Jean Piaget

Jean PiagetÇocuk Psikolojisi yazarı
Yazar
7.5/10
66 Kişi
413
Okunma
143
Beğeni
12,6bin
Görüntülenme

Hakkında

Çocukların bilişsel gelişim süreçleri ile ilgili alanında ilk araştırmaları yapmış psikolog. Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişim alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış olan Piaget, çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de, evrelerden ge­çerek oluştuğunu ve birey çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koy­muştur. Dış dünyadan yalnızca izlenimler almakla kalmayıp zekasını etkin bir tarzda yapılandıran çocukta bilişsel yapı, Piaget’ye göre, dört evrede gerçekleşir : Duyusal motor dönem (0-2 yaş) İşlem öncesi dönem (2-5/6 yaş) Somut işlemler dönemi (6/7-11/12 yaşlar) - (somut işlemsel dönem olarak da adlandırılır.) Soyut işlemler dönemi (11/12 ve sonrası) - (formel işlemsel dönem olarak da adlandırılır.) Jean Piaget, çocuk zihniyetinin yetişki­nin zihniyetiyle hiçbir ilişkisi olmadığını öne sürmüştür. Çocuğun mantığı kendine özgü olduğu gibi, ona göre, düşüncesi de benmerkezlidir. O kendisi için gelişir, kendi tarzında eğlenir; aklın kavramsal bilgileriyle ilgisi yoktur, çelişki bilmez. Çocuk ancak başkalarının düşüncesiyle temasa, geçtiği zaman mantıklı olmaya başlar. Ayrıca gelişim düzeyi kavramını Jean Piaget'e borçluyuz. Piaget Teorisi olarak bilinen teorisi, herkesin değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların birbirinden ölçülebilir olarak ayrıldığını ortaya koymuştur. Bunların yanında, bilimsel gelişimi açıklamaya yönelik çok farklı ve kapsamlı bir bakış açısı ortaya koymuştur.
Unvan:
İsviçreli Psikolog
Doğum:
Neuchâtel, İsviçre, 9 Ağustos 1896
Ölüm:
Cenevre, İsviçre, 16 Eylül 1980

Okurlar

143 okur beğendi.
413 okur okudu.
26 okur okuyor.
892 okur okuyacak.
33 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
“Psikolojinin şansızlığı , herkesin kendisini psikolog sanmasıdır.”
Sayfa 7
Genetik epistemoloji bilgiyi, özelde bilimsel bilgiyi, onun tarihi, toplumsal türeyişi (socio - genesis) ve özellikle de üzerinde kurulduğu kavram ve işlemlerin psikolojik kaynakları gibi temeller üzerinde açıklamaya çalışır. Bu kavram ve işlemler büyük ölçüde sağduyudan çıkarsandıkları için, kaynakları da daha yüksek bir düzeyden bir bilgi olarak önemlerine ışık tutabilir. Fakat genetik epistemoloji, biçimselleştirmeyi de -özelde dengeli düşünce yapılarına ve bazen de düşüncenin gelişmesinde bir düzeyden diğerine olan dönüşümlere uygulanan mantıksal biçimselleştirmeyi de- hesaba katar.
Reklam
Çocuk yedi yaşına değin önmantıksal kalıyor ve mantığı sezgi düzeneğiyle bütünlüyor: Temsile dayalı imajın ve «zihinsel deneyimlerin» biçimi altında algıların ve hareketlerin basitçe içe maledilmesi, gerçek anlamda ussal bir eşgüdüm olmaksızın böylece duyumsal-devinim şemalarını uzatıyor.
Çocuğun ilk ahlakı, boyun eğme ahlakıdır ve iyinin ilk ölçüsü, uzun süre çocuklar için anne babanın istemidir.
Çocuk, ana babasının her şeyi bilmediğini fark ettiği gün kendi öznelliğini de keşfetmiştir.
"Psikolojinin şanssızlığı, herkesin kendini psikolog sanmasıdır."
Jean Piaget
Jean Piaget
Çocuk bir yetişkinin minyatürü değildir.
Jean Piaget
Jean Piaget
Reklam
"Zeka, çevreye uyum kapasitesidir."
Jean Piaget
Jean Piaget
"Bir davranış, içinde ortaya çıktığı bağlamla uyum gösteriyorsa zekice demektir."
Robert J. Sternberg
Robert J. Sternberg

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
70 syf.
4/10 puan verdi
piaget’in temel epistemolojik bakış açısı nedir ve geleneksel felsefi epistemolojiden hangi yönüyle farklıdır? piaget’in bilgi teorisi temelde şu soruyla ilgilidir: “(gelişimsel olarak) belirli bir epistemik gerçek veya özellik nasıl mümkündür?” örneğin, mantık ve matematikte yer alan gerekli doğruların çocuğun ilk karşılaştığı olumsal
Genetik Epistemoloji
Genetik EpistemolojiJean Piaget · Birey ve Toplum Yayıncılık · 198418 okunma
336 syf.
·
Puan vermedi
·
Beğendi
Okullarda sık sık dile getirdiğimiz “ peki bu bilgi gerçek hayatta ne işime yarayacak ? Sorusunu kendisi için asla soramayacağımız bir bilim adamıdır kendisi. Her cümlesi , araştırması, çalışması, deneyi destur çekerek okunasıgillerdendir. Çocukları robot olarak görmeyen ve onların düşünce yapılarını çok ciddiye alıp araştırmalarını da tamamen bu yönde yapan öncü bir insandır, kendisinden sonrakilere kocaman bir bilgi dağı bırakmıştır. Çocuğun gerçeklik dönemi , düşünce kavramı ,rüyalar, nesnelere yüklenen anlam nedensellik ve çocuk yapaycılığı gibi başlıklar var. Çocuğun veya bebeğin düşünme şeklini anlamak ve empati kurup “ demek öyleymiş “ diyeceğimiz bir çok meseleye açıklık getirmiş ... Hemen bitmez, sıkıcı fakat oldukça aydınlatıcı... Diyelim ki profesyonel yaşamımızda hiç bir halta yaramadı bu adamdan öğrendiklerimiz, o zaman çocuğumuz olunca felaket işimize yarar. İlla yarar, bir yerde , bir şekilde, o derece manyak bir adam... “ Bebeklerde var olma kavramı tam olarak oturmadığı için annesi odasından çıkınca onun yok olduğunu varsayarak ağlamaya başlar.” ( Efsane Bilgi) hemen hemen her sorunun çözülme biçimi sorulma biçimindedir. Herkese farkındalıklı günler.
Çocuğun Gözüyle Dünya
Çocuğun Gözüyle DünyaJean Piaget · Dost Kitabevi Yayınları · 201087 okunma
144 syf.
7/10 puan verdi
Kitap çocuk psikolojisi alanında özellikle Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuram'ıyla özel olarak ilgilenen "akademisyenler" için oldukça faydalı bir kitap. Çocuğun bilişsel gelişimindeki evreleri örnek deneylerle özet bir şekilde anlatmış. Fakat kitabın kapağındaki ponçik görsel, annelerimizi çocuklarının gelişimine fayda sağlamak için okunması kolay bir kitap gibi çekse de - kesinlike öyle değil!! Dışarıdan ne kadar ince görünse de içeriden bir o kadar ağır bir kitap gerek kullanılan üst düzey kelimeler ve bir o kadar onları anlatmak için kullanılan terimler sebebiyle. Kısaca bu kitabı sadece okumak değil aynı zamanda anlamakta istiyorsanız, psikoloji alanıyla ilgilenmenin yanında çocuk psikolojisinin bilişsel gelişimiyle ve aynı zamanda Piaget'lede çok yakından ilgilenmeniz gerekiyor.
Çocuk Psikolojisi
Çocuk PsikolojisiJean Piaget · Pinhan Yayıncılık · 2001126 okunma