Söz'ün Özü

8,0/10  (1 Oy) · 
8 okunma  · 
4 beğeni  · 
381 gösterim
Anlama-yorumlama faaliyetinin sübjektif karakteri gözönüne alındığında ve Tefsir Tarihi'nin ortaya koyduğu örneklerde elimizdeyken, Kur'an'ın herkesçe kabul görecek şekilde tek ve nihaî yorumunun yapılabilme imkânının bulunamayacağı aşikârdır. İlahî vahyin bir noktaya kadar farklı okumaları olacaktır ve kanaatimizce bu tabii de karşılanmalıdır. Ancak okuduğumuz, anlamaya/yorumlamaya çalıştığımız metnin, -tabiri caizse-karşımızda âdeta eli-kolu bağlı bir vaziyette duran ve kişisel ilgilerimize, heyecanlarımıza, indî ve spekülatif yaklaşımlarımıza ses çıkarmayan/çıkaramayan bir mahiyet taşıdığı sanılıyor, bu yüzden de her isteyenin istediği şekilde mânâlar istinbat edebileceği sanılan böylesi bir kelâm'dan çeşitli ilhamlar alınabileceği düşünülüyorsa, tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki bu zanlar fevkalâde yanlıştır ve Kur'an-ı Kerim'in rehberlik vasfına halel getirecek derecede cahilce yakıştırmalardır.
 • Baskı Tarihi:
  Ekim 2017
 • Sayfa Sayısı:
  124
 • ISBN:
  9786054322619
 • Yayınevi:
  Kapı Yayınları
 • Kitabın Türü:
erkam 
 28 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Dücane Cündioğlu hocamızın Kuran tedkikleri dizisinin üçüncü kitabıdır. Özellikle Kuran'ın modern muhataplarının, içinde bulundukları çağın, zihinlerinde oluşturduğu hayat tarzına bir dayanak olarak Kuran'ı kullanıyor olmalarını ve bu durumun Kelam-ı İlahi'nin tabiatıyla büyük bir çelişki oluşturduğunu, çok güzel bir şekilde ortaya koymuştur.
Giriş bölümünde yer alan şu cümleler eserin amacını ortaya koymaktadır. "Söz'ün Özü adlı bu eserimizde, Kelam-ı İlahi'nin tabiatına dair sahih bir tasavvura nasıl sahip olunabileceği soruşturulup, Kelam-ı İlahi'yi, Kelam-ı Beşeri'den ayıran hususiyetler açık ve seçik olarak ortaya konulmaya çalışıldı. Allah Teala'nın genelde kullarına, özelde peygamberlerine nasıl hitap ettiği, hitabını ve tarzını hangi terimlerle ve ne maksatla tanımladığı tedkik edildi."
Şimdiden iyi okumalar.