Adı:
Töre Bilim
Baskı tarihi:
Mart 2020
Sayfa sayısı:
287
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052497142
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dorlion Yayınevi
Baskılar:
Törebilim
Törebilim
Töre Bilim
Törebilim
1. Kendinin nedeni ile özü varoluş içereni ya da var olmadıkça doğası kavranamayanı anlıyorum.

2. Aynı doğada başka bir şey tarafından sınırlanabilenin kendi türünde sonlu olduğu söylenir. Örneğin bir cisme her zaman daha büyük olan bir başkasını kavradığımız için sonlu denir. Böylece düşünce bir başka düşünce tarafından sınırlanır. Ama bir cisim düşünce tarafından sınırlanmaz, bir düşünce de cisim tarafından sınırlanmaz.

3. Töz ile kendinde olan ve kendisi yoluyla kavranabileni, başka bir deyişle kavramı bir başka şeyin onu oluşturması gereken kavramına gereksinmeyeni anlıyorum.

4. Yüklem ile anlağın tözde onun özünü oluşturuyor olarak algıladığı şeyi anlıyorum.

5. Kip ile tözün değişkilerini ya da kendisinin de onun yoluyla kavranacağı başka bir şeyde planı anlıyorum.

6. Tanrı ile saltık olarak sonsuz varlığı, eş deyişle her biri bitimsiz ve sonsuz özü anlatan sonsuz yüklemden oluşan tözü anlıyorum.

Açıklama: Saltık olarak sonsuz diyorum, kendi türünde değil çünkü salt kendi türünde sonsuz olana sonsuz yüklemi yadsıyabiliriz ama özü anlatan ve hiçbir olumsuzlama içermeyen her şey saltık olarak sonsuz olanın özüne aittir.

7. Yalnızca kendi doğasının zorunluğundan var olan ve eyleme yalnızca kendisi tarafından belirlenen şeye özgür denir; öte yandan, bir başkası tarafından değişmez ve belirli bir yolda var olmaya ve etkin olmaya belirlenen şeye zorunlu ya da daha doğrusu zorlanmış denir.

8. Bengilik ile zorunlu olarak salt ilksiz-sonsuz bir şeyin tanımından geliyor olarak kavrandığı sürece varoluşun kendisini anlıyorum.

Açıklama: Çünkü böyle bir varoluş, tıpkı şeyin özü gibi, ilksiz-sonsuz bir gerçeklik olarak kavranır ve dolayısıyla süre ya da zaman tarafından açıklanamaz, üstelik süre bir başlangıç ya da son olmaksızın kavransa bile
310 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Insan üzerin de kendini tanıma bilinç altı, us ve varolusculuk, sevgi anlık durumlar ve tüm duygu durumunda insan üstünde etkileri ve beden ile ilişkileri. Hepsini bir labaratuar gibi sorgulayan ve anlama yetisi üzerin de etkiler. Hem etkileyici hemde anlamak için bence iyi bir adres torebilimi Spinoza..
İyilik deyince sevincin her türünü, sevince yardımcı olan, ona götüren her şeyi anlıyorum.

Kötülük deyince de, acının her türünü anlıyorum. Çünkü biz, bir şeyi iyi olduğu için arzu etmiyoruz; o arzu ettiğimiz için iyidir. Bunun sonucu olarak nefret ettiğimiz şeyi de kötü olarak değerlendiririz.
İyilik deyince sevincin her türünü, sevince yardımcı olan, ona götüren her şeyi anlıyorum.

Kötülük deyince de, acının her türünü anlıyorum.

Çünkü biz, bir şeyi iyi olduğu için arzu etmiyoruz; o arzu ettiğimiz için iyidir.

Bunun sonucu olarak nefret ettiğimiz şeyi de kötü olarak değerlendiririz.
...Bu nedenle yanlışıkla doğal şeylerde gördükleri başlangıcı tözlere yüklerler; çünkü şeylerin gerçek nedenlerini bilmeyenler her şeyi karıştırır, ve en küçük bir ansal tiksinme olmaksızın ağaçların insanlar gibi konuştuklarını tasarlar, ya da insanların tohumdan doğdukları gibi taşlardan da yapıldıklarını ve tüm biçimlerin birbirine değişebileceğini imgelerler. Böylece tanrısal doğayı insansal ile karıştıranlar da, özellikle duyguların anlıkta nasıl üretildiğini bilmiyorlarsa, kolayca Tanrıya insan duygularını yüklerler.
Baruch Spinoza
Sayfa 11 - idea
"Bu haz insan kendi erdemlerini ya da etkinlik gücünü gözden geçirdikçe yinelendiği için, sonuç olarak herkes kendi edimlerini anlatmayı ve hem bedeninin hem de anlığının kuvvetlerini sergilemeyi sever, ve bu nedenle insanlar birbirleri için birer sıkıntı olurlar."
"Özlem [desiderium] birşeye iye olma isteği ya da itkisidir ki, o şeyin anısı tarafından beslenir, ve aynı zamanda istenen şeyin varoluşunu dışlayan başka şeylerin anıları tarafından engellenir."
Çünkü bilgisiz insan yalnızca birçok yolda dışsal nedenler tarafından kışkırtılmakla ve gerçek an hoşnutluğa ulaşamamakla kalmaz, ama bir bakıma kendisinin, Tanrının ve şeylerin bilinçsizi olarak yaşar ve edilgin olmaya son verir vermez var olmaya da son verir. Öte yandan, bilge insan bilge olarak görüldüğü sürece anlığında kolay kolay sarsılmaz ama kendisinin Tanrının ve şeylerin belli bir ilksiz- sonsuz zorunluğunun bilincinde olarak, hiçbir zaman var olmaya son vermez ve her zaman gerçek ansal hoşnutluğu yaşar. Eğer buna götürdüğünü gösterdiğim yol çok güç görünüyorsa, gene de onu bulmak olanaklıdır. Böylesine seyrek bulunabilen bir şey gerçekten de güç olmalıdır. Çünkü eğer esenlik elimizin altında olsaydı ve büyük bir emek olmaksızın bulunabilseydi, nasıl olur da hemen hemen herkes tarafından göz ardı edilebilirdi? Ama tüm eşsiz şeyler ender oldukları denli de güçtür.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Töre Bilim
Baskı tarihi:
Mart 2020
Sayfa sayısı:
287
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052497142
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dorlion Yayınevi
Baskılar:
Törebilim
Törebilim
Töre Bilim
Törebilim
1. Kendinin nedeni ile özü varoluş içereni ya da var olmadıkça doğası kavranamayanı anlıyorum.

2. Aynı doğada başka bir şey tarafından sınırlanabilenin kendi türünde sonlu olduğu söylenir. Örneğin bir cisme her zaman daha büyük olan bir başkasını kavradığımız için sonlu denir. Böylece düşünce bir başka düşünce tarafından sınırlanır. Ama bir cisim düşünce tarafından sınırlanmaz, bir düşünce de cisim tarafından sınırlanmaz.

3. Töz ile kendinde olan ve kendisi yoluyla kavranabileni, başka bir deyişle kavramı bir başka şeyin onu oluşturması gereken kavramına gereksinmeyeni anlıyorum.

4. Yüklem ile anlağın tözde onun özünü oluşturuyor olarak algıladığı şeyi anlıyorum.

5. Kip ile tözün değişkilerini ya da kendisinin de onun yoluyla kavranacağı başka bir şeyde planı anlıyorum.

6. Tanrı ile saltık olarak sonsuz varlığı, eş deyişle her biri bitimsiz ve sonsuz özü anlatan sonsuz yüklemden oluşan tözü anlıyorum.

Açıklama: Saltık olarak sonsuz diyorum, kendi türünde değil çünkü salt kendi türünde sonsuz olana sonsuz yüklemi yadsıyabiliriz ama özü anlatan ve hiçbir olumsuzlama içermeyen her şey saltık olarak sonsuz olanın özüne aittir.

7. Yalnızca kendi doğasının zorunluğundan var olan ve eyleme yalnızca kendisi tarafından belirlenen şeye özgür denir; öte yandan, bir başkası tarafından değişmez ve belirli bir yolda var olmaya ve etkin olmaya belirlenen şeye zorunlu ya da daha doğrusu zorlanmış denir.

8. Bengilik ile zorunlu olarak salt ilksiz-sonsuz bir şeyin tanımından geliyor olarak kavrandığı sürece varoluşun kendisini anlıyorum.

Açıklama: Çünkü böyle bir varoluş, tıpkı şeyin özü gibi, ilksiz-sonsuz bir gerçeklik olarak kavranır ve dolayısıyla süre ya da zaman tarafından açıklanamaz, üstelik süre bir başlangıç ya da son olmaksızın kavransa bile

Kitabı okuyanlar 18 okur

  • Rene Heraclius
  • Hasan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0