Aklın Anatomisi Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi

8,5/10  (2 Oy) · 
2 okunma  · 
2 beğeni  · 
97 gösterim
Bu çalışmanın esasını Kant'ın başyapıtı “Salt Aklın Eleştirisi”ni irdelemek oluşturuyor Prof. Duralı eserinde Kant’ın hayatını ve felsefesini inceleyip yorumlarken; büyük filozofun “çığır açıcı paradigmasını” ortaya koyuyor.

“Kant’ın inşaa olduğu muazzam felsefe yapısı (sistemi), yeni bir çığrın pınardır. ... ideolojik yansımaysa bağrında, İngiliz kültürü ile felsefesi çıkışlı hakim Çağdaş küreselleştirilen İngiliz-Yahudininkine seçenek oluşturacak medeniyet tasarısını taşıyacaktır.”
 • Baskı Tarihi:
  2010
 • Sayfa Sayısı:
  260
 • ISBN:
  9789759953935
 • Yayınevi:
  Dergah Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 7 Alıntı

Immanuel
Dünyaya geldiği gün, eski Prusya takvimine göre, Aziz Emanuel'e adanmış olduğundan, oğul, Immanuel adıyla vaftîz edilmiştir. Kitâbımukaddeste geçen bu adın anlamı "Allah bizimle"dir.

Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 23)Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 23)

Zaten kültür kurucusu yaratık insan da, mekanik evrim yasalarına tâbi dirim esâslı beşere indirgendikten sonra, yüce değerler, "spekulativ metafizik saçmalamalar"dan gayrı n'olabilir ki?

Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 22)Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 22)

Heine ve Kant
Heinrich Heine şâir. Hani Türkcede "bekâra karı boşamak kolay denir ya. Filosof karşısında şair için ne kadar geçerakca bir deyiş. Sıgara yakarcasına şâir, oturup kalktığı, dönüp dolandığı her yerde mısralarını döktürebilir. Onun gayrimenkul misâli, belli bir yere çakılıp kalmasına ne hâcet? Duygulanmalarının kaynakları ile kanıtlarını bildirmesini ondan isteyen mi var? Bu yüzden işte şâirin filozofu anlamasını beklemek beyhûdedir.

Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 10)Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 10)

Felsefe Yapmak İçin
Felsefe yapmak için, belki biraz mübâlağalı olacak ama, kütüphâne/ler dolusu kitab okuyup okuduklarını kavrayacaksın. Her sözünün, cümlenin satırının teker teker hesabını vere vere yargı gücündeki vargılarını öz elinle kağıda dökeceksin -Kant, "Salt Aklın Eleştirisi"ni on iki yılda yazmıştır!

Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 10)Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 10)

Heine ve Kant
Büyük Alman şairi Heinrich Heine, "Immanuel Kant'ın hayat hikâyesini tasvîr etmek zordur." deyip sözlerini şöyle sürdürmüştür: "O, yaşamadı ki, hayâtının hikayesi olsun. Almanya'nın kuzey doğusunda serhat boylarında eski bir şehir olan Königsberg'in sessiz, ücrâ köşesinde, ufacık bir sokakta tohuma kaçmış bekâr olarak neredeyse soyut, mekanik düzene koşulnuş bir ömür sürmüştür..."

Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 9 - Heine, Geschihte der Religion und Philosophie in Deutschland", 3. Cilt.)Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 9 - Heine, Geschihte der Religion und Philosophie in Deutschland", 3. Cilt.)

Dahi
Dâhi denilen kişide üç veche tesbît olunabilir:

Birincisi, olağanüstü bir çağrışımlar dizisinin de bulunduğu geniş bir hayâlgücü.

İkincisi, müdhiş bir seziş; ve sezgi verisinden hareketle çelişkiye düşülmeksizin akılyürütme yetisi.

Üçüncüsü, muazzam sabır ve buna bağlı çalışma arzusu ile kudreti.

Saydığımız üç vechenin de Immanuel Kant'ta olduğunu görüyoruz.

Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 10)Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 10)

Ludwig von Beethoven
Yine, Beethoven, kendinden genç dostu Johann Wolfgang von Goethe’yle 1812 yazında Bohemya'daki Teplitz şehrinde kalenin arkasındaki küçük parkta gezinirken karşı taraftan imparatoriçe ile efrâdı görünür. Kibâr Goethe, dostuna “Ludwig!” diye seslenir: “İmparatoriçe yaklaşıyor; kenara çekilip Haşmetmâbı selâmlayalım.” Bunun üzerine Beethoven, “merak buyurmayınız; imparatorlar ile imparatoriçeler, her gün dünyaya gelirler; Ludwig van Beethoven ise, sâdece bir kere gelmiştir” diyerek olup bitenlere aldırmadan yürür gider.

Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 9)Aklın Anatomisi, Şaban Teoman Duralı (Sayfa 9)