Adı:
Kant'ın Felsefesi
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758717316
Kitabın türü:
Çeviri:
Takiyettin Mengüşoğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Doğu Batı Yayınları
Königsbergli filozofun düşünceleri, şüphe yok ki bir dehanın parıltısına ulaşabilmiştir. Güçsüz bir bedenden yükselen ateş, insanın ve evrenin sırrına dahil edilme isteğini, doğaya karşı aynı ölçülerde, aynı mutlak kesinlikte karşılık verebilme iradesini göstermiştir. Kant'ın büyüsü şimdiye kadar hiç eksilmemiştir. "Üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlâk yasası" yeryüzünde var olduğu müddetçe de bu büyü yaşamaya devam edecektir.

Akıl, ahlâk, metafizik, değer, bilgi, inanç ve yargılarımız konusunda hiçbir düşünür, Kant kadar eleştirel ve kuşatıcı olmamıştır. Kant, insan doğasının kuruluşunu tüm nesnelliğiyle ele alır. Öncelikli olarak o, kendinden önceki felsefi gelenekleri kendi merkezinde toplamayı başarabilmiştir. Kant, duyumcu, emprisist, metafizik cepheleri gözden geçirmiş, transendental idealizmin imkânlarını araştırmıştır. Etik ve estetik değerler konusunda, "yüce"ye dair bilgimizi ortaya koymuştur. Aklın bilinebilir sınırlarını göstermiş, ahlâk metafiziğinin ilkelerini saptamştır. Yani, "Ne bilebiliriz?" sorusuna, aklın bundan daha az önemli olmayan başka bir sorusunu ilâve etmiştir: "Ne yapmalıyız?" Nihayetinde, teorik akıl ile pratik aklı temel bir sorun olarak günyüzüne çıkarabilmiştir.

Kant'ın felsefesi insanın içinde bir 'özne' olarak yer aldığı kusursuz bir matematiğe benzer. Doğanın özgürlüğü ile insanın ödev ahlâkı, iniş ve çıkışlarıyla birlikte, bu müziğin notalarını oluşturur. Akıl ve duygu, iyi ve kötü gibi bütün karşıtlıklar bu denklemin her iki tarafında yer alır ve Kantçı felsefede mükemmel çözüme kavuşurlar.

Bu kitapta, Kantçı düşüncenin en önemli yorumcularından kabul edilen Heinz Heimsoeth, Kant felsefesinin özüne dair çetrefil meseleleri, sade bir üslup ve büyük bir ustalıkla çözümlemektedir.
(Tanıtım Bülteninden)
184 syf.
Bu eserde Alman Aydınlanmasının önde gelen isimlerinden Katı Rasyonalizmin etkisinde kalan ve ayrıca David Hume'un etkisiyle felsefesine başlayan I.Kantın çığır açmış, Felsefede büyük etkisinin ele alınması anlatılıyor.Dogmatik uykusundan uyandıran kişinin ise Empirizmin önemli temsilcilerinden David Hume olduğunu belirtmiştir.
Onun 3 büyük eseri olan Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi, Yargı Gücünün Eleştirisi.
Saf Aklın Eleştirisinde I.Kant Bilginin Sınırlarını ele almıştır.Apriori, analitik, sintetik aprioriden bahsetmiş, sintetik aprioriyi 3'e ayırmış; matematik, fizik, metafizik olarak..
Pratik Aklın Eleştirisinde ise Etik, Ahlak konuları ön plana çıkarılmış ahlak ve etiğin pratik akılla ortaya konulabileceğinden bahsedilmiştir.
Yargı Gücünün Eleştirisinde ise Kant teleoloji, estetik konularını ele almıştır.Kant 1770'e kadar Tanrının kanıtlanabileceğini söylemiş.Ardından Tanrının kanıtlanamayacağını ancak inkar edilemeyeceğini dile getirmiştir.
"İnanca Yer Açmak İçin Bilgiyi Sınırlandırdım."
184 syf.
·7 günde·8/10 puan
Kendisinden sonra gelen neredeyse tüm filozoflarda büyük bir etki bırakmış olan ve anlaşılması biraz güç metinler ele alan Immanuel Kant'ı böylesine anlaşılır bir şekilde anlatmak sanırım her yiğidin harcı değil. Kant üzerine bu eserden önce yaptığım okumalar, felsefe tarihi kitaplarındaki kendi üzerine yazılan kısa analizler dışında neredeyse yoktu. Ama bir yandan bu harika eseri okurken eş zamanlı olarak birçok makale okudum. Kant'ın ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini anlamaya çalıştım. Ve inanılmaz bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Yavaş yavaş sindire sindire okunduğunda çok büyük bir etkisi olacağı kanaatindeyim.
184 syf.
·Puan vermedi
Profesör Heinz Heimsoeth, Kant araştırmacisidir ve Kant'in hayatını, hayatı boyunca çarpıştığı güçlükleri; yapıtlarını, bu yapıtlardaki ana sorunlari ve çözüm yollarını Kant'ı iyi tanıyan bir filozof rahatlığı ile ele almış. Kitap içeriği 1950-52 yıllarında üniversitede verdigi Kant Felsefesi derslerinin derlenmesinden oluşuyor. Kant'in kendine has ve ağır felsefesini olabildiğince sade anlatırken etkilendikleri ve etkilediklerine de değinmiştir. Tabi bu yine de sizi asıl kaynağı okumaktan alikoymasin. Belki Kant serüveninde kısa bir mum yakmak olarak değerlendirebilirsiniz.
184 syf.
·3 günde·8/10 puan
Kant'ı anlamak için keşke "Salt Aklın Eleştirisi"nden önce bu kitabı okusaymışım dedim. Bu kitapta Kant'ın yıllarca aklını kurcalayan ve üzerinde durduğu metafizik konusu işlenmiş. Geleneksel metafiziği eleştirip, rasyonalistlerin geleneksel metafizik yaptıklarını söyleyerek bu metafiziğe aynı zamanda "Dogmatik metafizik" adını vermiş ve Transendental(aşkınsal) metafiziği öne sürmesi açısından Alman idealizminin en önemli temsilcilerinden olmuştur. Aklı kategorilere ayırmış, inanç konusunda tanrısal inançtan farklı bir inanç fikrini savunmuştur. Kant, ortaya attığı üç kritik bağlamında Heinz Heimsoeth tarafından oldukça yalın ve anlaşılır biçimde incelenmiştir.
184 syf.
·Puan vermedi
Alman felsefe tarihçisi Heimsoeth tarafından yazılmış bu kitapta, Kant’ın felsefesi bir bütün olarak değerlendirilip okuyucu için anlaşılır kalınmaya çalışılmıştır. Kant Felsefesi/Eleştiri Felsefesi üzerine yazılmış güzel bir kitap. Okunması faydalı bir kitap.
184 syf.
·5 günde·Puan vermedi
Kant'ın felsefesinin en anlaşılır ve en kolay şekliyle açıklandığı bir eser olmuş. Ödev ahlakı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese itinayla önerilir.
184 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
1950-1952 yıllarında dört sömestre İstanbul Üniversitesinde dersler vermiş,Heinz-Heimsoeth seminerler yapmıştır. İkinci baskısı sunulan bu kitap çok zor anlaşılan kendi üslubu içinde Felsefesine yeni terimler ekleyen Kant'ı yabancı diliniz yok ise Türkçe'de en iyi anlamanın yolu bu kitapta diyebilirim.
184 syf.
·2 günde·9/10 puan
Heinz Heimsoeth bir felsefe tarihçisi, bu kitap onun ders notlarından oluşturulmuş. Kant'ın fikirlerini 6 farklı çerçevede incelemiş. Bunlar gençlik eserleri, 1760-1770 yılları arasındaki düşünceleri, salt aklın kritiği, pratik aklın kritiği, yargıgücünün kritiği ve Kant'ın din ve tarih felsefesi olarak ayrılmış. Kant'ı her ne kadar sade bir dile döküp felsefenin yoğun terminolojisinden az da olsa arındırmayı başarsa da daha önce felsefeyle çok fazla ilişkisi olmamış bir insana önerebileceğim bir kitap değil. Her ne kadar sadeleştirilmiş olarak bahsetsem de okuması yine de zor olabilir.Kant her ne kadar Hume için "beni dogmatik uykumdan uyandırdı" demiş olsa da görüşleri ondan ayrılır. Hume'un aksine metafiziğin yadsınamayacağını ileri sürer. İnsan aklının ve bilgisinin sınırlarını, etiği, estetiği, din ve tarihi incelemiş olan Kant'ın çok güzel anlatıldığı bir eser.
Kant derki: Evrendeki bir yapının çökmesine, "doğanın bir kaybı gözü ile bakıp üzülmemeliyiz çünkü doğa zenginliğini bir tür savurganlıkla göstermek ister."
İki şey var ki ruhumu hep yeni hep artan bir hayranlık ve müthiş bir saygıyla dolduruyor: Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası.
“Sevgi his meselesidir, istem değil. Sevgi istemekle olmaz, zorunda olmakla (sevmeye mecbur edilmeyle) hiç olmaz. Sevme ödevi ise zaten abestir.”
–Kant

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kant'ın Felsefesi
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758717316
Kitabın türü:
Çeviri:
Takiyettin Mengüşoğlu
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Doğu Batı Yayınları
Königsbergli filozofun düşünceleri, şüphe yok ki bir dehanın parıltısına ulaşabilmiştir. Güçsüz bir bedenden yükselen ateş, insanın ve evrenin sırrına dahil edilme isteğini, doğaya karşı aynı ölçülerde, aynı mutlak kesinlikte karşılık verebilme iradesini göstermiştir. Kant'ın büyüsü şimdiye kadar hiç eksilmemiştir. "Üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlâk yasası" yeryüzünde var olduğu müddetçe de bu büyü yaşamaya devam edecektir.

Akıl, ahlâk, metafizik, değer, bilgi, inanç ve yargılarımız konusunda hiçbir düşünür, Kant kadar eleştirel ve kuşatıcı olmamıştır. Kant, insan doğasının kuruluşunu tüm nesnelliğiyle ele alır. Öncelikli olarak o, kendinden önceki felsefi gelenekleri kendi merkezinde toplamayı başarabilmiştir. Kant, duyumcu, emprisist, metafizik cepheleri gözden geçirmiş, transendental idealizmin imkânlarını araştırmıştır. Etik ve estetik değerler konusunda, "yüce"ye dair bilgimizi ortaya koymuştur. Aklın bilinebilir sınırlarını göstermiş, ahlâk metafiziğinin ilkelerini saptamştır. Yani, "Ne bilebiliriz?" sorusuna, aklın bundan daha az önemli olmayan başka bir sorusunu ilâve etmiştir: "Ne yapmalıyız?" Nihayetinde, teorik akıl ile pratik aklı temel bir sorun olarak günyüzüne çıkarabilmiştir.

Kant'ın felsefesi insanın içinde bir 'özne' olarak yer aldığı kusursuz bir matematiğe benzer. Doğanın özgürlüğü ile insanın ödev ahlâkı, iniş ve çıkışlarıyla birlikte, bu müziğin notalarını oluşturur. Akıl ve duygu, iyi ve kötü gibi bütün karşıtlıklar bu denklemin her iki tarafında yer alır ve Kantçı felsefede mükemmel çözüme kavuşurlar.

Bu kitapta, Kantçı düşüncenin en önemli yorumcularından kabul edilen Heinz Heimsoeth, Kant felsefesinin özüne dair çetrefil meseleleri, sade bir üslup ve büyük bir ustalıkla çözümlemektedir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 101 okur

  • Yasemin
  • Emircan BAYTUR
  • Kutay
  • Görkem Özbekler
  • Ayşegül
  • Zehralog
  • Seyithan Özüner
  • Anıl kocaman
  • Mamoste Aysel
  • Mehmet Emin Mertoğlu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%26.3 (5)
9
%26.3 (5)
8
%42.1 (8)
7
%5.3 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0