Çağdaş Küresel Medeniyet (Anlamı Gelişimi Konumu)

·
Okunma
·
Beğeni
·
736
Gösterim
Adı:
Çağdaş Küresel Medeniyet
Alt başlık:
Anlamı Gelişimi Konumu
Baskı tarihi:
Aralık 2000
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759956301
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayıncılık
"Tarihte topyekûn insanlığa hükmetmiş bir "Büyük Birâder" şekliyle hiç karşılaşmadık. Peki, bu "Büyük Birâder" insanlığı, yeni Orwell gibi, İngiliz olan Aldous Leonhard Huxley'in, son derece iç karartıcı ve kötümserlik aşılayan 1932 baskısı "Yiğit Yeni Dünya" uçurumuna mı sürüklemektedir? Günümüzdeki şartların da bunların sebep oldukları dev sorunların da müellifi İngiliz-Yahudî medeniyeti olduğuna göre, bunun tasvîrini sunup onu teşrih masasına yatıracak olan da İngiliz -ve/ya Yahudî- düşünürü olmalıdır. İşte, gerek George Orwell ile Aldous Huxley'de gerekse Karl Marx'da bu çalışmada nedenleriyle birlikte sergilemeğe çaba harcamış olduğumuz, bugün dünyayı ve insanlığı sarmış dev sorunların halledilmesi için elzem gözüken "Çağdaş İngiliz-Yahudî medeniyetine seçenek oluşturabilecek yeni bir medeniyet biçimini ortaya çıkarmanın zihnî ile maddî zemini var mıdır?" sorusunun cevabını kimden bekleyeceğiz?"Tanıtım Yazısı'ndan
Kaht-ı ricalden şikayet edip durduğumuz şu günlerde Türkiye’nin sayılı düşünürlerinden biri olan Teoman Duralı hocanın Çağdaş Küresel Medeniyet isimli kitabını bu yazımda konu edineceğim. İnsanlık tarihinde belirleyici rolünü hiçbir zaman kaybetmemiş ve daima kültür ve medeniyetle iç içe geçmiş olan dinin, ilk defa saf dışı edilişine on yedinci yüzyılda şahit olduk. Bilginin üretilmesinde kaynaklığını kaybeden vahiy yerini tecrübe-deney ve akla bırakmıştı. İlk defa ilimlerde gerçekleşen bu epistemolojik kayma daha sonraki süreçte topluma mal edildi. Artık bundan böyle ne kurumsal düzeyde ne de toplumsal düzeyde dinin belirleyici rolü kalmamış en azından görünülürlüğü azalmıştı. İşte bu dönemde Batı Avrupa’da -geçmişte benzerine rastlayamadığımız bir dünya tasavvurunun neticesi olarak- Yeniçağ Dindışı Batı Avrupa medeniyeti ortaya çıktı.
Mevzubahis medeniyetin sinesinden çıkıp serpilen İngiliz kültürü, On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından sonra dünya çapında bir medeniyet halini aldı. Yahudi mali kaynaklarına dayanarak ideolojisini dünyanın dört bir yanına yayan medeniyete Teoman hoca ‘Küreselleştirilmiş İngiliz- Yahudi Medeniyeti’ ismini veriyor.
Kitabımızın ilk yarısında Küresel İngiliz- Yahudi Medeniyetinin ortaya çıkış serüveni işleniyor. Evvelemirde kültür- medeniyet ayrımı yapıldıktan sonra kültürden medeniyete geçiş sürecine kısaca değiniliyor. Akabinde yeniçağın başlatıcısı olarak Müslümanlara ayrılmış bir bölümle karşılaşıyoruz. Müslümanların tanrı, alem ve insan tasavvurları üzerinde durulan bu bölümün ardından Yeniçağ Dindışı Batı Avrupa Medeniyeti bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde dinin nasıl paranteze alındığına ve daha sonra ortaya çıkacak olan İngiliz- Yahudi medeniyetinin ‘Hürriyetçi Sermayecilik’ ideolojisinin temellerinin bu dönemde atıldığına işaret ediliyor.
Sonraki bölümde kitaba da ismini veren Çağdaş Küresel İngiliz-Yahudi Medeniyetinin üzerine bina edildiği üç esastan (maddecilik, akılcılık, benlik) bahsediliyor. Söz konusu medeniyetin temel ideolojisi olan hürriyetçilik ve sermayecilik, kalan bölümlerin baş rolü olarak karşımıza çıkıyor. Bu ideolojinin temel dinamiklerinin anlatılmasının ardından bu medeniyete karşı ortaya çıkan faşizm, romantiklik, ırkçılık gibi ideolojilere kısaca değinildiğini görüyoruz.
Kitabın son kısmında ise ‘Ümit’ başlığı taşıyan bir bölümle karşılaşıyoruz. Bu bölümde bi’l-fiil olmasa da bi’l-kuvve (çağdaş küresel medeniyete) alternatif olan İslam medeniyetinin ihya edilme imkanında bahseden Teoman Duralı kitabını ‘Hakktan yana olan Rahmani insan ümidin insanıdır. Hakktan ümit kesilmez.” Cümleleriyle sona erdiriyor.
248 syf.
·Puan vermedi
''Demek ki her insan, bireyinin esâs ödevi, hayırlı işler görmek, ibâdet etmek; hakkıysa, ümittir. Ümit, devam ettiği sürece yaşanır. Ümidin kesildiği yerde tragedya, giderek saçmalık, sonundaysa, intihâr başgösterir.''

| Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet, s, 46
Melek Hz. Yakub'a '' uhrevi ile beşeri varolanlarla mücadele etmiş olmandan ötürü, senin adın bundan böyle Yakup değil İsraildir. (Tanrının askeri) (Tekvin, 32/28)
Türkçede '' bilinmeyen '', 'tanınmayan' anlamına gelen yabandan türetilmiş' yabancı'dır. Yabancı, korkulan, bu yüzden de, tabiatıyla, istenmeyen, kaçınılan kimsedir.
İsrail milleti için Yahudi... insanlık medeniyetine katkılarını temsil eden şan şeref taşıyan bir deyimdir. Hırıstıyanlarsa bunu, çoğunlukla, aşağılayıcı bir anlamda ve Ahdicedid bağlamında Hz. İsa'nın kendi halkından kendisine karşı çıkanlara yönelik kullanmışlardır.
Günümüzde insan türünün alttürlere yahut çeşitlere ayrıldığı savını destekleyecek açık seçik kanıtlar göstermek imkansızdır.
İşte bütün bu sebeplerden ötürü olsa gerek, tarihi ve dünyayı biçimlemiş yapılar ile düzenlemelerin mimarı hep şu zorlu coğrafyaların insanı olmuştur.
Felsefi sistemlerin çarptırılmasından elde edilmiş ideoloji verisi; içi boş, dışıysa rengarenk kağıtlarla allanıp pullanmış, sarıp sarmalanmış deyimler ve deyişlerle yığınla zihinlerin bulandırılması, uyuşturulup yozlaştırılması!
Belli bir öğreti, belirli bir toplumu oluşturan yediden yetmişe her bireyin bütün eylemleri ile yaşantılarını tayin edip biçimliyorsa, ona ideoloji denir.
Farmasonlar, kendilerine tarihî öncü olarak Hz.Süleyman’ın mabedini inşâ etmiş olan Hiram Ustayı almışlardır. Ulu Usta ise, Âlemin Yaradanı Tanrıdır. Evren, Onun mimarî şaheseridir.
...örfleri, âdetleri, âdâbımuâşeret kuralları, silsileimerâtipleri, remizleri, âyîn ile merâsim usulleri, kısmen Ahdiatîkten, kısmen Kadîm Kilise ile Hırıstıyanlıktan sapmış mezheplerden, kısmen de İngiliz gelenek ile göreneklerinden neşet etmişlerdir.
Söz konusu usuller, eğretilemeler yoluyla esrârengiz ve peçeli tarzda izhâr ve ifâde edilir...
İngiliz-Yahudî ittifâkının tarihte muhtemelen ilk ve somut senedi, David Earl Llyod George’un savaş hükûmetinde dışişleri bakanı olan Arthur James Earl Balfour’un çabaları sonucunda 2 kasım 1917de ilân olunan Balfour Bildirisidir.
Adı anılan bildiriyle İsrail kavmine İngiliz idâresindeki Filistinde Yahudî millî vatanı armağan olunmuştur. Nihâyet, Bağımsız İsrail devletinin kuruluşu otuz yıl sonra, 1947de gerçekleştirilmiştir

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Çağdaş Küresel Medeniyet
Alt başlık:
Anlamı Gelişimi Konumu
Baskı tarihi:
Aralık 2000
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759956301
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayıncılık
"Tarihte topyekûn insanlığa hükmetmiş bir "Büyük Birâder" şekliyle hiç karşılaşmadık. Peki, bu "Büyük Birâder" insanlığı, yeni Orwell gibi, İngiliz olan Aldous Leonhard Huxley'in, son derece iç karartıcı ve kötümserlik aşılayan 1932 baskısı "Yiğit Yeni Dünya" uçurumuna mı sürüklemektedir? Günümüzdeki şartların da bunların sebep oldukları dev sorunların da müellifi İngiliz-Yahudî medeniyeti olduğuna göre, bunun tasvîrini sunup onu teşrih masasına yatıracak olan da İngiliz -ve/ya Yahudî- düşünürü olmalıdır. İşte, gerek George Orwell ile Aldous Huxley'de gerekse Karl Marx'da bu çalışmada nedenleriyle birlikte sergilemeğe çaba harcamış olduğumuz, bugün dünyayı ve insanlığı sarmış dev sorunların halledilmesi için elzem gözüken "Çağdaş İngiliz-Yahudî medeniyetine seçenek oluşturabilecek yeni bir medeniyet biçimini ortaya çıkarmanın zihnî ile maddî zemini var mıdır?" sorusunun cevabını kimden bekleyeceğiz?"Tanıtım Yazısı'ndan

Kitabı okuyanlar 51 okur

  • DERYA KARDAŞ
  • AÇ
  • canan
  • Nuh Bilir
  • Mücahid Ahmed Bal
  • Muhammet Ali Albayrak
  • midas
  • Aysima Arslan
  • Merve kılıç
  • Oldi

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%53.3 (8)
9
%40 (6)
8
%0
7
%6.7 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0