Adı:
Söz'ün Özü
Baskı tarihi:
Ekim 2017
Sayfa sayısı:
124
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054322619
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Anlama-yorumlama faaliyetinin sübjektif karakteri gözönüne alındığında ve Tefsir Tarihi'nin ortaya koyduğu örneklerde elimizdeyken, Kur'an'ın herkesçe kabul görecek şekilde tek ve nihaî yorumunun yapılabilme imkânının bulunamayacağı aşikârdır. İlahî vahyin bir noktaya kadar farklı okumaları olacaktır ve kanaatimizce bu tabii de karşılanmalıdır. Ancak okuduğumuz, anlamaya/yorumlamaya çalıştığımız metnin, -tabiri caizse-karşımızda âdeta eli-kolu bağlı bir vaziyette duran ve kişisel ilgilerimize, heyecanlarımıza, indî ve spekülatif yaklaşımlarımıza ses çıkarmayan/çıkaramayan bir mahiyet taşıdığı sanılıyor, bu yüzden de her isteyenin istediği şekilde mânâlar istinbat edebileceği sanılan böylesi bir kelâm'dan çeşitli ilhamlar alınabileceği düşünülüyorsa, tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki bu zanlar fevkalâde yanlıştır ve Kur'an-ı Kerim'in rehberlik vasfına halel getirecek derecede cahilce yakıştırmalardır.
124 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10
Söz'ün Özü hem Dücane Cündioğlu'nun ilk okuduğum eseri hem de okuduğum ilk dini kitap oldu. Büyük bir araştırma sonucunda ortaya çıkmış olduğu çok açık. Kuran-ı Kerim'in daha doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için vahiy, ruh, tenzil gibi kelimelerin anlamlarını derinden ve açıkça anlatmış. Ayeti kerimlerle örnekler verip desteklemiş Cündioğlu. En çok etkilendiğim yer giriş kısmı oldu. Kuranı- Kerim'i öznelci ve çoğunlukçu fikirlere göre yorumlamaya karşı çıkmış, onu nasıl anlamamız lazım geldiğinden bahsetmiş. Okunmaya değer
124 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Dücane Cündioğlu hocamızın Kuran tedkikleri dizisinin üçüncü kitabıdır. Özellikle Kuran'ın modern muhataplarının, içinde bulundukları çağın, zihinlerinde oluşturduğu hayat tarzına bir dayanak olarak Kuran'ı kullanıyor olmalarını ve bu durumun Kelam-ı İlahi'nin tabiatıyla büyük bir çelişki oluşturduğunu, çok güzel bir şekilde ortaya koymuştur.
Giriş bölümünde yer alan şu cümleler eserin amacını ortaya koymaktadır. "Söz'ün Özü adlı bu eserimizde, Kelam-ı İlahi'nin tabiatına dair sahih bir tasavvura nasıl sahip olunabileceği soruşturulup, Kelam-ı İlahi'yi, Kelam-ı Beşeri'den ayıran hususiyetler açık ve seçik olarak ortaya konulmaya çalışıldı. Allah Teala'nın genelde kullarına, özelde peygamberlerine nasıl hitap ettiği, hitabını ve tarzını hangi terimlerle ve ne maksatla tanımladığı tedkik edildi."
Şimdiden iyi okumalar.
Eşya nesne ve olgular sanıldığı üzere kendi başlarına ve kendilerinden menkul bir biçimde anlam taşımazlar; onlara anlamı biz veririz, onları biz anlamlı kılarız.
Kur'an'a muhatap olan kimselerin, metnin, kendilerine ne söylemek istediğini kavramaya çalışmak yerine, arzularını, beklentilerini, hatta saplantılarını o metinde arayıp bulmaya çalışmaları, hiç de nadir görülür hallerden değildir.
Bir şehrin kaderini sadece yönetenlerin ufku ve kalitesi değil, yönetilenlerin kültür ve eğitim düzeyi de belirler.
Kur'an-ı Kerim'in her harfinde binlerce anlam olduğu, bu anlam zenginliğinin Kur'an'a mucizevi bir nitelik kazandırdığı ve bu niteliğinin ise onu ''çağlarüstü ve evrensel bir mesaj''(!) haline getirdiği iddialarından hareketle, anlam'ı geleceğe havale eden ve zaman geçtikçe Kur'an'ın daha iyi anlaşılacağını öngören ''hakim söylem'', böyle yapmakla Kur'an'ı ta'zim ve tebcil edip kadrini yücelttiğini vehmediyorsa da aslında bunun tam aksi bir neticenin meydana gelmesine yol açtığının farkında bile değildir.
Günümüz müslümanının, Kuran'ın ne dediğini, ne demek istediğine uygun bir biçimde kavramaya çalışması ve vahy-i ilahi'nin, tefekkürümüzü oluşturup belirleyen üss'ül-esas olmaktan çıkarak düşüncelerimizin basit bir dipnotu haline gelmesine izin vermemesi gerekir.
.
Şimdi bilemiyorum.
Yirmili yaşlarımda, birçok konuda teoriler öne sürer ve bunları kesinlikle diye başlayan heyecanlı cümlelerle savunurdum.
Şimdi kesinlikle sözünü kesinlikle kullanmıyorum.
Çünkü dünyada her şeyin görece olduğunu, hiçbir şeyin kesin sayılamayacağını öğrendim.
.
Söz'ün Özü, s.xi, Dücane Cündioğlu

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Söz'ün Özü
Baskı tarihi:
Ekim 2017
Sayfa sayısı:
124
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054322619
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Anlama-yorumlama faaliyetinin sübjektif karakteri gözönüne alındığında ve Tefsir Tarihi'nin ortaya koyduğu örneklerde elimizdeyken, Kur'an'ın herkesçe kabul görecek şekilde tek ve nihaî yorumunun yapılabilme imkânının bulunamayacağı aşikârdır. İlahî vahyin bir noktaya kadar farklı okumaları olacaktır ve kanaatimizce bu tabii de karşılanmalıdır. Ancak okuduğumuz, anlamaya/yorumlamaya çalıştığımız metnin, -tabiri caizse-karşımızda âdeta eli-kolu bağlı bir vaziyette duran ve kişisel ilgilerimize, heyecanlarımıza, indî ve spekülatif yaklaşımlarımıza ses çıkarmayan/çıkaramayan bir mahiyet taşıdığı sanılıyor, bu yüzden de her isteyenin istediği şekilde mânâlar istinbat edebileceği sanılan böylesi bir kelâm'dan çeşitli ilhamlar alınabileceği düşünülüyorsa, tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki bu zanlar fevkalâde yanlıştır ve Kur'an-ı Kerim'in rehberlik vasfına halel getirecek derecede cahilce yakıştırmalardır.

Kitabı okuyanlar 23 okur

  • Esra Çiçek
  • Kardelen Çiçek
  • Hüseyin Cantürk
  • Talha Karataş
  • karmer
  • Tuğba
  • Zynp
  • Feyza Özgültekin
  • karaevli
  • KelimelerKafi

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%33.3 (1)
8
%66.7 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0