Farhad Daftary

Farhad Daftary

Yazar
8.4/10
9 Kişi
·
30
Okunma
·
3
Beğeni
·
616
Gösterim
Adı:
Farhad Daftary
Unvan:
Yönetici, Yazar
Dr. Farhad Daftary, California Berkeley Üniversitesi'nde 1971 yılında tamamladığı doktora çalışmasının ardından, 1979 yılında Cambridge Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan İsmâilî Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışmalar yapmıştır. 1988 yılından beri aynı enstitüde müdür vekilliği ile akademik araştırma ve yayımlar birimi başkanlığı yapmaktadır.
Abbasi devrimi erken islam tarihinde yalnızca bir hanedan değişikliğini temsil etmekle kalmayıp yerleşik düzende bir çok toplumsal siyasal ve ekonomik değişimi de başlatan bir dönüm noktasının işaretiydi. Bununla birlikte Abbasi zaferinin bir Abbasinin değil ehlibeytten bir Aliinin halife olacağını bekleyen Şiiler için büyük bir hayal kırıklığı olduğu anlaşıldı. Abbasiler İle Aliiler arasındaki düşmanlık Abbasiler tahta geçtikten hemen sonra daha önce kendilerini destekleyen bir çok Şiiye ve Aliilere eziyet etmeye başlayınca belirginleşti.
Farhad Daftary
Sayfa 72 - ALFA TARİH
Ayetullah Humeyni'ye göre yönetme hakkı onikinci imamın gayeti sırasında imamlardan fakihlere geçer. Çünkü ilahi vahyi ve şeriatı en iyi onlar bilir. Bu hak bir hükümet kurmayı başarırsa tek bir fakihe geçer. Aksi halde islami bir yönetim kurmak kolektif olarak fakihlerin görevidir.
Farhad Daftary
Sayfa 127 - ALFA TARİH
Haçlı seferlerinin vakanüvisleri farklı Avrupa dillerinde "Assassin" teriminin değişik biçimleriyle adlandırdıkları esrarengiz bir "Dağların ihtiyarı"nın izleyicileri hakkında yazı yazmaya başladı. "Assassin" terimi, "Ahlâkî gevşek insanlar" anlamında Nizarileri aşağılamak için diğer Müslümanların kullandığı Arapça "haşişi" sözcüğüne dayanmaktaydı.
Farhad Daftary
Sayfa 29 - ALFA TARİH
Pehlevi Hanedanınnın kurucusu Rıza Şah'ın iktidara gelmesiyle birlikte İran'ın modern tarihinde ve ülkenin din -devlet ilişkilerinde yeni bir evre başladı. Rıza Şah kanun ve düzeni getirip ülkeyi modernleştirmeye geçince din adamlarının denetiminde olan ülkenin yargı ve eğitim sistemlerinden ulemayı dışlayacak bir dizi yasa çıkardı.
Farhad Daftary
Sayfa 124 - ALFA TARİH 124-125
İmam Muhammed Bakır, Şii İslamın imami kolunun meşruiyetçi ilkeleri haline gelecek düşüncelerin temellerini öğretmeye ve açıklamaya yoğunlaştı. Her şeyden önce ilahi esinli sayılan bilgiye sahip imamların dinsel rütbesi ve manevi otoritesiyle ilgilendi. Dünyanın böyle bir imama sürekli muhtaç olduğunu öğretti. Takiye ilkesini olumsuz koşullarda imamı ve taraftarlarını korumak için kişinin kendi gerçek dinsel inancını ve pratiğini önlem olarak gizlemesi ilkesini sağlayan kişi olarak bilinir.
Farhad Daftary
Sayfa 65 - ALFA TARİH
Avrupa'da İslam teolojisine ve tarihine ilişkin sistematik incelemelerin başlangıcı, Paris'te College de France'ta düzenli Arapça öğretimin başladığı 16. Yüzyılın sonuna kadar götürülebilir. Ancak 1613'te Leiden'de ve 1630'larda Cambridge ve Oxford'da Arapça kürsülerinin kurulmasından sonra Avrupa'da İslami kaynaklara ilişkin ciddi araştırmalar gerçekten kanatlandı. 19. Yüzyılın başında Avrupalı oryantalistler bir din olarak İslamî bilimsel ve yapısal bir tarzda, mahkum etmekten çok anlamak amacıyla araştırmaya nihayet hazır oldular.
Farhad Daftary
Sayfa 31 - ALFA TARİH
Ağırlıklı olarak Sünni olan İran'da, Şiiliğin yayılmasında öncü rolü, Şafi Mezhebinden bir Sünni olan Şeyh Safiyyüddin'in kurduğu Safeviyye Tarikatı oynadı. Merkezi Erdebil'de olan Safevi Tarikatı hızla bütün Azerbaycan'a Doğu Anadolu'ya ve diğer bölgelere yayıldı. Şeyh Safiyyüddin'in dördüncü halefi Cüneyd ile birlikte tarikat militan devrimci bir harekete dönüştü. Şeyh Cüneyd, Şii duygular sergileyen ilk Safevi mürşidiydi. Şeyh Cüneyd'in politikası oğlu Haydar tarafından sürdürüldü. Haydar, asker müridlerine on iki imam anısına on iki dilimli kızıl başlık giymelerini buyurdu. Bu nedenle daha sonra onlara Kızılbaş denildi. İsmail mürşid olunca kendini müritlerine gizli imamın hatta beklenen mehdinin temsilcisi olarak sundu. Kendisini şah ve oniki imamcı şiiliği Safevi Devletinin resmî dini ilan etti.
Farhad Daftary
Sayfa 108 - ALFA TARİH
Zeydiler başka bir önemli şii cemaati temsil eder. Ortaçağ'da İran'da önemli Zeydi cemaati vardı. Ama günümüzde Zeydi Şiiler neredeyse yalnızca Yemen'de toplanmıştır. 24 milyonluk ülke nufusunun yüzde 20-40'ını oluştururlar. Ayrıca 1 milyon Zeydi, Suudi Arabistan sınırları içinde yaşar.
Farhad Daftary
Sayfa 16 - ALFA TARİH
Çok zengin Şii elyazmaları koleksiyonlarına, canlı medreselere ve Şii teolojik geleneklere sahip İran ve Irak dışında, Müslüman ülkelerde Şii araştırmaları Son derece marjinal olmuştur.
Farhad Daftary
Sayfa 37 - ALFA TARİH
Sünni yazarların çok büyük bölümü Şii İslam ve iç bölünmeleriyle ilgili doğru bilgi toplamakla hiç ilgilenmedi çünkü İslam'a ilişkin tüm şii yorumlarını doğru yorumdan sapma olarak ve bu yüzden kafirlikle bir gördüler. Sünni Abbasi düzeninin meşruiyetine ve otoritesine meydan okuyan devrimci bir hareket şeklinde örgütlenen İsmaili Şiilere ilişkin değerlendirmelerine özellikle haşindiler. İsmaililer Şiiliğin siyasal bakımdan en aktif kanadını temsil ediyorlardı.
Farhad Daftary
Sayfa 19 - ALFA TARİH
300 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10
Şii İslam Tarihi, ilk zamanlar fikri bir ayrılık olarak başgösteren Şiiliğin zaman içinde yaşanan acı olayların etkisiyle siyasi ve ideolojik beslenmelerle günümüze kadar gelmesini ve tüm bunların etkisiyle ayrı bir din algısına dönüşme sürecini ele alıyor. Bu cümleler benim Şiiliği tanımlama cümlelerimdir.

Kitabın yazarı 1977 yılında İngiltere'de kurulan İsmail'i Araştırmaları Enstitüsü'nde görevli bir akademisyen olan Farhad Daftary. Şiiliği; oniki imamcılar, zeydiler ve İsmaililer başlıkları altında üç ana kategoride inceliyor. Yazar incelemeye geçmeden önce Batı'nın genel olarak İslam'a yönelik algısının olumsuz olduğunu ve Batı'nın İslam'a karşı ideolojik saplantılar içinde olduğunu söylüyor.

Yine yazar, 1600'lü yılların ortalarından itibaren başlayan doğuya tanıma sürecinin 1900'lü yıllarda bilimsel metinler üreterek doruk noktasına ulaştığını ifade ediyor. Kitapta gördüğüm ilginç bir bilgi 1800'lü yıllarda belki de Ortadoğu'da bir profesör yokken Fransa'da Arapça ve Doğu üzere yaptığı çalışmalarla profesör olan isimleri görüyoruz. Bu da Batı'nın neden bilim Teknoloji ve demokraside ileri bir seviyede olduğunun göstergesidir.

Yazar Üç Şii mezhebini kuruluşlarından günümüzdeki durumlarına kadar öz bilgilerle güzel bir şekilde anlatıyor. Büyük acılar içinde oluşan Şiiliğin her imam değişikliğinde yeni bir bölünmeye ayrıldığını her imam değişikliğinde Şiiliğe yeni bir fırka daha eklendiği kitapta net bir şekilde görülüyor.

Bugün Şiiliğin temel doktrinini 6. İmam Cafer Sadık tarafından oluşturulur. Ayrıca Cafer Sadık, dönemin koşulları gereği baskı ve zulüm sebebi ile takiye yapılabilineceğini ve bunun kötü bir şey olmadığını oniki imam şiiliğine kazandırır.

Herkesin rahatlıkla okuyabileceği bir kitap. Sünni ve Şiilik üzerine bilgi edinmek isteyenlerin okuması gerek bir kitap.
296 syf.
·2 günde·6/10
Oncelikle kitabi buyuk zevkle elime aldim ama istedigim okur zevkini yakalayamadim. Kitabin isminden de  anlasilacagi gibi daha çok Hasan Sabbah ve kale hakkında bilgi verilecegini dusunuyorsunuz fakat kitap daha çok İsmailileri ve hasan sabbah tarikatina mensup fedailerin hashas icmedigine dair tesbitler yer aliyor ve yazar  o tesbitleri gercegi kanitlanmamis bilgilerle ve  kendi gorusunden yolla cikarak o tezleri curutmeye calismis... Kitapta belli bir siralama yok cok tekrar oldugundan dolayi kitabin akicilligini bozulmus..Fazla beklentiye girmeden tarihi sevenler ve hasan sabbahin yasamini merak edenler icin ilgi cekeci gelebilir
296 syf.
·Puan vermedi
Hasan Sabbah ve Haşhaşiler hakkında araştırma kitabı olmuş. Alamut tan sonra büyük bir hevesle aldım ama daha çok makale tarzı bir kitap olduğu için beklentimi karşılamadı. Tarihi bilgiler açısından güzel tabi ama galiba ben Alamut gibi bir kurgu aradığım için bana hitap etmedi.
296 syf.
·Beğendi·8/10
Güzel bir tarihi araştırma eseri. Daha çok Hasan Sabbah adı ile bilinen Haşhaşi diye adlandırılan tarikat hakkında daha önceden yazışan efsaneleri çürüten ciddi bir araştırma. İşin aslının Şii mezhebine dayandığı, İsmailiye tarikatı ve Hasan Sabbah hakkında bilinmeyenlerin anlatıldığı bir kitap. Aynı zamanda haşhaş kullanma efsanesinin yalan olduğu, cennet bahçeleri diye bir şeyin olmadığı, Haçlılar ve Suriye Nizarileri yani İsmailiye tarikatının Suriye kolu ile ilgili derin bilgiler veren ve tespitlerde bulunan bir kitap. Mutlaka okunması gerekenlerden.
daha önce okudugum bu kitap gercekten güzel bir kitap,hatta okumakta oldugum faik bulut un hasan sabbah gerceği adlı kitabında kaynakçası gibi.farhad daftary bu konunun uzmanı bir bilim insanı.
296 syf.
·6 günde·Beğendi·9/10
Farhad Daftary zaten bu konuda önemli bir araştırmacı. Alamut Fedaileri gerçeğini düzenli ve dikkatli bir şekilde kaleme almış. Tarihsel safsata ve karalamalardan uzak gerçekçi bir çalışma.

Yazarın biyografisi

Adı:
Farhad Daftary
Unvan:
Yönetici, Yazar
Dr. Farhad Daftary, California Berkeley Üniversitesi'nde 1971 yılında tamamladığı doktora çalışmasının ardından, 1979 yılında Cambridge Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan İsmâilî Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışmalar yapmıştır. 1988 yılından beri aynı enstitüde müdür vekilliği ile akademik araştırma ve yayımlar birimi başkanlığı yapmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 30 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 44 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.