Tarık Demirkan

Tarık Demirkan

YazarDerleyenÇevirmenEditör
8.9/10
1.782 Kişi
·
6,4bin
Okunma
·
5
Beğeni
·
992
Gösterim
Adı:
Tarık Demirkan
Unvan:
Gazeteci, Yazar, Çevirmen
Doğum:
Bartın, 1957
Gazeteci, yazar, çevirmen.Budapeşte Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi, dünya ekonomisi bölümünde doktorasını sundu. Televizyonculuk, radyoculuk, gazetecilik yaptı.

1957 yılında Karadenizin küçük bir kasabası olan Bartın’da başladığı yaşam macerasını, sırasıyla İzmir, Budapeşte, Londra ve İstanbul’da sürdürdü. Şu an Budapeşte’de yaşıyor, serbest gazetecililik yapıyor, BBC radyosu Türkçe yayınlarına ve CNN Türk’e yaşadığı bölgeden haberler aktarıyor, bir Macar radyosunda Orient Expres adıyla Doğu-Batı kültürel ilişkilerini ele alan ve Türk müziğini tanıtan bir program hazırlayıp sunuyor. Evli, hayatının en güzel masalı olarak tanıttığı 9 yaşında bir kızı var.
Herkesin iki tane heybesi var boynunda. Bunlardan birini önlerine,diğerini de arkalarına atıyorlar.Önlerinde tuttukları heybeye başkalarının kötü özelliklerini dolduruyorlar.Kendilerini böylece üstün görüyorlar.Arkadaki heybeye ise kendilerinde olup da beğenmedikleri özellikleri gizlemeye çalışıyorlar. İyi ve kötü yanlarını birlikte görmüyorlar. Oysa, herkesin hem iyi hem kötü yanları vardır ve bu gayet doğaldır.
Budapeşte Turan Cemiyetinin üyelerinden olan, Osmanlı döneminde devletin bürokratlarıyla ve Anadolu'da yerel şahsivetlerle yakın ilişkilere sahip olduğunu Horvath'ın eserinden öğrendiğimiz Abdüllatif'in aynı zamanda Ankara hükümetini desteklediğini ve bu yeni devletle yakın ilişkilere sahip olduğunu da öğrenmiş oluyorduk. Bu bilgi, dolaylı olarak Macaristan Turan Cemiyeti'nin Anadolu ihtilalini koşulsuz desteklediği anlamına da geliyordu. Savaşların ateşinde kavrulan Anadolu'yu dolaşırken, yoksulluğun, geri kalmışlığın, çaresizliğin nasıl aşılabileceği, toplumsal modernizasyon nasıl sağlanabileceği üzerine önerilerde bulunan Horvath bir Turancıydı. Horvath'ın önerilerini yaşama geçirmesini beklediği İttihak vc Terakki hükümeti dc Türkçülüğti devlet politikası haline getirmişti. Ankara hükü-metinin dış politikasını Budapeşte'de kamuoyuna tanıtmaya çalışan, Ba-rı'ya karşı Anadolu'yu savunmaya gayret eden Abdüllatif de öyle. Oysa Mustafa Kemal'in Türk Turancılanyla görüş ayrılıklarının bulunduğu bi-liniyordu. Peki o zaman Macar Turancılannın görüşleri nelerdil Kendile-rini, dünyayı ve Türkiye'yi nasıl görüyorlar, gelecek için neler öneriyorlar-ell? Kitap Macar Turancılannın tarihteki izini sürerken bir yandan da bu sorulara yanıt arıyor. Bu çalışmanın bir başka amacı ise bize özgü gibi görünen Turancılık ideololisınin aslında bir başka ulusun aydınları tarafından yaratılmış olma-sı olgusunun irdelenmesicfir. Türkiye'de 20. yüzyılın egemen ideolojik-«den olan Türkçülük ve Turancılık gerçekten de Türkiye dışından ülke-ye taşınan ideolojilcrdir, Türkçülük öncelikle Türkiye'ye göç« Tatar ve Kınm Türklerince geliştirilmiştir. Turancılık ise Macarlar tarafindan, Türkleri dc içeren, ama Macar ulusunun önderi olacağı bir dünya düzeni olarak tasarlanıp tanıtılmıştır. Doğal olarak bu gelişmede Türkiye'de ulus-laşma sürecinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan milliyetçiliğin Avni-pı'nın diğer yörelerine göre çok geç evrelerde yaşanmasının payı vardır. Ama bu olguların tarihsel sıralamasını değiştirmez. Bu çalışma Macarlar tarafindan geliştirilen Turancılığın aşağı yolun aynı yıllarda boy veren Türkiye'deki Türkçülük üzerindeki etkilerini de almayı da amaçlamakta-
Bir zamanlar “Dünyanın Merkezi“ olarak anılan İstanbul bu dönemde kendi kaderine bile hukmedemeyen yardıma muhtaç bir devletin merkezi haline gelmişti.
Ulusal özelliklerinin farkına varmaya başlayan, "öteki"nden farkını sorgulayan bir halk önce, etnik-kültürel köken aramaya başlar, hangi halklarla akraba olduğunu ortaya çıkarmaya çalışır. Bu tüm halklar için, tarihin her döneminde böyle olmuştur. Halkların anayurtlarının neresi olduğunun, etnik-kültürel anlamda hangi halklarla yakın ilişkide bulunduğunun saptanmasında lisanların karşılaştırılması birinci ve en güvenilir yöntemdir. Bu yapılırken dilin yapısı, dilbilgisi, temel kavramlar, ifade biçimleri, destan ve efsaneler gözden geçirilir.
207 syf.
·2 günde·8/10
Gelirleriyle çocuklara kitap hediye ettiğim YouTube kanalımda Pal Sokağı Çocukları kitabını yorumladım:
https://youtu.be/0QsuJ9RyBtA

Daha dün Kitap Ağacı İzmit Kitap Buluşması'nda bir çocuğa "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" diye sordum. Bana "YouTuber" dedi. Burada bir sorun var. Bu incelemede bu sorunu çözmeye çalışacağım.

Küçük Prens'in en azından bir gezegeni vardı. Küçük Kara Balık'ın en azından bir göleti vardı. Peki Pal Sokağı Çocukları'nın elinde ne vardı?

Çocukluğumu hatırlıyorum da, kirlenmesini hiç istemediğim yeni alınmış giysilerle, istediğim zaman edinebileceğim renkli oyuncaklarla, televizyondan istediğim zaman izleyebildiğim zevkli çizgi filmlerle doluydu. Pal Sokağı Çocukları'nın ise nedense hiç böyle dertleri yoktu. Onların derdi ebeveynlerinin onları içine attığı yaşam mücadelesinde bütün çocukluklarıyla ayakta durabilmekti.

Kitabı okumuş olanlar az çok Nemençek karakterinin ebeveynlerde bile bulunmayan çocuk cesaretinin nasıl olduğunu, aralarında kurdukları çocukça bir rütbe hiyerarşisinin askeri bir düzenle yönetilen ülkeleri hatırlattığını, üniformalarının içinde kaybolan bedenlerinin bütün savaşlara inat sempatikliğini bilirler. Bu incelemede daha çok bizim sokağın çocuklarıyla Pal Sokağı Çocukları'nın karakterlerini karşılaştıracağım.

Çocukların sokakta oyunlar oynayıp birbirleriyle çocukluklarını geçirebildiği son yılları yakalamıştım. Aslında çocuklar sokaklara, sokaklar da çocuklara aitti. Bir çocuk için en önemli tanışma, oyun ve sosyalleşme mekanı olabilecek sokaklar 21. yüzyılda teknolojik bir evrim geçirmişti. Ebeveynler artık çocuklarını tabletlerdeki ve telefonlardaki sokaklarla başbaşa bırakıyorlardı. Oyunlar dijitalleşmişti ve samimiliğini kaybetmişti. Ama onlar da haklıydı! "Sokak çocukları" söz öbeğinden korkan ve görmezden gelen insanların arasında buna şaşılmamalıydı. Hiçbir ebeveyn çocuğunun "sokak çocuğu" olmasına göz yumamazdı!

Çocukluğum boyunca hiçbir zaman futbol sevdam olmadı. Keza şimdi de olmadığı gibi. Galatasaray'ı tutuyorum ama bakmayın, zenginlikleriyle kendi zenginliklerini doyuranlar ordusu. Bu yüzden de arayışlarıma cevap bulabileceğim, kendi oyun ihtiyacımı karşılayabileceğim verimli bir çocukluk çağım olmadı. Zaten bizim sokağın çocukları akşam ezanında evlerine çağrılan, sokaktan sonra birbirlerini unutup parçacıl hayatlarına devam eden insanlardı. Peki Pal Sokağı Çocukları'nın bizim çocuklardan ne farkı vardı?

Pal Sokağı Çocukları'nın vicdanı, merhameti, içlerinde bitmek bilmeyen dayanışma duygusu, aralarında kurdukları ebeveynlerinin bile beceremediği nitelikteki çocukça sistemleri kıskanılacak nitelikteydi. Milyonlarca ölü çıkarılıp kimsenin kazanmadığı savaşlarda sadece 1 tane şanlı bir ceset çıkarıp aralarındaki bütün sorunları çözebiliyorlardı! Biz, ebeveynler ve yetişkinler olarak çocuklar gibi olmayı hiçbir zaman başaramayacaktık. Yaşımız arttıkça içimizde çocukluğumuza duyduğumuz özlem de doğru orantılı olarak artacaktı.

Eskilerin sokaklarındaki çocuklar ellerindeki milyarlarca liralık teknolojik aletlerle değil, içlerindeki duygu değişimleri, birbirlerine karşı duydukları çocukça özlem ve beraber hissettikleri dayanışma duygusunun getirdiği manevi değerle sevinçlerine karşılık bulurdu. Teknolojiyi yaratan bizler ne kadar onun için köleleşirsek, doğanın içinde en özgür hareket etmesi gereken çocuklar da onun köleleri olarak hayatlarına devam ederdi. Kafka'nın kafesi teknoloji, kuşu ise çocuklar olurdu. Ama ülkenin sokaklarında güven kalmamış olması, ebeveynlerin çocukları artık yanlarında görmek istemesi gibi çağdaş ikilemler, çocukların "herhangi bir sokak çocuğu" ya da "X sokağı çocukları" olması arasındaki ince sınırdı.

Benim çocukluğum kendi adıma herhangi bir sokak çocuğunun hayatı ve Pal Sokağı Çocukları'ndan bir çocuğun hayatı arasında bir yerdeydi. Şu an hiçbir çocukluk arkadaşımın olmaması bu duruma en iyi örnektir. Biz insanlar olarak sokakları ne kadar tehlikeleştirir ve güvensizleştirirsek çocuklarımızı da evlere hapsederiz. Oysaki çocuklar ilk olarak sokaklarla sosyalleşir ve sokaklar da çocuklarla renklenir.

Sokaklarda oyun oynayan çocuk göremezsek, kedilerin korkmayacakları boyda insanlar kalmamış olur artık.

Sokaklarda oyun oynayan çocuk göremezsek, bakkal amcaların yüzü gülmez artık.

Sokaklarda oyun oynayan çocuk göremezsek, Pal Sokağı Çocukları'nın kendilerine kurduğu minik dünyanın benzeri, Küçük Prens'in mütevazı gezegeni, Küçük Kara Balık'ın devrimci vizyonu kalmamış olur artık.

Artık kalmamak için çocuklarımızı ya kitap dünyasının sokaklarıyla tanıştıralım ya da sokaklarımızı tehlikeleştirmemeyi öğrenelim. Biz büyükler olarak bundan başka çaremiz yok.

"Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." Mustafa Kemal Atatürk

Kitabı bana hediye eden Selman Ç. dostuma çokça teşekkürlerimle.
235 syf.
·2 günde
Çocukluğunu özleyenlere veya çocukluğuna ait saf duyguları arayanlara özenle duyurulur... Pâl Sokağı Çocukları ‘ ında kendi küçük ama kalbi dünyalardan büyük Nemecsek ‘ in dürüstlüğünü , özverisini , arsası ( arkadaşlarıyla beraber oynadığını , tüm zamanı geçtiği , kaleleri olarak niteliği eşsiz yer) uğruna hayatından olmasını konu ediniyor. Nemescek ve arkadaşları bize insanlık adına çok şeyler anlatıyor ve hatırlatıyor... Kitap çocuk kitabı olarak nitelendiriyor ama 1000k’ da kitabın hakkında bölümüne girdiğim de %29 ile 25-34 yaş arasının en fazla okumuş olduğunu gördüm. Kitapta eleştirebileceğim tek nokta ise çocuklar arasında kendi iç dünyaları da olsa askeri hiyerarşi olması , bu konu birazcık üzdü gibi beni gerçi dönemin şartlarını da düşününce makul de görülebilir belki. Bana göre tüm çocuk/kadın veya erkekler eşittir ve herkes özeldir. Tüm Sevgili Kitapseverlere saygılarımla...
216 syf.
·3 günde·Beğendi·10/10
Magda Szabo, Magda Szabo, Magda Szabo... ! Öyle bir yazar ki herşeyi o kadar basitçe yazmasına rağmen nasıl bu kadar çok şey veriyor okuyucuya inanılır gibi değil.

Yazar, okuduğum bu üçüncü kitabında da beni yanıltmadı ve tıpkı öncekiler gibi duygu seliyle, dramlarla ve acı gerçeklerle dolu ama çok basit ve sade anlatımıyla harika bir kitap okuma keyfini yaşattı.

Szabo bu kitabında , Budapeşte'nin Buda tarafındaki Tuna kıyısında bulunan, Katalin sokağındaki bahçeli üç evde yaşayan üç ailenin, yıllara yayılan dramatik değişimini bizlere anlatıyor. Yaklaşık 40 yıllık sürede hem ülkede , hem dünyada meydana gelen olayların, bu ailelerin ve fertlerinin yaşamında çeşitli şekillerde dramatik değişikliklere sebep olmasını büyük bir duygusallık içerisinde okuyoruz. Tabii ki yine inceden inceden verilen mesajlarla birlikte.

Zaman geri döndürülebilir mi ? sorusunu içimizden hep sorarak , Henrette'nin eski mutlu günlere olan özlemini içinde taşıyarak zaman içindeki dramatik gezintisini, biz de içimiz burkularak kendi benliğimizde yaşıyoruz. Bu kitabı okuyan herkesin de aynı şeyleri kendi dünyası için düşünerek bir duygu fırtınası yaşayacağına inanıyorum. Öyle ya ! Acaba hangimiz çocukluk dönemimize dönmeyi tekrar istemeyiz veya hangimiz o yıllarımıza özlem duymayız. Hele hele bir de dramatik olaylar ve kayıplar yaşamışsak bu durumu daha da çok istemez miyiz. Düşündüğümüzde acı çekmez miyiz ? İşte Szabo bu kitapta bize kaybedilen mutlulukları, varlıkları, güzel günleri, insanları, yaşam tarzını, duyguları kısaca kaybedilen her şeyin verdiği ızdırabı insanlara muhteşem bir şekilde gösteriyor. Ve eğer geri dönülebilse bile hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını da anlatmaya çalışıyor.

Yıllar sonra bu üç aileden kalanların, o an ki duyguları içerisinde taşınmak zorunda bırakıldıkları Peşte'deki bir apartman dairesinden , şehrin Buda tarafındaki Katalin sokağının olduğu yere bakışlarındaki hüznün anlatılmasıyla başlayan kitap, geriye dönüşlerle ve içerdiği büyük dramatik gizemlerle bizi bir anda içine alarak adeta fırtına gibi bir sürükleyicilik ve akıcılıkla okunuyor.

Ben bu kitapta anlatılan, Held, Biro ve Elekes ailelerinin yıllara yayılan dramatik hikayesini müthiş bir beğeniyle okudum ve herkesin de okumasını tavsiye ederim.

Aslında kitap incelememi burada bitirmiş olmama rağmen, bu kitabın özelliğinden dolayı anlatılan ve yaşanılan yerler hakkında kendi arşivimdeki resimlerden de yararlanarak birkaç cümle ile bilgi vermek istiyorum.

Öncelikle Katalin sokağının Budapeştede olması ve olayların burada geçmesi dolayısıyla birkaç cümleyle Budapeşte'den bahsetmek doğru olacak sanırım. Budapeşte , belkide dünyanın en ilginç şehirlerinden biri. Sebebi ise bir nehrin (Tuna ) böldüğü iki yakanın birbirinden siyah ile beyaz arasındaki zıtlık kadar farklı yapıda olmasıdır. Şehrin Buda denilen bölümü, genellikle bahçeli villa tipi evlerden oluşmuş, tepelik bir kesimden ibaret olup, daha çok varlıklı insanların yaşadığı bir yerdir. Peşte denilen bölüm ise buna tam zıt bir şekilde , düz bir arazide kurulmuş, genelde apartman tarzı yapıların bulunduğu bir beton yığını görüntüsünde olup, burada yaşayanlar ise daha yoksul kesimden oluşmaktadır. Bunu şu resimde rahatlıkla görebiliriz. Resimde sol taraftaki bölüm Buda, sağ taraftaki bölüm ise Peşte'dir.
( https://hizliresim.com/RgkGdG )

Katalin sokağı şehrin Buda tarafındadır. Dolayısıyla sokaklarındaki bahçeli evlerinde mutlu bir şekilde yaşayan, kitapta bahsedilen üç ailenin kalanlarının Peşte'deki bir apartman dairesine taşınmaları deyim yerindeyse attan inip eşeğe binme gibi bir şeydir ve onlar için çok üzücü bir olaydır.

Katalin sokağı bugün yok. Zaten kitapta yazar bu sokaktaki evlerin yıkıldığını ve Katalin kilisesinin Peşte'den bakıldığında tamamen göründüğünü yazmaktadır. Bugün hala yerinde duran Katalin kilisesi ise Buda kalesi ile Özgürlük tepesi arasında , nehir kıyısındaki bir sıra dört beş katlı evlerin arkasındadır. Peşte tarafından Buda'ya doğru bakıldığında kilisenin kulesi rahatlıkla görülmektedir. Ama Budapeşte'ye gitmiş olanlar bilirler ki genelde resim çekerken insanlar Buda kalesine veya Özgürlük Tepesine odaklandığından tam ortada kalan Katalin kilisesi pek görüntülere girmez. Bu durum bende de aynı şekilde olmuş ama şans eseri birkaç resimde çerçeveye girebilmiş. Ama en net olarak iki resimde görünüyor. Bunların biri Tuna nehrinden çekilmiş gece görüntüsü, diğeri ise oğlumla beraber olan ve Peşte'den Buda kalesine bakan resim. Ben her iki resmi de aşağıya bırakıyorum. Her iki resimde de resmin sol tarafında görünen küçük kule Katalin kilisesidir.
( https://hizliresim.com/dL3M9r )
( https://hizliresim.com/lQj4AB )

Bir de üçüncü resim var. Özgürlük tepesinden Tuna nehrini ve Buda'yı gösteren. Burada da yeşilliklerin hemen arkasında Tuna nehri kıyısındaki dört-beş katlı iki evin arasından Katalin kilisesi kulesinin başlığı görünüyor. Ben resmi alta koyuyorum.
( https://hizliresim.com/7BgnD5 )

Kitapta adı geçen diğer bir mekan da zincirli köprüdür. Aslanlı köprü veya zincirli köprü diye isimlendirilmektedir. Bir kaç resmini aşağıya bırakıyorum. İlgilenen arkadaşlar için.
( https://hizliresim.com/p5P9bN )
( https://hizliresim.com/JV26Dq )
( https://i.hizliresim.com/EOJpD9.jpg )
( https://hizliresim.com/nbr2l1 )
( https://hizliresim.com/va4RyR )
Kitabın ve karakterlerin yaşadıkları mekanları görsel olarak algılamak, kitabın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur düşüncesiyle bunları paylaşmak istedim. Sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.
244 syf.
·5 günde·Beğendi·9/10
Hahoo ho! Hahoo ho! Evet doğru okudunuz... Bu parolayla yazıya başlamanın, Pal Sokağı Çocukları'na yakışır olduğunu düşünüyorum. Bu nida onların kendileri arasında bir parola. Birbirlerini bundan tanıyorlar. Kitabı okurken, çocuğa bürünüp okudum ama bitirdiğimde yeniden yetişkin halimdeydim ve gözlerim sızıntı içindeydi. Macaristan'ın yoksul bir semtinde geçen hikayede, bir Pal Sokağı çocukları var, bir de onların ezeli rakipleri Kızıl Gömlekliler. İlk önce bilye savaşıyla başlıyor ardından yürekten bağlı oldukları oynadıkları arsayla. İki grubun kıyasıya mücadelesiyle kazanılacak bir arsa! Oyun oynamak için başka bir yer yok çünkü. Kitabı Hakan Günday'ın sevdikleri arasında görüp, not etmiştim. İyi ki okumuşum diyorum şu an.

Çocuk kitabı olarak adlandırılan romanı, yetişkinlerde çok rahat okuyabilir ve o küçücük, demir karakterli çocuklardan çok şey öğrenebilirler. Janos Boka, Pal sokağı çocuklarının lideri olarak hayran olunası bir çocuk. Hele en küçükleri kahraman Nemecsek, ah Nemecsek üzdün, dağıttın beni. Gereb, yaptıklarına rağmen bile, gözümden düşmedi.Öyle ki, Kızıl Gömleklileri oluşturan çocuklara bile yeri geldi saygı duydum. Çocukluklarına bakmadan, kendilerinden büyük davranış sergilediler. Çoğu büyük insanda arzulayıp, göremediğimiz şeyleri...

Ben bu tarz kitapların, içimizdeki çocuğun okuması gerektiğini düşünürüm her zaman. Bir şeyleri hatırlamak, üzerinde düşünmek iyi geliyor insana. İyilik, dürüstlük, gerçek arkadaşlık, bağlılık. Siz de, Ferenc Molnar'ın bu başyapıtını mutlaka okuyun.
244 syf.
“Benim çocukluğumda soframıza kuşlar konar
rüyalarımıza melekler uğrardı
Kapımızdan yoğurtçu bahçemizden ishakkuşu
kalbimizden yeni çıkan şarkılar geçerdi..
kışın bir sobamız olurdu
sobanın yanında kedimiz
kedinin önünde yün yumağı
bir hayat bilgisi fotoğrafı gibiydik..

Konya tahıl ambarı Mersin muz cennetiydi
Taksim'den Fatih'e troleybus kalkar
Şişhane’de mutlak raydan çıkardı.
Vallahi hayat zor fakat çok matraktı..

Geceleri bekçimiz gündüzleri sütçümüz
bizim kadar zayıf da olsa
nohuta makarnaya alışmış da olsa
Sarman adında bir kedimiz
ceplerimizde kırık misketlerimiz
çamur bulaşığı ellerimiz
ve gülümseyen bir yüzümüz
göstermekten utanmayacağımız bir içimiz
bir araya gelerek çektirebilecegimiz
bir aile fotoğrafımız vardı..”

İbrahim Sadri’nin bu şiirinde çocukluğundan izlere rastlamayan azdır sanırım. Çocukluk her zaman güzel anılarla yad edilen hayatın hiç bir zorluğunun henüz yaşanmadığı acılardan habersiz geçirilen bir dönem olarak lanse edilir genellikle. Oysa yetişkin olup değer yargılarımıza göz attığımızda bunu şekillendiren olarak çocukluk döneminin azımsanmayacak kadar büyük etkilerinin olduğunu görebiliriz.

Çocukluğumuzdaki olaylar bilinçaltımızın dehlizlerinde yer etmiş ve ileriki dönemlerde onların etkisini göreceğimiz önemli yaşantılardan oluşur aslında.

Çocukluk denilen dönem nasıl harikalar diyarında geçmiyorsa çocuk diye adlandırdıklarımız da mutluluktan havada uçan her zaman mutlu şen şakrak kişiler değildir. Yaşımız ilerlediğinde ise bu gerçeği genellikle unutur onların da en az bir yetişkin kadar üzüntü duyabileceğini acılarının da en az bir yetişkin kadar ağlamaya değer sebepler barındırabileceğini düşünmeyiz.

Pal Sokağı çocuklarında da zamanla unuttuğumuz bu gerçekler hatırlatılıyor. Nemecsek Boka Feri Ats ve diğerlerinin gözünden bir zamanlar küçük olduğumuz ancak öfkelerimizin ve mücadelelerimizin hiç de küçük olmadığı günlere dönüyoruz.

Pal Sokağı çocuklarının heyecanını bu kadar derinden hissedebilmem de doksanlı yıllara ucundan kıyısından da olsa yetişen biri olarak kalabalıklar halinde sokakta oynayarak büyüyen son nesilden olmam belki de. Her ne kadar merkezde cadde üzerindeki bir apartmanda otursak da teknolojiden henüz nasibini almamış çocuklar olarak sokaktan eve girmez, mesken tuttuğumuz anadolu lisesinin bahçesinde türlü maceralar peşinde koşardık.

İlkokul zamanlarımıza rastlayan o dönemlerde favori bir oyunumuz vardı, savaş oyunu. Savaş oyununun sona ermesi bazen haftaları bulurdu. Üyelerinin hiçbir zaman değişmediği iki takım ve onları yöneten başkanlardan oluşan ve düşmanları(?!?) esir etme amacına dayanan nefret damarlarımızı kabartan bir oyundu bu.. Oyun aynı anda grubun kaçıp saklanmasıyla başlar her grup rakip takımın üyelerini ele geçirinceye kadar devam ederdi..

Bizim her ne kadar Pal Sokağı çocukları gibi uğruna savaştığımız arsamız olmasa da en az onlar kadar birbirimize reva gördüğümüz cezalar vardı. Yakalanmama uğruna girdiğimiz inşaatları hatırlayınca ister istemez aklıma gelenler; kollarımızı sürttüğümüz, dizlerimizi yüzdürdüğümüz kaza anları ve yalamak(?!?) suretiyle kanamayı durdurma çabamızın doğal sonucu olarak, düşününce hala ağzıma gelen kan tadı, yakalanmaya ramak kala duyduğumuz heyecan ve bunun sonucunda düşman tarafından kömürlüğe tıkılma korkusu.. Başka alternatiflerse değnek cezası, ellere ip bağlayıp sürüyerek dolaştırma gibi seçeneklerdi.Diğer oyunlarda kardeş gibi olan bizler savaş oyunu sözkonusu olduğunda kendimizden geçer sözde düşmanımıza ’işkence’ ederek bas bas bağırtmaktan zevk alırdık.

Bunlar Pal Sokağı’nın bana hatırlattığı ve tekrar tekrar yaşattığı anılardan bir kısmı.. Bir çocuğun da kendi değerleri olabileceğini ve hatta bunlar uğruna mücadele ederek neleri feda edebileceğini yüzyıl öncesinden sade bir dille aktarmış bize sevgili yazar.Aynı zamanda çocukların kendileri yarattığı bu değerler uğruna nasıl bir savaş verebileceğini, hiyerarşinin intikam duygusunun sadece yetişkinlerin dünyasına özgü olgular olmadığını uygun ortam hazırlandığında onların da ne kadar acımasız olabileceğini hatırlamış oluyoruz.
244 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10
Ferenc Molnar ,Macaristan’da bir okulda yayınlanmaya başlayan bir gazete için Edebiyat öğretmeninin ondan bir öykü kaleme almasını istediğinde ve Molnar teklifi kabul ettiğinde bölüm bölüm tefrika edilen “Pal Sokağı Çocukları”nın bu kadar yankı uyandıracağını bilmiyordu.

Kendisi hukuk eğitimi alırken 1.Dünya Savaşı patlak vermiş ve bu sayede Galiçya Cephesinde savaş muhabirliği yapma imkanı bulmuştur.
Pal Sokağını yazdığı dönem Avusturya-Macaristan İmp. da içerisinde bulunduğu, savaşın ayak seslerinin duyulduğu zamanlardı. Yazar adeta kendi vatan sevgisini , vatanı için yapmak istediklerini , aidiyet duygusunu ,olmak istediği veya olamayacağı tüm yönlerini yazdığı öyküde Nemecsek üzerinde şekillendirmiştir.
Gelelim kitaba.

Taş binalarla çevrili Budapeşte’nin çocuklarının ellerinde kalan son iki oyun merkezinde kurdukları iki vatan ele alınıyor. Bu iki vatandan birinin sahibi Pal Sokağı Çocukları ve vatanlarının adı Arsa. Diğerleri ise Taş Binaların arasına sıkıştırılmış küçük parklardan birine sığınan Kızıl Gömlekliler. Kızıl Gömlekliler maddi durumu Pal Sokağı Çocuklarından daha iyi olan bir grup lise öğrencisini kapsıyor.
İki grupta da mükemmel bir askeri nizam hakim. Her iki grubunda başkomutanı , subayları, yüzbaşıları ve sürekli emir verdikleri küçük erleri var. Pal Sokağı Çocuklarının eri Nemecsek. Arsadaki bu teşkilatlanma kurulduğundan beri -“Macun Biriktirme Derneği”- Nemecsek ve arsada bulunan köpek er olarak çalışma yürütüyor. Aklınıza gelebilecek her türlü işi Nemecsek’e yaptırmak akranlarının hoşuna gidiyor ve Nemecsek gün gelip de erlik rütbesinin artık yükseltilmesi gerektiğini söylediğinde hiç de sanıldığı gibi masum olmayan çocukların reddiyle karşılaşıyor. Çünkü her zaman emir verilecek birine ihtiyaç duyduklarını ve bu görev için çelimsiz ve küçük Nemecsek’in uygun olduğu konusunda hemfikirler.
Ancak kitabın devamında bu çelimsiz ve küçük er Nemecsek’ten bir adanmışlığın , dostluğun, vatan sevgisinin ne demek olduğunu çok büyük bir sınavdan ve büyük bir sonuçtan geçerek ödeyecekler.

Bu sınav, zengin grubun oluşturduğu Kızıl Gömleklilerin , Pal Sokağı Çocuklarının arsasına izinsiz girerek , top oynayacak bir sahaya sahip olmamaları gerekçesiyle Arsa’ya sahip olmak için savaş ilan edeceklerini bildirmesiyle başlar.

Her savaşta hainler olur. Hayattaki savaşta , kendimizle olan savaşta kimi zamanda böyle cephelerin birbiriyle olduğu savaşlarda… İçimizdeki hainlere nasıl yaklaşmalı? Nemecsek ve Boka’dan büyük bir ders burada bizi bekliyor olacak.

Ya da saygı duymak nedir? Erdem sahibi olmak , düşmana , nefret ettiğine , yeri geldiğinde her türlü pisliği yapmaya çekinmeyeceğin insan karşında saygılı olmak. O insanın tek bir hareketiyle tüm rütbeleri unutup onu saymak …
Tüm bu değerleri bize liseye yeni başlayan 13 – 14 yaşındaki çocuklar öğretecekler.

Ya da kanunların nasıl işlenmesi gerektiğini, haklarımızı nasıl savunmamız gerektiğini , yeri geldiğinde bizden yükseğe de haksızlık karşısında sesimizi çıkartmamız gerektiğini , sonu işkence de olsa karşı çıkabilmeyi bu ayakları yaşıtlarından da küçük olan , ufacık, şarışın bir çocuk öğretecek bize.

Çocuklara aidiyet kavramının , dostluk ve sevginin açıklamasını yapmak ; bu soyut kavramları açıklamak zor olabilir. Bu gibi durumlarda bu tarz kitaplar yardımımıza koşacaktır. Elbette bu sadece bir çocuk kitabı değildir. Kahramanlar da çocuk değildir , en azından kişilikleri , oluşturdukları kimlikleri onları çocukluktan soyutlamıştır. Kimi zaman onları bir göz yaşından bile mahrum eder. Büyümüş çocuklardır onlar.
Nemecsek’ten herkesin öğrenmesi gereken bir takım erdemler olduğunu tüm okuyanlar görecektir. Çocukların dünyası çoğu zaman yetişkinler daha gerçek. Biz ambalajlar etrafında bazı şeyleri artık göremiyoruz , belki bu kitapla birlikte gözlerimiz bir nebze olsun açılır. Bu arada bu kitabın bir çok okulda okutulmasının da zorunlu olduğunu biliyor muydunuz? Söyledim, artık biliyorsunuz.
Bana bu kitabın incelemesini ve çocuklar üzerindeki etkilerini araştırmamı isteyen bölüm hocama çok teşekkür ediyorum. Göğsümde kapanmayan bir yara , Nemecsek , seni unutmayacağım.
235 syf.
·9 günde·Beğendi·10/10
Kitabın yazarı olan Ferenc Molnar bir edebiyat öğretmeni olmakla beraber okulundaki edebiyat köşesinden çıkıyor bu eser. Önceleri dergi halinde çıkarken kitap haline alıyor. tabi tüm dünyada yankı uyandırıyor.

Kitap çocuk kitabı gibi görünsede aslında büyüklere hitap eden ve hayata dair ne varsa içinde mevcut. Çocukların kendi aralarında kurdukları bir askeri hiyerarşi bir gruplaşma, dostluk, kahramanlık hikayelerini biz büyüklere ders niteliğinde barındırıyor.
235 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
Kitabı bitirdikten sonra boğazda oluşan düğüm ve ardından gelen ağlama isteği...

Çok özel bir kitap okudum. Çocuk kitabı kategorisinde olmasına rağmen, içinde barındırdıkları ders niteliğinde olan eser; oyun oynadıkları arsa uğruna savaşan bir grup çocuğun hikayesini konu alıyor. Çocukların gözünden dostluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu görüyoruz. Kitapta beni en çok etkileyen karakter tahminimce, okuyan tüm okurları etkileyen; sarışın minik Nemescek oldu.
Uğruna çok şey kaybettikleri Pâl Sokağı Çocukları'nın arsasında şimdi çok katlı evler var. Keyifli okumalar.
235 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
İçindeki çocuğu büyütmeyenlere
Büyütmek istemeyenlere
Çocuk kalanlara ..

Kitabı bitirdikten sonra boğazda oluşan
o düğümün tarifsiz hissi ...
.
Anında onlardan oldum ..
Sürekli benide aranıza alın Pal sokağı çocukları!
Bende katılayim
Er olayım ama sizle olayım demek geldi içimden hep ..
Küçücük bedeniyle koskocaman Nemeçek beni mahvettin gerçekten beni üzdün o kalbinin güzelliği ,merhametin ,cesaretin korkusuzlugun neydi öyle ve diğerleri ..
İçimizdeki uyuyan tüm güzel duyguları harekete geçirmeye and mi içtiniz siz ..
.
Söyleyecek çok fazla sözümün olmadığı nadide kitaplardan biri oldun. Okuduğum kitabı tekrar okuma huyum yoktur ama seni defalarca okuyabilirim ..
İçerik hakkında çok fazla bilgi vermek istemiyorum çünkü büyüsü bozuluyor kendiniz okuyun
Kendiniz yaşayin
Ve kendiniz hissedin ..
.
Öğrenecek ders çıkaracak çok şey var burda..
Okuyun okutturun
Kitapla kalın
Güzel okumalar diliyorum

Ve onların arasından olup Generalleri Bika'nın sözüyle bitirmek istiyorum..

Gerçekten, şu yaşam nasıl bir şey ki hepimiz onun, durmadan savaşan, bazen üzüntülü, bazen neşeli hizmetçileriyiz!"

Yazarın biyografisi

Adı:
Tarık Demirkan
Unvan:
Gazeteci, Yazar, Çevirmen
Doğum:
Bartın, 1957
Gazeteci, yazar, çevirmen.Budapeşte Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi, dünya ekonomisi bölümünde doktorasını sundu. Televizyonculuk, radyoculuk, gazetecilik yaptı.

1957 yılında Karadenizin küçük bir kasabası olan Bartın’da başladığı yaşam macerasını, sırasıyla İzmir, Budapeşte, Londra ve İstanbul’da sürdürdü. Şu an Budapeşte’de yaşıyor, serbest gazetecililik yapıyor, BBC radyosu Türkçe yayınlarına ve CNN Türk’e yaşadığı bölgeden haberler aktarıyor, bir Macar radyosunda Orient Expres adıyla Doğu-Batı kültürel ilişkilerini ele alan ve Türk müziğini tanıtan bir program hazırlayıp sunuyor. Evli, hayatının en güzel masalı olarak tanıttığı 9 yaşında bir kızı var.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 6,4bin okur okudu.
  • 141 okur okuyor.
  • 2.910 okur okuyacak.
  • 62 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları