Söz'ün Özü Kelâmı İlâhinin Tâbiatına Dâir

8,0/10  (1 Oy) · 
5 okunma  · 
4 beğeni  · 
369 gösterim
Anlama-yorumlama faaliyetinin sübjektif karakteri gözönüne alındığında ve Tefsir Tarihi'nin ortaya koyduğu örneklerde elimizdeyken, Kur'an'ın herkesçe kabul görecek şekilde tek ve nihaî yorumunun yapılabilme imkânının bulunamayacağı aşikârdır. İlahî vahyin bir noktaya kadar farklı okumaları olacaktır ve kanaatimizce bu tabii de karşılanmalıdır. Ancak okuduğumuz, anlamaya/yorumlamaya çalıştığımız metnin, -tabiri caizse-karşımızda âdeta eli-kolu bağlı bir vaziyette duran ve kişisel ilgilerimize, heyecanlarımıza, indî ve spekülatif yaklaşımlarımıza ses çıkarmayan/çıkaramayan bir mahiyet taşıdığı sanılıyor, bu yüzden de her isteyenin istediği şekilde mânâlar istinbat edebileceği sanılan böylesi bir kelâm'dan çeşitli ilhamlar alınabileceği düşünülüyorsa, tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki bu zanlar fevkalâde yanlıştır ve Kur'an-ı Kerim'in rehberlik vasfına halel getirecek derecede cahilce yakıştırmalardır.
 • Baskı Tarihi:
  2014
 • Sayfa Sayısı:
  124
 • ISBN:
  9786054322619
 • Yayınevi:
  Kapı Yayınları
 • Kitabın Türü:
erkam 
 28 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Dücane Cündioğlu hocamızın Kuran tedkikleri dizisinin üçüncü kitabıdır. Özellikle Kuran'ın modern muhataplarının, içinde bulundukları çağın, zihinlerinde oluşturduğu hayat tarzına bir dayanak olarak Kuran'ı kullanıyor olmalarını ve bu durumun Kelam-ı İlahi'nin tabiatıyla büyük bir çelişki oluşturduğunu, çok güzel bir şekilde ortaya koymuştur.
Giriş bölümünde yer alan şu cümleler eserin amacını ortaya koymaktadır. "Söz'ün Özü adlı bu eserimizde, Kelam-ı İlahi'nin tabiatına dair sahih bir tasavvura nasıl sahip olunabileceği soruşturulup, Kelam-ı İlahi'yi, Kelam-ı Beşeri'den ayıran hususiyetler açık ve seçik olarak ortaya konulmaya çalışıldı. Allah Teala'nın genelde kullarına, özelde peygamberlerine nasıl hitap ettiği, hitabını ve tarzını hangi terimlerle ve ne maksatla tanımladığı tedkik edildi."
Şimdiden iyi okumalar.

Sebahat 
20 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 8/10 puan

Söz'ün Özü hem Dücane Cündioğlu'nun ilk okuduğum eseri hem de okuduğum ilk dini kitap oldu. Büyük bir araştırma sonucunda ortaya çıkmış olduğu çok açık. Kuran-ı Kerim'in daha doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için vahiy, ruh, tenzil gibi kelimelerin anlamlarını derinden ve açıkça anlatmış. Ayeti kerimlerle örnekler verip desteklemiş Cündioğlu. En çok etkilendiğim yer giriş kısmı oldu. Kuranı- Kerim'i öznelci ve çoğunlukçu fikirlere göre yorumlamaya karşı çıkmış, onu nasıl anlamamız lazım geldiğinden bahsetmiş. Okunmaya değer

Kitaptan 14 Alıntı

Bir şehrin kaderini sadece yönetenlerin ufku ve kalitesi değil, yönetilenlerin kültür ve eğitim düzeyi de belirler.

Söz'ün Özü, Dücane CündioğluSöz'ün Özü, Dücane Cündioğlu
Sebahat 
 20 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Günümüz müslümanının, Kuran'ın ne dediğini, ne demek istediğine uygun bir biçimde kavramaya çalışması ve vahy-i ilahi'nin, tefekkürümüzü oluşturup belirleyen üss'ül-esas olmaktan çıkarak düşüncelerimizin basit bir dipnotu haline gelmesine izin vermemesi gerekir.

Söz'ün Özü, Dücane Cündioğlu (Kapı yayınevi)Söz'ün Özü, Dücane Cündioğlu (Kapı yayınevi)
erkam 
28 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Ne Hz. Muhammed'in sav. kuvvet ve kudretinin ne de İslam'ın gücünün ve üstünlüğünün bulunduğu ilk davet günlerinde iman edenlerin imanlarında rol oynayan en büyük etkenin ya da etkenlerin en önemlisinin Kuran olduğunu açıkça görürüz (Seyyid K.)

Söz'ün Özü, Dücane CündioğluSöz'ün Özü, Dücane Cündioğlu
erkam 
28 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Kuran'da sözü edilen "istişare" kavramın da
'çoğunluğun görüşü'ne uymak mecburiyeti olmadığı gibi, bu yapı içerisinde çoğunluğun görüşünü makbul addeden ya da doğru görüşü parmak sayısıyla tesbit etmeyi öngören bir yaklaşımın da yeri yoktur.

Söz'ün Özü, Dücane CündioğluSöz'ün Özü, Dücane Cündioğlu
erkam 
28 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Kendi mensuplarında kuvvetli ve sarsılmaz bir "ben idraki" oluşturamamış hiç bir dünya görüşü, yeryüzünde hakim mevkiler ihraz edememiştir.

Söz'ün Özü, Dücane CündioğluSöz'ün Özü, Dücane Cündioğlu
erkam 
28 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Kuran'dan ilham almaya çalışanların, evvelemirde, kendi sahip oldukları önanlamların, önkabullerin, zihni alışkanlıkların ve içinde yer aldıkları çevrenin imal ettiği sosyal ve siyasi hedeflerin sıhhatini soruşturmaları, Kuran'da mevcut olmayan meseleleri Kuran'dan istinbat etmekten vazgeçmeleri, hasılı zihinlerinde taşıdıkları ne varsa bunlarla köklü bir hesaplaşma içerisine girmeye hazır olmaları gerekmektedir.

Söz'ün Özü, Dücane CündioğluSöz'ün Özü, Dücane Cündioğlu
erkam 
28 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

İnsanların kendi tefekkürlerinin mahsullerini ortaya koyarken birtakım ayetlere atıf yapıyor olmaları, o fikirleri, sırf bu yüzden 'Kuran'a ait' kılmadığı gibi, ayetlerle süslenmiş bezenmiş konuşmalar yapmak veya yazmak da Kurani hakikatlerin dile getirilmiş olduğu manasına gelmez.

Söz'ün Özü, Dücane CündioğluSöz'ün Özü, Dücane Cündioğlu
erkam 
28 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

"İstişare" kavramı, Kuran'da başka bir anlamda ve farklı bir çerçevede yer aldığı halde, bügün bu kavramdan başka manalar anlaşılmakta, neticede ise Kuran ayetleri bu konuda sadece kullanılmaktadır. Hal böyle olunca da "Şura Suresi'ne" atfen birtakım vaizlerin Kuran'da "Parlemento Suresi'nin" bulunduğunu söyleyebilmeleri mümkün hale gelmekte ve fakat söylemin cazibesinden dolayı hiçkimse bu türden kelime oyunlarına karşı çıkma cesaretini kendinde bulamamaktadır.

Söz'ün Özü, Dücane CündioğluSöz'ün Özü, Dücane Cündioğlu
erkam 
28 Eki 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Kelam-ı İlahi'yi kendisinden sürekli alıntılar yapılan ve fakat maksad ve muradı dikkate alınmayan bir metin olmaktan kurtarmak, daha da önemlisi Söz'ü, Söz'ün özüne uygun bir biçimde anlamak durumundayız.

Söz'ün Özü, Dücane CündioğluSöz'ün Özü, Dücane Cündioğlu
2 /