Jean Piaget

Jean Piaget

Yazar
7.6/10
33 Kişi
·
142
Okunma
·
65
Beğeni
·
5,6bin
Gösterim
Adı:
Jean Piaget
Unvan:
İsviçreli Psikolog
Doğum:
Neuchâtel, İsviçre, 9 Ağustos 1896
Ölüm:
Cenevre, İsviçre, 16 Eylül 1980
Çocukların bilişsel gelişim süreçleri ile ilgili alanında ilk araştırmaları yapmış psikolog.

Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış olan Piaget, çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de, evrelerden ge­çerek oluştuğunu ve birey çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koy­muştur.

Dış dünyadan yalnızca izlenimler almakla kalmayıp zekasını etkin bir tarzda yapılandıran çocukta bilişsel yapı, Piaget’ye göre, dört evrede gerçekleşir :
Duyusal motor dönem (0-2 yaş)
İşlem öncesi dönem (2-5/6 yaş)
Somut işlemler dönemi (6/7-11/12 yaşlar) - (somut işlemsel dönem olarak da adlandırılır.)
Soyut işlemler dönemi (11/12 ve sonrası) - (formel işlemsel dönem olarak da adlandırılır.)

Jean Piaget, çocuk zihniyetinin yetişki­nin zihniyetiyle hiçbir ilişkisi olmadığını öne sürmüştür. Çocuğun mantığı kendine özgü olduğu gibi, ona göre, düşüncesi de benmerkezlidir. O kendisi için gelişir, kendi tarzında eğlenir; aklın kavramsal bilgileriyle ilgisi yoktur, çelişki bilmez. Çocuk ancak başkalarının düşüncesiyle temasa, geçtiği zaman mantıklı olmaya başlar.

Ayrıca gelişim düzeyi kavramını Jean Piaget'e borçluyuz. Piaget Teorisi olarak bilinen teorisi, herkesin değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak ayrıldığını ortaya koymuştur. Bunların yanında, bilimsel gelişimi açıklamaya yönelik çok farklı ve kapsamlı bir bakış açısı ortaya koymuştur.
Ergenlik öncesi dönemi yaşayan 12-15 yaşındaki çocuğun, ne herhangi bir mantıksal formülü, ne de matematiksel anlamda "öbek" formülünü bilmesine karşın dönüşümleri dört olasılığa göre işlemeyi başarabildiği görülür.
Jean Piaget
Sayfa 120 - Pinhan
Bellek sorunu öncelikle bir sınırlama sorunudur.
Geçmişten korunan her şey bellek değildir.
Jean Piaget
Sayfa 72 - Çocuk gördüğü değil, anladığı şeyi aklında tutar, bunu da düşünebileceği kadar doğal bir biçimde yapmaz. Öte yandan, çocuğun anlamaması ve dolayısıyla anlamadığı ilişkileri belleğine yerleştirememesi çok doğaldır.
Tam sayıların oluşumu çocukta serilemelerinkiyle ve kapsanan sınıflarınkiyle yakından ilişkilidir.
Aslında küçük bir çocuğun yalnızca sözel olarak saymayı öğrendiği için sayıyı edindiği düşünülmemelidir. Sayısal hesaplama gerçekte onun için uzun süre öğelerin uzam içindeki düzenine bağlıdır.
Anıların korunmasına gelince, kimi yazarlara göre [ Bergson, Freud ] anılar bilinçdışına yığılıp, orada unutuluyor ya da anımsanmaya hazır bekliyorken, başka yazarların gözünde [P. Janet] anımsama tarihçininkiyle karşılaştırabilecek bir tarzda gerçekleşen bir yeniden oluşturmadır.
Spitz sonra, Goldfarb, Bowlby gibi psikanalistler hospitalizm başlığı altında anneden ayrılmanın, annenin olmayışının ve yardım kuruluşlarındaki etkiyi incelemişlerdir. Derlenen olgular gelişimde kasıtlı gecikmelerin ya da kalıcı ayrılık durumunda [ durma ve gerilemelerin ] varlığını ortaya koymuştur.
Jean Piaget
Sayfa 30 - Pinhan *Hospitalizm: Kucağa alınmayan yeterince temas sağlanmayan sevgiden, ilgiden yoksun bırakılan bebeklerin zeka geriliğine hatta ölüme kadar gidebileceği durumlarla karşı karşıya kalmaları.
144 syf.
Kitap çocuk psikolojisi alanında özellikle Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuram'ıyla özel olarak ilgilenen "akademisyenler" için oldukça faydalı bir kitap. Çocuğun bilişsel gelişimindeki evreleri örnek deneylerle özet bir şekilde anlatmış.
Fakat kitabın kapağındaki ponçik görsel, annelerimizi çocuklarının gelişimine fayda sağlamak için okunması kolay bir kitap gibi çekse de - kesinlike öyle değil!! Dışarıdan ne kadar ince görünse de içeriden bir o kadar ağır bir kitap gerek kullanılan üst düzey kelimeler ve bir o kadar onları anlatmak için kullanılan terimler sebebiyle.
Kısaca bu kitabı sadece okumak değil aynı zamanda anlamakta istiyorsanız, psikoloji alanıyla ilgilenmenin yanında çocuk psikolojisinin bilişsel gelişimiyle ve aynı zamanda Piaget'lede çok yakından ilgilenmeniz gerekiyor.
144 syf.
·4 günde·8/10
Sessiz sakin bir şekilde okunması gerekir. Kelime haznenizin gelişmiş olması gerekir, ki bu kitabı okurken rahat bir şekilde anlayabilesiniz. O yüzden herkese tavsiye etmek yerine kendi kelime haznesine güvenip gelişmek isteyenler için uygun bir kitap
96 syf.
·10 günde
Jean Piaget, çocuk zihniyetinin yetişki­nin zihniyetiyle hiçbir ilişkisi olmadığını öne sürmüştür. Çocuğun mantığı kendine özgü olduğu gibi, ona göre, düşüncesi de benmerkezlidir. O kendisi için gelişir, kendi tarzında eğlenir; aklın kavramsal bilgileriyle ilgisi yoktur, çelişki bilmez. Çocuk ancak başkalarının düşüncesiyle temasa geçtiği zaman mantıklı olmaya başlar.
Piaget, 5 ila 6 yaşındaki doğal dünyalarındaki çocuklar hakkında görüşmeler ve gözlemler yaparak 6. yılda ahlaki düşünmenin nasıl geliştiğini anlama çalışmalarına başlamıştır. Bununla birlikte, ahlaki gelişim teorisi aynı prensiplerin çoğunu ifade etmektedir. Ve entelektüel büyüme için sağladığı bilişsel gelişim süreçleridir. Aslında, ahlaki gelişimin Piaget ve Kohlberg açısından incelenmesi, ahlaki bilişin belirli bir konusuyla ilgili olarak çocukların entelektüel gelişimlerini incelemek için bir yöntemdir.
 Piaget Teorisi olarak bilinen teorisi, herkesin değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak ayrıldığını ortaya koymuştur. Bunların yanında, bilimsel gelişimi açıklamaya yönelik çok farklı ve kapsamlı bir bakış açısı ortaya koymuştur.

Kitap güzel ancak ben bu tarz kitaplarda biraz daha ne yapılması hakkında yönlendiren fikirleri seviyorum...

İyi okumalar:)..
96 syf.
S.Freud'dan sonra sevdiğim kuramcılardan biri de J.Piaget'dir.

Piaget çocuk zihninin bir yetişkin zihninden çok farklı bir yapıya /işleve sahip olduğu teorisi ile bilinir. Bu açıdan çocuklara bir yetişkin gözüyle bakılmaması belli yaşlardaki yetilerinin üzerinde bir beklentiye girilmemesi açısından ebeveynlere iyi bir klavuz niteliği olduğunu söylemeliyim piaget'nin.

Piaget çocukta zihin gelişimi üzerine dört gelişim evresini ortaya atmış olup her bir evrede belirli yaş aralıklarına denk gelecek şekilde çocukta görülen /ortaya çıkan bazı davranışları ele almıştır.

Bana kalırsa ebeveynlerin çocuk doğurmadan önce piaget gibi dünyaca ünlü /önemli kuramcıların kitaplarına hăkim olmaları onların çocuklara olan yaklaşımlarına çocukların içsel dünyalarını daha iyi anlamalarına çocuklara ne zaman nasıl daha iyi davranılması hangi yaşlardayken hangi durumlarda hangi cevabı vermeleri gerektiği konusunda ve en önemlisi onların bilişsel gelişimlerine büyük katkısı olacağı görüşündeyim.Bu da ilerde daha sağlıklı bireyler demektir.
336 syf.
·7 günde·Beğendi·Puan vermedi
Kitapta çocuğun gerçekçilik döneminden animizme ve oradan da yapaycılığa geçiş dönemi olarak bağlı olduğu teoriye detaylı bir şekilde kendi dilinden anlatılmaktadır...
336 syf.
·Puan vermedi
Jean piaget. Hangi çocuk gelişim kitabını okursanız okuyun kaynakça bu ismi görme ihtimaliniz çok yüksek.
İlk Twitter da çocuk gelişimi olan bir hesapta, psikoloğun çocuklar ve bebeklere yönelik çalışmalarını okuyunca kitabı merak ettim ve aldım.
Kitap zor bitti çünkü fazla teorik ve yazım biçimi sizi hiç cezbetmiyor ama gerçekten tüm pedagojik kitapların piri desem yeridir. Araştırmaları çok derin ve gözlemlediği çocukların çalışmaları da kitabında uzun uzun yer almış daha çok bence çocuk gelişimi okuyanlara yönelik diyebilirim. Çocuğun Gerçeklik dönemi, düşünce kavramı, rüyalar, nesnelere yüklenen anlam, nedensellik ve çocuk yapaycılığı gibi başlıklar var bebeğinizin ya da çocuğunuzun düşünme şeklini anlamak ve empati kurup “demek öyleymiş” diyeceğiniz birçok meseleye açıklık getirmiş. hemen bitmez, sıkıcı fakat oldukça aydınlatıcı. “Bebeklerde var olma kavramı tam olarak oturmadığı için annesi odasından çıkınca onun yok olduğunu varsayarak ağlamaya başlar”(iyi bilgi)
“Hemen hemen her sorunun çözülme biçimi sorulma biçimindedir”
144 syf.
·14 günde·Beğendi·Puan vermedi
Kitabımız çocuğun dünyasının ve psikolojisinin anlaşılabileceği sadelikte bir gelişim kitabı değildir. Pedagojik terimlerden oluşuyor. Ünlü psikolog Jean Piaget’in yıllarını verdiği Bilişsel Gelişim kuramını anlatır. Bunu göz önünde bulundurarak okuyunuz:))
198 syf.
·9 günde·8/10
Çevrildiği yıldan dolayı kitap Türkçe'den ziyade Farsça/Arapça karışımı gibiydi. Bu, okumayı bir hayli zorlaştırdı ama kitabın özünde anlatmaya çalıştığı şeyin, günümüzün eğitimcilerine ve pedagoglarına hazine değerinde olduğunu düşünüyorum. Kitabı daha okunur kılabilmek için yanınızda bir defter, kalem ve de kelimelerin anlamlarına bakabileceğiniz internet bağlantısı bulundurun :) Keyifli okumalar.

Yazarın biyografisi

Adı:
Jean Piaget
Unvan:
İsviçreli Psikolog
Doğum:
Neuchâtel, İsviçre, 9 Ağustos 1896
Ölüm:
Cenevre, İsviçre, 16 Eylül 1980
Çocukların bilişsel gelişim süreçleri ile ilgili alanında ilk araştırmaları yapmış psikolog.

Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış olan Piaget, çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de, evrelerden ge­çerek oluştuğunu ve birey çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koy­muştur.

Dış dünyadan yalnızca izlenimler almakla kalmayıp zekasını etkin bir tarzda yapılandıran çocukta bilişsel yapı, Piaget’ye göre, dört evrede gerçekleşir :
Duyusal motor dönem (0-2 yaş)
İşlem öncesi dönem (2-5/6 yaş)
Somut işlemler dönemi (6/7-11/12 yaşlar) - (somut işlemsel dönem olarak da adlandırılır.)
Soyut işlemler dönemi (11/12 ve sonrası) - (formel işlemsel dönem olarak da adlandırılır.)

Jean Piaget, çocuk zihniyetinin yetişki­nin zihniyetiyle hiçbir ilişkisi olmadığını öne sürmüştür. Çocuğun mantığı kendine özgü olduğu gibi, ona göre, düşüncesi de benmerkezlidir. O kendisi için gelişir, kendi tarzında eğlenir; aklın kavramsal bilgileriyle ilgisi yoktur, çelişki bilmez. Çocuk ancak başkalarının düşüncesiyle temasa, geçtiği zaman mantıklı olmaya başlar.

Ayrıca gelişim düzeyi kavramını Jean Piaget'e borçluyuz. Piaget Teorisi olarak bilinen teorisi, herkesin değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak ayrıldığını ortaya koymuştur. Bunların yanında, bilimsel gelişimi açıklamaya yönelik çok farklı ve kapsamlı bir bakış açısı ortaya koymuştur.

Yazar istatistikleri

  • 65 okur beğendi.
  • 142 okur okudu.
  • 15 okur okuyor.
  • 407 okur okuyacak.
  • 13 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları