enesbayram, bir alıntı ekledi.
 2 saat önce

- "Dünya' yı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüz, oğul. Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimiz. Önce bu yüzden küçülüyor, sonrada Dünya' yı çok büyük görüyoruz."

Osman başını kaldırıyor. Bu sözlere inanmadığı, yıldızların aydınlığında bile bellidir; Ede Balı' nın yumuşacık , hoşgören gülümseyişi de öyle:

-"Bak" diyor; "gökyüzüne bak. Yıldızlar. Say onları. Sayamazsın değil mi? Hey Osmancık, gökte şu gördüklerinin yüz katı, bin katı daha varmış. Çok büyük dediğin Dünya' da şu gördüklerinin en en küçüğünün yanında tırnak ucu kadar bile kalmazmış."

Osmancık, Tarık Buğra (Sayfa 13)Osmancık, Tarık Buğra (Sayfa 13)
ManahoS, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor · 10/10 puan

“Mirasyedilik denen şeyi herkes çirkin bulur. Karalar da. Ama sıra, Tanrı ’nın bütün kullarına eşit olarak bağışladığı en değerli miras'a, gençliğe gelince, hemen hemen herkes har vurup harman savurur, deli bir mirasyedi kesilir...

Gençliğim Eyvah, Tarık BuğraGençliğim Eyvah, Tarık Buğra
ManahoS, bir alıntı ekledi.
12 saat önce · Kitabı okuyor · 10/10 puan

'Yalnız bu mu? bir de, pençesine düşen yavrucaklara hür ve bağımsız düşünmeyi öğretmek var ki, bu da kolay kolay becerilecek bir iş değil. Öyleyse? Öyleyse öğret ona üç, beş slogan, ki bu sloganların propagandası yapılmış olsun ve aziz vatanımızın ve yüce toplumumuzun ve mendebur halkımızın ancak bu sloganlarla kurtulabileceğine, kısacası, kutsallığa ancak onlar için çalışmakla lâyık olabileceğine inandın. alla, pulla devrimciliği. devrimdliği -tıpatıpOrta Çağ papalığının yerine koy.. ne diyorsu nuz ona? buldum; bağnazlaştır, bağnazlaştır, engizleştir! Ki, çürütsün kendisine emânet edilen beyinleri. Ve ilkokuldan üniversiteye kadar!..

“Ben bunu yaptım işte, aptal! Bir nesli çürütüyorum ve gelecek neslin önlenemez mahvını hazırlamış oluyorum: Veyl Devlet’el..”

*

Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra (Sayfa 307)Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra (Sayfa 307)
ManahoS, bir alıntı ekledi.
21 Mar 23:33 · Kitabı okuyor · 10/10 puan

"Oynamadan önce iyi düşün taşın !" Niçin? Çünkü, "Faydası yoktur gözlerdeki yaşın. "

Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra (Sayfa 267)Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra (Sayfa 267)
ManahoS, bir alıntı ekledi.
21 Mar 22:19 · Kitabı okuyor · 10/10 puan

İhtiyar !
Ben, “Yapma değil, Avrupa’ diye bağıran işportacılardan bile yararlanmış ve onları öyle bağırtan ben olmuşumdur. Ve ben yaygınlaştırmışımdır o ağzı açık Avrupa ve sırasına göre, Fransa, Almanya, Amerika, İngiltere ve Rusya ve Çin hayranlıklarını. Ve ben unutturmuşumdur böylece mendeburlara kendilerini ve kendilerinde olan niteliklerle üstünlükleri. Ben yok etmişimdir mendeburları. Kırk yıllık yemek odasını salamance’ye çevirince bilmem ne olduklarını sanan piçler benimdir. Kelimelerin büyüsünü bilirim ben. Bir kelime veya bir kelime değişikliği ile yeminli birlikleri paramparça etmişimdir ben. Ortaya attığım kelimelerdir polise hırsızı, kaatili bıraktırıp birbiriyle didiştiren ve öğretmene beyin çürütme görevini yükleyen. Ve ben, kelimelerle halk dediğiniz sâde budalaların nasıl , aydın garnitürlü budalaların ise nasıl avlanıp nasıl tavlanacağını, nasıl ökseye düşürüleceğini iyi bilirim.”

Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra (Sayfa 254)Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra (Sayfa 254)
ManahoS, bir alıntı ekledi.
21 Mar 21:26 · Kitabı okuyor · 10/10 puan

K.Marx
“Kısacası, Marks, üçer, beşer peşlerine düşmektense, o yem borusu ile bir araya toplayacağı dünya tavuklarının tümünü birden enselemeyi düşünebilen yaman bir tavuk hırsızından başka bir şey değildi. Başarısı Kâinat’ın Amacı bakımından hiçbir şey değiştirmeyecekti; değişen, sâdece, tavukların sahibi olacaktı. Nitekim başarı alanlarında hep böyle olmuştur; İNSAN HALLERİ değişmemiştir. Devlet, yâni düzen gene kalmıştır; sâdece yem borusunu çalanların eline geçmiştir. Zaten, dâhi sanılan cücenin de bundan başka bir şey istediği yoktu.”

Gençliğim Eyvah, Tarık BuğraGençliğim Eyvah, Tarık Buğra
ManahoS, bir alıntı ekledi.
21 Mar 21:20 · Kitabı okuyor · 10/10 puan

K.Marks
“Oteki Dünya’yı zırva sayan.. Cennet hayâli ile canlarını fedâ edenlere ve millet için, vatan için bir şeylere katlananlara enayi diyen bir doktrinin, toplum denen Anka Kuşu için her şeyi göze alan, hattâ eşek cennetine doğru dört nala kalkan yığınla enayi bulabilmesi, gerçekten de övülecek bir hergeleliktir. Ama bu övgüler benim tiksintimi koyulaştırmaktan başka bir sonuç veremez. Bir parça aklı olan da bunu kolayca anlar. Sen de anlayabilirsin...

Gençliğim Eyvah, Tarık BuğraGençliğim Eyvah, Tarık Buğra
ManahoS, bir alıntı ekledi.
21 Mar 21:17 · Kitabı okuyor · 10/10 puan

Marks’ın, bir gerçeğe dayanarak bütün gerçekleri ve hakikat’ları gebertmek, hiç değilse küllemek hususunda -zaman zaman hoşuma giden, bir milyon enayiye de dehâ gibi görünenbir üçkâğıtçılığı vardı:

“Bilgiyi onun kadar bilgi’nin, mantığı onun kadar mantığın aleyhine kullanan bir demagog daha çıkmamıştır diyebilirim. Ve Marks, bütün kavramları, özellikle de erdemleri ve değer ölçülerini ve yargılarını, kabul edilmiş klâsik ve namuslu anlamlarından söküp koparan yorumlar bulabilmiştir. Ve bu yorumları, döküntü insanları uyutan klâsik oluşumu çökertmek için kullanabilmiştir. Marks esareti ve köleliği özgürlük; hakları boyunduruk altına girmek ve nihayet. boğaz tokluğuna ağır ve güdümlü işçiliği de -domuzca tabulaştırdığı ve kutsallaştırdığıt0plum için çalışmak gibi göstermiş; üstelik. çömezleri ile sahte mirasçılarına, bu dolmayı milyarlara yutturmanın yollarını da öğretmiştir.”

Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra (Sayfa 231)Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra (Sayfa 231)
Fatih Eren Dağdeviren, bir alıntı ekledi.
21 Mar 19:03 · Kitabı okuyor

İnsan sevmediği ölçüde güçlüdür, büyüktür.

Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra (Sayfa 39 - İhtiyardan)Gençliğim Eyvah, Tarık Buğra (Sayfa 39 - İhtiyardan)