Gaston Bachelard

Gaston Bachelard

Yazar
8.0/10
34 Kişi
·
140
Okunma
·
40
Beğeni
·
1.951
Gösterim
Adı:
Gaston Bachelard
Unvan:
Fransız filozof, yazar.
Doğum:
1884
Ölüm:
1962
Fransız bilim felsefecisi ve edebiyat eleştirmeni. Fransız bilim felsefesinde ampirik geleneğe karşı bir yaklaşım oluşturmuş,edebiyat eleştirisinde nouvelle critique akımının öncülerinden olmuştur.

Barsur Aube’de doğdu. Geçimini sağlayabil­mek için çalışmak zorunda kaldı,aynı zamanda yüksek öğrenimini tamamladı. 1930-1940 arasında Dijon Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde ders verdi, daha sonra Sorbonne Üniversitesinde bilim tarihi ve felse­fe profesörlüğüne getirildi. 1962’de Paris’te öldü.

Bachelard’ın ilk çalışmaları bilim tarihi ve kuramı üzerinedir. 1934’de yayımlanan Le nouvel esprit scientifique (“Yeni Bilimsel Anlayış”) ve 1938’de yayımlanan La formatiorı de l’esprit scientifique (“Bilimsel Anlayışın Oluşumu”) adlı yapıtlarında bilim öncesi bilgi ile bilimsel bilgi arasındaki ilişkiyi açıklamak için kuramsal bir model oluşturmayı amaç­lamıştır. Bachelard, bilimsel düşüncenin gelişimini kesintisiz bir ilerleme görüşüyle değil, mit ya da günlük tecrübe düzeyiyle bilimsel düşünce arasında gerçekleşen “epistemolojik kopma”larla açıklamıştır. La formation de l’esprit scientifique’de, doğrudan bilgiyi ve günlük hayattan çıkartılan genellemeleri bilimsel bilgi üretiminin önündeki “epistemolojik engeller” olarak değerlendirmiştir. Bachelard’a göre, bu engeller bilginin sürekli ve düzenli birikimini sekteye uğratır, bilgiyi ampirik kökenlerinden kopar­tarak yeni bir “sorunsaP’a geçişi zorunlu kılar.

Bachelard, bilimin epistemolojik tarihi üzerine olan yapıtlarının yanı sıra, şiirsellikle maddi özler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. La psychanalyse dufeu (“Ateşin Psikanalizi”) L’Eau et les reves (“Su ve Rüyalar”) ve La poetique de l’espace (“Uzayın Şiirliliği”) sezgicilik, psikanaliz ve başta Lautreamont olmak üzere bazı şairlerin etkisiyle yazdığı yapıtları­dır.


Eserleri (başlıca): Le nouvel esprit scientifique, 1934, (“Yeni Bilimsel Anlayış”); La psychanalyse du fett, 1937, (“Ateşin Psikanalizi”); La formation de 1’esprit, scientifi- que, 1938, (“Bilimsel Anlayışın Oluşumu”); L’Eau et les reves, 1941, (“Su ve Rüyalar”); Le Rationalisme applique, 1948), (“Uygulamalı Akılcılık”); Le materialisme ration- nel, 1953, (“Akılcı Materyalizm”); Poetique de l’espace, 1957, (“Uzayın Şiirliliği”); La poetique de reverie, 1960 (“Rüyanın Şiirliliği”).
❝Elektrik ampulü, bize yağla ışık veren o canlı lambanın hülyalarını asla vermez. Tek rolümüz elektrik düğmesini çevirmek.❞
Gaston Bachelard
Sayfa 106 - İthaki Yayınları
120 syf.
Bachelard, ilgi çekici filozofların başında gelir. Fransız üslubu epistemolojinin gelişiminde ise düşünürün mühim bir yeri bulunmaktadır.

Çeviri ve derlemeyi yapan Afşar Timuçin, bu kitabı hazırlarken düşünürün üç ayrı kitabından faydalanarak ortaya çıkartmıştır.
384 syf.
·19 günde·Beğendi·9/10 puan
Bir arkadaşım çok beğendiği ve ısrarla tavsiye ettiği için okudum. Ve, evet, ben de beğendim. Kitabı okurken hep yazar Türk edebiyatını bilse burada hangi şairin hangi dizelerinden bahsederdi diye düşündüm. Bazen kendimin de uzun yıllar önce düşündüğüm şeylerin daha etraflı şekilde ele alındığını görüp heyecanlandım. İyi bir yolculuktu sayfalar arasında.
384 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Bir "Poetik Hayal ürünü" olarak ele alınan yazın sanatını fenomenolojik bir inceleme ile Gaston Bachelard bu kitabında ele almıştır. Yazın eserlerinin alt metin araştırması veya söz konusu konu ile ilgili bilimsel bir çalışma yapan herkesin yararlanabileceği felsefi bir kitaptır.
384 syf.
·Beğendi·7/10 puan
Yazar mekana dair yazdığı bu kitapda edebi kaynaklardan da destekler ile düşlemeler üzerinde çalışmalar yaparak somut olgulara adım atmış ve iyide yapmış insanı alıp götürüyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Gaston Bachelard
Unvan:
Fransız filozof, yazar.
Doğum:
1884
Ölüm:
1962
Fransız bilim felsefecisi ve edebiyat eleştirmeni. Fransız bilim felsefesinde ampirik geleneğe karşı bir yaklaşım oluşturmuş,edebiyat eleştirisinde nouvelle critique akımının öncülerinden olmuştur.

Barsur Aube’de doğdu. Geçimini sağlayabil­mek için çalışmak zorunda kaldı,aynı zamanda yüksek öğrenimini tamamladı. 1930-1940 arasında Dijon Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde ders verdi, daha sonra Sorbonne Üniversitesinde bilim tarihi ve felse­fe profesörlüğüne getirildi. 1962’de Paris’te öldü.

Bachelard’ın ilk çalışmaları bilim tarihi ve kuramı üzerinedir. 1934’de yayımlanan Le nouvel esprit scientifique (“Yeni Bilimsel Anlayış”) ve 1938’de yayımlanan La formatiorı de l’esprit scientifique (“Bilimsel Anlayışın Oluşumu”) adlı yapıtlarında bilim öncesi bilgi ile bilimsel bilgi arasındaki ilişkiyi açıklamak için kuramsal bir model oluşturmayı amaç­lamıştır. Bachelard, bilimsel düşüncenin gelişimini kesintisiz bir ilerleme görüşüyle değil, mit ya da günlük tecrübe düzeyiyle bilimsel düşünce arasında gerçekleşen “epistemolojik kopma”larla açıklamıştır. La formation de l’esprit scientifique’de, doğrudan bilgiyi ve günlük hayattan çıkartılan genellemeleri bilimsel bilgi üretiminin önündeki “epistemolojik engeller” olarak değerlendirmiştir. Bachelard’a göre, bu engeller bilginin sürekli ve düzenli birikimini sekteye uğratır, bilgiyi ampirik kökenlerinden kopar­tarak yeni bir “sorunsaP’a geçişi zorunlu kılar.

Bachelard, bilimin epistemolojik tarihi üzerine olan yapıtlarının yanı sıra, şiirsellikle maddi özler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. La psychanalyse dufeu (“Ateşin Psikanalizi”) L’Eau et les reves (“Su ve Rüyalar”) ve La poetique de l’espace (“Uzayın Şiirliliği”) sezgicilik, psikanaliz ve başta Lautreamont olmak üzere bazı şairlerin etkisiyle yazdığı yapıtları­dır.


Eserleri (başlıca): Le nouvel esprit scientifique, 1934, (“Yeni Bilimsel Anlayış”); La psychanalyse du fett, 1937, (“Ateşin Psikanalizi”); La formation de 1’esprit, scientifi- que, 1938, (“Bilimsel Anlayışın Oluşumu”); L’Eau et les reves, 1941, (“Su ve Rüyalar”); Le Rationalisme applique, 1948), (“Uygulamalı Akılcılık”); Le materialisme ration- nel, 1953, (“Akılcı Materyalizm”); Poetique de l’espace, 1957, (“Uzayın Şiirliliği”); La poetique de reverie, 1960 (“Rüyanın Şiirliliği”).

Yazar istatistikleri

  • 40 okur beğendi.
  • 140 okur okudu.
  • 12 okur okuyor.
  • 302 okur okuyacak.
  • 6 okur yarım bıraktı.