Mâi, bir alıntı ekledi.
3 saat önce

Kalbi Rabıta
Kalplerimiz temizlendiğinde gerçekten birbirimizi anlar hale geliriz. Başkalarıyla kalbî rabıta kurabiliriz. Tasavvufta rabıta-i kalpten sıklıkla söz ederiz; bu, derviş ve şeyh arasındaki en esaslı unsurdur.

Sufi Terapistin Sohbet Günlüğü, Robert FragerSufi Terapistin Sohbet Günlüğü, Robert Frager
İklim, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · 8/10 puan

“Şimdiye kadar kendimi o kadar sakladım ki artık kendim gibi görünmeyi bilmiyorum.”

Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 159)Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 159)
İklim, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · 8/10 puan

Günümüz insanları;
“Ciddi mübahaselerdeki beceriksizliği gülünç. Hiçbir şeyden malumatı yok. Ve bütün cahiller gibi kendini dinletmeyi, kendini dinlemeyi öyle seviyor ki...”

Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 157)Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 157)
İklim, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · 8/10 puan

“Sevmesini çok iyi bilen bir kalp, kini öyle iyi anlıyor ki...”

Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 135)Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 135)
İklim, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · 8/10 puan

“Sisli ve sabırsız akşamların karanlık kiliselerin kubbelerine, oradan şehre yavaş yavaş çöktükleri saatleri, otelde, odamda yalnız geçirmeye tahammülüm yok. Kendimi en perişan, en şaşkın bulduğum saatler işte bu saatler Behice.”

Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 133)Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 133)
İklim, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · 8/10 puan

“Hayatta muvaffakiyet aramak, beğenilmek, takdir edilmek istemek ne büyük çılgınlık!”

Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 129)Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 129)
İklim, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · 8/10 puan

“İçerimde tatsızlık ve bezginlikten başka bir şey yok... Hayatta hiçbir zevk bulmadan, o zevklerin boşluğuna kâni acayip bir mahlûk oldum. Bence şair nikbin demektir... Sen söyle, bedbin bir adam şair olur mu?.. İnsanın şiirle kederlerini söylediği zamanlar henüz saadete inandığı zamanlardır... Halbuki ben saadete olduğu gibi felakete, felakete olduğu gibi saadete de inanmıyorum.”

Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 128)Gönül Gibi, Suat Derviş (Sayfa 128)