Safâ Mürsel

Safâ Mürsel

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
9
Gösterim
Adı:
Safâ Mürsel
Unvan:
Yazar
Doğum:
Tavas, 1949
1949 yılında Tavas'ta doğdu. 1968'te Denizli Lisesinden, 1973'te ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede master çalışmalarında bulundu. Serbest avukatlık yanında gazete ve dergi yazarlığı yaptı. Moral FM radyosunun kurucularından olup aynı radyoda program yapıyor.
Risale-i Nur üzerine araştırma ve incelemeleri bulunan yazarın, "Bediüzzaman Said Nursî ve Devlet Felsefesi" isimli ilk çalışması 1976 yılında yayınlandı. 1982 yılında "Laikliğin Neresindeyiz?", 1984 yılında (765 sayılı) "Türk Ceza Kanununun 163. Maddesi Hakkında Kesinleşmiş Yargı Kararları" ve 1989 yılında "Siyasi Düşünce Tarihi Işığında Bediüzzaman Said Nursî" isimli çalışmaları yayınlandı.
Yazar, halen serbest avukatlıkla birlikte, Nesil Yayınları ve Etkileşim Yayınlarının Yayın Kurulu Başkanlığını yapıyor.
Bu devirde, suistimalât o dereceye vardı ki, bir sermayedar kendi yerinde oturup, bankalar vasıtasıyla bir günde bir milyon kazandığı halde, bir biçare amele sabahtan akşama kadar taht-el arz(yer altı) madenlerinde çalışıp kût-ü lâyemut (ölmeyecek) derecesinde on kuruşluk bir ücret kazanıyor.
-mektubat-
Ve bu dar, fanî dünya insanın nihayetsiz emel ve arzularına kâfi gelmediğini herkes bir derece hissetmeye başlamış.
Hadd-i evsatı gösterecek, ifrat ve tefriti kıracak yalnız felsefe-i şeriatle belâgat ve mantık ile hikmettir. Evet hikmet derim, çünkü, hayr-ı kesirdir; şerri vardır fakat cüz'îdir.
Eğer akıl ve nakil hükmü çatışırsa, usûl ilminin prensiplerine göre akıl hükmü tercih edilecek nakil tevil olunacaktır. Fakat bu aklın, selim akıl olması gerekir
Bu asırda, enaniyetin bu derece ileri gitmesi, çok insanları birer küçük fir'avun ve birer küçük Nemrud hükmüne getirmiştir.
-mektubat-
Cenâb-ı hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, uluhiyet sıfatlarını fehmetmek (kavramak) üzere bir Vahid-i kıyasî vazifesi görüyor. Maalesef insan, benliğini su-i ihtiyar hâkimiyet ve istiklâliyete âlet ederek tam bir fir'avun olur
Eğer, ecrâm-ı ulviyeden tek bir cirm(yıldız ) '' kün'' emrine veya '' mihverinden çık '' hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz feza-yı âlemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi vaveylâlar başlar. Birbirine çarpışacak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek.
İslamiyet'in menşei ilim, esası akıldır. Binaenaleyh İslamiyet'in, hakikati kabul ve safsatalı evhamı reddetmek şanındandır.
- İşârat-ül-İ'caz
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Safâ Mürsel
Unvan:
Yazar
Doğum:
Tavas, 1949
1949 yılında Tavas'ta doğdu. 1968'te Denizli Lisesinden, 1973'te ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede master çalışmalarında bulundu. Serbest avukatlık yanında gazete ve dergi yazarlığı yaptı. Moral FM radyosunun kurucularından olup aynı radyoda program yapıyor.
Risale-i Nur üzerine araştırma ve incelemeleri bulunan yazarın, "Bediüzzaman Said Nursî ve Devlet Felsefesi" isimli ilk çalışması 1976 yılında yayınlandı. 1982 yılında "Laikliğin Neresindeyiz?", 1984 yılında (765 sayılı) "Türk Ceza Kanununun 163. Maddesi Hakkında Kesinleşmiş Yargı Kararları" ve 1989 yılında "Siyasi Düşünce Tarihi Işığında Bediüzzaman Said Nursî" isimli çalışmaları yayınlandı.
Yazar, halen serbest avukatlıkla birlikte, Nesil Yayınları ve Etkileşim Yayınlarının Yayın Kurulu Başkanlığını yapıyor.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okuyor.
  • 1 okur okuyacak.