• ‎بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
  ‎اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا * [ 1 ]
  BİR ZAMAN sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: "Namaz iyidir. Fakat hergün, hergün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor."
  O zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra, nefsimi dinledim. İşittim ki, aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki, tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım: O zat o sözü bütün nüfus-u emmârenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim: Madem nefsim emmâredir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyle ise nefsimden başlarım.
  Dedim: Ey nefis! Cehl-i mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil, Beş İkazı benden işit.
 • “Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez.”

  Bedîüzzaman Said Nursi (rah.)
 • «Madem nefsim emmaredir. Nefsini ıslâh etmeyen, başkasını ıslâh edemez. Öyle ise, nefsimden başlarım.»
 • Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.
  Bediüzzaman Said Nursî
  Sayfa 124 - Şahdamar yayınları 2006
 • 1-Bismillah her hayrın başıdır. Sözler–5

  2-Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir. Barla -247

  3-Zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur. Kastamonu L – 207

  4-Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Lem'alar – 209

  5-Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Sözler – 269

  6-Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Lem. – 202

  7-Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir. Sözler -147

  8-Kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur. Mek. -282

  9-Ölümün hakikatını gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Sözler – 31

  10-Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Sözler -29

  11-Devlete intisab; hizmet etmek içindir. Maaş kapmak için değildir. A.Bediiye – 331

  12-Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Lem'alar -160

  13-Namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Sözler -21

  14-Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız. S. – 409

  15-Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Mesnevi – 220

  16-Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin. Mektubat – 71

  17-Tefekkür, gafleti izale eder. Mes. -147

  18-Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. Lem'alar -17

  19-Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır. Tarihçe-i Hayat -133

  20-En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridirler. Lem'alar – 213

  21-Kur'an kalblere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Mesnevi – 127

  22-Büyük görünme, küçülürsün. Sözler – 724

  23-Merak ilmin hocasıdır. Sünuhat – 45

  24-Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil. Mek. – 472

  25-Nev'-i beşerin en büyük mes'elesi Cehennem'den kurtulmaktır. Şualar- 232

  26-Hakikî ve elemsiz lezzet, yalnız imanda ve iman ile olabilir. Şualar – 199

  27-Hayat, teessürat ile tasaffi edip, teellümat ile cilalanarak kuvvet buluyor. B.Mes: 380

  28-Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır. Lem'alar – 209

  29-Hastalık gafleti dağıtır, âhireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir. Lem – 212

  30-Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Lem'alar – 214

  31-Ehl-i iman ile bütün kâinat alâkadardır, ondan memnundur. Lem'alar – 86

  32-Biz, hizmetle mükellefiz. Neticeleri ve muvaffakıyet, Cenab-ı Hakk'a aittir. Kastamonu L.- 88

  33-Helâl dairesi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Sözler – 29

  34-Kur'an akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor.Söz – 446

  35-Kadere iman eden, gamlardan kurtulur. Şualar – 260

  36-Şeytanı dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez. Lem – 88

  37-Madem iman gibi hadsiz derecede kıymettar bir nimet bizde vardır; ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Lem'alar – 238

  38-İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. S – 316

  39-Rahat, zahmette; zahmet, rahattadır. Lem'alar – 125

  40-Tembellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen; ne kadar câhil, ne derece hâsir, ne kadar zararlı olduğunu bilâhare anlar, ama iş işten geçer. İ. İ'caz – 43

  41-Dindaşlarınızla ittifak ediniz.. yani, ihtilafa düşmeyiniz. Lem'alar – 155

  42-Milletin kalb hastalığı; za'f-ı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir. H. Ş. – 86

  43-Dünyanın lezaizi zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Mes-125

  44-Bütün yıldızları elinde tutmayan, bir tek zerreye Rab olamaz. Sözler – 591

  45-Sivrisineğin gözünü halk eden, Güneş'i dahi o halk etmiştir. Mektubat – 468

  46-Bu zamanda en büyük ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır. Emirdağ L - 62

  47-Hastalığın faidelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Lem'alar – 210

  48-Ölüm, muzır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak gibidir. İşarat-ül İ'caz – 180

  49-Bir derman, haddinden geçse, dert getirir. Mektubat – 475

  50-Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış. Lem'alar – 210