Medeni Bilgiler ve M.Kemal Atatürk'ün El Yazıları

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.253
Gösterim
Adı:
Medeni Bilgiler ve M.Kemal Atatürk'ün El Yazıları
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
558
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751600462
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınevi
Baskılar:
Medeni Bilgiler
Medeni Bilgiler ve M.Kemal Atatürk
Medeni Bilgiler
Paşa, o gün Revue Des Deux Mondes için Meclis Başkanı sıfatıyla verdiği son demecinde şöyle diyor:"Osmanlı İmparatorluğu, Batı'ya karşı elde ettiğimiz başarılardan çok gururlanarak kendisini Avrupa uluslarına bağlayan bağları kestiği gün düşüşe başlamıştır. Bu bir hataydı. Bunu tekrar etmeyeceğiz. Bizim vücutlarımız Doğu'da ise de düşüncelerimiz Batı'ya dönüktür. Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız Türkiye'de çağdaş, bu sebeple Batılı bir hükümet oluşturmaktır. Uygarlığa girmek arzu edip de Batı'ya yönelmemiş millet hangisidir?" Din meselesine gelince İlk Meclis'in dualarla açıldığı ve cumhuriyete oy veren milletvekilleri arasında 100 kadar din adamı olduğu doğru. Ancak böyledir diye cumhuriyetin kökeninde ve Atatürk'ün düşünce evreninde din motifleri aramak nafile uğraş.Afet İnan cumhuriyetin ilanından 6 yıl sonra Yurt Bilgisi dersleri vermeye başlamıştı. Okutacağı kitabı Kemal Paşa'ya gösterdi. Gazi beğenmedi. Yeni bir Medeni Bilgiler kitabı yazdırdı. Kitap, 1931'de Afet İnan imzasıyla çıktı; ortaokul ve liselerde okutuldu. İşte Kemal Paşa'nın el yazısıyla kaleme aldığı o notların "Millet" bölümünden satırlar bu kitapta
558 syf.
·Beğendi·10/10
Çok yakın bir dostum tarafından 28 12 2010 yılında hediye ettiği bu kitap, Adına bakılarak," toplum yaşamında uyulması gereken adap ve muaşeret kurallarını ihtiva eder" gibi bir izlenime kapılanılmaması gerekliğini belirtmeliyim. Gerekli açıklamayı aşağıda yapacağım.
644 sayfalık kalın bir yapıt.
18 Eylül 1931 tarihin de Cumhurbaşkanı sıfatıyla, ATATÜRK'ün Baş Vekil Hazretleri'ne hitaplı yazıları ile zamanın Başbakanı İsmet İnönü' yazdığı Özel Kalem çıkışlı ve İnönü tarafından Maarif Vekaletine (Milli Eğitim Bakanlığı) havaleli yazıdan anladığımıza göre: Afet İnanın yazdığı bazı kitaplarının ki, bunlar Yurt Bilgileri, intihap( seçme-seçilme), vergiler, askerlik gibi kitapların lüzumlu yerleri alınarak vatandaşların ve eğitim hizmetlerini yararlanılmasına sunulması istendiği ortadadır.
Daha sonraki tarihlerde bazı talep ve isteklerin doğrultusunda bu Atatürk Araştırma Merkezince sadeleştirilerek tekrar yayımlanması ile oluşmuştur.
Yukarıda değindiğim üzere bu" medeni bilgiler"den kasıt, Her vatandaşın bilgi sahibi olması gereken; devlet teşkilatı Cumhuriyet, millet, Devletin vatandaşa görev ve sorumlulukları, vatandaşlık hakları, özgürlükleri, çalışa hayatı, seçimler, vergiler, gibi daha birçok konuya havi bir nevi "anayasa", bir nevi "medeni kanun" metni gibi algılanmalıdır.
Kitabın 435. ci sayfasından itibaren Atamızın el yazması çalışmaları vermektedir.
Millet İle başlamış ve diyor ki, Atatürk: Türkiye cumhuriyetini kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir. Milet sözünden ne anlaşılır, ne anlaşılmak gereklidir.... Devam edip gidiyor. OKUYUN, BAŞ UCUNUZDAN AYIRMAYINIZ.....
512 syf.
·Puan vermedi
Vatanı parçalamak için her türlü hileyi yapmaya girişen düşmandan daha büyük bir rakibimiz var. Cahiliyet! En büyük savaş ona karşı olanıdır. Bir millet onu yenememişse, hiç bir şeyi yenemez, mağlubiyet onun peşini bırakmaz.
512 syf.
·17 günde·Beğendi·10/10
Bu kitapta yer alan bilgiler, çağdaş devletler arasındaki bilinçli ve özgür düşünceli yurttaslar yetişmesinin amacını anlatıyor bize. Atatürkün görüşlerinin de büyük önem ve değer taşıdığını görüyoruz. Nutuk kadar değerli bir kitap.
512 syf.
·6 günde·Beğendi·10/10
Arapça öğrenmedikçe, Allah'a ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırlar, ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin, adeta, bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış, hafızlara döndüler.
512 syf.
·Beğendi·10/10
Yaşamı, askerlik mesleği, savaşlar, devrimler, halka hizmet ve sayısız politik mücadele ile geçmiş, ülkesine yeni bir çağ açan büyük önder, Mustafa Kemal Atatürk.

Yaptıklarının düşünsel altyapısını hazırlarken okuduğu 5,000 civarındaki kitapdan ve eşsiz zekasından süzülen mantık ve tarih bilinci ile devletin, vatandaşların ve kurumların ülke içindeki yerlerini, rollerini net bir biçimde ve olması gerektiği gibi ortaya koyan bir eser yaratmış.

Günümüz diline uyarlanmış Uygarlık Bilgileri, rahat okunmakta, Türkiye'nin oynayan taşlarını her şeye rağmen yerine koymak isteyen bireysel ve kurumsal çabalar için eşsiz bir başvuru kaynağı niteliğindedir.
512 syf.
·Puan vermedi
Gazi bugün bile geçerliliğini koruyan bir eser ortaya koymuş.
Her çocuğa okutulması gerek.

Ulu Önder'in de dediği gibi '' Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunmaktayız ''
Kitap iki bölümden oluşuyor. İlkinde millet, devlet, cumhuriyet gibi kavramlar işlenirken ikinci kısımda devlet yönetimiyle ilgili bilgiler(seçim, vergi, askerlik) aktarılıyor. Modern dünya görüşünde doğru kabul edilen şeyler için nasıl uğraşıldığını göstermesi açısından başarılı. Fakat ikinci bölümün sıkıcılığı bende kitabı bırakmama yol açtı.
512 syf.
·Beğendi·10/10
Nutuk gecmis yillarin bir hesabi olarak degerlendirirsek medeni bilgiler ise gelecek icin yazilmis bir kitaptir. Okuyup ogrenilmesi hatta ezberlenmesi gerekir. Afet Inan sansurlenmis yerleri toparlamis ve eklemistir. Kacmaz diyebilirim.
502 syf.
·19 günde·Beğendi·Puan vermedi
Mustafa Kemal'in kaleminden millet, devlet, hürriyet, iş bölümü gibi konuları bulacağınız bir kitap. Kendi el yazmaları ve fotoğrafları ile de zenginleştirilmiş.
Türk Milleti kime denir, hürriyet kime ait sorularının cevabını Mustafa Kemal başkasına bırakmadan, kendisi cevaplamış.
Arapça öğrenmedikçe, Allah'a ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırlar, ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin, adeta, bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış, hafızlara döndüler.
Savaş yalnız ve ancak milletin hayat ve bağımsızlığı ve ülkenin korunması, yalnız bu temiz, soylu ve yüksek menfaatler uğrunda yapılır.
"Bir de Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, bilûmum tekkeler ve zaviyeler ve türbeler kanunla set edilmişlerdir. Tarikatler lâğvolunmuştur. Şeyhlik, dervişlik, çelebilik, halifelik, falcılık,büyücülük, türbedarlık vs.memnudur ( yasaktır).Çünkü bunlar irtica membaları ve cehalet damgalarıdır. Türk milleti böyle müesseselere ve onların mensuplarına tahammül edemezdi ve etmedi."
Her halde Türk vatandaşı kesin olarak bilmelidir ki bir milletin insanlık ve medeniyet dünyasında yükselmesi ve başarılı olması yalnız ve ancak kendi kuvvetine dayanarak, hürriyet ve bağımsızlığını korumasıyla mümkündür.

Bunun başka çözümü ve aracı yoktur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Medeni Bilgiler ve M.Kemal Atatürk'ün El Yazıları
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
558
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751600462
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınevi
Baskılar:
Medeni Bilgiler
Medeni Bilgiler ve M.Kemal Atatürk
Medeni Bilgiler
Paşa, o gün Revue Des Deux Mondes için Meclis Başkanı sıfatıyla verdiği son demecinde şöyle diyor:"Osmanlı İmparatorluğu, Batı'ya karşı elde ettiğimiz başarılardan çok gururlanarak kendisini Avrupa uluslarına bağlayan bağları kestiği gün düşüşe başlamıştır. Bu bir hataydı. Bunu tekrar etmeyeceğiz. Bizim vücutlarımız Doğu'da ise de düşüncelerimiz Batı'ya dönüktür. Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız Türkiye'de çağdaş, bu sebeple Batılı bir hükümet oluşturmaktır. Uygarlığa girmek arzu edip de Batı'ya yönelmemiş millet hangisidir?" Din meselesine gelince İlk Meclis'in dualarla açıldığı ve cumhuriyete oy veren milletvekilleri arasında 100 kadar din adamı olduğu doğru. Ancak böyledir diye cumhuriyetin kökeninde ve Atatürk'ün düşünce evreninde din motifleri aramak nafile uğraş.Afet İnan cumhuriyetin ilanından 6 yıl sonra Yurt Bilgisi dersleri vermeye başlamıştı. Okutacağı kitabı Kemal Paşa'ya gösterdi. Gazi beğenmedi. Yeni bir Medeni Bilgiler kitabı yazdırdı. Kitap, 1931'de Afet İnan imzasıyla çıktı; ortaokul ve liselerde okutuldu. İşte Kemal Paşa'nın el yazısıyla kaleme aldığı o notların "Millet" bölümünden satırlar bu kitapta

Kitabı okuyanlar 74 okur

  • Esat Oktay Yıldıran
  • Ezgi Göktürk
  • Berkay
  • Umut ök
  • Niyazi Budur
  • Emre yilmaz
  • sıla
  • N. Emre
  • Halil Yavuz KAYA
  • Abdurrahman Tayhan

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%20.5 (8)
9
%0
8
%2.6 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%2.6 (1)
3
%0
2
%0
1
%2.6 (1)