• (Sallallahü aleyhi ve sellem)

  Cenâb-ı Hak, Resûlünü gönderdi
  Kur’ân-ı kerimi Ona indirdi.

  İki cihanın da serveridir O,
  Cenneti a’lânın rehberidir O.

  Odur kâinatın kâmil insanı
  Odur Hakkın bize yüce ihsânı.

  Nûru ile aydınlandı kâinat
  Görüldü sayısız pek çok mucizât.

  Harikalar verdi ona Yaradan
  Temiz sular aktı parmaklarından.

  Bir gece Kudüs’e vardı Mekke’den
  Bir ânda gökleri Odur seyreden.

  Onu tasdik eden yüce Kur’ândır
  Peygamberliğine kâfi burhândır.

  O teşrif edince değişti insan
  Ona imân etti putlara tapan.

  Kusursuz olarak yaratıldı O,
  Hep güzelliklerle donatıldı O.

  Sâdık idi, Ondan herkes emindi
  Bütün ataları birer mümindi.

  Peygamber bilene edildi ihsân
  Köle iken oldu ebedi sultân.

  Her derde devâdır, her rûha şifâ
  Gözlere sürmedir, kalblere cilâ.

  Seyyid-ül-beşerdir, başlara tâçtır
  Bütün insan ve cin Ona muhtâçtır.

  Bütün dertlilerin dermânıdır O,
  Aşkla yanan gönlün fermanıdır O.

  Dünyada ne kadar deniz var ise
  Mevlâ hepsini de mürekkep etse,

  Melek, ins ve cinne, verse kalemi
  Kâğıt yapsa on sekiz bin âlemi,

  Yıllarca yazsalar, Onun medhini
  Yine yapamazlar binde birini.

  Vasfına olamaz kimse tercüman
  O olmasa idi, olmazdı cihân.

  Yâ Rabbi Habibinin hürmetine
  Kavuştur bizleri şefâatine.


  Efendimiz doğduğu gün

  Putlar devrildi yüz üstü
  Efendimiz doğduğu gün
  Yıkıldı tağutun büstü
  Efendimiz doğduğu gün

  Hemen secdeye eğildi
  Ben Peygamberim dedi
  Sünnet edilmiş görüldü
  Efendimiz doğduğu gün

  Kâinat nur ile doldu
  Şeytanlar sararıp soldu
  Çok garip olaylar oldu
  Efendimiz doğduğu gün

  Kurumuştu Save gölü
  Bin yıl yanan ateş söndü
  Kâfirler şaşkına döndü
  Efendimiz doğduğu gün

  Büyücüler âciz kaldı,
  Sihrini yapamaz oldu,
  Kisra’nın köşkü yıkıldı
  Efendimiz doğduğu gün


  Ya Resulallah

  Kimsenin gücü yetmez, Rabbin seni övüyor
  Sana habibim diyor, herkesten çok seviyor
  Melekler, hem de kendi sana salât okuyor
  Seni bizzat övüyor, Kur'an ya Resulallah

  Nisan yağmuru oldun, rahmet saçtın âleme
  Sabrı cemil gösterdin, her ezaya, eleme
  Güzel ahlakın gelmez, yazı ile kaleme
  Vasfını kim anlatır aman ya Resulallah

  Yetim gözüyle baktı, nasipsiz kimse sana
  Ebu Cehil bu yüzden, kavuşmadı imana
  Resulullah bilenler, kondu büyük ihsana
  Bedevi köle oldu sultan ya Resulallah

  Seni seven köleler, birer sultan oluyor
  Gönlü huzur buluyor, sıkıntısı gidiyor
  Feyizlerle doluyor, nurlu ışık saçıyor
  Göremez bunu bâtıl olan ya Resulallah

  Her derde deva sensin, her ruha şifa sensin
  Göze sürme, başa taç, kalblere cila sensin
  Seyyid-ül beşer sensin, her şeyden a’lâ sensin
  Kurtulmuştur aşkınla yanan ya Resulallah

  Enbiyanın serveri, ulemanın rehberi
  Evliyanın mürşidi, Hakkın son peygamberi
  Teşrifin sevindirdi, yedi kat gökle yeri
  Bulunmaz senin gibi canan ya Resulallah

  Seni seven müminin, kalbinde imanı sen
  Hüznü sen, elemi sen, âhı sen, figanı sen
  Derdinin dermanı sen, gönlünün fermanı sen
  Kavuşur senden medet uman ya Resulallah

  Yâri sen, nigârı sen, arzusu, emeli sen
  Gözü sen, kulağı sen, ayağı sen, eli sen
  Her şeyi sana muhtaç, ruhunun temeli sen
  Senin için halk oldu cihan ya Resulallah


  Olur mu?

  Cismimi bölseler bu yolda bine
  Sana şükrederim binlerce yine
  Varsın aşkın ile kül olsun sine
  Çileler gülmeme engel olur mu?

  Zaman bir değirmen bense danesi
  Değirmen çarkında devir dönesi
  Aciz mahlukatın kibri enesi
  Hiç seni bilmeme engel olur mu?

  İman ümitlerin en büyük bahtı
  Sana tutulanlar neyler ki tahtı
  Hasretlik bağrımı kavurup yaktı
  Sarp dağlar gelmeme engel olur mu?

  Yolun gayet yüce, öyle güzel ki
  Aşkın gönlümde öyle bir sel ki
  Bilmeyen cahiller hayal der belki
  İnsanlar sevmeme engel olur mu?

  Ağlamak gerekir durup gülmeden
  Yaşamak mümkün mü seni bilmeden
  Kavuşulmaz sana elbet ölmeden
  Tabipler ölmeme engel olur mu?


  Cevher pula satılmaz

  Kardeşim bu gururun, daha nice sürecek
  Bu bitmeyen gafletin nereye dek gidecek?

  Ömür geçti bir anı, satın almak istesek
  Alamayız elbette tonlarca altın versek.

  Ömür sermayesini çöplüğe atıyoruz
  En kıymetli cevheri, bir pula satıyoruz.

  Nasıl hoş karşılanır, bu kadar gaflete dalmak
  Ahmaklık olur baki ile fâniyi almak.

  Kendimize niye düşmanlık ediyoruz
  Hak yolu bırakıp, bâtıla gidiyoruz?

  Bu ettiklerimizi, bize yapsa bir düşman
  Merhamete gelirdi, olurdu elbet pişman.

  Dünyaya sarılarak, ömrü hiçe satarız
  Onu dertlere sokup, felakete atarız.

  Kul hakkını yüklenir, haram lokmalar yeriz
  Nasihat edene de, sen kendine bak deriz.

  Böyle bin yıl yaşasak, değişen bir şey olmaz
  Kabı ters çevirirsek içine hiç su dolmaz.

  Kalb huzuru olmadan kıldığımız her namaz
  Sevap ummak bir yana, cezadan da korumaz.

  Hem iyyâkena'büdü deriz, gayra döneriz
  Bir zaruret yok iken, ne bahane ederiz.

  Bizden bir şey isteyen, dönse başka bir yöne
  Bildirmesek de ona, nasıl kızarız yine.

  Gönlümüz başka yerde, böyle kılarız namaz
  Acep sanıyor muyuz bunu kimse kınamaz?

  Huzurdayken nasıl da düşüyoruz gaflete
  Seyirci kalmamalı yapılan cinayete.

  İbadetteki günah elbette gayet çoktur
  Öteki günahları saymaya gerek yoktur.

  Rahat günah işleriz, Allah affeder deriz
  Tevbe etmeden nasıl affı ümit ederiz.

  Allah rızk verendir, günahı da affeden
  Öyleyse ikisini bir tutmuyoruz neden.

  Bir gün rızk bekledik mi hiç çalışmadan
  Kaç günümüz geçti günaha bulaşmadan.

  Yüce Rabbimiz rızkı garanti etti bize
  Demedi oturun, Cenneti verdim size.

  Garanti edilenin ardından gidiyoruz
  Garanti olmayanı, hep ihmal ediyoruz.

  İsteme zararını, düşün artık yararını
  Bir gün öleceksin, çabuk ver kararını.

  Neleri yapacaksan söylüyorum özetle
  Haramlardan sakınıp, Hak emrini gözetle.


  Üstadımız

  Hak ile bâtılı öğretti bize
  Hain nefsimizi getirdi dize

  Onu tanımakla şereflendik biz
  Kitap girdi, huzur gördü evimiz

  Ömrünü vermişti bu kitaplara
  Onu görmek için kitapta ara

  Göremediysen de nurlu yüzünü
  Kitapları anlatır dinin özünü

  Sayesinde imanımız düzeldi
  İçimiz hep doğrularla bezendi

  Bidat yolda sapıtmaktan kurtulduk
  Cennete götüren tek yolu bulduk

  Mahrum etmez bizi şefaatinden
  Dünyada da feyiz ve himmetinden

  Ahirette elimizden tutar o
  Cennetlikler arasına katar o.


  Gir ağla, çık ağla

  Üzengisiz yürüyen at
  Çağırmadan kalkan avrat
  Buyurmadan tutan evlat
  Ne devlet ne devlet

  Gerek yok düğüne
  Gir oyna, çık oyna

  Sahibini teperse at
  Anlamazsa sözden evlat
  Bir de kötü ise avrat
  Zehir olur artık hayat

  Yas tut, kara bağla
  Gir ağla, çık ağla


  Nefsim

  Bir an gelir dost iken, yedi kat bir el olur,
  Bendini yıkıp geçen kükremiş bir sel olur.

  Bir an gelir, durulur, tatlı bir pınar olur,
  Herkese gölge veren büyük bir çınar olur.

  Bir an gelir para der, haram helâl ayırmaz,
  Bütün dünya verilse, aç gözünü doyurmaz.

  Bir an gelir inanır, hak ehlinin sözüne,
  Vurur iki dizine, yaşlar dolar gözüne.

  Bir an gelir sert bakar gözünde şimşek çakar,
  Yılların kazancını, tutar bir anda yakar.

  Bir an gelir, iyidir, kötüye düşman olur,
  Bütün yaptıklarına, utanır, pişman olur.

  Bir an gelir, saçmalar, ayarsız densiz olur,
  İman İslâm tanımaz kıpkızıl dinsiz olur.

  Bir an gelir uysaldır, her şeyi kabul eder,
  Bâtılları bırakır, hakkın yolunda gider.

  Bir an gelir tanımaz, herkese ağyâr olur,
  Mazlum canlara kıyar, azgın canavar olur.

  Bir an gelir harama kapatır gözlerini,
  Hatırından çıkarmaz Resûlün sözlerini.

  Bir an gelir zulmeder, ruhumuzu inletir,
  Ne naneler yedirir, ne mavallar dinletir.

  Aman ha aman, nefse uyanın hâli yaman,
  Onun hilesi çoktur, tükenmez hiçbir zaman.


  Manzum Ata Sözleri

  Ata sözü dinle, kalbi selim ol
  Bil ki, kalbden kalbe yol var demişler
  Öfkelenme hemen, biraz salim ol
  Sert sirke küpüne zarar demişler.

  Her yere uzanmaz el ve etekler
  Hep boşuna gider bütün emekler
  Göllerde dolaşan şaşkın ördekler
  Baştan değil, tersten dalar demişler.

  Aldanma dünyanın sakın vârına
  Düşmeye gör onun ahu zârına
  Bugünkü işini koyma yârına
  Gün doğmadan neler doğar demişler.

  Ne yazık geride kaldı bilenler
  Rağbet gördü günahına gülenler
  Eskiden beridir; dağdan gelenler
  Bağda olanları kovar demişler.

  Dedesi demiş ki, benim dedeme,
  Tuz ekmek bilmeze derdini deme
  Ot topla ye, namert ekmeği yeme
  Gün olur başına kakar demişler.

  Salih insanların yapış izine
  Dost addetme her güleni yüzüne
  İncinme dostunun doğru sözüne
  Doğru söz insana batar demişler.

  Kendine bir rehber bulmayan için,
  Onun öğüdünü almayan için
  Pişmeden ham kalıp olmayan için
  O, dipsiz kile boş ambar demişler.

  Dost ile ettiğin sözde kıl karar
  Kâr etmezsen bari eyleme zarar
  Aza kanaat et olma tamahkâr
  Ucuz satan tezce satar demişler.

  Elimde olmalı diyorsan dümen
  Kanaat ipini bırakma elden
  Eşek, geyik gibi boynuz isterken
  İki kulaktan da olur demişler.

  Vakit girmeyince namaz kılınmaz
  İman gibi büyük nimet bulunmaz
  Güneş balçık ile elbet sıvanmaz
  Kötülük her zaman sırıtır demişler.

  Okuyup ilimle olmalı âmil
  Hiç konuşmasa da bilinir kâmil
  Kendinden gayriyi beğenmez câhil
  Kendi çalar kendi oynar demişler.

  Kötülüklerden kaç, verme hiç değer
  Desinler sana bir er oğlu er
  Elin kapısını çalarsan eğer
  El de senin kapın çalar demişler.

  Sözünü uzatan, sürçer, gaf eder,
  Kıymetli vaktini hep israf eder
  Hem de çok yanılır, çok günah işler,
  Fazla söz yalansız olmaz demişler.
 • Suskunluğunu beğenmediğin kişi, seni konuşanlardan daha fazla seviyor.
 • Ya bu ağrılar,
  Aklımı çelen uzaklar,
  Bana bağlı tek şey şu can,
  İçinde hep hicran.
  Aklıma geleni mi yazmalı,
  Duymak istediklerini mi?
  Turuncu bir şafak vakti,
  Giderken.
  Öyle başı boş, siyah,
  Bir acıdır böyle yaşamak.
  Sana dair kalır mı aklımda,
  Anlamlar, düşler?
  Bunları düşünmek bile beter.
  Gitmek bir fiildir,
  Zamanı geldiğini bilene.
  Kısa keseyim desem olmaz,
  Sade ve anlamlı olmalı,
  Kendime vereceğim öğütler.
  Acı ve korku gibi değil,
  Sancı ve kabus gibiler.
  Karşıya geçemedim ben,
  Düşünsem bile aklı evvel,
  Yaşanmışlıklar işte bunlar.
  Karmaşık ve bitik tecrübeler.
  Matematiğine bakmadım sevdanın,
  Yalan söylemiyor bu bildiğin,
  Sadece felsefe yapabilirim,
  Kaçışın en kolay yolu için.
  Tersten de baksan yalnızım,
  Erken de gelsem farksızım,
  Adamlardan biri gibi,
  Sokakları dolduran,
  Sigara içen, gülen, konuşan,
  Susan adamlar gibi.
  Her siyahtan biraz almışım,
  Oralı değil, yaralıyım.
  Akşama bir öfke sarmışım,
  İçerim de içerim.
  Tek nefeste belki, biterim.
  Patlamış vagonlar gibi,
  Çarpa çarpa giderim,
  Olmadığın uzaklara.
  Hep acı mı satar tezgahımı,
  Yok hayır belki varımı,
  Koysam da bulmaz alıcı,
  Bu kadim ve kesif sancı...
  Demem o ki,
  İyi dinle burayı,
  O geniş saçların böler zamanı,
  Gözlerinde geceler doğar,
  Gülüşünde kasvetli bahar.
  Var git yollar senden başlar.
  Ve git sen artık,
  Artık,
  Git.......

  #ockham
 • 136 syf.
  ·5 günde·Beğendi·10/10
  Sen ne kadar güzel ne kadar zarif bir kitapsın öyle. Kalbe işleyen işleten...
  Adı gibi naif 17 hikayeden oluşan kitap.
  Her biri ayrı anlam verici. Ders çıkarıcı
  İlk hikaye olan "SULTANIMIZIN GELİŞİ" Üç ayları ve Ramazanı Şerifi ne güzel tasvir etmişler.
  2-KELİMELER : Bu hikayedede en çok sevdiğim alıntıyı yazmak istiyorum. "Ama susmak da yetmiyor işte. Ben susuyorum ama kelimeler dinlemiyor beni. Bir bağırtı çağırtı etrafımda...
  Çok güzel bir cümle değilmi. Bir çok anlam çıkaracağımız. Biz susmak istesekte etrafımız içimiz izin vermiyor...
  3-EMANET : Bu hikayede kalp kırmanın bazı insanlar için çok kolay presedür gereği diyip bunu bir iş haline getirmiş insanları ve parayla nasıl güzel kalp kırılacağını anlatıyor. Bundanda çok dersler çıkarılır anlayana...
  4-KEBİKEÇ: Burada da bir dede ile torunu arasında kitaplarla ilgili geçen olayı anlatıyor. Ben daha önce 'kebikeç' kelimesini hiç duymamıştım. Yeni öğrendim ve çok etkilendim.
  6-KURUL: Burada da bazı insanların değerlerimizi nasıl kötü birşeymiş gibi aktarmaları ve sonrada bu nesil neden böyle demelerine sebep olan kişilerle aynı...
  8-KADR'Ü KIYMET: ismindende anlaşılacağı üzere bu iki kelimeyi hikayeleştirmişler. Ortayada çok zarif bir gönül hikayesi çıkmış. Bizede kalbimizdeki heyecanla okumak kalmış.
  9-DUMRUL BEY: Dumrul beyin hazin sonu denilebilir. Sonunu böyle hayal etmemiştim.
  10-SELİM ÖĞRETMEN : Bizlerde Selim öğretmen gibi doğrularımızdan vazgeçmeyelim. Bize neyi dayatırlarsa dayatsınlar biz hak olan doğruyu bildiğimize inanıyorsak o yolu başımız dik savaşarak geçebiliriz...
  11-SÜKUT İŞÇİSİ:Kitaba adını veren hikaye çok zariflikle yazılmış...
  12-KİTAPYA:Bu hikaye gerçek olsaydı keşke dedim. Kitaplarla yapılan alış veriş. Kitaplar bizim asıl sermayemiz olsaydı. Zaten bilene kadrini anlayana asıl sermaye kitaplar. Ama herkes bilseydi bunu. Çocuğun bir kalemi alabilmesi için para yerine kitap okuyup biriktirmesi ve onunla gidip satın alması... Ve daha nica örnek var hikayenin içinde...
  Bazı hikayelere az değindim bazısına hiç değinmedim. Çünkü kalbine dokunanlara öncelik vermek istedim. Ve de çok spoiler vermek istemiyorum.
  Ama size kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Muhakkak içinde kendinize ait bir şey bulacaksınız. İnanıyorum...
  Keyifli okumalar :)
 • 659 syf.
  ·19 günde·Beğendi·8/10
  Belki de aynı toprağın, aynı obanın, aynı kültürün insanı olmamızdandır. Şiiri çok severim ama Karacoğlan ile Dadaloğlu’nun şiirlerini bir ayrı severim.
  Bu iki ozanımız ile ilgili ne kadar makale, araştırma, derleme kitap bulursam okumdan edemem. Ali Rıza Yalgın, Mustafa Necati Karaer, Müjgân Cumbur ve Cahit Özttelli Karacoğlan ile ilgili en iyi, en doğru derlemeleri yapmışlardı ama bu araştırmacılar bu ozanların, kültürünü, yaşam tarzını, lehçesini bilmediklerinden çok basit ve bariz hatalara düşmüşlerdi.
  Örneğin Öztelli: sadece Karacoğlan’da görülen “Hirene, Hezele, Farımaz, Mestine” gibi kelimelerin bir anlamı olmadığını, bunların Karacoğlan tarafından uyak için uydurulmuş kelimeler olduğunu söylüyordu.
  Oysa bu kelimelerin elbette anlamı vardı ama Öztelli bundan habersizdi.
  Bu hataları da ancak kendisi de bu ozanlar gibi Toroslarda yaşayan bir Türkmen düzeltebilirdi.
  Karacoğlan üzerine yazılmış eserleri araştırırken, bir sahafta tesadüfen Ali Ozanemre’nin “Döne Döne Karacoğlan” kitabıyla karşılaştım.
  Ozanemre’de Karacoğlan gibi bir Farsak Türkmeni, öğretmen emeklisi ve avukattı. Her Türkmen gibi, o da biraz ozan ve gönül insanıydı.
  Ozanemre ‘Karacoğlan hakkında artık derleme yapmanın anlamı kalmadığını, önemli olanın bu ozanımıza yakıştırılan ama asla ona ait olmayan şiirlerin, Karacoğlan şiirleri arasından ayıklanması ve basit dil yanlışlarının düzeltilmesi’ yönünde bir çalışma yapmıştı.
  Çalışmasına da Cumbur ile Öztelli’nin derlemelerini esas almış ve onların kitaplarında yer alan şiirlerde düzeltmeler yapmış, bu düzeltmeleri neden yaptığını da uzun uzun izah etmiş. Fakat Ozanemre bu iki derlemecinin kitaplarındaki yaklaşık 200 şiiri ele almış, kalan 200 şiirde bir düzeltme yapmadığı gibi bunun sebebini de açıklamamış.
  Acaba incelmeye tabi tutmadığı şiirleri Karacolan’a ait görmediği için mi yoksa bunlarda bir hata bulamadığından mı bunları incelememişti?
  Eserde bu konuda bir açıklık olmaması elbette önemli bir eksiklik olsa da özellikle Karacoğlan kültürüyle yetişmeyenler şayet bu ozanımızı tam olarak anlamak istiyorlarsa Ozanemre’nin bu çalışmasını mutlaka okumalılar.
  Ozanemre’nin kitabının ön incelemesini yaptıktan sonra en merak ettiğim konu ise Karacoğlan’ın açık ara en sevdiğim ve en anlamlı bulunduğum aşağıdaki şiirinin son kıtasında nasıl bir değişikliğe gittiği oldu fakat heyhat, Sayın Ozanemre bu şiirde bir hata ve noksan görememişti.
  Oysa şiirin son kıtası ilk satır son kelimesinin “geline” olması mümkün değil.
  Nereden anlıyoruz bunu?..
  Elbette şiirin bundan sonra devam eden satırlarından ve şirin genelinden anlıyoruz.
  Ozan bu şiirinde doğumundan ölümüne kadar olan kendi hayatını ve çektiği çileleri, zorlukları, acıları anlatıyor ve son kıtada da bu dünyadan kendisi gibi geçip giden, kara toprak olan milyarların kimlerden oluştuğunu, onların başına ne gibi işler geldiğini merak ediyor. Bu sebeple de “Sual eylen bizden evvel gelene” diyor.
  O sual edilecek kişinin mezarından kalkmış bir ölü olduğu aşikâr. Ve o sual edilecek kişinin de “Karacoğlan der ki bakın geline” dizesindeki şahıs olduğu da kesin. Böyle olduğuna göre ozanın “Karacoğlan der ki bakın geline” dediği mezarından kalkmış meçhul şahıs kesinlikle bir gelin olmamalı.
  Zira şiirde gelinle ilgili bir durum yok. Artık gözlerimin yaşı kurumaz, hükmu yürümez, güzellere beylikten azledilmiş bir ozanın ne işi olur gelinle? Kaldı ki, şiirde baştan sona gelinlik bir durum yokken Karacaoğlan neden öncesi ve sonrası olmayan bir gelin çıkarsın ortaya ve “Karacoğlan der ki bakın geline” desin?
  Peki, bu ilk dizenin sonu “geline” değilse nedir? Elbette “gelene”dir.
  Şiirin devamından anlıyoruz ki ozan bu şiirini söylerken kim olduğu seçilemeyecek kadar uzaktan bir kişi beliriyor ve Karacoğlan buna dikkat çekerek ““Karacoğlan der ki bakın gelene” deyip sazını çalmaya devam ederken o meçhul şahısta nihayet yaklaşıyor ve artık onun tarih öncesi kavimlerden bir fert olduğu her halinden bellidir.
  İşte o zaman ozan: Sual eylen bizden evvel gelene / Kim var imiş biz burada yoğ iken” diyor. Karacoğlan burada “Sual eylen bizden evveli bilene” demiş olabilir mi? Olabilir veya olamaz. Bu benim için haddimi aşmak olur.
  İşte bu sebeple “Ozanemre bu şiirin son kıtasının ilk dize, son kelimesini ‘gelene’ şeklinde düzeltir, fakat aynı kıt'adaki ikinci ‘gelene’ kelimesinin yerine ne koyar acaba?” diye düşünmüştüm lakin hayla kırıklığına uğradım.
  Artık umudum bu eserin yeni baskıları, olmazsa da yeni araştırmacılarda olacak.
  Şiirle ve okuyarak kalın.

  ŞU YALAN DÜNYAYA GELDİM GELELİ
  Şu yalan dünyaya geldim geleli
  Tas tas içtim ağuları, sağ iken
  Kahpe felek vermez benim muradım
  Viran oldum, mor sümbüllü bağ iken

  Aradılar bir tenhada buldular
  Yaslandılar şıvgalarım kırdılar
  Yaz bahar ayında bir od verdiler
  Yandım gittim ala karlı dağ iken

  Farımaz da deli gönlüm farımaz
  Akar gözlerimin yaşı kurumaz
  Bundan geri benim hükmüm yürümez
  Azil oldum güzellere bey iken

  Karacoğlan der ki bakın geline
  Ömrümün yarısı gitti talana
  Sual eylen bizden evvel gelene
  Kim var imiş biz burada yoğ iken
 • OTUZÜÇ KURŞUN
  1.
  Bu dağ Mengene dağıdır
  Tanyeri atanda Van'da
  Bu dağ Nemrut yavrusudur
  Tanyeri atanda Nemruda karşı
  Bir yanın çığ tutar, Kafkas ufkudur
  Bir yanın seccade Acem mülküdür
  Doruklarda buzulların salkımı
  Firari guvercinler su başlarında
  Ve karaca sürüsü,
  Keklik takımı...
  Yiğitlik inkar gelinmez
  Tek'e - tek döğüşte yenilmediler
  Bin yıllardan bu yan, bura uşağı
  Gel haberi nerden verek
  Turna sürüsü değil bu
  Gökte yıldız burcu değil
  Otuzüç kurşunlu yürek
  Otuzuç kan pınarı
  Akmaz,
  Göl olmuş bu dağda...
  2.
  Yokuşun dibinden bir tavşan kalktı
  Sırtı alaçakır
  Karnı sütbeyaz
  Garip, ikicanlı, bir dağ tavşanı
  Yüreği ağzında öyle zavallı
  Tövbeye getirir insanı
  Tenhaydı, tenhaydı vakitler
  Kusursuz, çırılçıplak bir şafaktı
  Baktı otuzüçten biri
  Karnında açlığın ağır boşluğu
  Saç, sakal bir karış
  Yakasında bit,
  Baktı kolları vurulu,
  Cehennem yürekli bir yiğit,
  Bir garip tavşana,
  Bir gerilere.
  Düştü nazlı filintası aklına,
  Yastığı altında küsmüş,
  Düştü, Harran ovasından getirdiği tay
  Perçemi mavi boncuklu,
  Alnında akıtma
  Üç topuğu ak,
  Eşkini hovarda, kıvrak,
  Doru, seglavi kısrağı.
  Nasıl uçmuşlardı Hozat önünde!
  Şimdi, böyle çaresiz ve bağlı,
  Böyle arkasında bir soğuk namlu
  Bulunmayaydı,
  Sığınabilirdi yüceltilere...
  Bu dağlar, kardeş dağlar, kadrini bilir,
  Evvel Allah bu eller utandırmaz adamı,
  Yanan cıgaranın külünü,
  Güneşlerde çatal kıvılcımlanan
  Engereğin dilini,
  İlk atımda uçuran
  Usta elleri...
  Bu gözler, bir kere bile faka basmadı
  Çığ bekleyen boğazların kıyametini
  Karlı, yumuşacık hıyanetini
  Uçurumların,
  Önceden bilen gözleri...
  Çaresiz
  Vurulacaktı,
  Buyruk kesindi,
  Gayrı gözlerini kör sürüngenler
  Yüreğini leş kuşları yesindi...
  3.
  Vurulmuşum
  Dağların kuytuluk bir boğazında
  Vakitlerden bir sabah namazında
  Yatarım
  Kanlı, upuzun...
  Vurulmuşum
  Düşüm, gecelerden kara
  Bir hayra yoranım çıkmaz
  Canım alırlar ecelsiz
  Sığdıramam kitaplara
  Şifre buyurmuş bir paşa
  Vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız
  Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz
  Rivayet sanılır belki
  Gül memeler değil
  Domdom kurşunu
  Paramparça ağzımdaki...
  4.
  Ölüm buyruğunu uyguladılar,
  Mavi dağ dumanını
  ve uyur-uyanık seher yelini
  Kanlara buladılar.
  Sonra oracıkta tüfek çattılar
  Koynumuzu usul-usul yoklayıp
  Aradılar.
  Didik-didik ettiler
  Kirmanşah dokuması al kuşağımı
  Tespihimi, tabakamı alıp gittiler
  Hepsi de armağandı Acemelinden...
  Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız
  Karşıyaka köyleri, obalarıyla
  Kız alıp vermişiz yüzyıllar boyu,
  Komşuyuz yaka yakaya
  Birbirine karışır tavuklarımız
  Bilmezlikten değil,
  Fıkaralıktan
  Pasaporta ısınmamış içimiz
  Budur katlimize sebep suçumuz,
  Gayrı eşkiyaya çıkar adımız
  Kaçakçıya
  Soyguncuya
  Hayına...
  Kirvem hallarımı aynı böyle yaz
  Rivayet sanılır belki
  Gül memeler değil
  Domdom kurşunu
  Paramparça ağzımdaki...

  5.
  Vurun ulan,
  Vurun,
  Ben kolay ölmem.
  Ocakta küllenmiş közüm,
  Karnımda sözüm var
  Haldan bilene.
  Babam gözlerini verdi Urfa önünde
  Üç de kardaşını
  Üç nazlı selvi,
  Ömrüne doymamış üç dağ parçası.
  Burçlardan, tepelerden, minarelerden
  Kirve, hısım, dağların çocukları
  Fransız Kuşatmasına karşı koyanda
  Bıyıkları yeni terlemiş daha
  Benim küçük dayım Nazif
  Yakışıklı,
  Hafif,
  İyi süvari
  Vurun kardaş demiş
  Namus günüdür
  Ve şaha kaldırmış atını.
  Kirvem hallarımı aynı böyle yaz
  Rivayet sanılır belki
  Gül memeler değil
  Domdom kurşunu
  Paramparça ağzımdaki...
  Ahmed ARİF
 • Belh’in meşhur velisi Hatim-i Asam, hacca gidiyordu. Hanımına teklifte bulundu:

  Hanım, ne kadar nafaka bırakayım sana, ben gelinceye kadar? Tevekkül ve teslimiyet timsali hanımın cevabı ibretliydi: -Ne kadar yaşayacaksam o kadar!

  Hanım senin ne kadar yaşayacağını ben ne bileyim?..

  Öyle ise dedi, benim nafakamı ne kadar yaşayacağımı bilene bırak. O beni şimdiye kadar hiç nafakasız bırakmadı, şimdiden sonra da bırakmaz. Sen harçlığını yanında tut, gurbette sana lazım olabilir.

  Hatim-i Asam yola çıktıktan sonra mahalle hanımları ziyarete geldiler.

  Allah kavuştursun beyiniz hacca gitti, dediler. Hemen arkasından da mahalli dille sormadan edemediler:

  Beyin sana ne kadar rızık bıraktı gelinceye kadar?..

  Benim beyim dedi, rızık veren değil rızık yiyendir. Rızık yiyen, rızık veremez. Ben rızkımı hep rızık verenden beklemişim şimdiye kadar. O beni hiç rızıksız bırakmamış, yine de bırakmayacağına inanıyorum.

  Hanımlar bu cevaptan pek memnun olmadılar, dudaklarını büküp aleyhte konuşarak gittiler…

  Aradan çok geçmedi Hatim’in evinin kapısında at kişnemeleri duyuldu. Dışarıya çıkan hanım, bir atlı kafilesiyle karşılaştı. Hacıları uğurlamaktan dönen Bağdat halifesi susamış, su içmek için uğramış buraya. Hanım hemen bir testi su ile bir bardak uzattı. Soğuk suyu kana kana içen halife yanındaki vezirine emir verdi:

  İçtiğimiz suyun bedelini bize yakışan şekilde öde!..

  Toprak çanağın içini altınla dolduran vezir, bardağı kapının yanına bırakırken söylendi:

  Allah’a emanet olun bacım, soğuk suyunu içtik, hakkını helal et… Kafile uzaklaşırken Hatim’in hanımı bardağın içinde beyi hacdan dönünceye kadar yetip de artacak miktarda para bırakıldığını gördü. Her zaman yaptığı gibi yine seccadesine yönelip şükür secdesine kapandı:

  Rabb’im dedi, çocukken anam babamın eliyle gönderiyordun rızkımı. Evlenince beyim Hatim’le göndermeye başladın rızkımı… Şimdi ise beyim hacca gitti, bu defa da halifeyle gönderiyorsun rızkımı. Beni hayatım boyunca hiç rızıksız bırakmadın. Zaten ben de seni hep böyle bildim. Bu yüzden tevekkül ve teslimiyetim hiç azalmadı, hep arttı. Ancak çevremdekiler aynı değiller. Onlar tevekkülsüz ve teslimiyetsizler… Hemen hücuma geçiyor, tevekkülsüzlük telkin ediyorlar bizlere… Sen tevekkül ve teslimiyet duyguları nasip eyle bu aile bireylerine de, asıl rızkı verenin sen olduğunu onlar da anlasınlar, senin kimseyi rızıksız bırakmayacağını idrakte onlar da gaflete düşmesinler, huzurlu yaşasınlar..!
  Kalpler ne para ne pul nede dünya zevkleriyle mutlu olmaz.
  Ancak ve ancak
  " Kalpler Allahın zikriyle mutmain (mutlu) olur"
  ( Rad suresi 28.inci ayet )