Cevat Rıfat Atilhan

Cevat Rıfat Atilhan

Yazar
7.9/10
10 Kişi
·
20
Okunma
·
10
Beğeni
·
907
Gösterim
Adı:
Cevat Rıfat Atilhan
Unvan:
Emekli General
Doğum:
İstanbul, Türkiye, 1892
Ölüm:
4 Şubat 1967
Cevat Rıfat Atilhan, Bülent Oran, Ahmet Atilhan, Atilla Atilhan ve iki kız babasıdır.

1892 yılında İstanbul Vefa'da doğan Atilhan'ın çocukluğunun ilk yılları Şam'da geçti. Atilhan'ın babası Rifat Paşa Şam mutasarrıfıydı. Doğduğu şehir olan İstanbul'a gelerek burada ilkokula başladı. İlkokulu bitirmesinin ardından Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte Mersinli Cemal Paşa'nın emrine verilen Atilhan, Sina ve Filistin Cephelerinde bulundu. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Zonguldak-Bartın ve Havalisi Cepheleri kumandanlığına tayin edildi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ardından ordudan ayrılarak yazı hayatına başladı. 1942 yılında dönemin hükümeti, bir darbenin hazırlandığı düşüncesindeydi. Atilhan'da tutuklandı ve 11 ay hapsedildi. Fevzi Çakmak'ın yaptırdığı inceleme sonucunda Atilhan serbest bırakıldı. Ancak 1952 yılında Malatya'da Ahmet Emin Yalman'a yapılan suikastin ardından tekrar tutuklandı ve 11 ay 15 gün tutuklu kaldı.

Tek parti döneminde Türkçülük ideolojisine yakın olan Atilhan 1946 yılından itibaren İslami düşüncenin en önemli iki fikir dergisi olan Sebilürreşad ve Büyük Doğu'da yazılar yazdı. Gerek yazıları gerekse siyasal etkinliğiyle o dönemde güç kazanmakta olan İslami hareketi büyük oranda etkiledi. 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi, daha sonra 1947'de kurulan Türk Muhafazakar Partisi ve de İslam Demokrat Partisi'nin kurucuları arasındaydı. Sonrasında Necip Fazıl ile tekrar hapise atıldı. Atilhan'ın eşi ve kız çocukları başörtü takmazlardı.

1964 yılı Ağustos ayında Somali'de toplanan İslam Devletleri Kongresi'ne davet edildikten sonra kongrenin İcra Komitesi Başkanlığı'na seçildi. Bu görev onun son göreviydi. Atilhan, 4 Şubat 1967 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
Birleşik fesat ve mel'anet teşkilatıyla otuz küsur sene savaşmış olan Sultan İkinci Abdülhamid Han'ı iyi tanımadıktan ve mücadelesinin şeklini bilmedikten sonra, hiçbir sırrın düğümleri çözülemez.
Benî İsrâil hükemasının Protokolleri adını taşıyan fesat programından bir paragraf:
"Yakın bir âtide, matbuat vasıtasıyla, müstehcen san'atı ve aşırı spor iptilasını aşılayacağız. Bu hareket, kafaları, zihinleri bizimle mücadele etmekten alıkoyacaktır."
Sene 1255: Lincoln, İngiltere. Hugh isminde bir erkek çocuk Yahudiler tarafından kaçırılır ve işkence edilerek iğneli fıçıya atılır ve sonra çarmıha gerilir. Yahudiler bu şekilde, İsa'ya (a.s) olan nefretlerini belirtmektedirler. Çocuğun zavallı annesi uzun araştırmalardan sonra, oğlunun cesedini Joppin adlı bir Yahudinin bahçesinde bulur. O zamanın mahallî hâkimi bu Yahudiye, eğer hadiseyi itiraf ederse hayatını bağışlayacağını va'd eder. Yahudi her şeyi itiraf eder ve bu suretle tam 91 Yahudi tevkif olunur. Yapılan mahkemenin neticesinde bunlardan 18'i idam edilir ve diğerleri kürek cezasına çarptırılırlar.
Tarihin, resmi vesikalara dayanarak önümüze sürdüğü sayısız fâciâlarda Yahudiler daima iki şeye müracaat etmişlerdir: PARA ve PROPAGANDA..
Kur'an-ı Kerim'in emrettiği iman kardeşliği, Medeniyet-i Muhammediyye'nin istihdaf ettiği umumî Sulh ve Sükun... Bunlar Müslüman düşmanları için daima tehlikeli bir mevzu addedilmiştir.
Şimdi onları (Yahudileri), oldukları gibi fırsat ellerinde iken ibretle temâşâ edelim, başta biz Türkler olmak üzere, İslam'ın ebedî ve ezelî düşmanlarını iyi tanıyalım.
- Yahudiliğin dünyadaki hikmeti vücudu nedir?
+ Pratik ihtiyaç ve ihtiras!

- Yahudiliğin dünyevi ibadeti nedir?
+ Madrabazlık ve istismar!

- Onun dünyevi mabudu nedir?
+ PARA !
Onların (Yahudilerin) fesat ve ihtilâl programlarının on dördüncü maddesinde şu hezeyanlar vardır:
"Müterakki memleketlerde çılgın, kirli, müstekreh bir edebiyat vücuda getirdik. Biz, dünyanın bütün dizginlerini elimize aldığımız zaman dahi bu müstehcen edebiyat bir müddet daha devam edecektir. Tâ ki, Yahudi olmayan milletlerin hayâsızlığı bizim mümtaz vakarımız karşısında daha ziyade göze batsın."
"Benî İsrâil hükemasının Protokolleri" adını taşıyan fesat programının on üçüncü maddesinde şöyle yazılıdır:
"...Milletlerin efkârını türlü hayâlî, yeni ve sözüm ona terakkiperver nazariyeler yaratmaya sürükleyeceğiz. İşte bizim bu, terakki, modern hayata intibak ve medeniyet kelimelerimizdir ki, budala ğayri Yahudileri serseme çevirmiştir...."
Sır Richard Burton, Talmud'u tetkik ettikten sonra Yahudi - Gayrı Yahudi münasebetlerini ortaya çıkarmıştır..... "Modern Yahudi inancının en mühim noktası şudur: Yabancı, yani bizim dinimize bağlı olmayan insanların hepsi, kaba hayvanlardır. Onların dağda gezen sırtlanlardan daha fazla bir hakları olamaz."
192 syf.
·Beğendi·10/10
İğneli Fıçı... Evet evet şu keloğlan filminde şakavari izlediğimiz.. Bunun Yahudilikte bir ritüel olduğunu öğrenmem ve ciddi deliller ile ispatlanmış olduğunu görmem bu eser sayesinde oldu.
Bakınız: #46963270
#46951491
Bunlar bazen Hristiyan, bazen de dönme Yahudilerin eserlerinden alınmış notlar. İnanmamak için zorlamak gerekiyor.
Ve bunların yanında Yahudilerin fesat programlarının bir nüshasının ortaya çıkması...
Bakınız: #46957830
#47236757
Bizleri neler ile kandırmışlar, bunu öğrenmek için ise
bakınız:
1- Terakki, Medeniyet, Modern Hayata Uyum kelimeleri ile.. #47235996
2- Aşırı spor müptelalığı ve müstehcenlik..
#46885851
3- Müstehcen edebiyat ve yayın organları..
#47236757

Bizim bu şeylerden kurtulmamızın yolları ise..
Bakınız: #47188226
#47144026
#47070624
Allah'ım şu ahir zamanda bizlerin yardımcısı olsun..

Araştırınız: Hamursuz Bayramı
Deir-Yasin Katliamı
İğneli Fıçı Vakaları
Mustafa Can Demirel
Mustafa Can Demirel Bütün Açıklığıyla İnönü Savaşları ve Hakiki Kahramanları'ı inceledi.
71 syf.
·9/10
Cevat Rıfat Atilhan'ın hatırat niteliğindeki eseri gerçekten okunmaya değer. İsmet İnönü gerçekten anlatıldığı gibi İnönü kahramanı mı ? Payı nedir ? bunların anlatıldığı bir eser.
91 syf.
·3 günde·Beğendi·Puan vermedi
Kıtabı herkese tavsiye ederim, kitaptan faydalı çok bilgiler öğrendim ,herkesin okumasını tavsiye ederim.
İyi günler geçirmeniz dileğiyle...
Mustafa Can Demirel
Mustafa Can Demirel Filistin-Suriye Cephesinde Kahramanlar ve Hainler'i inceledi.
80 syf.
·10/10
Filistin Cephesi'nde noldu ? Mustafa Kemâl'in yapmış olduğu ric'at ne sonuçlar getirdi ? Milli Mücadele nasıl başladı,Milli Mücadele'de bulunup adları silinen insanlar kimlerdi ? Bu olayların içinde yaşamış,savaşlarda bizzat bulunmuş yüzbaşı Cevat Bey'in hatıraları tarihin acı ve saklanan pekçok olayını açıklıyor. Yazar gerçekten bir yahudi düşmanı 4-5 sayfada bir yahudileri tenkid ettiğini görürsünüz. diğer eserleri'de böyleymiş araştırdığım kadarıyla. Üslubu kitabı okunaklı kılıyor. Bilinmeyen olayları anlatması bakımından mühim bir eser. İttihatçıların neden yurt dışına çıkmak zorunda kaldıkları,Mustafa Kemal'in,İsmet İnönü'nün sebep olduğu ilginç vakalar ve facia haline gelen Filistin Cephesi.. Bu cephe'den fazla bahsedilmemesinin,üstünün örtülmesinin sebebini çok iyi anladım. Zaman feci şeydir birgün gelir bunlar daha bir yüksek sesle anlatılır,iyi okumalar.
91 syf.
·31 günde·6/10
SPOİLER

Öncelikle yazardan bahsetmek gerekirse hayatı savaş ve sürgünle geçmiş. Amerika da Orta Doğunun Hitleri olarak tanınıyormuş.

Kitaba gelirsek İsmet inönü, Türkiye de Komünizm Faaliyetleri gibi konuları ele almış. Menemen olaylarının yaşandığı döneme şahitlik ettiği için o dönem ve dönemin getirdiklerini görerek ele almış diyebiliriz.

Kitabı okurken biraz zorlandım çünkü anlamını bilmediğim kelimeler biraz fazla idi. Ama konuyu merak edenlerin sıkılmadan okuyacağını düşündüğüm için tavsiye ederim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Cevat Rıfat Atilhan
Unvan:
Emekli General
Doğum:
İstanbul, Türkiye, 1892
Ölüm:
4 Şubat 1967
Cevat Rıfat Atilhan, Bülent Oran, Ahmet Atilhan, Atilla Atilhan ve iki kız babasıdır.

1892 yılında İstanbul Vefa'da doğan Atilhan'ın çocukluğunun ilk yılları Şam'da geçti. Atilhan'ın babası Rifat Paşa Şam mutasarrıfıydı. Doğduğu şehir olan İstanbul'a gelerek burada ilkokula başladı. İlkokulu bitirmesinin ardından Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte Mersinli Cemal Paşa'nın emrine verilen Atilhan, Sina ve Filistin Cephelerinde bulundu. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Zonguldak-Bartın ve Havalisi Cepheleri kumandanlığına tayin edildi. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ardından ordudan ayrılarak yazı hayatına başladı. 1942 yılında dönemin hükümeti, bir darbenin hazırlandığı düşüncesindeydi. Atilhan'da tutuklandı ve 11 ay hapsedildi. Fevzi Çakmak'ın yaptırdığı inceleme sonucunda Atilhan serbest bırakıldı. Ancak 1952 yılında Malatya'da Ahmet Emin Yalman'a yapılan suikastin ardından tekrar tutuklandı ve 11 ay 15 gün tutuklu kaldı.

Tek parti döneminde Türkçülük ideolojisine yakın olan Atilhan 1946 yılından itibaren İslami düşüncenin en önemli iki fikir dergisi olan Sebilürreşad ve Büyük Doğu'da yazılar yazdı. Gerek yazıları gerekse siyasal etkinliğiyle o dönemde güç kazanmakta olan İslami hareketi büyük oranda etkiledi. 1945 yılında Milli Kalkınma Partisi, daha sonra 1947'de kurulan Türk Muhafazakar Partisi ve de İslam Demokrat Partisi'nin kurucuları arasındaydı. Sonrasında Necip Fazıl ile tekrar hapise atıldı. Atilhan'ın eşi ve kız çocukları başörtü takmazlardı.

1964 yılı Ağustos ayında Somali'de toplanan İslam Devletleri Kongresi'ne davet edildikten sonra kongrenin İcra Komitesi Başkanlığı'na seçildi. Bu görev onun son göreviydi. Atilhan, 4 Şubat 1967 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Yazar istatistikleri

  • 10 okur beğendi.
  • 20 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 63 okur okuyacak.