Malan Bar Kir

Malan bar kir lê lê çûne waran lê
Dînê lê dînê lê Dînara min
Goştê me xwar lê lê mişk û maran lê
Keçê lê rîndê lê Hewala min

 Ez sewî me lo lo ber desta me lo
Delalo delalo delalê min
Brîndar im lo lo bê xwedî me lo
Hewalo hewalo hewalê min

 Malan bar kir lê lê koç bi rê ket lê
Dînê lê dînê lê Dînara min
Dilêm eşiya lê lê agir pê ket lê
Keçê lê rîndê lê bermaliya min

 Jana te ya dil jana min e lo
Delalo delalo delale min
Ger min nedin ne gunehe min e lo
Hevalo hevalo hevale min
 
Malan bar kir lê lê çûne waran lê
Dînê lê dînê lê Dînara min
Goştê me xwar lê lê mişk û maran lê
Keçê lê rîndê lê bermaliya min

https://youtu.be/5KaTlELBFmI