Şeyhoğlu Mustafa

Şeyhoğlu Mustafa

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
11
Gösterim
Adı:
Şeyhoğlu Mustafa
Şeyhoğlu[Kitabın yazarı], padişahın vazifesini belirterek, onun Allahu Teâlâ'nın yeryüzündeki gölgesi olduğunu, uyanık ve ihtiyatlı olmasını, hükmü kendi elinde bulundurmasını, onu başkalarına vermemesini, raiyyetine şefkatli olmasını ve hükümeti Hak fermanına göre hakla yürütmesini; nefsine uymamasını, nefse uyarsa sapıtacağını, Hakk'ı unutmamasını, padişahlığın haklarını gözeterek adalet istemeyi, tebaayı beslemeyi, memleketi düşmandan korumak için düzenli ordu bulundurmayı, ihmalkâr olmamasını istemektedir.
[Ayrıca] İlme ve ibadete saltanat kuvveti ile memleket şevketi yâr olmalı. Padişah tebaası ve askeriyle adalet göstermelidir. Zalimleri zulmünden, fâsıkları fıskından men ederek, güçsüzlere destek olmalı, güçlülere de hadlerini bildirmelidir. Âlimleri, ilm öğrenmeleri için vakarlı ve şerefli tutmalı, kötülükleri men edip, iyilikleri unutmamalı, saltanat aletini kötülüğe kullanmamalı, Hakk'ın ahlâkı ile ahlâklanmalı, "hilm" sıfatının gereği olarak suçunu bilenleri bağışlamalıdır.
Şayet "kahr" sıfatı ile muamele etmek isterse düşmanları, münafıkları ve bidat ehlini yani dine hurafe katanları kahretmelidir. Bu da Hak sıfatlardandır. Böylece gaza etmeli, zulm ehlini fısk ve fesat kavmini yola getirmeli, mazlumun hakkını almalıdır. Ayrıca hırsızın, eşkıyanın ve cinayet işleyenin hakkından gelmeyi kanun üzere yürütür ve işlerini de Hakk için yaparsa padişahlığın hakkını vermiş olur.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Şeyhoğlu Mustafa

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 2 okur okuyacak.