534
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759062866
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitab-ı Mukaddes Şirketi
Baskılar:
İncil
İncil: Müjde
İncil
İncil
İncil
The Holy Bible
İncil, Kutsal Kitap'ın Yeni Antlaşma olan ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir. İsa Mesih'in doğumundan O'nun ikinci kez gelişine kadar sürecek olan dönemi anlatır.İncil'in içeriğiYeni Antlaşma ya da İncil, 27 kitaptan oluşur. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır: İncil'in ilk dört kitabı(4): Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır. Elçilerin İşleri(1): İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncü kitabını da yazan Luka'dır. Pavlus'un Mektupları(13): İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Kolo-seliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon'dur. Diğer Mektuplar(8): İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu. Peygamberlik kitabı-Vahiy(1): İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.
598 syf.
·Puan vermedi
Hıristiyan değilim ama tüm dinleri araştırıp kafamdaki soru işaretlerine cevap bulmaya çalışan biriyim bu yüzden eskiden okuduğum incili şimdi daha da derin okudum. Öğretiler yanlışa mı dönmüş bilemem ama okumadan bilmeden körü körüne inananlardan ve soru sorulunca kalanlardan olmamak için belki de ...
Diğer dinler de olduğu gibi...
Matta 5
"Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız."
"İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın."
598 syf.
·Puan vermedi
Protestan bir arkadaşın, seninle bir şey paylaşıcam deyip müjde olarak bana bahsetmesi üzerine okudum düşünce ve inancımda bir değişiklik olmadı, genel kültür olarak faydalı olacağını düşünüyorum.
Bu kaliptan kurtulmanin yolu nedir? Yada incil okumak dinden mi cıkarır? Kurtulmamiz gereken bu kalıplar bizlerin zihinsel süreçlerimizin birer sonucudur. Bütün dinlere saygı duymali ve dinler arasında ki anlatım, yaşam farkını görmek okumaktan geçer.
598 syf.
·Puan vermedi
Kutsal kitapları okumazsanız perili bir rüyayla asfalt sokaklar arasında kalmaya devam edersiniz :) Gözlerinizi açmak için göz kapaklarınızdan çok daha fazlasına ihtiyacınız var..
598 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
2001 yılında bir vesile ile gittiğim İstanbul'da gezer iken merak ile girdiğim Sent Antuan kilisesinde İncil'de satılıyor idi.Aldım.Kısa süre içerisin de merakın verdiği motivasyon ile okudum.Mensup olmadığım bir dinin kutsal kitabı olan İncil'i, Mensup olduğum dinin kutsal kitabından önce okumam,okuyabilmem ilginç bir hal...Kur'an-ı Kerim mealini alıp okumaya başlamam ancak 40 yaşından sonra nasip oldu. Bizim evde zaten Kur'an-ı Kerim yoktu. Evinde Kur'an-ı Kerim olanlar da ise mevcut hal güzel bir kılıf içerisinde bir odanın yüksek bir yerine asma eyleminden ibaretti.Arapça bilen olmadığı için eline alıp okuyanda olmazdı. Diyelim ki Arapça bilen var okur ama ne diyor Kur'an onu bilmezdi.Kur'an-ı Kerim'in Anadolu'da ne hikmet evlerde Türkçe Meali olmazdı.Diyelim ki bulduk yahutta tedarik etmeye niyetlendik.Bir zümre husule gelmiş ki;"Mealini okuyamazsın.Okusan da zaten anlayamazsın. Anlarsın yanlış anlarsın. Doğrusunu anlamak ancak Alim zatlar için mümkün.Sen okursan sapkınlığa düşersin...vs Neticede mensup olduğu dinin kitabı olan Kur'an-ı Kerim-i anadilinde okumaksızın vefat eden nesiller husule getirdik.
598 syf.
·Beğendi·10/10
Kitabı beğendim. Doğru yolu bulmama ve kurtarıcımız İsa'nın ışığı ile kutsanmama yardım etti. Herkese Hristiyanlığı daha anlamak ve Kutsal Ruh ve İsa'nın yoluna davet ediyorum. Bize yıllar boyu öğretilen yalanları çok düzgün açıklıyor umarım Işığa gelirsiniz.
Amin.
Burdan bütün müslümanlara sesleniyorum kardeşim bilgi alayım ufkum açılsın diye bu kitabı okuyorsunuz ya haram bunu ben demiyorum islam alimleri söylüyor ha okunur ama çok büyük din bilgisi sahabe gibi bilgililer okuyabilir ama niyet araştırmak için ozaman caiz.
İlla bu kitabı hristiyanlar okuyabilir diye bir kaide yoktur bu sebepten ötürü herkes her kitabı okumakta hürdür. Kitabı okurken bazı çelişkili durumlara ifadelere rastladım bu benim şahsi görüşümdür.
598 syf.
·80 günde·Beğendi·10/10
Kuran'ı yılda en az bir kez, yavaş yavaş ve anlayarak, karşılaştırmalı tefsirlerle okuyan biri olarak uzun zamandır ertelediğim bir kitaptı İncil. Ondan hemen önce Tevrat'ı da okudum ama açıkçası Tevrat beni çok yordu.
Çoğumuzun bildiği gibi Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimli dört havarinin İsa peygamberin vefatından sonra (en erken 65 yıl) yazdıkları, Hz. isa'nın yaşamını ve vefatına kadar olan mücadelesini, öğretilerini anlatan kitaplardır. Her bir İncil onu yazan havarinin adıyla anılır. ilk üç incil birbiriyle eşgörümlüdür. Yuhanna incili hem silsilesi, hem edebiyatı hem de şiirselliğiyle diğerlerinden ayrılır. Ayrıca Rab=İsa öğretisinin yerleşmesinde büyük pay sahibi olduğunu söylemek mümkün.(rab aynı zamanda öğretmen demektir. İncilde kimi zaman öğretmen kimi zaman Tanrı anlamında kullanılmıştır.)
İncilleri sırayla okurken Yuhanna'ya geldiğinizde ''Başlangıçta yalnızca söz vardı ve söz Tanrıyla birlikteydi ve söz Tanrıydı'' girişi sizi okuyacaklarınızın farklılığın karşı uyarıyor gibi.
Dört incilden sonra Elçilerin işleri kısmı var. Aziz Pavlus ve Aziz Barnaba'nın yolculukları ve hristiyanlığı yayma çabaları anlatılıyor, mektuplar şeklinde.
Pavlus'a ayrıca değinmekte fayda var.
pavlus önce hristiyanlara eziyet etmiştir, o zamanlarda adı saul idi. sonradan inanmış ve İsa peygamberin öğretisini yaymaya kendini adamıştır. Hristiyanlığın bugünkü halinin mimarı sayılır. Baba- Oğul- Kutsal Ruh üçlemesini hristiyanlığa sokan kişidir. içten içe yahudiliğini hiçbir zaman bırakmadığı rivayet edilir, ki biz kendisinin imanına şahit olamayacağımızdan rivayetin yalancısıyız:))
Katolik kilisesinin iki kurucusundan biri Aziz Pavlus, diğeri Aziz Petrus'tur. Bu da bir ek bilgi olarak burada dursun.
Sonuç olarak: Kitapta şöyle yazıyor, Allah şöyle buyurmuş diye kulaktan dolma bilgilerle konuşan insanlara ''o dediğin Kuran'da yok'' diyecek kadar Kuran'ı okuyan, öğrenen birinin İncil'i okumasında bir sakınca olmadığı gibi fayda da vardır. Zira, içinde geçen, tahrifata uğramamış Allah sözleri kendini gün ışığı gibi göstermektedir.
Ellerinizi açıp bana yakardığınızda Gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu.
Anonim
YEŞAYA 1:15
'' Tanrının kullarına hazırladığı mutluluğu ne insan gözü görebilir, ne de insan kalbi duyabilir.''
10 -İsa topluluğu yanına çağırıp, “İşitin ve anlayın“ dedi. “Ağza giren nesne insanı kirletmez. Tersine, ağızdan çıkan şeydir insanı kirleten.”
18 -Oysa ağızdan çıkan şeyler yürekten kaynaklanır. İşte bunlardır insanı kirleten.
Anonim
Sayfa 33
Yargılamayın ki yargılanmayasınız. Çünkü hangi yargıyla yargılarsanız onunla yargılanacaksınız. Hangi ölçüyle ölçerseniz aynı ölçü sizlere de uygulanacaktır. Sen niçin kardeşinin gözündeki çöpü görür de, kendi gözündeki merteği görmezlikten gelirsin? Ya da kendi gözünde mertek dururken kardeşine nasıl, 'Bırak gözünden çöpü çıkarayım' dersin? Ey ikiyüzlü! Önce kendi gözünden merteği çıkar, o vakit kardeşinin gözünden çöpü çıkarmak için açık seçik görürsün.
Anonim
Sayfa 13
Yeryüzünde kendinize gömüler biriktirmeyin. Burada güve ve pas yok eder; hırsızlar da delip çalar. Bunun yerine gökte gömüler biriktirin kendinize. Orada ne güve yok edebilir, ne de pas. Hırsızlar da delip çalamaz. Çünkü gömün neredeyse yüreğin de orada olacaktır.
Anonim
Sayfa 12

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İncil: Müjde
Yazar:
Alt başlık:
Çağdaş Türkçe Çevirisi
Baskı tarihi:
21 Ekim 2016
Sayfa sayısı:
534
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759062866
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitab-ı Mukaddes Şirketi
Baskılar:
İncil
İncil: Müjde
İncil
İncil
İncil
The Holy Bible
İncil, Kutsal Kitap'ın Yeni Antlaşma olan ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir. İsa Mesih'in doğumundan O'nun ikinci kez gelişine kadar sürecek olan dönemi anlatır.İncil'in içeriğiYeni Antlaşma ya da İncil, 27 kitaptan oluşur. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır: İncil'in ilk dört kitabı(4): Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır. Elçilerin İşleri(1): İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncü kitabını da yazan Luka'dır. Pavlus'un Mektupları(13): İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Kolo-seliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon'dur. Diğer Mektuplar(8): İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu. Peygamberlik kitabı-Vahiy(1): İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.

Kitabı okuyanlar 327 okur

 • Hatçe Şahin
 • ĪدI ⠀ོ
 • Hülya satır
 • Phiathphy
 • Spectrum doppler
 • Melih Karagöz
 • Zülfet UZUN
 • İlayda Gürsoy
 • Ebu Zer..
 • Serhat Nazım Enç

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%1.6 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları