1000Kitap Logosu
Mehmet Emin Resulzade

Mehmet Emin Resulzade

Yazar
Dergi
BEĞEN
TAKİP ET
9.4
103 Kişi
202
Okunma
71
Beğeni
993
Gösterim
Asrımızın Siyavuşu
OKUYACAKLARIMA EKLE
Qafqaz Xatirələri
OKUYACAKLARIMA EKLE
Məktublar
OKUYACAKLARIMA EKLE
Pan-Turanizm ve Kafkasya Meselesi
OKUYACAKLARIMA EKLE
Rusya'da Siyasi Vaziyet
OKUYACAKLARIMA EKLE
Azerbaycan Problemi
OKUYACAKLARIMA EKLE
Kafkasya Türkleri
OKUYACAKLARIMA EKLE
Azerbaycan Cumhuriyeti
OKUYACAKLARIMA EKLE
Azərbaycan Cümhuriyyəti
OKUYACAKLARIMA EKLE
Əsərləri
OKUYACAKLARIMA EKLE
Azərbaycan Şairi Nizami
OKUYACAKLARIMA EKLE
Mühacirət İrsimizdən
OKUYACAKLARIMA EKLE
64 syf.
·
2 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
Əsərdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması, fəaliyyəti və süqutu Firdovsinin "Şahnamə"sindəki Siyavuşun əhvalatı vasitəsilə obrazlı şəkildə əks olunub. Əsər 1920-ci ilin iyul ayında Lahıcda yazılsa da, ilk dəfə Türkiyədə çap olunub. Maraqlı, fərqli üslubda bir əsər idi, bəyəndim.
Əsrimizin Siyavuşu
Okuyacaklarıma Ekle
13
520 syf.
·
9 günde
·
Puan vermedi
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə bağlı istər Qərb, istərsə də Şərq müəlliflərinin geniş araşdırmaları var. Çoxu unudulub getsə də, keçən il Məmməd Əmin Rəsulzadənin "Azərbaycan şairi Nizami" əsəri bəzi nəşriyyatlar tərəfindən yenidən işlənərək çap olundu. Rəsulzadənin 10 ilə yaxın müddətdə və İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsinə düşdüyündən mənbələri tamamlamaqda çətinlik çəkərək ərsəyə gətirdiyi bu araşdırmanı oxuyaraq Nizami ilinə yekun vurdum. Nizami Gəncəvinin fars şairi hesab olunmasına əsas arqument kimi, onun fars dilində yazmasını və İran hökmdarlarına aid əsərlər ərsəyə gətirməsini göstərirlər. Rəsulzadənin bu mövzuda mövqeyi olduqca aydın idi, xalqların tam olaraq təşəkkül tapmadığı və tək dilin bütün regionda hegemon olduğu bir dövrdə farsca yazmaq fars sayılmaq üçün şərt deyildir. İran hökmdarlarına gəldikdə isə, İran ədəbiyyatının təməli sayılan Firdovsinin Şahnaməsində yaradılan farsçılıq ideallarının Nizami ilə müqayisəli təhlilini verərək məncə müəllif məqsədinə çatıb. Çünki Nizami əsərlərində tək bir fars idealı yoxdur. Əksinə saf, mərd, ədalətli və gözəl mənasında sözlərin işlənilməsində türkçülüyə göndərmələr edib. Kitab Nizami şəxsiyyətinin və əsərlərinin müxtəlif mövzular ətrafında təhlili olaraq toplanıb. Lakin bəzi hissələri oxumaq xüsusilə təəccüb doğurdu. Məsələn, Nizami əsərlərində dinin yerini təhlil edən Rəsulzadənin atəşpərəstlik və zərdüştlüyün fərqli dinlər olduğunu bilməməsi, hər ikisindən eyni ad altında ikiallahlı din kimi bəhs etməsi (halbuki təkallahlı dindir). Həmin fəsildə Nizami əsərlərində Quran ayələrindən surələr ilə əlaqələndirmələr oxuyacağımı gözləyirdim. Rus mövzusundan yazarkən əsərin qayəsindən kənara çıxıb uzun-uzun Sovet sistemini pisləməyə başlaması da yəqin ki, müəllifin həmin dövrdəki hissləri ilə bağlı olub. Və ya Şirini erməni şəhzadəsi kimi qeyd etməsi də mənə qeyri-müəyyən qaldı, çünki əsərdə konkret olaraq erməni ifadəsi yoxdur. Hər bir halda, Rəsulzadəni bir ədəbiyyatçı olaraq oxumaq maraqlı idi.
Azərbaycan Şairi Nizami
Okuyacaklarıma Ekle
4