Jean Bruller Vercors

Yazar 6,0/10 · 6 Oy · 1 kitap · 10 okunma ·  1 beğeni
Selman Ç., bir alıntı ekledi.
23 Mar 20:24 · Kitabı okudu

Toraktan geldik, toprağa gideceğiz. Mühim olan çamurlaşmamak!
"Toprağın üstünde yürüyoruz..." sağlam, değişmez, tükenmez toprağın. Ne kadar kolay unutuyoruz varlığını! Zaman zaman belaların yüzlerimizi yere sürtüp toprağı hatırlatması gerekiyor bize.

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 33 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 33 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)
Fatoş Lale, bir alıntı ekledi.
22 Şub 10:25 · 7/10 puan

Bir gün yenersek melek olacağız, yenilir ayak altına alınırsak hayvan. Yalnız başkaldırdığımız sürece insanız. Ne melek, ne hayvan..

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 22)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 22)
Selman Ç., bir alıntı ekledi.
23 Mar 20:41 · Kitabı okudu

...insan ve insanlar, kendi kendimizi yok saymadan bazı buyrukları da yok sayamayız. Dünyanın en kafalı insanı da olsak, aklımıza fazla güvenip doğrunun ta kendisini bulduk diyecek kadar böbürlendiğimiz sürece, Raskolnikov'un ister istemez düştüğü yanılgıya biz de başka başka biçimlerde düşeceğiz.

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 44 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 44 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)
Selman Ç., bir alıntı ekledi.
23 Mar 20:31 · Kitabı okudu

...insanı insan yapan şey özgürlüktür ve dünyaya bir cehennem gözüyle bakmamak için tek güven yolu ırk ve renk ötesinde insanların kardeşliğidir.

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 38 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 38 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)
Selman Ç., bir alıntı ekledi.
22 Mar 16:14 · Kitabı okudu

Başka bir sözcük de, daha doğrusu kavram "insan" kavramıdır. Hepsine kaynak olduğu, hepsine yön verdiği için onu hemen, anlaşmazlığa meydan vermeden tanımlamak çok önemlidir. İnsan açık, belli bir kavram gibi görünür; oysa kavramların en ikirciklisi, en çelişkeni, karşıt yorumlara en elverişlisidir. Zorbalıklar hep bu ikircikliğe dayanır. Zorbalar bundan yararlanırlar, halk yığınlarının tutkularını, kötüye eğilimlerini besleye besleye onları sömürmek yolunu bulurlar.

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 9 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 9 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)
Selman Ç., bir alıntı ekledi.
22 Mar 21:39 · Kitabı okudu

Bir yandan, başkasının benliğini ya da bedenini kendi malımız sayıp, onu kendimize çekmek, elimize almak, buyruk ve baskı altında tutmak istediği gibi yaratılıştan zorba olduğumuzu açığa vuran güdülerimiz; öte yandan, bencilliğimiz, benliğimizi korumak için dışarıya karşı hayvanca savunmamız, birliğin içinde kendi kendimizi yitirmek korkusu bizi kendi kurduğumuz yıkılmaz kaleler içinde yapayalnız bırakır. Çoğu dostluklarımız, sevgilerimiz doğal eğilimlerimizle insanca istemlerimizin birbirine karşı alt alta, üst üste giriştikleri karma karışık bir savaşın hikayesi değil de nedir? İçimizdeki zorba bu belli belirsiz kaynaşmadan faydalanarak, habire saklanır, kılık değiştirir, boyun eğmeyi baş kaldırış, baş kaldırışı boyun eğme diye gösterir ve bizi çözümsüz iç savaşlara sürükler. Öbür duygularımızın hepsi de bu çetin ve çakıllı, eğri büğrü, dolambaçlı, tuzak, kapan dolu yoldan gider; çoğu eylemlerimizin kaynağı bu yolun üstündedir. Korku ve cesaret adını verdiğimiz gizli korku hevesler, tutkular, vazgeçişler katı yüreklilik ve yardım severlik ve hangi davranışla insan olup, hangisiyle olunmayacağını bize şaşmamacasına açıklayan, bu yüzden de en insanca duygular sayılması gereken övünç ile utanç hep bu yoldan geçerler

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 24 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 24 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)
Selman Ç., bir alıntı ekledi.
22 Mar 16:10 · Kitabı okudu

Kimi sözcükler anlam kesinliğini yitirmiş, özünden boşalmıştır. Hürriyet, Adalet, Demokrasi bunlardandır, böyle olduğunu da herkes bilir. Bu sözcüklerin anlamını, sınırlarını açıkca belirtmek insanlar arasında anlaşmayı sağlamak bakımından gereklidir hem de bugün gerekli, çünkü bunu yapmakla barışa yöneltebiliriz dünyamızı.

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 9 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 9 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)
Rasttgo, bir alıntı ekledi.
08 Ara 2017 · Kitabı okudu · 7/10 puan

"Yalnız savaşmakla insan oluruz" Ne demek? Ömrümüz boyunca yaptığımız sayıya gelmez işlerden yalnızca bir kaçı tam insancadır; ötekiler, özleri bakımından, herhangi bir memelinin eylemlerinden ayrılamaz.

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 22)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 22)
Fırat Oslu, bir alıntı ekledi.
20 Haz 2016

İnsan başkaldırıştır, savaştır. Schiller öldüğü zaman, Goethe onun için: "Bir insandı, yani bir savaşçı" diye yazdı. İkircilik gene başlıyor: Yalnız savaşmakla insan olunur diyoruz, ama her türlü savaşla insan olunur mu?

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 22)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 22)
Rasttgo, bir alıntı ekledi.
17 Ara 2017 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Ölüm kamplarında satılmışlar vardı, iğrenç kişiler, arkadaşlarına işkence etmek, arkadaşlarını öldürmek için nazi cellatlarıyla birlikte oldular. Zorbalığın baskısı altında inleyen Avrupa'da iğrenç bakanlar vardı.Yahudilerin ve göçmenlerin kanı ile beslerlerdi zorbayı....
... Böylelerine insan denmez. İnsanlıktan çıkmış satılmış uşaklardır onlar. İnsan "daha" insan olmak istediği sürece insandır. Değil mi ki insan ancak başkaldırmakla hayvandan ayrılır.

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 27)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 27)
Selman Ç., bir alıntı ekledi.
23 Mar 20:30 · Kitabı okudu

Gün ağardı ama, henüz geceden çıkmış değiliz. Yüreklerimize güneş vurdu ama, kafamız hala korkunç düşün yankıları içinde. El yordamıyla ürke ürke aranıyoruz çevremizde: Duyma, görme, dokunma duyularımızla, düşünceyle, şiirle, özgürlük, adalet bu kelimeler bizim için yeniden anlaşılmaz oldular, yeniden bulmamız gerekiyor onları. Çünkü, bu kelimeler, insanlar, uluslar arasındaki ilişkilere göre durmadan değişiyorlar. Zaman zaman insan düşüncesi için en büyük tehlike belki de, düşünceleri ve kelimeleri fosilleşmeye bırakma, eski putlar gibi vitrinlere kaldırma eğilimidir. Bu büyük kavramların dirliğini ve dinamizmini sürdürmek, çabalarımıza anlam ve değerini kazandıracaktır.

İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 35 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)İnsan ve İnsanlar, Jean Bruller Vercors (Sayfa 35 - Toplumsal Dönüşüm Yayınları)