Hacı Bektaş Veli

Makalat yazarı
Yazar
9.2/10
122 Kişi
551
Okunma
243
Beğeni
15,9bin
Görüntülenme

Hakkında

Horasan Melametîliğinin önde gelen temsilcilerinden Yusuf Hemedani'nin öğrencisi Hoca Ahmed Yesevi tarafından kurulmuş olan Yesevîlik tarikâtının Anadolu'daki en fa'al uygulayıcısı konumunda 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaşma sürecine önemli katkılarda bulunarak adını “Horasan Erenleri” olarak anılan şahsiyetler arasına yazdıran, 16. yüzyılda ise Balım Sultan önderliğinde 14. ile 15. yüzyıl Azerbaycan ve Anadolu'sunda yaygınlaşmış olan Hurûfîlik akımının etkisi altında kalınmak suretiyle ibahilik, teslis (üçleme), tenasüh, ve hülul anlayışlarını da bünyesine alarak kurumsallaşan Bektaşîlik tarikâtının isim babası, Kalenderî / Haydarî şeyhi, islam mutasavvıfı. Lokman Parende'den ilk eğitimi almış ve Hoca Ahmed Yesevî (1103-1165)'nin öğretilerini takip etmişti. Bundan dolayı Yesevi'nin halifesi olarak kabul edilmektedir. Anadolu'ya geldikten sonra kısa zamanda tanınarak kıymetli talebeler yetiştirdi. Hacı Bektâş-ı Velî kendisinin de bağlı olduğu "Ahilik Teşkilâtı" ile, Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da sosyal yapının gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük’te (Hacıbektaş) geçiren Hacı Bektâş-ı Veli, ömrünü de burada tamamlamıştır. Mezarı, Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır.
Tam adı:
Hacı Bektâş-ı Velî
Unvan:
Alevi, mistik, seyit, hümanist, mutasavvıf şair ve filozof.
Doğum:
Nişabur, 1209
Ölüm:
1271

Okurlar

243 okur beğendi.
551 okur okudu.
9 okur okuyor.
337 okur okuyacak.
3 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Allah teala şöyle buyurmuştur: "Dünyayı isteyeniniz de vardı , ahireti isteyeniniz de vardı..." Ayrıca sizin içinizde Mevla'yı isteyen de vardır. Bu ayetin manasını şöyle bil ki öncesiz ve sonsuz olan Allah buyurur; Ey kullarım! Görmeyi göz ile mi sanırsınız ? Konuşmayı dil ile mi sanırsınız ? Öfkelenmeyi günah ile mi sanırsınız ? Yanmayı ateş ile mi sanırsınız ? Adem (a.s.)'a cennet içinde öyle bir azab çattı ki cehennemde o azab yok idi . İbrahim'e de ateş içinde bir bahçe verdim ki o bostan cennet içinde yoktu. Ve Firavun'u Nil içinde boğdum ve Musa'yı Firavun'dan kurtardım. Dostumu koruyup düşmanlarımı helak ettim. Ve hem yüz bin ve binlerce yüz bin meleklerimi yaktım , hiç birinin küçücük bir günahı yoktu. Ve hem yüz bin insan bağışladım , hiç birinin küçücük bir ibadeti dahi yoktu. Her neyi yaparım çünkü Kadir'im , gücüm yeter. Kimi istersem ağlatırım , kimi istersem güldürürüm. Benim bildiğimi siz bilemezsiniz. Ancak benim iyiliğim korku ile ümit arasında olanadır.
Sayfa 89
Reklam
Reklam