1000Kitap Logosu

Gıybet

-Ben gençliklerine aldanmış olan birçok insan gördüm. Bu insanlar dostlarını ve akranlarını kaybettiklerini unutmuşlar ve gelecek beklentisi onları oyalamıştı. Bazen ilmiyle amil olmayan alim kendi kendine şöyle der: "Bugün ilimle uğraşayım, yarın öğrendiklerimle amel ederim. Böylece rahatını bozmamak için zühdü yaşamakta gevşeklik gösterir ve tövbeye güvenerek hazırlık yapmayı erteler. Gıybet etmekten ve dinlemekten, şüpheli kazançtan sakınmaz ve bunları takva ile sileceğini ümit ederek ölümün aniden ve hazırlıksız olarak geleceğini unutur. |İbnul Cevzi|
1
7
İbni Kayyım: Gıybet, iftira gibi işlenen suçlarda helallik için illede günahı söylemeye gerek yoktur. Bunun için kulun tevbe etmesi yeterli olur Böyle yapmakla huzurlu ve rahat olan birinin üzülmesine ve kederlenmesine neden oluruz /Medâricu's-Sâlikîn Polen.yayınları. sayfa: 266
8
Murat Gürsoy
bir alıntı ekledi.
Muhammed b. Ubeyd et-Tenafisi dedi ki: Süfyan es-Sevri'nin yanındayken bir adam geldi ve ona: "Ey Ebu Abdillah! Yüce Allah çokça et yiyen hane halkını sevmez" hadisi hakkında ne dersin? diye sordu. Süfyan "Bundan kasıt (gıybet ederek) insanların etlerini çokça yiyenlerdir" dedi (Beyhaki, Şuabul İman, 6288) (İbn Ebi Dünya, es-Samt (744), Kuşeyri, er-Risale (1/405-406) ve İbn Main, Tarih (1/289)
3
Zeyimah
bir alıntı ekledi.
Sade yaşamı yalnızca eşyalar kategorisiyle düşünmek doğru değildir. Yaşananları fazla süslemeden, değiştirmeden, abartmadan, gıybet katmadan, yormadan, iğnelemeden, sövmeden, küsmeden, olduğu gibi en yalın haliyle anlatabilsek, sonra da ön yargılı davranmadan, parlamadan, öfkelenmeden sade bir tavır sergileyebilsek ilişkilerimiz daha güzel ve daha doyurucu olmaz mıydı?
İrem Yaşar
Sayfa 174 - cezve kitap
2
Seyyid Muhammed Ruhi (ks) şöyle der: "Üç kelimelik bir cümleden oluşan gıybetin 33 senelik kabir azabı vardır. " Yine şöyle denmiştir: Üç varlık vardır ki bunlar başkasına çalışır: 1. Av köpeği: nefes nefese koşup avı yakalar, sahibine getirir. 2. Cimri: malı biriktirir. Ama kendisi yiyemez, başkasına kalır. 3. Gıybetçi: gıybet eder ve salih amellerini başkasına kaptırır.
1
17