Ecem Öztürk, Aeden'i inceledi.
2 saat önce · 10/10 puan

Fi-Çi-Pi serisinde yaratılan farkındalıktan sonra Aeden'de tekâmül basamakları çıkılmaya başlanmış. Bu zamana kadar karşılaştığım algılar icinde en sağlıklılarını bu yazarda buldum. Okurken kitabın konusundan ziyade felsefesine odaklanmak bireysel gelişim için oldukça fayda sağlayacaktır.

Lâyetezelzel, bir alıntı ekledi.
Dün 12:54

Ona göre, astroloji herhangi bir bilimsel temelden yoksundur.Gök cisimlerinin hareketleriyle bağ kurarak kişilerin geleceği hakkında ya da yeryüzünde olup bitecekler konusunda bilgi edinmek mümkün değildir.Örneğin bir insan çölde kalıp susussuzluktan halsiz düşüp hayatını kaybederse,bunun bizzat güneşle ilgili astrolojik bir anlamı yoktur;güneşin fenalığından kaynaklanmamaktadır.Hiç bir gök cisminin iyi ya da kötü etkisi söz konusu değildir.Ne saturn uğursuzdur,ne de Jüpiter in böyle bir özelliği vardır.

El-Kanun Fi't-Tıbb, İbn-i SinaEl-Kanun Fi't-Tıbb, İbn-i Sina
Gün Işığı, bir alıntı ekledi.
Dün 09:31 · Kitabı okuyor

Onu, bir varlığın bir diğer varlığı en karşılıksız ve yargısız şekilde sevebileceği kadar korkusuzca seviyordu, sahiplenmeden uzaktan, sadece Varoluşuna şahit olup böyle bir varlığın var olmasından dolayı mutluluk duyarak.
Bağımlı olmadan bağlanmıştı...Sahiplenmeden aitti...

Fi, Akilah Azra KohenFi, Akilah Azra Kohen
Gün Işığı, bir alıntı ekledi.
22 May 15:38 · Kitabı okuyor

"Hayatta herkesin çok iyi yaptığı bir şey vardır. Tek bir şey...Öyle bir şey ki, doğduğunuz andan itibaren içinizde olan, sizinle gelişen yada kuruyan bir özellik...Doğallıkla mükemmel yapabildiğiniz bir şey..Kimisi en iyi pastayı yapabilir, kimisi en iyi dansı, kimisi en iyi beyin ameliyatını... Her birimizin farklı konularda en iyi şekilde yapabildiği bu bir tek şey, aslında kimliğimizin merkezidir.
Ve biz bu merkezi keşfetmek yerine seyrettiğimiz filmlerin, okuduğumuz hikayelerin, başarı öykülerinin ya da etrafımızda bize ne yapmamız gerektiğini söyleyenlerin, aldığımız eğitimin etkisiyle kendi merkezimizden uzaklaşıp bize koyulan hedefe yöneliyoruz.

Benleşmek yerine başkalaşıyoruz.

Fi, Akilah Azra KohenFi, Akilah Azra Kohen
Gün Işığı, bir alıntı ekledi.
22 May 11:46 · Kitabı okuyor

İnsanlar sizi koyabilecekleri kategori bulamayınca varlığınızdan rahatsız olurlardı..

Fi, Akilah Azra KohenFi, Akilah Azra Kohen
Yusuf İslam, bir alıntı ekledi.
21 May 19:17 · Kitabı okudu · 5/10 puan

İmtisâl-i câhidû fi'llah olupdur niyyetim
Dîn-i İslâm'ın mücerred gayretidir gayretim

Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlullâh ile
Ehl-i küfrü ser-te-ser kahr eylemekdir niyyetim.

Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim
Lûtf-ı Hak'dandır hemân ümmîd-i feth u nusretim

Avnî

Fatih Minyatürleri, Kolektif (Sayfa 7)Fatih Minyatürleri, Kolektif (Sayfa 7)
Sercan Akbayrak, bir alıntı ekledi.
21 May 17:43 · Kitabı okuyor

Sure No 18 - Ayet No 28
Sabah akşam Rablerine, O´nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme.

Fı Zılal-il Kur'an, Seyyid Kutub (Hikmet Yayınevi)Fı Zılal-il Kur'an, Seyyid Kutub (Hikmet Yayınevi)

Bazı insanları beynimizden asla ayıramayacağımız yerlere kazıyoruz.

Fi, Akilah Azra Kohen

Eda Nur Küpeli, bir alıntı ekledi.
21 May 07:27 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Etrafındakilerinin cüceliğini kendi devliği sanan salaklar her yerdeydi.

Fi, Akilah Azra KohenFi, Akilah Azra Kohen
Gün Işığı, bir alıntı ekledi.
21 May 00:46 · Kitabı okuyor

Bazı savaşlar ulu orta savaşarak değil, yalnızca sabrederek kazanılabilir...!

Fi, Akilah Azra KohenFi, Akilah Azra Kohen