Profil
“Napoli’de yaşanır” diyor bir yazar, Roma’da düşünülür, Floransa’da yaratılır.
Sayfa 309
160 syf.
3/10 puan verdi
·
4 günde okudu
Hayal kırıklığı!!
Kitaba büyük merakla başlayıp, hayal kırıklığıyla bitirdim. Bilimsel kitaplarda önemli olan, yazılan bilgilerin araştırma yapılarak ve kaynakça gösterilerek yazılmasıdır bana göre. İnanılmaz ama kitapta verilen bilgilerin nerden geldiğiyle ilgili bir kaynakça yok! Yazar dümdüz yazmış ve bazı verdiği bilgilerde kendi yorumlarını da katmış. Yorumları neye dayandırıldığı tam bir muamma. Ayrıca geçmişten günümüze haritaların anlatıldığı bir kitapta, haritaların görsellerinin bulunması fikrimce önemlidir. Hele ki metin içerisinde o görsele ait detay veriliyorsa. Ancak koca kitapta sadece beşte birinin görseli var ve bu görsellerde kitabın arkasına eklenmiş. Hangi metinde kullanıldığına ilişkin net bilgiler içermiyor. Çoğu haritayı da merak ediyorsanız sizin Google dan bulmanız bekleniyor. Bir diğer hayal kırıklığım ise, yazar neredeyse antik dünya ve hristiyan dünyasının haritalarına ne kadar önem verip detaylı yazdıysa, dünyanın en önemli haritacılarından - denizcilerinden olan Piri Reis hakkında tek bir satır bile yazmamış. Gerçekten yazık! Yazarı çok yetersiz buldum. Umarım yurt dışında verdiği eğitimler de kitabı gibi bilimden uzak değildir.
Van'a gitmişken Van Gölü'nü görün, çok güzeldir. Özellikle etrafındaki koca koca volkanlar görülmeye değerdir. Volkan demişken Nemrut'u da görün tabii. En son 1443'te patlamıştı, hâlâ her an patlayabilir. Bu volkanlar aktif durumdalar, örneğin Tendürek de aktif volkanlardan biridir.
Sayfa 189
Son söz
Esasında ilk dönem coğrafyacıları, çok yönlü şahıslardır. Coğrafya haricinde de kitaplar yazmışlardır. Öte yandan şunu da unutmamamız gerekir. Anlattığımız müelliflerden bazıları farklı itikada mensupturlar. Meselâ Yakûbî, Şia inancını benimserken; Mesudî, Şiîlik ve Mutezileye mensuptur. Dolayısıyla zikredilen müelliflerin eserlerini okurken, bu yönlerini de göz ardı etmemek gerekir. Burada anlattığımız âlimler ve eserleri, elbette ilk devir İslâm coğrafyacılarının tamamı değildir. Anlatmaya çalıştığımız, denizde bir damla, yağmurdan bir katredir. Bütün literatürü burada anlatmamız mümkün değildir. Biz, âcizane olarak, sizlere sadece kapı aralamış olabiliriz. Kapıyı geçip engin coğrafyalara adım atmak, sizin uhdenizdedir.
Kaynaklar: Betül Yurtalan, İslam Coğrafyacılarına Göre Mezhepler, YL. Tezi, Ankara 2015; M. Bahauddin Varol, Endülüs'te Coğrafya ve Coğrafyacılar, İstem, Yıl 7, S. 14, 2009, s. 61-77; M. Faruk Toprak, Yakut El-Hamevi'nin Mu'cemu'l-BulKitabı okudu
Makdisi
Beşerî coğrafyanın kurucusu Makdisî, bazı ilim adamlarına göre yaşamış en büyük coğrafyacıdır. 20 sene boyunca İslâm dünyasını dolaşmış, edindiği bilgileri büyük bir titizlikle kitabına aktarmıştır...
Makdisi
Beşerî Coğrafyanın Kurucusu Kudüs'te dünyaya geldiği için Makdisî nisbetiyle bilinmektedir. Hayatı hakkında bilgileri, eserinden öğreniyoruz. İslâm dünyasını 20 sene boyunca gezmiş, gezdiği yerleri Ahsenü't-Tekâsîm fi Marifeti'l-Ekâlîm adlı eserinde toplamıştır. Endülüs ve Sicistan hariç, İslâm âleminin tamamını dolaştığı bilinmektedir...
İstahrî
İklim Haritalarını Çizen İlk Şahsiyet Belh Ekolü'nün ikinci temsilcisidir. Hayatı hakkında kaynaklarda detaylı malumat mevcut değildir. Hicaz bölgesinden başlayarak Hint sınırına kadar, birçok bölgeye seyahat etmiştir. Gezerken gördüklerini kaleme aldığı esere Mesâlikii'l-Memâlik ismini verir. İstahrî, eserinde, o dönem İslâm dünyasının iktisadi ve coğrafi yapısı ile Horasan ve Mâverâünnehir'deki coğrafi yerleşimi anlatmakla kalmamış, bu bölgelerde yaşayan toplulukların siyasî durumuna da değinmiştir.
Belhi
Birçok Eser Sahibi Belh Coğrafya Ekolü'nün kurucusu kabul edilen, Belh doğumlu Ebû Zeyd el-Belhî, İslâm dünyasının önemli âlimlerindendir. Çok sayıda kitap yazmıştır. İbn-i Nedim, Belhî'ye 43 eser nispet ederken, Yâkut bu sayıyı 56'ya çıkarmıştır. Belhî'nin, coğrafyaya dair olan Suveru'l-Ekâlim adlı kitabı, günümüze ulaşan eserlerindendir...
İbnü'l Fakîh
Bir Coğrafyacıdan Çok Daha Fazlası Bazı âlimler, ondan, "zamanın ediplerindendi" diye bahsetmişlerdir. Abbasî halifelerinin meclislerine iştirak edecek kadar saraya yakın birisidir. Kitâbü'l-Buldan adlı kitabı, dönemin önemli coğrafya eserleri arasındadır...
Sahabi neslinden gelen Mesudî, İbn-i Haldun'a göre tarihçilerin piridir. 0, kitabını yazmak için Hindistan'dan Madagaskar'a kadar pek çok ülkeye seyahat etmişti...
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.