Profil
Sâlih Alimler
"Alimler, nebilerin varisleridirler."
Sayfa 84 - Kitabevi Yayınları, 5. Baskı 1995Kitabı okuyor
Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Beş şeyden önce beş şeyi ganimet (fırsat) bil: İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalığından önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşguliyetinden önce boş vaktini ve ölümünden önce hayatını (ganîmet bil).” (Hâkim, el-Müstedrek)
"Benden sonra ümmetimin içinde hilafet otuz senedir. Ondan sonra melikler gelir." Hadîsi Tirmizî..
Sayfa 25 - Kitabevi Yayınları, 5. Baskı 1995Kitabı okuyor
"Nerede olursan ol. Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran! (Tirmizî, Birr, 55)✨
Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak çocuğun, babası üzerindeki haklarından birisi de ona güzel bir isim vermesi ve onu güzel bir edep (ve ahlâk) ile yetiştirmesidir.” (Müsnedü’l-Bezzâr)
Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. (B33 Buhârî, Îmân, 24; M211 Müslim, Îmân, 107) Diğer bir rivayette “O kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de (münafıktır.)” ilâvesi vardır. (M213 Müslim, Îmân, 109)
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: İsrailoğulları günaha daldıkları zaman, âlimleri onları nehyettiler. Ancak İsrailoğulları (günah işlemekten) vazgeçmediler; sonra (âlimler) onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teâlâ onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa’nın diliyle onlara lânet etti. Bu iş, onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resûlullah (sav) dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve: Hayır! Bu canı bu tende tutan Allah’a yemin ederim ki, onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır, buyurdu. (T3047 Tirmizî, Tefsîr, 5)
Huzeyfe’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: Bu canı bu tende tutan Allah’a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teâlâ size azap gönderir. Sonra Allah’a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. (T2169 Tirmizî, Fiten, 9)
Sizden kim kötü bir iş görürse, onu eliyle değiştirsin; eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun; bu, imanın asgarî gereğidir. (M177 Müslim, Îmân, 78)
Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak Allâh Azze ve Celle, dünyayı (rızkı), sevdiğine de sevmediğine de verir. Dini(n güzel ahlâk ve âdâbını) ise ancak sevdiğine verir.” (Müsned-i Ahmed bin Hanbel)
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.